Lokalt

Byggen & renoveringar

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Oxhamnsbygget en bit på väg

JAKOBSTAD Tiden är knapp om eleverna ska kunna flytta in i Oxhamns nya delar hösten 2021. Men nu har tekniska nämnden tagit det första steget mot förverkligande genom att välja huvudplanerare.

Nyhetsbild

Järnsulfatfabriken fick tillstånd

KARLEBY Den planerade järnsulfatfabriken på storindustriområdet i Karleby har fått miljötillstånd.

Nyhetsbild

Nu snurrar turbinen i Nykarleby kraftverk – allt ser ut att funka så här långt

NYKARLEBY Kraftverksturbinen snurrar med vatten och testningen av kraftverket är på gång. Går allt som det ska är produktionen i gång nästa vecka.

Nyhetsbild

Kronoby bostäder fick grönt ljus för lägenhetsköp

KRONOBY Bostadsbolaget Kronoby bostäder får grönt ljus för att köpa två lägenheter i det nya radhus som byggs i Terjärv. Men inte med vilka risker som helst.

Nyhetsbild

Nu startar bygget av nya brandstationen

KARLEBY Markarbetet för den nya brandstationen i Karleby är i gång. I september 2021 står brandstationen klar.

Nyhetsbild

Två män slogs vid nattklubb i Vasa – den ena avled senare

Två Vasabor började gräla utanför en nattklubb i Vasa den 21 december. Den ena mannen slog den andra så han föll till marken, och dog samma dag.

Nyhetsbild

YA-personal mår ännu dåligt i Pedersörelokaler – ytterligare saneringar krävs

PEDERSÖRE I somras sanerades en del av Sportis-huset där YA:s närvårdare utbildas. Men fortsättningsvis kan flera lärare inte jobba i lokalerna.

Nyhetsbild

Malmskas Mentalvårdsbyrå ska inte renoveras utan rivas

JAKOBSTAD Att totalrenovera byggnad G skulle bli en dyr affär. Malmska fastigheters styrelse och stämma bestämde att det är förnuftigare att bygga nytt, enligt direktör.

Nyhetsbild

Entreprenör valdes för första etappen av Larsmoleden

LARSMO Arbetet med den nya Larsmoleden fortsätter. På måndagens möte valde kommunstyrelsen i Larsmo den entreprenör som gett det förmånligaste anbudet på etapp ett av projektet.

Nyhetsbild

Torgparkeringen väntar på nya finansiärer av andra skedet

JAKOBSTAD Andra skedet av bygget av torgparkeringen har avancerat så att man nu är överens om vilken omfattning man vill fortsätta bygga. Nu saknas bara pengarna.

Nyhetsbild

Husägare fick uppskov med avloppsreningen

KRONOBY Fem fritidshus och fem egnahem i Kronoby har fått uppskov med att ordna avloppsreningen enligt lagens krav.

Nyhetsbild

Samlingshusets läckande tak har reparerats

KRONOBY Kronoby kommun har åtgärdat det mest akuta problemet med Samlingshusets läckande tak. Men att byta taket på hela gamla delen blir dyrt.

Nyhetsbild

Lågstadieklass flyttar in med förskolan – två klassrum saknas än

PEDERSÖRE Trångboddheten i Kyrkoby skola lättar något när ett klassrum nu frigörs i förskolans barack. Men det kan också bli aktuellt att förlänga baracken.

Nyhetsbild

Idrottsparken tog ett steg framåt

KARLEBY Tanken på att bebygga Idrottsparken har tagit ett steg framåt. Fullmäktige är enigt, men samtidigt tvekande.

Nyhetsbild

Föräldrar trötta på trängseln i Kyrkoby skola: "Vi märker att eleverna blir påverkade"

PEDERSÖRE Kyrkoby skola får ett nybygge på sikt. Men innan dess hoppas föräldrar att tillfälliga lokaler ordnas.

Nyhetsbild

"Tryggheten är viktigast" – Park & Plaza firade taklagsfest

KARLEBY Det blir allt fler ensamstående män och kvinnor i Finland. Det är de som är fokusgruppen i Park & Plaza som höll taklagsfest i Karleby på torsdag.

Nyhetsbild

Mariahemmet får mer heldygnsomsorg – anställer sju personer till

JAKOBSTAD Det senaste året har Mariahemmet renoverats för drygt en halv miljon. Nu får de grönt ljus för utökad heldygnsomsorg.

Nyhetsbild

Ny plan ska ge Prisma möjlighet att bygga ut – allmänheten får tycka till

JAKOBSTAD En ändring av detaljplanen ska möjliggöra en framtida utbyggnad av Prisma i Jakobstad. Nu har allmänheten en möjlighet att tycka till om planerna.

Nyhetsbild

Tomt i Baggholmen får reserveras för två parhus

JAKOBSTAD Företaget TPR service har fått tillstånd att reserva en tomt på Lappbäcksvägen i Baggholmen för två parhus.

Nyhetsbild

Uteservering får förlängt tillstånd till nästa säsong – Ändringar krävs för permanent tillstånd

JAKOBSTAD Delhi House får behålla uteserveringen i sin nuvarande form till nästa höst. Efter det krävs sannolikt ändringar i konstruktionen för ett permanent tillstånd.

Nyhetsbild

Enig styrelse stoppar bygget av hängbron i Ytterjeppo

NYKARLEBY Inte en cent finns längre kvar för hängbron i Ytterjeppo. På måndagen strök styrelsen 420 000 euro ur sin tidigare investeringsbudget för nästa år.

Nyhetsbild

Lager till Larsmo – byggföretag satsar i Holm och Eugmo

LARSMO Intresset för att hyra lager ökar även utanför städerna. I Larsmo byggs just nu ett redan utsålt lager med fyra lokaler och åtminstone två dylika planeras.

Nyhetsbild

I väntan på nybygge – bajamajor till idrottsparken

LARSMO Inom kort kommer det att finnas bajamajor för alla nödiga motionärer vid Larsmo idrottspark.

Nyhetsbild

Den nya turbinen ska snurra till årsskiftet – Ett och ett halvt år senare än tänkt

NYKARLEBY Byggarbetet pågår ännu för fullt både under och ovanför vattnet vid kraftverksdammen i Nykarleby. Men nu skönjer man ljuset i tunneln.

Nyhetsbild

Delhi House vill ha permanent tillstånd för uteservering

JAKOBSTAD Uteserveringar har efterlysts i centrala Jakobstad. Fiika har redan fått ett permanent tillstånd för sin uteservering och ett likadant skulle Sunny Sharma på Delhi House också vilja ha.

Nyhetsbild

Raimo Hentelä: Hybridarenan måste utredas bättre

KARLEBY Satsningarna på idrottsanläggningarna i Karleby drivs framåt. Stadsstyrelsen accepterar att driftskostnaderna ökar.

Nyhetsbild

Många tävlar om att få bygga nya församlingshemmet

KRONOBY Intresset för att få bygga det nya församlingshemmet i Nedervetil verkar vara stort. Byggnadskommittén är positivt överraskad över antalet offerter.

Nyhetsbild

Järnvägstorget väntar på klartecken

KARLEBY Tanken var att Järnvägstorget skulle vara bebyggt då Karleby stad fyller 400 år nästa år. Den tanken har förfallit.

Nyhetsbild

Klart: Bennäs-Östensö skola placeras i Bennäs

PEDERSÖRE Många fullmäktigeledamöter önskade tilläggstid i frågan om Bennäs-Östensö skola. Men det var ändå styrelsens förslag som gick igenom. Bennäs-Östensö skola placeras invid Pedersheim.

Nyhetsbild

Rådhuset i Karleby undersöks – "Stora åtgärder krävs"

KARLEBY Arbetet pågår med att undersöka varför Rådhuset i Karleby håller på att falla samman.

Nyhetsbild

De bygger nya kontor i gröna huset – fyra av fem kontor redan bokade

NYKARLEBY NY Capitals bygger ut sitt företagshotell eller kontorskomplex i centrum av Nykarleby. I förra veckan köpte bolaget en affärslokal i gröna huset, där fem nya kontor blir till.

Nyhetsbild

Bybor efterlyser timeout i skolfrågan: "Tråkigt att byarna ska ställas mot varandra"

PEDERSÖRE Katternö- och Östensöbor vill se en vision av utvecklingen kring Sursikområdet. Och mötas på mitten gällande Bennäs-Östensö skola.

Nyhetsbild

Prylar från Pursisalmi stulna, slängda och sålda

JAKOBSTAD Vad hände med lösöret i Ristikari när skolan stängdes och senare även vattenskadades? Kristdemokratiska fullmäktigegruppen ställde en fråga till staden.

Nyhetsbild

Stora investeringar i Larsmobudgeten – satsningar på skola, dagis och vägar

LARSMO Trots att årets resultat blir kring en miljon på minus räds man inte stora investeringar i Larsmo. Nästa år satsas närmare sex miljoner euro på både fastigheter och bostadsområden.

Nyhetsbild

Elever slår larm om skolmiljön – "Jag har inte haft varma händer på ett år"

KARLEBY Högstadieeleverna i Donnerska skolan i Karleby har fått nog av papperstallrikar, dålig inomhusluft, oljud och kyla i sin skola. Nu vädjar de till beslutsfattarna.

Nyhetsbild

Inga pengar för renovering av Sockenkyrkans utsida

KARLEBY I budgeten för år 2020 finns inga pengar för att renovera den slitna utsidan på Sockenkyrkan i Karleby.

Nyhetsbild

Snickeritomten i Terjärv blir bostadsområde – kommunen med i projektet

KRONOBY Den gamla snickeritomten i Terjärv centrum ska bli ett bostadsområde med fem radhus. Inom några veckor börjar man lägga grunden till det första.

Nyhetsbild

Nu är nya svenska skolan klar – "Det känns overkligt"

KARLEBY Här dominerar ljus, rymd och flexibla lösningar. Nya Chydenius skola är klar och efter jullovet flyttar 270 elever in.

Nyhetsbild

Tomthyrorna på Sandstrand justeras, stugägarna oroliga

KARLEBY Stugägarna på Sandstrand mellan gamla hamnen och Elba i Karleby är oroade över att tomthyrorna stiger kraftigt.

Nyhetsbild

Strategierna för att tackla problem med inomhusluften varierar – var tredje kommun saknar handlingsplan

Många kommunägda fastigheter dras med problem med inomhusluften, värst drabbade är skolor. Strategierna i kommunerna för att ta itu med problemen varierar stort. Var tredje kommun saknar helt handlingsplan.

Nyhetsbild

Dagisgrupperna i Pedersöre ska krympas – trycket på kommunen ökar

PEDERSÖRE Bygga ut eller bygga nytt, kanske låta privat aktör bygga? Alternativen ses över när allt fler barn ser ut att behöva dagvård i Pedersöre.

Nyhetsbild

Miljötillstånd för järnsulfatfabrik förordas

KARLEBY Miljötillstånd för den planerade järnsulfatfabriken på storindustriområdet i Karleby förordas av byggnads- och miljönämnden.

Hus i ett plan på Fårholmen

JAKOBSTAD

Nyhetsbild

Ny infart till Ekorosk: "En stor förbättring"

JAKOBSTAD Ekorosks projekt för att förbättra servicen vid återvinningsstationen fortskrider. En ny infart är invigd och en del av den nya återvinningsstationen öppnade i måndags.

Nyhetsbild

Rådhuset är färdigmålat – rutten balkong restaurerades

JAKOBSTAD Ett halvår tog det, men nu är Rådhuset så gott som färdigt restaurerat. Arbetet blev lite dyrare än väntat.