|

Hej, du aktiva Skogsägare – använder du MinSkog.fi?

NyhetsbildZoom

Med hjälp av den lättanvända e-tjänsten Minskog.fi, kan du kostnadsfritt se uppgifter om din skog och sköta dina skogsärenden via nätet.

Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Det finns ännu skogsägare som är aktiva och själva röjer och gallrar i sin skog. Skogsägare som årligen sätter ner oändligt många timmar på att sköta sin skog. Skogsägandet för deras del definieras av doften av kåda, svett och ömma muskler. I förrådet har de minst två motorsågar och en röjsåg. Åtskilliga liter bensin går åt i skogen varje vinter.

Begrepp som avkastning och intern ränta kanske känns främmande för dem, de sköter om sin skog för att den ska må bra och växa bättre. Ibland söker de Kemera-stöd för röjningar och förstagallringar, men viktigast av allt är att plantskogarna röjs i rätt tid. Hemma görs egna anteckningar om utförda åtgärder i den gamla och vältummade skogsbruksplanen från 1991.Den aktiva skogsägaren har två dilemman.


Det första är att barnen kanske inte visar något intresse för den aktiva och självverksamma livsstil som varit en självklarhet så länge skogsägaren kan minnas. Att väcka barnens intresse för att sköta skogen är inte så lätt, när deras minnesbild av skogsarbetet består av några få helger i skogen med blöta handskar och kalla tår. Någon tid för att göra upp en eld och grilla korv fanns det aldrig.

Det andra är att skogsägaren förstått att man borde sköta sina skogsärenden digitalt. Att serva en motorsåg och välja rätt träd sitter i ryggraden, men att starta en dator och sköta skogen på nätet känns väldigt obekvämt. Ett papper är alltid säkert – då vet man ju att ärenden sköts ”på riktigt”.


MinSkog.fi – den mest använda e-tjänsten för skogsägare!


Vilka lösningar erbjuder då Skogscentralen en aktiv skogsägare? Vi erbjuder möjligheten att sköta skogsärenden med hjälp av MinSkog.fi. Till Skogscentralen kan du själv meddela på vilka figurer du har utfört röjningar, gallrat eller planterat. Du kan göra upp avverkningsanmälningar och ansöka om Kemera-stöd. Och räcker tiden eller orken inte till kan du skicka en offertförfrågan på arbetet till aktörerna. Att använda MinSkog.fi är mycket enkelt. Stöter du på problem under användningen av tjänsten, så hjälper vår kundtjänst gärna till.

Barnen kan du få intresserade genom att ge dem fullmakt att se dina fastigheter när de loggar in i tjänsten. Möjligheterna som finns i skogen bli kanske tydligare för dem på en skärm än i en tätvuxen skog. Och ett nytt skogsbesök tillsammans med de nu vuxna barnen gör att minnet av de blöta handskarna och kalla tårna bleknar.

Tidigare jobbade Skogscentralen med områdesplanering och med att göra upp privata skogsbruksplaner. Sedan 2012 gör Skogscentralen inte längre skogsbruksplaner utan vi har istället övergått till att producera skogsdata. Skogsdata är information om den konkreta beståndsfigurens växtplats, trädbestånd, biologiska mångfald och andra särdrag. I vår e-tjänst MinSkog.fi kan du se vilka skogsdata vi samlat in om just din skog. Där finns också förslag till skogsvårdsarbeten och avverkningar.

Många skogsägare har tackat oss för den kostnadsfria möjligheten att se sin skogsdata på nätet via MinSkog.fi. Vi får också tack för att tjänsten är lätt att använda, att man inte behöver vara en van datoranvändare för att logga in och uträtta sina ärenden med oss.

Björn Stenmark
chef för kundtjänster
Finlands skogscentral, södra serviceområdet