Coronaincidensen fortsätter att stiga i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Hittills den här veckan har redan över 300 nya fall konstaterats via officiella test. Det är något mer än vid samma tid förra veckan.

Incidenstalet för de senaste 14 dygnen per 100 000 invånare är 1583 och det har konstataterats 1200 coronafall under de två veckorna. 6 covidpatienter vårdas på sjukhus i Karleby.

På torsdagen informerade Soite om att man slutar utfärda isolerings- och karantänsbeslut. Självtest rekommenderas för alla som får symtom. Visar det negativt ska man göra om det efter ett par dagar, om symtomen är kvar. Den som får ett positivt testsvar ska undvika alla kontakter utanför hemmet i fem dygn, räknat från testdatumet.

Företagshälsovården kan skriva ut sjukintyg för fem dagar på basen av ett positivt självtest. Om ett A-intyg behövs för dagpenning vid smittsam sjukdom måste man komma in för ett officiellt coronatest.