Närpes konstklubbs utställning Flora, Folk och Fä

Närpes > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

03.09.2018 00:00 - 28.09.2018 00:00

Flora, folk och fä - en temautställning

Närpes konstklubb har år 2018 förverkligat ett projekt i nära samarbete med andra sektorer i närmiljön. Några av konstklubbens medlemmar har fungerat som lärare och haft en kreativ målarstund tillsammans med några utvalda målgrupper i Närpes. Vi har tillsammans med boenden på ett ålderdomshem målat blommor, med två skolklasser målat djur och sedan selfies tillsammans med ungdomarna vid en ungdomsgård. Målningarna visas nu i en temautställning med namnet Flora, folk och fä. Konstklubbens medlemmar deltar också med tre motiv vardera. Alla målningar och skulpturer bildar tillsammans en stor, gemensam temautställning som visas under september månad i konsthallen i Närpes. Projektet har finansierats av Svenska Kulturfonden.