Den regionala myndighetsgruppen som höll möte på onsdagen kunde konstatera att de nya coronafallen minskar något i antal. Regionen har ändå fortfarande så många fall att Soite är kvar fasen med samhällsspridning. Det innebär att smittan är utbredd i samhället och risken att smittas därför hög.

I Karleby, Kronoby och inom resten av Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt gäller Regionförvaltningsverkets restriktioner för folksamlingar till den 5 december. Det innebär att offentliga samlingar med över 100 deltagare är förbjudna om det finns läktarutrymmen där alla deltagare inte har egna sittplatser, eller om det är frågan om allsångstillställningar. Arrangörer kan kräva covidintyg av deltagarna för att kunna ordna offentliga tillställningar, trots restriktionerna. 

De senaste 14 dygnen har 175 nya coronafall konstaterats i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt och incidenstalet är 226 per 100 000 invånare. Det tas många coronatest inom Soite. Förra veckan var de cirka 2000 till antalet och 5,5 procent av dem var positiva. Två personer med covid-19 vårdas på Möcs.

Smittkedjorna kunde förra veckan spåras till 80 procent och 53 procent av de smittade var redan i karantän. 

Fortfarande är det mest ovaccinerade som smittas, men förra veckan konstaterades ändå en tredjedel av fallen bland dubbelvaccinerade.