Presidenten har talat. Eller: Presidenterna har ­talat, bland dem USA:s ledare Donald Trump och republiken Finlands president Sauli Niinistö. Arenan var FN:s generalförsamling i New York och statsmännen som talade betydligt fler än bara Trump och Niinistö, men ur ett finländskt perspektiv må det räcka med de två.

För Trump var det frågan om jungfrutalet inför detta forum där man är van att talen visserligen kan återspegla nationella intressen men där budskapet i alla fall ges en viss diplomatisk förklädnad.

I Trumps tal fanns ingen av den förklädnaden. ­Vita husets härskare delade ut hugg mot fientligt sinnade nationer och hotade i klara ordalag ut­plåna Nordkorea från världskartan om landet inte upphör med sitt kärnvapenhot.

Det är USA enligt Trump redo till militärt, ensam om så fordras och utan Säkerhetsrådets enhälliga uppbackning.

Trump betonade nationalstatens roll och varje lands rätt att hävda sina egna intressen – underförstått var budskapet att det då framför allt är USA som har rätt att hävda nationella intressen och om så krävs stå över internationella avtal.

Också president Niinistö dömde i klara ordalag ut Nordkoreas kärnvapeneskapader. Det internationella samfundet kan enligt Niinistö inte tolerera Nordkoreas fortsatta provokationer.

Men där Trump hotade med undergång vidhöll Niinistö en strävan att lösa krisen med fredliga medel. Han försäkrade att Finland som en del av EU ger sanktionerna mot Nordkorea sitt fulla stöd och slog fast att en lösning endast kan sökas genom förhandlingar – dock med ett viktigt förbehåll: Den nordkoreanska regeringen måste delta utan förhandsvillkor.

De senaste veckorna har den nordiska diskussionen handlat om det avtal mot kärnvapen som ­Sverige ämnar underteckna men inte Finland.

Det här innebär inte att Finland skulle vara emot nedrustning, en fråga man enligt Niinistö ­måste se pragmatiskt på. ” Det är att absolut nöd­vändigt att länder som innehar kärnvapen deltar i för­handlingar”, sade Niinistö.

Trumps USA har förhållit sig kritiskt till en rad ­internationella avtal och meddelat att man stiger av klimatavtalet som slöts i Paris.

Här var president Niinistö tydlig. Enligt presidenten är det till och med mer kritiskt nu än för ett år sedan att avtalet verkställs fullt ut. ”Om vi förlorar Arktis förlorar vi hela världen”, sade Niinistö.

Donald Trump har betecknat kärnvapenavtalet som berör Iran som pinsamt och ”det sämsta USA någonsin undertecknat”.

President Niinistö i sin tur uppmanade i sitt tal ­alla parter att följa kärnvapenavtalet.

Sammantaget befann sig presidenterna långt ifrån varandra på flera punkter i sina tal.

Det här har tolkats som att Niinistö velat ge Trump på fingrarna, men själv förnekar presidenten att hans tal ens skulle ha varit en replik till Trump trots att det kom bara dagen efter att den amerikanske presidenten talat.

”Våra åsikter är bara olika”, sade Niinistö efteråt på en presskonferens inför finländska medier.

Så kan man också formulera det, och talet var med säkerhet inte hopkommet i en hast efter Trumps anförande utan noga förberett med varje ord vägt på guldvåg.

Något som Niinistös kollega i Vita huset kanske borde ägna sig lite oftare åt.

Vare sig hur som helst med den saken var Niinistös­ tal en tydlig markering om att Finland för länge sedan lämnat VSB-erans tassa på tå-­diplomati bakom­ sig och vågar ta ställning också i frågor där vår position avviker från stormakternas.

Det här kom till synes också då Niinistö talade­ om vikten av att respektera den internationella­ ordningen som bygger på gemensamt överens­komna regler. ”Sedan början av vår självständighet har Finland stött och respekterat en internationell ordning som bygger på regler”, sade Niinistö och ­sade sig ha en fast tro på att vi som världssamfund ­måste angripa globala utmaningar och hot gemensamt och inte bara agera ensam.

Niinistö är rätt ute. Trygghet kan bara skapas tillsammans och den som respekterar regler förtjänar respekt själv.