NyhetsbildZoom
Foto: Arkiv/Eva-Stina Kjellman

"Hur mycket makt ska Museiverket ha?"

Red. -
Enligt SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson finns det tydliga tecken på att makten har förskjutits från de folkvalda fullmäktigeförsamlingarna till Museiverket.

Det senaste exemplet kommer från Jakobstad, där stadsplanen kring torget varit föremål för diskussion i över två år, menar Henriksson. Museiverkets syn på planläggningen kan enligt henne komma att riskera hela projektet.

Museiverket valde att besvära sig i slutet av juli mot det beslut som stadsfullmäktige fattade i juni gällande Torghuset.

– Visst ska Museiverket ha en roll då det gäller bevarandet av musealt värdefulla miljöer och byggnader. Man kan däremot fråga sig ifall lagstiftningen gått för långt då en enskild tjänstemans synpunkt har större betydelse än ett enigt beslut av ett folkvalt fullmäktige, säger minister Henriksson.

– Dessutom behöver Museiverket inte väga in några lönsamhetsaspekter i sitt beslutsfattande. Ett folkvalt fullmäktige kan aldrig helt bortse från de ekonomiska konsekvenserna, utan måste göra en helhetsbedömning om vad som är bäst för den egna kommunen. Eftersom Museiverket inte behöver ta hänsyn till ekonomin kan det leda till negativa påföljder i enskilda fall, säger Henriksson.

– Jag anser det vara på tiden att vi diskuterar myndigheter som till exempel Museiverkets roll i förhållande till den berörda kommunens beslutande organ. Vi behöver en balans som inger förtroende hos medborgarna och genom vilken vi också kan undvika besvär till våra domstolar, som kostar såväl samhället som näringslivet tid och pengar, säger Henriksson.

Minister Henriksson har för avsikt att diskutera Museiverkets roll med bostadsminister Piia Viitanen (SDP), som är ansvarig minister på området.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan