Matti Pohto-utställningen

Vasa > Utställningar > Djur

lördag 23.09.2017 kl. 10:00

04.09.2017 10:00 - 30.09.2017 15:00

Matti Pohto - 200 år sedan hans födelse-miniutställningen

Matti Pohto - 200 år sedan hans födelse-miniutställningen berättar om en man som har förblivit relativt obekant, men som ändå har haft stor betydelse för Finlands bok- och litteraturhistoria. Matti Pohto, Bok-Matti eller Veisu Matti, Åld Matti, föddes i Hölsölä, Ylistaro, i Yli-Pohtolas hus 7.3.1817. I år firas 200-årsminnet av Matti Pohtos födelse. Matti Pohto avled under sin sista insamlingsresa 30.7.1857 i byn Nuoraa i Viborgs socken där han blev offer för rånmördare. Matti Pohto började samla böcker vid 21 års ålder. Förutom i Sydösterbotten reste han runt i Södra Finland, Savolax och Karelen. Den viktigaste perioden i hans liv började året 1847 då han lärde känna F.W. Pipping, professor i historia samt bibliotekarie vid Akademin i Åbo. År 1827 brann största delen av Åbo ner. Även biblioteket vid Akademin förstördes så gott som helt, enbart 800 volymer av 40 000 räddades. Matti Pohto samlade litteratur tryckt i Finland och litteratur med anknytning till Finland. Han lyckades rädda en del av Fennica-litteraturen som förstördes vid Åbo brand. Matti Pohto är en förebild vars läslust, vandringslust, sparsamhet och vilja att rädda finsk kultur gjorde honom till en nationell frontfigur. "Den del av Finlands litteratur som Åbo brand förstörde räddades av Matti Pohtos samlingsverksamhet." Meningen står vid Matti Pohtos minnesmärke som restes i Ylistaro år 1957.

 

Fler datum:

söndag 24.09.2017 kl. 10:00

måndag 25.09.2017 kl. 10:00

tisdag 26.09.2017 kl. 10:00

onsdag 27.09.2017 kl. 10:00

torsdag 28.09.2017 kl. 10:00

fredag 29.09.2017 kl. 10:00

lördag 30.09.2017 kl. 10:00