NyhetsbildZoom
Juha Sipilä. Foto: LK/Emmi Korhonen

Biträdande JK: Inga bevis för att Sipiläs avsikt var att påverka

FNB -
Statsminister Juha Sipiläs (C) förfarande när han sände e-postmeddelanden till en journalist på Yle var inte helt i samklang med de krav som ställts för hans uppgifter. Det anser biträdande justitiekansler Risto Hiekkataipale.

Enligt biträdande JK är myndigheterna skyldiga att trygga mediernas yttrandefrihet.

Biträdande JK anser att det inte kan påvisas att Sipiläs hade för avsikt att påverka Yles nyhetsförmedling. Enligt honom har det ändå funnits fog för att en sådan felaktig föreställning kunnat uppstå, då sättet att ge respons var mycket exceptionellt och de använda formuleringarna till en del var kraftiga.

Biträdande JK bedömde frågan både ur statsministerns och ur mediernas yttrandefrihets synvinkel.

– En representant för den offentliga makten är skyldig att undvika sådana åtgärder som kunde tolkas som försök att styra, hindra eller begränsa nyhetsförmedling som gäller utövande av offentlig makt, sade Hiekkataipale i ett pressmeddelande.

Sipilä sände i november e-postmeddelanden om Yles rapportering av Terrafame.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan