Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

02.02.2019 11:00 - 02.06.2019 17:00

Kuntsi museum för modern konst

På utställningen visas Cavéns, Jylhäs, Karjulas och Retulainens nyaste verk - av vilka en del är offentligt utställda för första gången - för att belysa styrkan, karaktären och aktualiteten i Swanljungs samling.