|

Tryggare trafik för 22 miljoner

NyhetsbildZoom
Fler gång- och cykelvägar ska göra trafiken säkrare i Jakobstadsregionen.  Foto: Lars Hedman
Trafiksäkerheten i Jakobstadsregionen är sämre än genomsnittet i landet. Nu finns det en plan med över 200 förslag för hur det ska bli bättre.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

I planen finns nya rondeller, trafikljus och kilometervis med nya gång- och cykelvägar. Om alla förslagen genomförs blir prislappen 22 miljoner euro. Det är fråga om en förnyelse av de fjorton år gamla trafiksäkerhetsplanerna för Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby. Orsaken till att Larsmo och Kronoby inte är med är att de uppdaterade sina planer för sex år sedan. Planerna för de tre andra kommunerna i regionen har utarbetats av konsultbolaget Ramboll i samarbete med kommunerna, polisen och uppdragsgivaren NTM-centralen. Ett av målen är att främja cyklandet i regionen. Därför vill man i planen skapa tryggare förhållanden för fotgängare och cyklister. Man vill också förbättra säkerheten för mopedister. I regionen dör eller skadas fler mopedister i olyckor än i landet i medeltal. Där vill man följa trafikverkets rekommendation och flyttar mopedtrafiken till körbanan. En skild utredning över mopedleder kommer att presenteras senare. Den medborgarenkät som Ramboll genomförde i vintras visar att det finns möjligheter att öka gång- och cykeltrafiken. Där räknar man med att gångtrafiken fungerar bra om det är fråga om några kilometer. För cykeltrafiken går gränsen vid 10 kilometer. Nu föreslår Ramboll i planen att kommunerna och NTM-centralen bygger nya cykelleder bland annat genom Jakobstads centrum, som vid gymnasiet och längs Rådhusgatan. Det finns också behov av en cykelväg längs Bennäsvägen och ett flertal gångtunnlar. I Pedersöre behövs det nya cykelvägar i Sandsund, Bennäs, Edsevö, Kållby, Esse, Ytteresse, Forsby och Lillby. I Nykarleby vill man dra nya cykelvägar bland annat längs Topeliusesplanaden och Juthasvägen. Om planen ska genomföras fram till 2025 kostar det i Jakobstad 11,2 miljoner, Nykarleby 4,3 miljoner och Pedersöre 6,6 miljoner euro. NTM-centralen ska då ersätta drygt hälften av kostnaderna. Slutsumman kan dock bli ännu större då kostnaderna för en del föreslagna förbättringar inte har definierats. I planen betonar man att det inte räcker med enbart tekniska lösningar om man vill minska antalet olyckor. Det behövs också ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och trafikfostran för att påverka kommuninvånarnas inställning till trafiksäkerhet. Planering av markanvändningen är också viktig, bland annat genom att planera bostadsområden med målsättningen att minska behovet av att använda bil. Projektet har haft en styrgrupp som bestått av Kjell Lind, Mikael Björses och Kaj Lytts från NTM-centralen i Södra Österbotten, Harri Kotimäki från Jakobstads stad, Peter Sjöblom och Mårten Lindström från Nykarleby stad, Yvonne Liljedahl-Lund och Stefan Hellund från Pedersöre kommun, Heli Lintamo från Trafikskyddet och Jari Kivioja från Österbottens Polisinrättning.

Kommentarer
|

Lätt för 17-åringar få dispens för körkort – Sofia får dispens för att köra till sina träningar

Nyhetsbild
Att bli van med alla reglage tar sin tid. Sofia Forsman övningskör med sin pappa Thomas. Foto: Jonas Brunnström
Allt fler 17-åringar får dispens för körkort efter en lagändring i fjol. Sofia Forsman är en av de som siktar på att ha körkortet i sin hand kort efter 17-årsdagen.

Mest läst senaste veckan