Ekonomi

Konjunktur

Mest läst senaste veckan

Ekonomi

Nyhetsbild

Världsbanken: Tillväxten saktar ned

Tillväxten i den globala ekonomin väntas sakta ned till 2,9 procent under 2019. jämfört med 3 procent under 2018, förutser Världsbanken och hänvisar till ökade spänningar inom handeln i världen.

Finlands export ökade med nio procent i november – importen av varor från länder utanför EU ökar

Finlands export av varor ökade med nio procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln.

Nyhetsbild

Brexit största hotet mot tysk ekonomi – brittisk recession kan sprida sig

Brexit är det största hotet mot tysk ekonomi, i alla fall i det korta perspektivet. Också USA:s handelskonflikter utgör ett hot mot ekonomin.

Nyhetsbild

Finansministeriet: Finlands tillväxt avtar år för år

Den finländska ekonomin fortsätter att växa, men takten avtar. Det förutspår Finansministeriet i sin ekonomiska översikt som publicerades på måndagen.

Nyhetsbild

Vasaregionen mår bra – men de andra håller på att komma i kapp

EKONOMI Vasaregionen lever gott på sina långt förädlade produkter. Men Karleby har haft högre fart de senaste åren, och särskilt i fjol.

Nyhetsbild

Ekonomin växer med 1,7 procent 2019 och 2020 – för att uppnå tillväxt måste hushållen konsumera

Den ekonomiska tillväxten beror främst på hushållens konsumtion 2019–2020, skriver S-banken i sin ekonomiska prognos.

Nyhetsbild

Etla sänker sina tillväxtprognoser

Industriproduktens tillväxt kan bli mindre än vad som tidigare uppskattats. Samtidigt stagnerar byggbranschen visar en ny rapport från Etla.

Nyhetsbild

Bra läge för företagen – dipp i stämningen förbryllar

KARLEBY Konjunkturbarometerns siffror visar att det fortfarande går bra för de österbottniska företagen. Ändå finns en viss oro.

Brist på kunnig arbetskraft bromsar ekonomisk tillväxt

Tilltron till den ekonomiska tillväxten i Europa har mattats av. Det visar en ny enkät som de europeiska handelskamrarna har låtit göra.

Nyhetsbild

OECD sänker global tillväxtprognos

Handelskonflikter och högre räntor bromsar världsekonomin. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD sänker prognosen för den globala tillväxten till 3,5 procent nästa år.

Nyhetsbild

Aktia: Räntehöjningar syns i bostadslånen hösten 2019

Om ett år kommer räntorna att stiga och då är det bra att vara förberedd, påpekar Aktia. Några jättehöjningar tror banken ändå inte på.

Nyhetsbild

EU sänker italiensk tillväxtsprognos – men det ljusnar för Finland

EU-kommissionens oro över Italiens ekonomi ökar allt mer. Tillväxten i år beräknas nu bara till 1,1 procent, mot 1,5 procent i våras. Men för Finlands del ser siffrorna lovande ut.

Nyhetsbild

Bank of England lämnar räntan oförändrad

Englands centralbank lämnar styrräntan oförändrad på 0,75 procent där den legat sedan i augusti i år. De nio ledamöterna var eniga om beslutet.

Nyhetsbild

EU:s ekonomi bromsar mer än väntat

Den ekonomiska tillväxten i euroländerna saktade in under tredje kvartalet.– Det är klart svagare än väntat, säger Daniel Bergvall, ekonom på SEB.

Nyhetsbild

Nordea: "Nollräntornas tid snart över"

Nollräntornas tid är snart över. Den bedömningen gör Nordea. Men någon räntechock är inte att vänta. Om ett år, kanske redan våren 2019, är den vanliga referensräntan för 12 månaders euribor på en nivå kring en procent.

Nyhetsbild

ECB lämnar räntan oförändrad – euron stärktes

Europeiska centralbanken (ECB) lämnar som väntat sin viktigaste styrränta oförändrad på noll procent. ECB meddelar samtidigt att man kommer att fortsätta med sina stödköp av obligationer på 15 miljarder euro till årsskiftet.

Nyhetsbild

Arbetslösheten är fortsatt låg i Österbotten – nu ligger den på 5,8 procent

Arbetslösheten fortsätter sjunka i Österbotten. Nu är den bara 5,8 procent, vilket är lägst på hela fastlandet.

Nyhetsbild

Kamp väntar om Italiens budget – stort minus går emot EU:s linje

Hårda ord varvas med mjuka när Italien och EU-kommissionen gör sig redo för årets stora budgetkamp i eurozonen. Italien vill gärna diskutera sin budget – men tycks inte planera för några ändringar.

Nyhetsbild

Mnuchin tonar ned risken för kinesisk smitta

USA:s finansminister Steven Mnuchin tonar ner riskerna för att den ekonomiska inbromsningen i Kina spiller över och destabiliserar amerikanska finansiella marknader.

Nyhetsbild

Brist på arbetskraft gnager blomstrande näringsliv i Österbotten

I Österbotten bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsgraden fortsätter i positiv riktning. Men utveckligen är långsammare än tidigare.

Nyhetsbild

Rapport: Ljusare konjunktur i Österbotten än i resten av landet

I Österbotten bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen fortsätter i positiv riktning. Näringslivet har stora problem med att hitta arbetskraft.

Nyhetsbild

Bostadshandeln hämtar andan: "Vi talar inte om något ras"

KARLEBY Bostadsköparna tvekar – även om förutsättningarna för handeln borde vara mycket bra. Antti Porko på Kiinteistömaailma i Karleby säger att handeln ser ut att hämta andan efter ett par goda år.

Nyhetsbild

IMF sänker global tillväxtprognos

Internationella valutafonden (IMF) sänker sin prognos för global tillväxt 2018–2019 till 3,7 procent per år.

Nyhetsbild

Danske Bank: Brexit inverkar väldigt lite på Nordens ekonomi

Storbritanniens utträde ur EU får inte några större negativa följder på Nordens ekonomi, uppskattar Danske Bank i en rapport.

Nyhetsbild

Danske Bank: Populister och brist på kunnig arbetskraft bromsar den ekonomiska tillväxten

Världshandeln har hjälpt Finlands ekonomi på fötter, men handelskrig och högre räntor hör till de största riskerna.

Nyhetsbild

Etla: Kryssningsfartygen garanterar medvind för Finlands ekonomi

Finlands ekonomiska uppsving fortsätter åtminstone fram till 2020, förutspår Näringslivets forskningsinstitut Etla. 2019 blir ett bra år för landets export, tack vare två stora fartygsleveranser från skeppsvarvet i Åbo.

PTT förutspår fortsatt tillväxt, men en avtagande sådan

Högkonjunkturen håller i sig i år och nästa år, men tillväxten avtar. Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT sällar sig till de prognosmakare som bedömer att det mesta börjar ha vridits ur den goda ekonomiska tillväxten. Nu väntar en period med lägre tillväxt.

Nyhetsbild

Moody's befarar hård brexit-smäll – kraftigt bakslag för brittisk industri väntas

Ratinginstitutet Moody's ser en ökad risk för brexit utan ett avtal och varnar för förödande ekonomiska konsekvenser. Bank of England noterar också ökad osäkerhet kring EU-utträdet.

Nyhetsbild

Regionens företag ser dystrare på framtiden – är mer oroade än i resten av Finland

KARLEBY De små och medelstora företagen i regionen ser betydligt dystrare på framtiden nu än de gjorde i våras.

Nyhetsbild

Nordea: Tillväxten avtar, toppen är nådd

Nordeas färska konjunkturprognos är inte speciellt munter läsning. Banken förutspår nämligen att världsekonomin sackar och Finlands ekonomiska tillväxt halveras. Tillväxttoppen är nådd. Europeiska Centralbanken ECB börjar så småningom höja centrala styrräntor. Men det sker tidigast hösten 2019.

Nyhetsbild

Lägre inflation i eurozonen

Inflationen i eurozonen sjönk i augusti till 2,0 procent jämfört med 2,1 procent föregående månad, enligt statistikmyndigheten Eurostat.

Nyhetsbild

Aktia: "Sätt de offentliga finanserna i skick nu"

Finlands bruttonationalprodukt växer för tredje året i rad, men tillväxttoppen passeras 2018. När tillväxten avtar blir det svårare att korrigera de offentliga finanserna. Det är nu de ska sättas i skick, uppmanar Aktias chefsekonom Heidi Schauman.

Nyhetsbild

Ny utredning: Lönsamt att hyra sin bostad – lönerna stiger snabbare än hyrorna

Enligt en utredning som Finlands fastighetsförbund och småhusföreningarnas förbund Omakotiliitto beställt av forskningsinstitutet Pellervon taloustutkimus kommer lönerna i Finland att stiga snabbare än hyrorna under åren 2018–2020.

Nyhetsbild

Kauppalehti: Cellulosapriset förblir stabilt

Enligt Kauppalehti är det främst den kinesiska efterfrågan som påverkar marknadsutsikterna.

Samhällsekonomin ökade med 3 procent i juni

Bruttonationalprodukten, sysselsättningen och antalet arbetade timmar har alla ökat sedan i fjol. Mest steg primärproduktionen.

Nyhetsbild

Fed ändrar inte på styrräntan – risk för överhettning i USA

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar som väntat styrräntan oförändrad på veckans möte. Räntebeskedet kommer medan riskerna i USA:s ekonomi ökar, både vad gäller överhettning och ekonomiska bakslag.

Nyhetsbild

ECB lämnar styrräntor oförändrade

Trots riskerna för ett eskalerande handelskrig och ett dämpat stämningsläge för ekonomierna i eurozonen lämnar Europeiska centralbanken (ECB) styrräntorna oförändrade. Styrräntorna förblir 0 procent, 0,25 procent samt -0,4 procent.

Nyhetsbild

Handelskrig oroar redan dämpad europeisk export

Europeisk industri visar tecken på att gå allt trögare – och ett eskalerande handelskrig kan försämra situationen för Sveriges export. – Om handelsutspelen blir verklighet kan det bli tal om recession, säger Michael Grahn, chefsekonom på Danske bank.

Nyhetsbild

Rekordhög inflation i USA

Amerikanska konsumentpriser steg 0,1 procentenheter i juni, enligt statistik från USA:s arbetsmarknadsdepartement. Jämfört med samma period i fjol har priserna stigit 2,9 procent, vilket är den högsta inflationssiffran sedan 2012, skriver Financial Times.

Nyhetsbild

Stefan Ingves: För tidigt att ändra kurs för Sveriges ekonomi

Kursen ska vara oförändrad för svensk penningpolitik och fortsatt försiktighet är nödvändig. Det är riksbankschef Stefan Ingves syn, enligt protokollet från penningpolitiska mötet den 2 juli.

Deppigt inom tysk ekonomi

Stämningsläget inom den tyska ekonomin har sjunkit till den lägsta nivån sedan augusti 2012 enligt institutet ZEW:s månatliga mätningar.

Nyhetsbild

Tysk inflation bromsar in

Den tyska inflationen bromsade in något i maj och landade på 2,1 procent på årsbasis jämfört med 2,2 procent i april.

Finansministeriets prognos: Tillväxten i Finland fortsätter

Finansministeriet förutspår en ökning av Finlands bruttonationalprodukt och höjning av sysselsättningsgraden, men varnar för ökad protektionism i världshandeln.

Nyhetsbild

Långa karriärer inom zinkbranschen - Boliden Kokkolas vd på plats sedan 1988

KARLEBY Det är vanligt inom zinkindustrin att man förblir branschen lojal under hela arbetskarriären. Det gäller också vd:n för Boliden Kokkola, Jarmo Herronen, som började redan 1988.

Finlands bnp når äntligen samma nivå som toppen 2008 – "slut på det förlorade årtiondet"

Den tio år långa svackan märks ändå inte så tydligt för den vanliga finländaren eftersom konsumtionen är betydligt högre än före krisen. Däremot har skuldsättningen fortsatt öka.