Rapport: Skatteregler får företag att skuldsätta sig

FNB -
Finlands beskattningspraxis för företag leder till en osund slagsida mot investeringar som täcks med ökad skuldsättning.

Så står det i en rapport som Näringslivets forskningsinstitut Etla och Statens ekonomiska forskningscentral Vatt tagit fram.

Forskningen som lett till rapporten fick en del publicitet redan under fjolåret, men rekommendationerna om hur beskattningen ska göras om kom alltså först på onsdagen.

Två väl dokumenterade internationella modeller för företagsbeskattningen tas upp i rapporten, ACE och CBIT. Ingen av dem upplevs som problemfri och ett starkt alternativ är att i stället för att sikta på någon av dem bara utveckla den nuvarande modellen åt rätt håll, konstaterar Etla och Vatt.

I Estland får företag skattefördelar genom att återplacera vinster i den egna verksamheten. Etlas och Vatts rapport tar också upp den modellen, men riktar viss kritik mot att den kan leda till att pengarna inte återplaceras i verksamheter där de gör mest nytta.

Målet bör vara att skapa en modell där de olika företagsstöden och beskattningen påverkar verksamheten så lite som möjligt, står det i rapporten. Ett av problemen som bör åtgärdas är den ojämna beskattningen av utdelningar från företag som inte är börsnoterade. Större utdelningar beskattas annorlunda än små, vilket i vissa fall kan leda till att företagen utan större eftertanke stärker sin egen kassa i stället för att investera.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan