Den regionala covid-19-myndighetsgruppen för Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt samlades i onsdags för att få en uppdatering om coronaläget. Gruppen uppskattar att det värsta epidemiläget nu är över för denna gång, trots att Soites område ännu är i spridningsfasen och restriktionerna därför bibehålls.

För tillfället vårdas 3 personer för covid-19 vid Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Förra veckan bekräftades 20 nya coronafall inom Soites område, så incidenstalet är nu 76. Förra veckan rapporterades om 44 nya fall veckan innan.

 

Av de som bekräftades vara smittade förra veckan var 55 procent redan i karantän. Smittkedjorna kan spåras i 85 procent av fallen.


Av de nyligen smittade har 60 procent saknat fullt vaccinskydd. Det är fortfarande främst barn och unga samt deras föräldrar som smittas. Endast 5 procent av de smittade är över 50 år. De flesta har blivit smittade inom familjen, av vänner eller på arbetsplatser.

Den regionala covid-19-myndighetsgruppen konstaterar att hemtest för coronasmitta är ett bra komplement till vårdens tester. Under senaste tid har ungefär 10 procent av de smittade fått veta att de har covid-19 efter att ha tagit ett antigen-hemtest för att kontrollera vad symptom som feber, snuva eller hosta beror på. Ett positivt svar i ett hemtest bör dock alltid bekräftas med ett coronatest taget av vårdpersonal, säger gruppen.


Uppdaterad kl. 12.02 med exakt antal coronafall förra veckan.