Lokalt

Jord- & skogsbruk

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Kulturlandskap hindrar arter från att bli utrotade – nu kartläggs de

Artrikedomen vid så kallade kulturlandskap försvinner om man inte tar hand om dem. NTM-centralen inventerar nu dessa för första gången sedan 90-talet.

Nyhetsbild

Nu föds det friska kalvar hos Nybackas i Esse igen

PEDERSÖRE När det var som värst tvingades Marlene och Anders Nybacka avliva tolv kor samma dag. Efter nästan ett halvår av salmonellasanering är gården äntligen friskförklarad.

Nyhetsbild

Salmonella drabbade nötgårdar – dramatisk ökning senaste året

En drastisk ökning av antalet fall av salmonella hos mjölk- och köttproducenter i Nykarleby, Pedersöre och Kronoby senaste höst och vinter bekräftas av länsveterinär Matti Nyberg.

Nyhetsbild

Knölar från Sverige fyller butikerna – trots att det finns gott om inhemsk nypotatis

1

I år kunde nypotatisen skördas rekordtidigt. Det finns därför gott om inhemsk nypotatis till midsommarfirandet. Problemet är att många butiksdiskar är fyllda med nypotatis från Sverige – och dem vill affärerna först bli av med.

Nyhetsbild

Drönare bra när vallodlingen ska mätas

Tack vare drönare kan man ge en snabb och exakt skattning av vallskördens kvantitet och kvalitet. Det skriver Lantmäteriverket i ett pressmeddelande.

Nyhetsbild

Nio vill dra pälsprojekt

Före midsommar är det tänkt att den person som ska skapa ett nätverk för pälsbranschen anställs. SÖP äger projektet som startar i augusti.

Nyhetsbild

Stig-Görans mark ligger under vatten efter skogsdikning: Jag känner mig helt överkörd

KORSHOLM Stig-Göran Nessler i Iskmo känner sig uppgiven. På delar av hans skogsskifte dör träden på grund av att det är så vått i markerna.

Nyhetsbild

De har producerat kvalitetsmjölk i Kimo i 30 år

ARTIKEL FRÅN KOMMUNBLADET Paret Gammelgård har i trettio år utan en enda anmärkning levererat mjölk av högsta kvalitet. Snart väntat ett generationskifte på bruket i Kimo.

Nyhetsbild

Stopp för plasten i gödseln på dyngplattan i Socklot

Den komposterade gödseln på plattan i Socklot är begärlig vara både för yrkesverksamma jordbrukare och för hobbyodlare, som gratis får hämta gödseln från plattan.

14 medlemmar valda till Österbottens skogsråd

Skogsrådet ska främja samarbetet mellan de näringar som anknyter till skogen och skogssektorn.

Nyhetsbild

Mathantverkare vill ha inhemska råvaror – uppmanar jordbrukare att odla rabarber

Kör och hämta rabarber från privata gårdar eller beställ den från Polen. Mathantverkaren Helena Höglund-Rusk vill se ett tredje alternativ: storskalig odling i Österbotten.

Nyhetsbild

Mats Nylund efter utskällningen av Sipiläs regering: "Relationen var ansträngd i flera månader"

ÖSTERBOTTEN "Hur täcks ni?"-talet fick stort genomslag men "var inte diplomatiskt", säger Mats Nylund som nu blir böndernas och skogsägarnas lobbare.

Nyhetsbild

Steve Nyholm: Ekologiska råvaror kan vara lösningen på klimathotet

7

VASA Intresset för ekologiska produkter har växt under de senaste åren. Förutom att produkterna är rena från kemikalier har de också en positiv inverkan på klimatet.

Nyhetsbild

Jordbruket som kolsänka – stort intresse att bli "kolbonde" även i Österbotten

VÖRÅ I framtiden kan det vara möjligt att köpa kött, bröd eller grönsaker och samtidigt veta att produkten bundit skadligt kol medan den vuxit.

Nyhetsbild

Köttet inget klimathot, säger de flesta kandidaterna

Kossor är klimatbovar och vi borde äta mindre kött – eller? Nej, eller nja, svarar väljare och kandidater i riksdagsvalet. Enkla svar är svåra att hitta.

Nyhetsbild

Bönderna i valet är oense om högre stöd till jordbruket

Majoriteten bland både väljare och kandidater vill höja stöden till jordbruk. Men de kandidater som är bönder är inte helt eniga.

Nyhetsbild

Nära köpstopp på timmer i hela landet – stormskador kvar i skogarna

Stormskadat timmer ligger ännu kvar i skogarna. Samtidigt är det praktiskt taget köpstopp då sågarna har sina lager fulla tills hösten.

Nyhetsbild

SLC kritiserar sänkta producentpriser

1

För några dagar sedan kom nyheten om att HK Scan sänker producentpriset för nöt och broiler. Ett beslut som får skarp kritik från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)

Nyhetsbild

De unga jordbrukarna och ekogårdarna ökar i Österbotten

Antalet beviljade startstöd till unga jordbrukare fördubblades i fjol, uppger NTM-centralen i Österbotten. Över 40 unga jordbrukare startade eget jordbruk.

Nyhetsbild

Närpes fick mest investeringsstöd till lantbruk i fjol – Nykarleby tvåa

De klart högsta investeringsstöden och räntestödslånen inom lantbruket i Österbotten gick i fjol till Närpes. Förklaringen är växthusen. Nykarleby kom på andra plats.

Nyhetsbild

Sällsynt lite potatis i lagren – odlarna får ändå inte bättre betalt

I mitten av januari fanns det totalt 97 miljoner kilogram potatis i lager. Det är ovanligt lite. Odlarna får 19,18 euro för 100 kilogram matpotatis.

Nyhetsbild

Efter 20 år som självständiga – "fattade rätt beslut"

För 20 år sedan tog fyra anställda över Markkarteringstjänsts enhet i Närpes och startade Hortilab. Det har de inte behövt ångra.

Nyhetsbild

Många hotbilder mot jordbruk – beredskap är A och O

JAKOBSTAD Elavbrott, bränder eller till och med cyberattacker. Det finns mycket som kan ställa till det för jordbrukarna, så det gäller att förbereda sig.

Nyhetsbild

Extra stöd och statlig borgen för bönder efter torkan

Staten kan bevilja borgen för lån till lantbruk som fått problem med likviditeten till följd av väderfenomen. Och vårveteodlare får nu söka extra stöd.

Nyhetsbild

Stormen fällde nio träd över sommarstuga i Sundom

VIDEO Sammanlagt föll tjugotalet träd på tomten och flera av dem landade på byggnader. "Det värsta vi har sett hittills", säger Magnus Rådström som röjde på tomten på tisdagen.

Nyhetsbild

Vinterstormen fällde träd – "Skadorna minst lika stora som under midsommaren i fjol"

Träden som föll när stormen drog in över Österbotten är en ekonomisk förlust för skogsägarna – speciellt vintertid när det är dyrare att ta ut virket ur skogen.

Nyhetsbild

Skogsvårdsföreningen: Hemförsäkring täcker inte stormskador på skog

Många träd har vält i skogarna under stormen. Men för att få ersättning från försäkringsbolag krävs en skogsförsäkring som täcker stormskador, säger fältchef Anders Hjortman på Skogsvårdsföreningen.

Nyhetsbild

Jordbrukare i södra Finland får 20 miljoner i stöd

Regeringen fastställde på onsdagen det extraordinära tillfälliga stödet för fodervall, foderkorn och vårvete.

Nyhetsbild

30 skrev under motion om jordbruksstrategi för Pedersöre

1

PEDERSÖRE En jordbruksstrategi kunde underlätta för jordbrukare att planera investeringar, menar Niclas Sjöskog (SFP), i en motion till Pedersörefullmäktige.

Nyhetsbild

Forskare utreder dold allergirisk – efterlyser växthus i Österbotten

Allergier kan orsakas av odlingsväxter, pollinerare eller av skadeorganismer och de organismer som används för deras biologiska bekämpning.

Nyhetsbild

ÖSP: Jordbruket en del av lösningen på klimatförändringen

Med åkrar och skog som binder koldioxid är jord- och skogsbruket snarare en lösning än ett problem i kampen mot klimatförändringen anser ÖSP.

Nyhetsbild

Lantbrukare får EU:stöd på luciadagen

Flera EU-stöd till lantbruket betalas ut på torsdag, bland annat för att kompensera för den torra sommaren. Totalt betalas nästan 500 miljoner euro ut i december.

Nyhetsbild

Årets rågskörd rasade – höga spannmålspriser och liten skörd utmanar producenterna

Året spannmålsskörd blev liten, visar en skördeundersökning som Naturresursinstitutet Luke har gjort bland odlare. Enligt uppskattningar är årets skörd lika liten som för tjugo år sedan.

Nyhetsbild

Vass i potatislandet – intressant men dyrt

I fjol spreds vassklipp på ett par potatisåkrar i Härkmeri. Vassen förbättrar jorden men är för dyr för att betalas av bonden.

Nyhetsbild

Finländsk mat på jättemässa – målet är mer i bondens börs

Ökad export och därmed mera pengar i bondens börs är slutmålet för medverkan i jättemässan i Berlin. Men inga svenskösterbottniska företag var redo att delta.

Nyhetsbild

Exportinitiativ gav Österbottens skogsvårdsförening pris

Utmärkelsen "Årets tia" delas ut vartannat år till en skogsvårdsförening som gjort exemplariskt arbete för skogsägarnas intressebevakning.

Nyhetsbild

Nu är potatisen dyrbar – men inte i Finland

KRISTINESTAD Utländsk storindustri väntas snart börja söka potatis att köpa i Finland. Och det till nästan dubbelt högre pris än odlarna får på inhemska marknaden.

Nyhetsbild

Centern vill stärka kolsänkorna – "Det är viktigt för klimatet"

Centern efterlyser snabba åtgärder för att avveckla den fossila ekonomin och stärka kolsänkorna i skogarna.

Nyhetsbild

Nu går det undan i skogen – rekordpriser på virke

Finländsk skog är het nu. Det avverkas som aldrig förr och virkespriserna är rekordhöga. I Österbotten verkar det ändå vara något lugnare.

Nyhetsbild

Avverkning på Seljesåsen kräver särskilt tillstånd

KRONOBY En markägare har fått tillstånd att avverka hundra tallar i början av Seljesåsen i Nedervetil. Avverkningen i den känsliga miljön görs genom gallring.

Nyhetsbild

Ny trend på väg – Fisk och grönsaker kan odlas under samma glastak

Trenden är tydlig: landbaserad fiskodling är på kommande. Och den kunde mer fördel kombineras med växthusodling.

Nyhetsbild

Klimatförändring ger bönder hopp och bekymmer – "Vi får vänja oss vid extremväder"

Extrema väderförhållanden och varmare klimat aktualiserar frågan om vad som händer med det finländska jordbruket i framtiden. Klimatförändringen är utmanande, men öppnar också nya dörrar.

Nyhetsbild

Jordbrukets krispaket diskuterades på ministermöte: "Stöden är oersättliga"

EU-kommissionen kommer inte att bevilja ett krispaket för jordbrukare, men de strävar efter att genom flexibilitet underlätta de europeiska jordbrukarnas situation skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Nyhetsbild

MTK: gör det lättare för invandrare att få jobb på jordbruken

Bristen på arbetskraft inom jordbruket behöver åtgärdas. Möjligheten att sysselsätta invandrare borde därför förenklas.

Nyhetsbild

VIDEO: Lars-Erik berättar om den perfekta tiltan

Lars-Erik Staffans både tävlar i och dömer plöjning. Om det är nån som vet hur den perfekta plöjningen ska se ut är det han. Vi kollade in hur han gör när han laddar upp inför FM om några veckor.