Själv vill han inte kommentera själva medborgarinitiativet i sig annat än att alla har rätt att uttrycka sin åsikt i Finland och att det nu är upp till riksdagen att behandla medborgarinitiativet.

Att det tog mindre än ett dygn att samla de 50 000 namnunderskrifter som krävs för att riksdagen ska behandla ärendet beror säkert till en del på rädslan för fågelinfluensan och där pälsfarmerna, enligt Gotthardt, oförtjänt fått stå i fokus.

– Fågelinfluensan har inte startat i pälsfarmerna utan hos fåglarna för många år sedan. Även om man stoppar pälsfarmerna försvinner inte fågelinfluensan, säger Gotthardt.

Fågelinfluensan kommer fortsatt att vara ett lika stort problem för både katter och hundar.

– Det finns en miljon katter i Finland, eller dubbelt fler än antalet minkar. Så även om pälsnäringen stoppas kan man inte ropa hej då det kommer till fågelinfluensan, säger Gotthardt.

Han vill inte föregå diskussionen i riksdagen, men har ändå svårt att tro att sittande regering, som uttalat sitt stöd för pälsnäringen, både skulle tvärvända och därtill hitta pengar för att på kort sikt avsluta pälsnäringen i Finland.

Säsongens sista pälsauktion inleddes på Saga Furs i Vanda på tisdagen. 90 procent av drygt 200 000 minkskinn av typen  silverblue såldes till marginellt stigande priser jämfört med auktionen i juni.

Fågelinfluensan påverkar även den pälsauktion som inleddes i Saga Furs auktionshus i Vanda på tisdagen. Turkiet, en viktig marknad för pälsskinnen, har nämligen förbjudit införsel av råa, eller oberedda, pälsskinn.

– Av de 150 inköpare på plats i auktionssalen är det bara ett par som kommer från Turkiet, säger Gotthardt.

Enligt Gotthardt brukar emellertid septemberauktionen, försäljningssäsongens sista auktion, inte locka speciellt många turkar, som i stället gör sina inköp under de tidigare auktionerna under säsongen.

Det är uteslutande råa eller oberedda skinn som säljs i auktionshuset och som Turkiet på grund av fågelinfluensan förbjudit att föra in till landet.

Auktionen inleddes på tisdag med försäljningen av minkskinn av typen silverblue.

– Vi sålde 90 procent av silverblueutbudet på drygt 200 000 skinn och till ett pris som marginellt steg jämfört med auktionen i juni, summerar Gotthardt auktionsstarten på tisdag.

Det totala utbudet av minkskinn är drygt fyra miljoner, av vilka knappt 10 procent är finska skinn. Innan auktionen avslutas på onsdag nästa vecka kommer Saga Furs att bjuda ut drygt 350 000 räv- och sjubbskinn – ryggraden i den finländska pälsdjursnäringen.