Torget i Jakobstad. Enligt Ilmari Heinonen är det många frågetecken som ska rätas ut innan det kan bli frågan om ett arrendekontrakt. Peter Boström.

Arrende aktuellt för torgparkering

Sören Bäck -
Kim och Mats Mäenpää anhåller om att få arrendera ett 7 640 kvadratmeter stort område för parkering under torget i Jakobstad.

Arrendet på 50 år skulle enligt avtalsförslaget träda i kraft redan den 1 januari 2015. Jakobstads stadsstyrelse har godkänt upplägget.

Den pensionerade före detta stadsplanearkitekten Ilmari Heinonen (Saml) kritiserar starkt tillvägagångssättet.

– Det är horribelt att vi igen har samma hemlighållande som med försäljningen av Jakobstads Energiverk. Det har i många år talats om behovet av en bolagsstruktur för torgparkeringsbolaget, men i stället styr staden genom att undanhålla information så länge som möjligt. Det är fruktansvärt. Det har blivit en ovana att agera på detta sätt, säger Heinonen.

I sakfrågan är det enligt Heinonen mycket som borde avgöras innan ett långt arrendekontrakt med bröderna Mäenpää borde undertecknas.

– Vi kan inte börja med att arrendera torget åt bröderna Mäenpää förrän vi har avgjort vilket parkeringssystem vi ska ha i Jakobstad.

För att ha en chans att få ekonomi i en parkering under torget säger Heinonen att största delen av parkeringsplatserna i centrum av Jakobstad också måste vara avgiftsbelagda.

– Så är det också i andra städer. Annars är det ingen som parkerar i torggrottan. Vi borde till exempel också utreda om campuset ska vara med i parkeringsbolaget.

Heinonen vet varför bröderna Mäenpää har bråttom.

– Mäenpääs kan inte beviljas bygglov för Torghuset innan parkeringsfrågan är löst. Det betyder att bröderna Mäenpää inte kommer ha något bygglov på flera månader, säger Heinonen som sitter i byggnadsnämnden.

Enligt Heinonen kan arrendeavtalet omöjligen träda i kraft den 1 januari 2015.

– Man ska ha 14 dagar tid att kunna lämna in ett rättelse­yrkande.

Kim och Mats Mäenpää planerar att bilda ett bolag för ändamålet. Mäenpääs bolag ska ersätta den kostnad för flyttande av ledningar som bygget förorsakar. Man ansvarar för de markundersökningar som krävs för planeringen av byggande på tomten samt för de byggnadstekniska lösningar som jordmånen förutsätter för att byggandet ska kunna förverkligas. Fördelning av kostnader som förorsakas av eventuella arkeologiska utgrävningar avtalas separat.

– Det är ett års leveranstid på arkeologiska undersökningar. Jag sade redan våren 2013 att de borde beställas. Nu kommer de arkeologiska undersökningarna inte att vara slutförda denna sommar, säger Heinonen.

– Det har blivit ett systemfel att styra staden genom att undanhålla information. Det är en primitiv beslutskultur och både arrogant och dumt att köra med släckta lyktor. Speciellt om man saknar kunskap att föra ärendet framåt.

Arrendeområdet får inte överlåtas åt någon annan utan stadens godkännande. Mäenpääs bolag skulle inte få rätt att inlösa området, men däremot nog förlänga arrendet. Då arrendeförhållandet upphör är staden skyldig att inlösa anläggningar på tomten enligt 80 procent av anläggningarnas byggnadstekniska värde vid tidpunkten för arrendeförhållandets upphörande. Arrendekontraktet förfaller ifall bygget inte har inletts inom två år efter undertecknandet.

ÖT försökte förgäves nå bröderna Kim och Mats Mäenpää, stadsdirektör Mikael Jakobsson, stadssekreterare Milla Kallioinen och stadsjurist Anne Ekstrand för en kommentar.


Boström: Heinonen ser problem i alltingPeter Boström (SFP) ger inte mycket för Ilmari Heinonens kritik av stadens beslutskultur och hanteringen av Torghusprojektet.

– Heinonen ser problem i allting. Vi har underhandlat länge i den här frågan, säger stadsstyrelsens ordförande.

– Parkeringsproblematiken har diskuterats länge, även under Heinonens tid som stadsplanearkitekt. Undersökningar har gjorts och frågan har stötts och blötts i olika sammanhang. Nu har vi tagit ett beslut i stadsstyrelsen. Det här är inget fullmäktigeärende.

Boström ser inga problem med att vänta ut besvärstiden några dagar in på det nya året. Enligt Boström behöver fullmäktigeledamot Heinonen inte oroa sig för de eventuella arkeologiska utgrävningarna.

– Vi har tjänstemän som sköter om kontakterna till Musei­verket, men Heinonen vet inte om allt.

Kommer staden att delta i bröderna Mäenpääs parkeringsbolag?

– Det är ännu öppet. Vi har inte gett något löfte till Mäenpää, säger Boström.

Hur kommenterar du Heinonens beskrivning av Jakobstads beslutskultur som primitiv?

– Många andra har en annan åsikt. Det är svårt att göra alla nöjda, säger Boström.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan