Det här läser jag inte för mitt barn!

Vasa > Utställningar > Museer

torsdag 28.09.2017 kl. 15:00

07.09.2017 15:00 - 26.10.2017 19:00

Det här läser jag inte för mitt barn! Censurfall och barnböcker som väckt anstöt

Det här läser jag inte för mitt barn! Censurfall och barnböcker som väckt anstöt Tidvis har barnboksförfattarna med vett och vilja strävat efter att ifrågasätta rådande värderingar och erbjuda barnboksläsarna ett alternativt synsätt. Ofta har dylika böcker råkat ut för fördömande eller till och med censur. I den utställning som sammanställts av Barnboksinstitutet presenteras barnböcker innehållande eldfängt stoff, vilka väckt anstöt från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar.

 

Fler datum:

torsdag 05.10.2017 kl. 15:00

torsdag 12.10.2017 kl. 15:00

torsdag 19.10.2017 kl. 15:00

torsdag 26.10.2017 kl. 15:00