GTK undersöker grundvattenområden

NyhetsbildZoom
GTK undersöker grundvattenområden. Foto: Arkiv/Mats Ekman
GTK kommer undersöka grundvattenområdenas geologiska struktur i Jakobstad och Pedersöre.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

I maj inledde Geologiska forskningscentralen en undersökning av geologiska struktur i Bredskär, Roskan, Sandåsen, Sandnäset och Hedet. Undersökningen görs i samarbete med Jakobstads vatten och NTM-centralen i Södra Österbotten, skriver GTK i ett pressmeddelande.

Informationen som fås genom undersökningen av grundvattenområdena gynnar vattenförsörjningen, planering av markanvändningen och grundvattenskyddet. Målet med strukturundersökningen är att hitta potentiella vattentäkter och precisera planeringen av vattentäkter i grundvattenområden. Utifrån informationen man får är det också möjligt att se över grundvattenområddenas nuvarande gränser och styra planläggningen och byggandet till områden där riskerna för grundvatten är mindre. Informationen kan också användas när åtgärder behövs för att vidta i olyckor sa förutses och genomföras.

Grundvattenområdena finns på en och samma rullstensås i staden Jakobstad och Pedersöre kommuns områden. Genom en hydrogeologisk strukturundersökning får ny information om bergytans höjdnivå, eventuella bergströsklar, grundvattnets strömriktningar och jordmånens skiktstruktur. Utifrån undersökningarna skapas en 3D-modell över jordmånen i området och en modell över grundvattenflödet.

Undersökningen kommer att vara klar i slutet av 2019 och den totala budgeten för undersökningen uppgår till cirka 140 000 euro.

I juni inleddes terrängarbetena med markradarundersökningen. Man undersöker också berggrundets djup, det lösa jordlagrets tjocklek och jordmånens skiktstruktur genom borrningar och gravitationsmätningar. I juli kommer GTW att borra cirka 15 punkter i berggrunden och installera rör för att kunna observera grundvattnet. Borrningar och installationer av grundvatten görs endast på de fastigheter som GTK har fått tillstånd av markägarna för.

I höst kommer man göra gravitationsmätningar i undersökningsområdet på totalt cirka 35 kilometer. Under mätningarna rör sig en mätningsgrupp på 2-3 personer till fots i terrängen. Terrängundersökningarna fortgår våren 2019 och då görs lätta slagborrningar i området. Genom dessa borrningar utreds finsedimentets tjocklek och åsavslagingarnas utbredning i cirka 60 punkter.

Undersökningarna görs så att de inte medför olägenheter för varken markägare eller naturen. De kommer heller inte lämna några permanenta spår i terrängen. Alla borrningar görs med markägarnas tillstånd och GTK kontaktar alla markägare personligen för att be om tillstånd, skriver GTK i ett pressmeddelande.

Jag rekommenderar artikeln
Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan