Opinion

Ledare

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

Vi delas i vinnare och förlorare

3

LEDARE Statsminister Juha Sipilä (C) kommer med tomma löften, i varje fall till de som har väntat sig snabb moteld mot snedvridningen i inkomster.

Nyhetsbild

Besöksförbud bara på pappret

LEDARE Vad kan man då göra för att förbättra läget? Det korta svaret lyder ”nästan ingenting”.

Nyhetsbild

Rustar Sverige upp eller ned?

LEDARE Det spirande försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har stött på ett överraskande problem som kan äventyra det som byggts upp de senaste åren.

Nyhetsbild

Mopedister trotsar regler

7

LEDARE Det tycks ha uppstått en mopedkultur i Jakobstadsregionen där förakt för reglerna är normen.

Nyhetsbild

Katternö ingen kung Midas

1

LEDARE Allt Katternö tar i blir inte guld. Historieskrivningen är värdefull, men det vore ännu viktigare att utarbeta hållbara framtidsstrategier för bolaget.

Nyhetsbild

Skuldbelägg inte kvinnorna

LEDARE Den principiellt viktigaste aspekten är kvinnans egen rätt att bestämma om hon vill ha barn eller inte. Och att kvinnans värde inte baserar sig på om hon är mor eller inte.

Nyhetsbild

Finland skärpte sin asylpolitik

LEDARE Många asylsökande i Finland, däribland många barnfamiljer, sänds just nu tillbaka till en osäker tillvaro i krigshärjade länder.

Nyhetsbild

Huhtasaari blir utmanaren?

LEDARE Det är bara drygt fyra månader till presidentvalet, men det riktiga racet har ännu inte börjat.

Nyhetsbild

Medan världen håller andan ...

LEDARE Dialog är den enda vägen framåt, också på bekostnad att omvärlden måste acceptera Nordkorea som kärnvapenmakt.

Nyhetsbild

Finland inte fritt från korruption

LEDARE Finland toppar regelbundet världsstatistiken som ett av världens minst korrumperade länder, och vi finländare hyser – till skillnad från medborgarna i många av världens länder – tilltro till polisen, som år efter år är den instans som enligt enkäterna är den instans vi känner det största förtroendet för.

Nyhetsbild

Infrastrukturen räddar regioner

3

LEDARE Statsmaktens regionpolitik omfattar på sin höjd områden där regeringspartierna har chans till röster, nu senast i Uleåborgsregionen

Nyhetsbild

Rätt till spaning kräver ansvar

1

LEDARE Terrorattacken får inte användas som förevändning för överilade beslut.

Nyhetsbild

Regeringen skärper tonen

1

LEDARE Det mest kontroversiella handlar om att kunna bestraffa den som gömmer flyktingar.

Nyhetsbild

Språkfreden bör återinföras

1

LEDARE Med tanke på alla yttre hot skulle medierna och politikerna ha skäl att återgå till det tillstånd av språkfred som hjälpte oss under efterkrigstiden.

Nyhetsbild

Bättre tider – högre räntor?

LEDARE Merparten av hushållen torde klara av sina skulder utan större problem, men det finns all anledning att förbereda sig på räntestegringar.

Nyhetsbild

Great möte i Vita huset

LEDARE Om han försökte köra över Niinistö gick han bet, den finländske presidenten parerade elegant.

Nyhetsbild

Paradigmskifte i finländsk politik

LEDARE Kontinentalplattorna är sannerligen i rörelse.

Nyhetsbild

Regeringens budgetmangling

1

LEDARE Statsminister Sipilä anser att Finland inte har råd med stora skattelättnader eftersom man ”inte ska dela ut sådant som inte finns”.

Nyhetsbild

Frågan är inte om utan när

LEDARE Den självgående bilen kommer att revolutionera trafiken.

Nyhetsbild

Malmska har hamnat i limbo

LEDARE Att Jakobstad har en sjukhusfastighet inom de egna kommungränserna innebär inte att sjuka människor kan känna sig trygga.

Nyhetsbild

Niinistö reser i västerled

LEDARE Hur som helst är besöket en fjäder i hatten för president Niinistö och ett erkännande för Finland.

Nyhetsbild

Politikertramp i medieklaver

1

LEDARE Då var det så dags. Postningen hade hunnit få hundratals gilla-markeringar och delats otaliga gånger.

Nyhetsbild

Världen är inte svartvit

1

LEDARE Kampen mot terrorismen måste inkludera, inte exkludera nyfinländarna.

Nyhetsbild

Hur ska uni anta studerande?

LEDARE Reformera inträdesproven, avskaffa dem inte.

Nyhetsbild

Kristallkulan ovanligt dimmig

LEDARE Samtidigt verkar Samlingspartiet och Centern ha allt svårare att komma överens.