Opinion

Krönikor
Opinion
Christer Lindholm
Opinion
Paula Erkkilä
Opinion
Tom Johanson
Opinion
Sevendays.fi - Linn Jung
Opinion
Tom Johanson
Opinion
Sören Bäck
Opinion
Simon Gripenberg
Opinion
Cajsa Björkman
Opinion
Henrik Othman
Opinion
Lars Sund
Opinion
Ewa Wenelius
Opinion
Minna Levälahti

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

De gröna tar plats i politiken

LEDARE Världen har förändrats snabbt och med det den politiska kartan.

Nyhetsbild

Medierna blir läsarstyrda

Ett österbottniskt mediebolag har självklart bättre förutsättningar än en Helsingforsstyrd mediemammut att leverera relevant lokaljournalistik i Österbotten.

Nyhetsbild

Vi delas i vinnare och förlorare

3

LEDARE Statsminister Juha Sipilä (C) kommer med tomma löften, i varje fall till de som har väntat sig snabb moteld mot snedvridningen i inkomster.

Nyhetsbild

Vi har brister i jävsreglerna

5

Den omtvistade social- och hälsovårdsreformen har haft två huvudarkitekter, Tuomas Pöysti och Juha Rehula (C).

Nyhetsbild

Besöksförbud bara på pappret

LEDARE Vad kan man då göra för att förbättra läget? Det korta svaret lyder ”nästan ingenting”.

Nyhetsbild

Rustar Sverige upp eller ned?

LEDARE Det spirande försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har stött på ett överraskande problem som kan äventyra det som byggts upp de senaste åren.

Nyhetsbild

Mopedister trotsar regler

7

LEDARE Det tycks ha uppstått en mopedkultur i Jakobstadsregionen där förakt för reglerna är normen.

Nyhetsbild

Katternö ingen kung Midas

1

LEDARE Allt Katternö tar i blir inte guld. Historieskrivningen är värdefull, men det vore ännu viktigare att utarbeta hållbara framtidsstrategier för bolaget.

Nyhetsbild

Skuldbelägg inte kvinnorna

LEDARE Den principiellt viktigaste aspekten är kvinnans egen rätt att bestämma om hon vill ha barn eller inte. Och att kvinnans värde inte baserar sig på om hon är mor eller inte.

Nyhetsbild

Finland skärpte sin asylpolitik

LEDARE Många asylsökande i Finland, däribland många barnfamiljer, sänds just nu tillbaka till en osäker tillvaro i krigshärjade länder.

Nyhetsbild

Huhtasaari blir utmanaren?

LEDARE Det är bara drygt fyra månader till presidentvalet, men det riktiga racet har ännu inte börjat.

Nyhetsbild

Medan världen håller andan ...

LEDARE Dialog är den enda vägen framåt, också på bekostnad att omvärlden måste acceptera Nordkorea som kärnvapenmakt.

Nyhetsbild

Finland inte fritt från korruption

LEDARE Finland toppar regelbundet världsstatistiken som ett av världens minst korrumperade länder, och vi finländare hyser – till skillnad från medborgarna i många av världens länder – tilltro till polisen, som år efter år är den instans som enligt enkäterna är den instans vi känner det största förtroendet för.

Nyhetsbild

Infrastrukturen räddar regioner

3

LEDARE Statsmaktens regionpolitik omfattar på sin höjd områden där regeringspartierna har chans till röster, nu senast i Uleåborgsregionen

Nyhetsbild

Rätt till spaning kräver ansvar

1

LEDARE Terrorattacken får inte användas som förevändning för överilade beslut.

Nyhetsbild

Regeringen skärper tonen

1

LEDARE Det mest kontroversiella handlar om att kunna bestraffa den som gömmer flyktingar.

Nyhetsbild

Språkfreden bör återinföras

1

LEDARE Med tanke på alla yttre hot skulle medierna och politikerna ha skäl att återgå till det tillstånd av språkfred som hjälpte oss under efterkrigstiden.

Nyhetsbild

Bättre tider – högre räntor?

LEDARE Merparten av hushållen torde klara av sina skulder utan större problem, men det finns all anledning att förbereda sig på räntestegringar.

Nyhetsbild

Great möte i Vita huset

LEDARE Om han försökte köra över Niinistö gick han bet, den finländske presidenten parerade elegant.

Nyhetsbild

Paradigmskifte i finländsk politik

LEDARE Kontinentalplattorna är sannerligen i rörelse.

Nyhetsbild

Regeringens budgetmangling

1

LEDARE Statsminister Sipilä anser att Finland inte har råd med stora skattelättnader eftersom man ”inte ska dela ut sådant som inte finns”.

Nyhetsbild

Frågan är inte om utan när

LEDARE Den självgående bilen kommer att revolutionera trafiken.

Nyhetsbild

Barnfödarpartiet SDP rasar

LEDARKOMMENTAR SDP vill att det föds mer barn i Finland. Nyheten som kablades ut i onsdags väckte stor munterhet.

Nyhetsbild

Malmska har hamnat i limbo

LEDARE Att Jakobstad har en sjukhusfastighet inom de egna kommungränserna innebär inte att sjuka människor kan känna sig trygga.

Nyhetsbild

Niinistö reser i västerled

LEDARE Hur som helst är besöket en fjäder i hatten för president Niinistö och ett erkännande för Finland.

Nyhetsbild

Politikertramp i medieklaver

1

LEDARE Då var det så dags. Postningen hade hunnit få hundratals gilla-markeringar och delats otaliga gånger.

Nyhetsbild

Världen är inte svartvit

1

LEDARE Kampen mot terrorismen måste inkludera, inte exkludera nyfinländarna.

Nyhetsbild

Hur ska uni anta studerande?

LEDARE Reformera inträdesproven, avskaffa dem inte.

Nyhetsbild

Kristallkulan ovanligt dimmig

LEDARE Samtidigt verkar Samlingspartiet och Centern ha allt svårare att komma överens.

En ekofascist får framträda

2

KOLUMN Han applåderar attacken mot World Trade Center den 11 september, vill omedelbart upphöra med all ­materiell u-hjälp till Afrika, anser att man absolut inte ska rädda ­drunknande flyktingar i Medelhavet och ger grönt ljus åt tanken att förgifta vattenledningar i storstäder och att sprida­ epidemier.

Nyhetsbild

Pälsfarmarna kan styra etiken

5

LEDARE Det finns en risk för att pälsnäringen som en följd av etiska övertramp får den politiska opinionen emot sig. Så har det gått i många andra länder.

Ödesval för fackrörelsen

KOLUMN I skrivande stund har tågen just börjat gå mer eller mindre­ normalt igen, efter lokförarnas dygnslånga proteststrejk mot regeringens planer på att öppna VR:s persontrafik för ­konkurrens från privata aktörer.

Nyhetsbild

AI kommer – är du redo?

1

LEDARE Hur ska man fördela den ekonomiska vinningen från automatisering, robotisering och artificiell intelligens?

Nyhetsbild

Medelklassen farligt valtema

4

LEDARE Blå framtid kan förvandlas till grå vardag.

Nyhetsbild

Perspektiv på statybråk

LEDARE Att bejaka människovärde, vare sig det handlar om rastillhörighet, etnicitet eller sexuellt likaberättigande är inte extremism.

Nyhetsbild

Klok beredskap mot epidemier

18

LEDARE Det finns inga ofarliga sjukdomar. Vaccin är en billig livförsäkring.

Nyhetsbild

Mögelskolan ett evighetsproblem

1

LEDARE Jakten på energisnåla lösningar i kombination med maskinell luftväxling har störtat finländskt byggande i ett mörkt hål som varat i flera decennier.

Nyhetsbild

På tåget med Berner

LEDARE Än mer lokalt anpassade tågtidtabeller vore förstås inte illa. Men det är högst osäkert om minister Berner leder oss dit.

Nyhetsbild

Klockan går mot midnatt

LEDARE Varken Kim Jong Un eller Donald Trump har hittills profilerat sig som kloka statsmän.

Nyhetsbild

Finnairs rikliga belöningar

1

LEDARE Det går bra för Finnair. Flygbolaget slog passagerar­rekord i juli, kabinfaktorn – det vill säga hur välfyllda planen är – är hög, och bolaget värvar ny personal i massiv skala.

Nyhetsbild

Varför äter inte skolbarn?

1

INBLICK Skolmaten är ständigt på tapeten och få saker blir så offentligt bespottade som den. Ändå är den i grunden en mycket bra sak och bara gnäll förändrar inget.

Nyhetsbild

Sannf utmanar med ung kvinna

LEDARE På många sätt framstår Laura Huhtasaari som Finlands svar på USA:s Sarah Palin.

Nyhetsbild

Amirikabrev från Österbotten

LEDARE Individens frihet – också friheten att röra på sig – är det inte liksom ett av de heliga amerikanska grundvärdena?

Nyhetsbild

Kluvet om delade resurser

LEDARE Samtidigt ska man inte vara blåögd idealist när det gäller delningsekonomin. Fenomenet kan ha oönskade följder.

Nyhetsbild

Toppinkomster skenar i väg

LEDARE Anständigheten påbjuder en rimlig löneutveckling också för löntagaren.

Insändare
Ulf C. Finne
Putte Backlund
Peter Albäck
Rainer Nyberg
Matti Bertlin
Jan-Erik Frostdahl
Gustav Skuthälla
Per Lindeberg
Matti Bertlin
Walid Mossa
Kaj ”Ansjo” Sandelin
Finlands svenska biblioteks­förening rf, ordförande Karolina Zilliacus, viceordförande Lisa Strömsholm
Jan-Erik Frostdahl
Antonia Fellman
Fredrik Österholm
Putte Backlund
Linda Mannila, Liliane Kjellman, Charlotta Hilli, Rikard Lindström
Bror Hagström