Laboratorieundersökningar av flera produktpartier har visat att produkterna innehåller gluten över den gräns som anges som godkänd i lagstiftningen (20 milligram per kilogram) när produkten uppges vara glutenfri. Produkten kan därför orsaka allvarliga allergiska reaktioner hos en del. 

Produkten som återkallas heter El taco truck corn tortilla 195 g. Alla de produkter som varit till försäljning på sistone återkallas. 

I Finland har produkten sålts i K-butiker. På sin hemsida uppmanar El taco truck konsumenter att returnera produkten till den butik där den köpts för att få  kompensation.