På en Facebooksida för anhängare till det turkiska regeringspartiet AKP i Sverige uppmanas "alla att rapportera personer, organisationer och lärosäten som stöder eller finansierar Fethullah Gülens terrororganisation, både inom landet och utomlands", enligt Ekot. Numret som anges går till presidentkansliet i Turkiet. Gülen är enligt Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hjärnan bakom kuppförsöket för en vecka sedan. Enligt FNB:s uppgifter har turkar i Finland inte fått några skiljda uppmaningar att ange kuppmisstänkta. Däremot ger det turkiska maktpartiet AKP:s Facebook-grupp för anhängare i Europa råd om hur personer som sprider "terroristers propaganda på sociala medier" kan anges. Personerna kan anges över telefon, e-post eller en turkisk app för kommunikation mellan medborgare och polis. Råden sprids av enskilda användare. Forskaren Toni Alaranta vid Utrikespolitiska institutet är inte överraskad över att jakten på maktpartiets fiender har utvidgats till Sverige. Turkiet uppmanade sina medborgare att ange grannar och vänner redan innan kuppförsöket, säger Alaranta. – Men det är ett nytt steg att man rätt så direkt strävar efter att få folk att ange medmedborgare i de här länderna, säger Alaranta om uppmaningarna i Sverige. "Verkar inte vara regeringen" Halil Gürhanli som forskar i turkisk politik vid Helsingfors universitet säger däremot att kampanjerna inte verkar härstämma från den turkiska regeringen. Han säger att presidentens kansli på Twitter endast uppgett att folk ska följa med officiell informationsförmedling och att internetkampanjer inte är pålitliga. Kansliet uttalade sig inte direkt om tips som rings in. – Presidenten och andra AKP-ledare har tidigare uppmanat folk att rapportera om gülenister. Några officiella uppmaningar har dock inte kommit sedan kuppförsöket. Den svenska journalisten som ringde till tipsnumret blev tillfrågad om Gülenanhängare. Men det bevisar ännu inte att regeringen ligger bakom kampanjen, säger Gürhanli. – Det avgörandet togs av personen som svarade i telefonen, men det bevisar ännu inte att det är regeringen som står bekom det. Turkiet ambassadör i Sverige Kaya Türkmen förnekar all vetskap om saken.