Evira meddelar att kolloidalt silver inte i någon form är en tillåten ingrediens i livsmedel. Således är inte silvervatten till för invärtes bruk.

- En ska inte använda silvervatten. Det finns inga grunder i forskningen som skulle tyda på att det är hälsosamt för invärtes bruk. Om silvervatten marknadsförs för invärtes bruk ingriper alltid Evira i marknadsföringen, säger Päivi Levänti, överinspektör på Eviras kemiska livsmedelssäkerhetsenhet.

De skadliga effekterna kan uppstå under lång tids användning, skriver Evira på sin webbplats. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har inte kunnat utvärdera om kolloidalt silver är säkert att konsumera. Det finns inte heller med i EU:s förordning med ämnen som är godkända att ingå i kosttillskott.

Kolloidalt silver, alltså silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning, kan användas bland annat för vattentanksdesinficering. Däri ligger även svårigheten med att hålla silvervattnet från marknaden, enligt Levänti.

- En konsument kan köpa den i påstått syfte för desinficering även fast den tänker använda den för invärtes bruk.

Den snabba och omväxlande internetförsäljningen är även ett problem.

- Vår övervakning snappar då och då upp fall där silvervatten marknadsförts som livsmedel eller kosttillskott. Då ingriper vi direkt. Det är svårt att hålla det bort från marknaden eftersom internetförsäljningen ständigt förändras. Ena dagen kan en webbshop sälja silvervatten, den andra dagen säljer de inte mera, eller så säljer de bara små partier. Då hinner vi inte reagera.

Men silver får ändå användas som livsmedelstillsats. Silver i fast, metallisk form kan användas som ett färgämne i livsmedel. Som färgämnet E147 är silver tillåtet endast som överdrag på godis och choklad samt i likörer. För dessa ändamål gäller inga gränsvärden för färgämnet. Då rör det sig alltså inte om silver i form av nanopartiklar, skriver Evira på sin webbplats.