NyhetsbildZoom
Susanna Koski vill utreda grunderna för ett eventuellt universitetssjukhus i västra Finland. Foto: Linus Lindholm

Koski vill utreda universitetssjukhus

Harald Grönstrand -
Susanna Koski vill utreda grunderna för ett eventuellt universitetssjukhus i västra Finland. Det är i linje med hur hon röstade i frågan om omfattande jour i riksdagen, säger hon.

I ett ställningstagande vädjar samlingspartisterna Susanna Koski och Anne-Mari Virolainen att sjukvårdsdistrikten utreder ett eventuellt universitetssjukhus i västra Finland. En av orsakerna till ställningstagandet är social- och hälsovårdsreformen och sjukhusens roll i framtiden.

– Det är egentligen inte vår idé. Idén om en utredning om ett eventuellt universitetssjukhus i västra Finland är inte ny, men den är mycket aktuell. Vi tycker att en utredning behövs lyftas fram ytterligare och att vi behöver en större politisk vilja bakom det, säger Koski.

Hon säger att samarbetet i Erva-området dit Vasa hör redan nu är bra, men kan utvecklas ytterligare. Hon lyfter speciellt fram cancervården som ett tecken på bra samarbete.

– De krävande operationerna görs i Åbo, medan annan vård kan ske närmare patienten. Det här skulle göra livet lättare för cancerpatienter i svåra situationer, säger Koski.

När riksdagen röstade om omfattande jour i december hörde Susanna Koski till dem som röstade emot en eventuell omfattande jour vid Vasa centralsjukhus.

Hur går det här ihop med ett ställningstagande för en utredning om ett universitetssjukhus?

– Det är helt i linje med hur jag röstade då.

Gösta Willman, ordförande för fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt, berättar att det skulle behövas ett starkt politiskt initiativ för att få ett universitetssjukhus till regionen.

– Världen har inte gått över trots att fulljouren röstades ner. Men för ett universitetssjukhus skulle det behövas mer konkret handlingskraft än vi visade när vi kämpade för fulljouren, säger Willman.

– Allt visar att kvaliteten på vården och patientsäkerheten är bra i Vasa, men det är ändå en lång väg ifrån ett universitetssjukhus.

Han ser ställningstagandet som Koski och Virolainen gjort som positivt.

– Nog är det bra att de vill stöda en utredning om ett universitetssjukhus, vi har inte sett stödet för Vasa centralsjukhus från det här hållet tidigare. Men det är ju bra att man kan ändra sig och tänka om, säger Willman.

Är det realistiskt med ett universitetssjukhus här i framtiden?

– Vi har ett bra samarbete med Åbo universitetssjukhus sedan vi kom in i deras Erva-område. Men för Koski gäller det nu att visa konkret handling och inte bara ord, säger Willman.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan