Ekonomi

Konjunktur

Nyhetsbild

Etla: Kryssningsfartygen garanterar medvind för Finlands ekonomi

Finlands ekonomiska uppsving fortsätter åtminstone fram till 2020, förutspår Näringslivets forskningsinstitut Etla. 2019 blir ett bra år för landets export, tack vare två stora fartygsleveranser från skeppsvarvet i Åbo.

PTT förutspår fortsatt tillväxt, men en avtagande sådan

Högkonjunkturen håller i sig i år och nästa år, men tillväxten avtar. Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT sällar sig till de prognosmakare som bedömer att det mesta börjar ha vridits ur den goda ekonomiska tillväxten. Nu väntar en period med lägre tillväxt.

Nyhetsbild

Moody's befarar hård brexit-smäll – kraftigt bakslag för brittisk industri väntas

Ratinginstitutet Moody's ser en ökad risk för brexit utan ett avtal och varnar för förödande ekonomiska konsekvenser. Bank of England noterar också ökad osäkerhet kring EU-utträdet.

Nyhetsbild

Regionens företag ser dystrare på framtiden – är mer oroade än i resten av Finland

KARLEBY De små och medelstora företagen i regionen ser betydligt dystrare på framtiden nu än de gjorde i våras.

Nyhetsbild

Nordea: Tillväxten avtar, toppen är nådd

Nordeas färska konjunkturprognos är inte speciellt munter läsning. Banken förutspår nämligen att världsekonomin sackar och Finlands ekonomiska tillväxt halveras. Tillväxttoppen är nådd. Europeiska Centralbanken ECB börjar så småningom höja centrala styrräntor. Men det sker tidigast hösten 2019.

Mest läst senaste veckan

Ekonomi

Nyhetsbild

Lägre inflation i eurozonen

Inflationen i eurozonen sjönk i augusti till 2,0 procent jämfört med 2,1 procent föregående månad, enligt statistikmyndigheten Eurostat.

Nyhetsbild

Aktia: "Sätt de offentliga finanserna i skick nu"

Finlands bruttonationalprodukt växer för tredje året i rad, men tillväxttoppen passeras 2018. När tillväxten avtar blir det svårare att korrigera de offentliga finanserna. Det är nu de ska sättas i skick, uppmanar Aktias chefsekonom Heidi Schauman.

Nyhetsbild

Ny utredning: Lönsamt att hyra sin bostad – lönerna stiger snabbare än hyrorna

Enligt en utredning som Finlands fastighetsförbund och småhusföreningarnas förbund Omakotiliitto beställt av forskningsinstitutet Pellervon taloustutkimus kommer lönerna i Finland att stiga snabbare än hyrorna under åren 2018–2020.

Nyhetsbild

Kauppalehti: Cellulosapriset förblir stabilt

Enligt Kauppalehti är det främst den kinesiska efterfrågan som påverkar marknadsutsikterna.

Samhällsekonomin ökade med 3 procent i juni

Bruttonationalprodukten, sysselsättningen och antalet arbetade timmar har alla ökat sedan i fjol. Mest steg primärproduktionen.

Nyhetsbild

Fed ändrar inte på styrräntan – risk för överhettning i USA

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar som väntat styrräntan oförändrad på veckans möte. Räntebeskedet kommer medan riskerna i USA:s ekonomi ökar, både vad gäller överhettning och ekonomiska bakslag.

Nyhetsbild

ECB lämnar styrräntor oförändrade

Trots riskerna för ett eskalerande handelskrig och ett dämpat stämningsläge för ekonomierna i eurozonen lämnar Europeiska centralbanken (ECB) styrräntorna oförändrade. Styrräntorna förblir 0 procent, 0,25 procent samt -0,4 procent.

Nyhetsbild

Handelskrig oroar redan dämpad europeisk export

Europeisk industri visar tecken på att gå allt trögare – och ett eskalerande handelskrig kan försämra situationen för Sveriges export. – Om handelsutspelen blir verklighet kan det bli tal om recession, säger Michael Grahn, chefsekonom på Danske bank.

Nyhetsbild

Rekordhög inflation i USA

Amerikanska konsumentpriser steg 0,1 procentenheter i juni, enligt statistik från USA:s arbetsmarknadsdepartement. Jämfört med samma period i fjol har priserna stigit 2,9 procent, vilket är den högsta inflationssiffran sedan 2012, skriver Financial Times.

Nyhetsbild

Stefan Ingves: För tidigt att ändra kurs för Sveriges ekonomi

Kursen ska vara oförändrad för svensk penningpolitik och fortsatt försiktighet är nödvändig. Det är riksbankschef Stefan Ingves syn, enligt protokollet från penningpolitiska mötet den 2 juli.

Deppigt inom tysk ekonomi

Stämningsläget inom den tyska ekonomin har sjunkit till den lägsta nivån sedan augusti 2012 enligt institutet ZEW:s månatliga mätningar.

Nyhetsbild

Tysk inflation bromsar in

Den tyska inflationen bromsade in något i maj och landade på 2,1 procent på årsbasis jämfört med 2,2 procent i april.

Finansministeriets prognos: Tillväxten i Finland fortsätter

Finansministeriet förutspår en ökning av Finlands bruttonationalprodukt och höjning av sysselsättningsgraden, men varnar för ökad protektionism i världshandeln.

Nyhetsbild

Långa karriärer inom zinkbranschen - Boliden Kokkolas vd på plats sedan 1988

KARLEBY Det är vanligt inom zinkindustrin att man förblir branschen lojal under hela arbetskarriären. Det gäller också vd:n för Boliden Kokkola, Jarmo Herronen, som började redan 1988.

Finlands bnp når äntligen samma nivå som toppen 2008 – "slut på det förlorade årtiondet"

Den tio år långa svackan märks ändå inte så tydligt för den vanliga finländaren eftersom konsumtionen är betydligt högre än före krisen. Däremot har skuldsättningen fortsatt öka.

Etla förutspår tillväxt både inom industrin och servicebranschen

Industrin, byggbranschen och hotellverksamheten har ljusa tider framför sig enligt Näringslivets forskningsinstitut Etlas nya utredning. Inom metallindustrin är produktionen högre än EU-ländernas genomsnitt. Än så länge gäller USA:s ståltullar inte EU-länder.

Nyhetsbild

Aktias Schauman ser många risker – men allmänheten hyser hopp

Aktias chefsekonom Heidi Schauman är oroad över skuldsättningen inom de offentliga finanserna, men har noterat att ingen är speciellt intresserad av att tala om hotbilder när ekonomin går på högvarv.

Konsumenternas förväntningar på egna ekonomin ljusa

Statistikcentralens förtroendeindikator visar att det just nu upplevs som en gynnsam tid att ta lån, spara och köpa kapitalvaror.

Nyhetsbild

Högre fart i USA:s ekonomi än väntat

Den amerikanska tjänstesektorn tilltog i fart under maj månad. Inköpschefsindex för tjänstesektorn landade på 55,7 vilket var högre än marknadsförväntningarna och starkare än jämfört med en månad tidigare.

Nyhetsbild

Lägre inflationstakt i eurozonen

Inflationstakten i eurozonen backade i april, enligt statistikorganet Eurostat.

Nyhetsbild

Venezuelas kris lyfter oljepriset

Risken för en ekonomisk härdsmälta i oljelandet Venezuela och en ökad risk för en ny omgång USA-sanktioner mot Iran pressar upp världsmarknadspriset på råolja.

Nyhetsbild

Trots sämre siffror: "Energiklustret mår bra"

VASA Det gick inte så bra för energiklustret i slutet av förra året, visar uppgifter från Statistikcentralen. Men Juha Häkkinen, vd för Österbottens handelskammare, ser ingen hotbild.

Nyhetsbild

EK: "Rekryteringsproblemen har förvärrats"

Konjunkturläget har bara blivit bättre, men bristen på arbetskraft utgör ett hinder för tillväxt. Rekryteringsproblemen har förvärrats inom alla huvudsektorer, skriver Finlands Näringsliv EK i en färsk konjunkturbarometer.

Nyhetsbild

Handelskammaren: Nu rekryteras det i alla branscher

En rekryteringsvåg drar över Österbotten. Det visar en färsk konjunkturbarometer publicerad av Österbottens handelskammare. Men bristen på arbetskraft bromsar tillväxten för många företag.

Nyhetsbild

Svårt att få rätt folk – Beamex satsar på att utbilda själv

JAKOBSTAD Företagen i regionen har allt svårare att hitta kompetent folk. Beamex satsar på att utbilda själv för att få fram den specialkompetens man behöver.

Nyhetsbild

God ekonomisk tillväxt överraskade Finansministeriet

Finlands ekonomiska utveckling har varit bättre än vad Finansministeriets experter hade förutspått. Någon avmattning är ännu inte sikte men toppen torde vara nådd.

Nyhetsbild

WTO höjer prognos för världshandeln

Världshandeln växer med 4,4 procent i år, enligt Världshandelsorganisationen WTO. Men återhämtningen kan gå om intet om de handelspolitiska spänningarna i världen eskalerar, varnar WTO-chefen Roberto Azevedo.

Nyhetsbild

Sveriges ambassadör i Finland: Finland och Sverige ska slå vakt om handelsfriheten

JAKOBSTAD Sveriges ambassadör i Finland besöker Jakobstad och företag i regionen. Båda länderna måste slå vakt om handelsfriheten och jobba för en nordisk öppenhet då världen blir mer protektionistisk.

Nyhetsbild

Tysk inflation steg mindre än väntat

Trots att den tyska ekonomin går på högvarv ger det inget större avtryck i priserna.

Nyhetsbild

Federal Reserve höjer styrräntan

USA:s centralbank Federal Reserve höjer styrräntan med förväntade 25 räntepunkter till intervallet 1,5–1,75 procent, meddelar bankchefen Jerome Powell enligt Reuters.

Nyhetsbild

2018 blir ett bra år, enligt S-bankens prognos

Ekonomin blir bättre, arbetslösheten minskar och Finlands bnp överstiger den nivå landet låg på 2007. Det förutspår S-banken.

Nyhetsbild

Aktia förutspår fortsatt stark ekonomisk tillväxt

Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt goda ut. Men Aktia vill samtidigt varna för ökande risk när det gäller penningpolitiken.

Nyhetsbild

Andelsbanken i Nykarleby växer så det knakar

NYKARLEBY Mätt i både antal nya kunder, inlåning och utlåning är Nykarlebykontoret det kontor som växer allra mest av Vasa Andelsbanks alla kontor – och tillväxten väntas fortsätta.

Prognos: Euroområdet fortsätter växa kraftigt

Euroområdet växer med 2,3 procent i år och 1,8 procent nästa år, enligt en ny prognos från de europeiska forskningsinstituten.

Inflationen var 0,8 procent i januari

I januari steg konsumentpriserna jämfört med januari året innan mest på grund av dyrare cigaretter, högre fordonsskatt och högre hyror.

Nyhetsbild

Bra drag i regionen - företagen vill investera och anställa

KARLEBY/JAKOBSTAD Företagen i Karleby- och Jakobstadsregionen är både mer investeringsvilliga och intresserade av att anställa ny personal än i höstas.

Nyhetsbild

Fortsatt positiva utsikter för små- och medelstora företag

De små- och medelstora företagen ser fortsatt positivt på framtiden. Det visar en färsk konjunkturbarometer. Men det finns också tecken på att tillväxten avtar.

Nyhetsbild

Regionens företag har framtidstro - tänker anställa fler

KARLEBY/JAKOBSTAD De små- och medelstora företagen i Karleby- och Jakobstadsregionen ser betydligt mer positivt på möjligheten att anställa ny personal än de gjorde hösten 2017.

Undersökning: Världsekonomin slår rekord

Världsekonomin blir allt starkare, visar internationella Ifo World Economic Survey-konjunkturundersökningen. I Europa är Ifo-indexet på sin högsta nivå sedan år 2000 och i hela världen sedan 2007.

Nyhetsbild

Goda nyheter från kommunerna: Äntligen vänder ekonomin på plus

Efter sex långa år på minus har kommunerna lyckats vända på kassaflödet. Totalt sett gick kommunerna på plus i fjol. Men variationer finns. Det går bra för Vasa, men sämre för Jakobstad, Larsmo, Malax och Kaskö.

Nyhetsbild

Det går allt bättre för EU – Storbritanniens ekonomi dyker

Bättre än väntat, säger EU-kommissionen om ekonomin och skriver nu upp sina prognoser för både 2018 och 2019. Snart EU-lämnande Storbritannien ligger längst ner i tillväxtligan.

Nyhetsbild

Österbottens företag går bra, och bättre blir det

Under Juha Häkkinens 22 år på handelskammaren har det aldrig sett så här bra ut för de österbottniska företagen i förhållande till resten av Finland. Det är bara bristen på kompetent arbetskraft som bekymrar.

Nyhetsbild

ECB: Starkare euro hot mot inflationen

Europeiska centralbanken (ECB) håller fast vid den expansiva penningpolitiken. Och ECB-chefen Mario Draghi möter nu ytterligare utmaningar i form av en stärkt euro.

Nyhetsbild

Nordea höjer prognosen, men ser orosmoln

Löneförhöjningar och en ökad sysselsättning resulterar i ökad köpkraft. Nordea höjer sin prognos för 2018 men ser orsak till oro då det gäller utbildningsnivån i landet.

Nyhetsbild

IMF höjer global tillväxtprognos

Internationella valutafonden (IMF) höjer den globala tillväxtprognosen för i år och nästa år.Men det finns gott om risker enligt fondens ekonomer, som varnar för börsfall och skuldproblem.