Färre än var tredje vill anställa invandrare med bristfällig finska

FNB -
Bara en knapp tredjedel av företagarna med små eller medelstora företag kan tänka sig att anställa en invandrare med brister i kunskaperna i finska. Det framgår av en enkät från Företagarna i Finland, där representanter för drygt tusen små och medelstora företag deltog.

Drygt hälften uppger att de inte skulle anställa en invandrare med bristfälliga språkkunskaper. En dryg tiondel kunde inte ta ställning. Intresseorganisationen Företagarna i Finland ställde frågan på FNB:s begäran som en del av sin företagargallup.

Chefsekonomen Mika Kuismanen vid Företagarna i Finland är förvånad över resultatet.

– Jag hade väntat mig att mer än en tredjedel skulle vara redo att anställa en invandrare också med bristande kunskaper i finska, säger Kuismanen.

Läget bäst i industrin

Inom handen och tjänstesektorerna är många företagare ovilliga att anställa invandrare som inte talar bra finska.

– Det är sådana branscher där språket har en väsentlig betydelse, säger Kuismanen.

Det är ofta just via arbetsplatserna inom handel och tjänster som invandrare kommer in på arbetsmarknaden.

I industrin ges språkkunskaperna mindre vikt. I undersökningen uppgav hälften av industriföretagen att de kan anställa invandrare med sämre språkkunskaper.

– I branscher med hög produktivitet är det inte så relevant om man kan finska och svenska eller inte, eftersom man verkar på engelska på arbetsplatserna, säger Kuismanen.

"Oroväckande resultat"

Kuismanen ser resultaten i undersökningen som oroväckande. Han konstaterar att det i vilket fall som helst kommer att flytta människor till Finland och att det behövs fler invandrare också på grund av åldersstrukturen.

– Om det inte blir någon förändring måste någon försörja dem. Om de måste leva på socialskydd är det en tung börda att bära, säger Kuismanen.

För att förbättra situationen kunde man enligt Kuismanen till exempel ändra på anställningsvillkoren och språkkraven.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan