Konsult Johannes von Martens säger att utan handel finns ingen stad. Så om affärslivet tynar bort försvinner staden. Därför är Torghuset och hela torgprojektet viktigt för staden och för regionen. Torget, parkeringen och Torghuset väcker många tankar och åsikter bland den månghövdade publiken i Campus Allegros auditorium.

Torghuset kan ritas om

Denise Lindell -
Torghusprojektet gör en omstart. Konsulterna kom inte att änvända hittills föreslagna skisser.

Ingen av de hittills föreslagna lösningarna tas med när konsulterna, arkitekterna Johannes von Martens och Staffan Lodenius, försöker hitta sätt att föra projektet framåt.

– Som arkitekt kan jag säga att det inte är ovanligt att man ritar om ett projekt, säger Johannes von Martens.

Han säger att sannolikheten för att Torghuset förverkligas så som Roger Wingren ritat det är liten. Därför kommer han och Staffan Lodenius att sätta sig ner med Wingren och Mäenpää Byggnads Ab för att tillsammans hitta alternativ som stadsborna, beslutsfattarna, stadsplaneraren, Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen kan acceptera.

Första steget i att föra det omstridda projektet framåt är torgmötet som konsulterna kallat till. Förhoppningen om att stadsborna ska framföra sina synpunkter uppfylls med råge i det fullsatta auditoriet.

Svensken Peter Tatzer är en av inledarna. Han ingår i projektgruppen bakom Torghuset och har tidigare jobbat med Maria Malm-projektet.

– Så mycket kan jag säga att det inte var staden som förstörde Maria Malm-projektet. Där gjorde inte bolaget sitt jobb.

Han anser att Jakobstad har en fungerande stadskärna som kan få en regional betydelse vad gäller handeln; han tror till och med att det går att vända kundströmmen från Karleby till Jakobstad med rätt beslut.

– Om vi inte kan erbjuda folk det som de vill ha åker de till nästa stad. Nu gäller det att göra staden tillgänglig på ett förnuftigt sätt. Med det menar jag vettiga öppethållningstider. Det går inte att ha stängt under lördag och söndag om det är öppet i Karleby.

Peter Granholm representerar Citygruppen. Han kommer ihåg hur det var på åttiotalet när han var ung.

– Då fanns det små butiker i centrum, men så kom Prisma hit 1988. Det utarmade handeln i centrum.

Han anser att prestigekäbblet som präglat Torghusprojektet måste upphöra för att man ska komma vidare.

– Jag förespråkar bergrumsparkering under torget. Var infarterna kommer är en planeringsfråga.

Ilmari Heinonen, tidigare stadsplanearkitekt, sätter fingret på den ömma punkten när han säger att det är Torghusets utformning som skapar problem.

– Nu måste ni hitta en lösning stom tilltalar både Mäenpääs och de olika instansernas tjänstemän. Men ni konsulter har inte lång tid på er, ni måste hitta en kompromiss.

Eero Luomala tycker att det är märkligt att stadsplanearkitekt Pekka Elomaa förbigås helt plötsligt.

– Nu sköts hela processen av utomstående. Så kan det inte få vara.

Till det replikerar Johannes von Martens att han och Staffan Lodenius uppgift är att hitta bitar för att komma framåt, inte att ta över planeringen. Den biten sköts fortsättningsvis av stadsplanearkitekten och hans avdelning.

Helena Ånäs önskar att Torghuset förverkligas så att det passar in i torgets historiska miljö.

– Hus som nu byggs ska stå där i många årtionden, därför är det viktigt att beakta miljön i centrum.

Hon tvivlar också på att kundströmmen vänder från Karleby till Jakobstad enbart för att Torghuset byggs.

Peter Boström, stadsstyrelsens ordförande, sammanfattar med att säga att besluten måste tas så att det finns fler nöjda än missnöjda med hur torgprojektet med Torghuset, Irjalas kvarter, gågatan och parkeringen förverkligas.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan