Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen

Vasa > Utställningar > Konst

lördag 25.05.2019 kl. 11:00

02.02.2019 11:00 - 02.06.2019 17:00

Kuntsi museum för modern konst

På utställningen visas Cavéns, Jylhäs, Karjulas och Retulainens nyaste verk - av vilka en del är offentligt utställda för första gången - för att belysa styrkan, karaktären och aktualiteten i Swanljungs samling.

 

Fler datum:

söndag 26.05.2019 kl. 11:00

tisdag 28.05.2019 kl. 11:00

onsdag 29.05.2019 kl. 11:00

torsdag 30.05.2019 kl. 11:00

fredag 31.05.2019 kl. 11:00

lördag 01.06.2019 kl. 11:00

söndag 02.06.2019 kl. 11:00