Österbottens museum

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

Utställning Solvarv presenterar ett urval av konstnärens äldre och sällan utställda installationer som förbinds med dagens frågeställningar genom de nya arbetena. Guidningar för allmänheten i Hedmanska våningen18.5 kl. 13.00 på svenska och kl. 14 på finska. Till den värdefulla och även nationellt betydande samlingen som Vasaläkaren Karl Hedman samlade hör finländsk och utländsk konst samt smycken och antikföremål. Under guidningen kan man bekanta sig med samlingen som visas i samlarens tidigare bostad i andra våningen i museets gamla flygel. Det är fritt inträde till Vasa stads museer 18.5 Internationella museidagen till ära! Basutställningar: Vasa 400 år Terranova Hedmans samlingar På torsdagen 16.5 öppnar Österbottens museum kl. 11 på grund av personalens utbildningsdag. Öppet: tisdag–söndag 10–17

Plats: Museigatan 3, Vasa