Soite uppdaterade på måndagen igen sin coronavaccinationsmätare. Den visar att 84,1 procent av alla över 12 år nu fått sin andra vaccindos. För dos ett är siffran 88,8 procent. 

Vaccineringen med dos tre är också i full gång inom Soite. Den inleddes i torsdag för alla över 18 år, förutsatt att det gått fem till sex månader sedan dos två. Hittills har 12 procent av alla över 12 år fått den tredje sprutan. 

Soite meddelar att vaccinationstäckningen i coronavaccinationsmätaren nu har räknats ut utifrån invånarantal från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I procenttalen för de olika åldersgrupperna finns därför en del variation jämfört med tidigare tal som räknades ut utifrån invånarantal från Statistikcentralen.

Även Institutet för hälsa och välfärd THL använder invånarantalen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och Soites statistik är därför nu mer jämförbar med THL:s tal.