Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka saken – genom att studera en Marsliknande miljö i Indien. Platsen kallas Ladakh och ligger vid foten av Himalaya. Där är mycket torrt och kallt, UV-exponeringen är hög och den ligger på hög höjd – mellan 3 500 och 5 500 meter över havet. Dessutom har området topologiska likheter med planeten Mars. – Man letar efter extrema miljöer som till exempel den här. Innan har man varit på många andra konstiga, extrema ställen. Nu har man valt Himalaya därför att det är ett utsatt läge. Man söker Marsanaloger, säger Johanna Bergström-Roos, projektledare för det så kallade RIT-projektet. Ska fälttesta en prototyp Hon åker till Ladakh tillsammans med två doktorander från Luleås tekniska universitet. Där ska de under den Nasaledda expeditionen fälttesta en prototyp av Marsinstrumentet Habit, det instrument som forskarna planerar att skicka till Mars med farkosten Exomars 2020, om fyra år. Habits främsta uppgift är att fånga upp vatten i atmosfären och mäta det. Vatten är ett krav för liv som vi känner det och därför är sökandet efter spår av vatten på Mars ett viktigt mål när farkosten ska åka till planeten. Men först ska prototypen testas på jorden. Vatten i atmosfären – Man ska utsätta den för den karga miljön, där det är extremt torrt, som det är på Mars. Man ska se hur instrumentet fungerar så att det, när man väl skickar iväg det en vacker dag, verkligen fungerar. Man ska verkligen kunna göra observationer, säger Johanna Bergström-Roos. – Den absorberar vattenånga från atmosfären. Man har inte hittat några sjöar på Mars – det finns bara spår av eventuellt vatten i form av till exempel flodbäddar. Men i atmosfären tror man att det finns vatten.