Topelius arkiv blir världsminne

ÖT_VBL -
De första arkiven till den finländska förteckningen över världsminnen har valts ut. Zacharias Topelius arkiv är ett av dem.

Världsminnesprogrammet samordnas av Unesco. Målet är att säkra världens skriftliga kulturarv bland annat genom att digitalisera samlingar, skapa större medvetenhet om vikten av dokumentarkiv och öka tillgängligheten till arkiven.

Arkivmaterialet om Topelius finns i Nationalbibliotekets och SLS ägo. Delar av Topelius arkiv blir digitalt tillgängliga tack vare ett långvarigt samarbete mellan SLS och Nationalbiblioteket.

Den historisk-kritiska utgåvan Zacharias Topelius Skrifter är fritt tillgänglig på topelius.fi och utges av SLS sedan 2010. Topelius korrespondens med förlag och översättare, sammanlagt 990 brev, utkom 2013 och 2015. Av de 3 500 sidorna med föreläsningar i geografi och historia utkommer största delen i höst. Topelius korrespondens med föräldrarna och hans dagböcker 1832–1840 utkommer hösten 2018.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan