Folkpensionsanstalten (Fpa) uppdaterar sitt datasystem under lördagen. Det innebär att alla betalningsuppgifter inte syns om man loggar in på nättjänsten Mittfpa under de närmaste dagarna.

Uppdateringarna har att göra med att en del förmåner ändrar i samband med årsskiftet.

Trots att en del betalningsuppgifter nu saknas i tjänsten sker utbetalningarna ändå som normalt. De korrekta betalningsuppgifterna visas i tjänsten igen på tisdag, den 30 november.