Lokalt

Forskning & utbildning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Fredrik Snellman lyfter ålderismen på bordet – stora vinster väntar

1

Ålderism är för många ett obekant begrepp. Ändå är det ett vanligt fenomen som berör oss alla i allmänhet och äldre personer i synnerhet och på en mängd olika sätt, säger Kållbybördige universitetslektorn Fredrik Snellman.

Nyhetsbild

Bildningsnämnden gav tummen upp för Öja skola

KARLEBY Bildningsnämnden i Karleby gick på den linje som Sektionen för svenska bildningstjänster hade föreslagit. Det vill säga att Öja skola fortsätter som vanligt.

Nyhetsbild

Öja skola i vågskålen igen – har för få elever

KARLEBY Öja skolas öde är aktuellt igen. Ett alternativ är stängning hösten 2021, men det ser ut som att skolan får tilläggstid till år 2022. Föräldrarna känner sig lugna.

Nyhetsbild

"En region med spelbolag attraherar och behåller talang"

SPELINDUSTRIN Ett regionutvecklingsseminarium om spelindustrins positiva effekter på ett samhälle ordnades i Schaumansalen i torsdags.

Nyhetsbild

Kodarutbildning skräddarsys för arbetsmarknaden – staden stöder utbildningsprojekt

JAKOBSTAD Staden går in och stöder två vitt skilda utbildningsprojekt i Jakobstad. Genom en ettårig utbildning för kodare vill man minska på arbetskraftsbristen i regionen. Samtidigt ska studerande inom kulturområdet få chans att knyta kontakter till branschen.

Nyhetsbild

Experter på språkberikning: Målsättningen är viktig

LARSMO "Ta-ta" har blivit till "tii-tå" i allt fler Larsmo daghem. Det hänger delvis ihop med en pedagogs arbete i Jyväskylä.

Nyhetsbild

Staden stöder ny utbildning med 120 000 euro

JAKOBSTAD En ny utbildning startar snart i Jakobstad. Det är Centria som startar en ettårig kodarutbildning. Staden skjuter till 120 000 för att förverkliga projektet.

Nyhetsbild

Stipendium till Språkbadsskolan – ska utveckla matematikundervisningen

JAKOBSTADq Språkbadsskolan i Jakobstad har fått ett stipendium på 2500 euro från Martin Granholms stipendiefond.

Nyhetsbild

Julias avhandling visar hur lärarkåren upplever kvinnliga och manliga rektorer – majoriteten vill jobba för kvinnliga

Finlandssvenska lärare har bättre erfarenheter av att jobba för kvinnliga rektorer än för manliga. Det visar Julia Johanssons pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi i Vasa.

Nyhetsbild

Infomöte om skolindragning – trafiklösningar en viktig fråga

PEDERSÖRE Hur ska trafiken löpa? Hur beaktas barn med specialbehov? Vilket upptagningsområde gäller? På måndag hålls ett infomöte om Bennäs-Östensö skola.

Nyhetsbild

Edsevö intressant för forskare – en mångspråkig skolmiljö blir allt vanligare

PEDERSÖRE Det tvåspråkiga lärcentret i Edsevö är intressant för forskare. Där har nämligen många av gränserna mellan språkgrupperna suddats ut.

Nyhetsbild

Centria får utbilda maskiningenjörer igen

KARLEBY Yrkeshögskolan Centria har fått tillbaka sitt tillstånd att utbilda ingenjörer inom maskinteknik, en linje Centria förlorade år 2012.

Nyhetsbild

Hot och aggressiva personer är vardag i skolorna - personal utbildas i säkerhetstänk

Det behövs ett nytt säkerhetstänk i alla skolor och daghem för att trygga arbetsmiljön för både elever och personal. Hot och aggressiva personer är redan vardag och förekommer överallt.

Nyhetsbild

Studentföreningarna har fått nog – nu städar de upp i studielivet

Ordförande för Vasas studentföreningar har ett klart mål: man ska inte behöva vara full på sitsen eller naken på gulnäbbsintagningen längre.

Nyhetsbild

Malik om studielivet: Jag är själv född i Bosnien och känner att alla välkomnas

Vasas studentföreningar vill göra studielivet trevligare för alla. Vi ställde några frågor till studerande på Åbo Akademi i Vasa som fick tycka till om det rådande klimatet i studielivet.

Nyhetsbild

Söfuks ordförande om YA och Wasa Teater: "Fortsatt utmanande men viss lättnad "

De senaste åren har inneburit nedskärningar i bildningen och storsatsning på ny teater. "Visst har det varit kämpigt", säger ordförande Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

Forskare: Sammanhållningen inom byn viktigare än lokala arbetsplatser för att folk ska stanna

Vad får människor att stanna på landsbygden? Det har forskaren Kenneth Nordberg frågat invånarna själva. Han har tittat närmare på bland annat varför Bergö lockar och Sideby lämnas.

Nyhetsbild

JO prickar utbildningsministeriet för brist på svenskspråkig information

Det fanns inte material på svenska om yrkesskolereformen då den genomfördes. De svenskspråkiga yrkesskolorna klagade och fick rätt. Nu förväntar sig Anders Norrback, ordförande för SÖFUK, att ministeriet agerar.

Nyhetsbild

Ny applikation ska ge djupare insikt om mobbning – ÅA i Vasa bakom undersökningen

VASA Åbo Akademi har skapat en applikation som ska undersöka mobbning och utfrysning bland tonåringar. Undersökningen görs vid ÅA:s enhet i Vasa.

Nyhetsbild

Ingrid Biese forskar om människor som hoppat av karriärtåget

JAKOBSTAD Det är vanligt att önska sig förändring men största delen av oss väljer att inte göra verklighet av våra drömmar. Ingrid Biese forskar om att stiga av karriärstegen.

Nyhetsbild

Peter Östman om studentuppgift kring Israel: "Förvränger historien"

ÖSTERBOTTEN En uppgift i studentexamen får Israel att se ut som den stora skurken i Mellanöstern, anser KD:s Östman. Studentexamensnämnden håller inte riktigt med.

Nyhetsbild

Doktorsavhandling i Vasa: För att få ett slut på mobbning måste fler vuxna ta ansvar

VASA Skolan kan inte ensam förhindra mobbning. Paula Larsson vill se större ansvar hos alla vuxna som har kontakt med barnen.

Nyhetsbild

Elever: Man ska aldrig ge upp

KARLEBY Eleverna som lyssnade till dreamstern Robson Lindberg tog med sig budskapet att aldrig ge upp.

Nyhetsbild

Robson Lindberg siktar på Ironman trots sin hjärnskada – "Ingen föds till kämpe"

KARLEBY En tackling på isen blev ödesdiger för Robson Lindberg. Nu vill han inspirera ungdomar att aldrig ge upp.

Nyhetsbild

Larsmolärare pratar finska en kvart om dagen: "Vi avdramatiserar finskan"

LARSMO Hälsningsfraser, påminnelser, matlistor och födelsedagar. Från och med i höst får finskan ta plats i några av landets svenskaste skolor.

Nyhetsbild

Utredningen av servicenätet dröjer: "Bennäs-Östensö skola har tagit så mycket tid"

PEDERSÖRE Parallellt med planeringen kring Bennäs-Östensö skola pågår en servicenätsutredning i Pedersöre. Förhoppningen är att nämnden kan behandla den ännu i år.

Nyhetsbild

Finska spetsar drabbas av blodig diarré oftare än andra raser – forskare söker lösningen

Ända sedan slutet av 1990-talet har finska spetsar drabbats av blodig diarré. En del år är det bara en handfull spetsar som insjuknar, andra år har det varit uppemot tjugo hundar som drabbats.

Nyhetsbild

Forskaren Daniel Ventus från Korsholm ifrågasätter livslånga diagnoser för ofrivillig tidig utlösning – doktorerar vid ÅA

Onaniövningar och övningar i kroppsmedvetenhet kan hjälpa män som lider av ofrivillig tidig utlösning, säger psykologen Daniel Ventus, uppvuxen och bosatt i Korsholm, som skrivit sin doktorsavhandling om ämnet.

Nyhetsbild

Ingen byggstart vid Kyrkoby skola i höst – kostnaderna utreds

PEDERSÖRE Idén om en storskola i västra Pedersöre avfärdades. Trots det inleds inte om- och tillbyggnaden av Kyrkoby skola i höst.

Nyhetsbild

ÅA planerar flytt från Tritonia – högskolans biblioteksböcker får ny plats i Academill

VASA Åbo Akademi inleder nu planeringen av att flytta bibliotekstjänsterna i Vasa från Tritonia till Academill.

Nyhetsbild

Så här kan man se hur landsbygden drabbas av reformer – Starta från de lokala förutsättningarna

Hur kan landsbygden utvecklas hållbart trots att befolkningen minskar? Jo, med avstamp i den lokala särprägeln. Det här borde man tänkta på också i reformer.

Nyhetsbild

Kommunstyrelsen: Bygg Bennäs-Östensö skola vid Pedersheim

PEDERSÖRE Kommunstyrelsen var enig. Bennäs och Östensö skolor borde dras in och den nya skolan placeras på tomten invid Pedersheim i Bennäs.

Nyhetsbild

Enkät: Allt fler flickor trakasseras på nätet – "Kraftiga åtgärder krävs"

Två år efter att metoo-rörelsen startade utsätts allt fler flickor för sexuella trakasserier på sociala medier. Nu krävs kraftiga åtgärder, säger Rädda barnen.

Nyhetsbild

Jakobstad diskuterar enhetsskolor – Oxhamns planering kräver snabba beslut

JAKOBSTAD Så kallade enhetsskolor för samtliga årskurser i den grundläggande utbildningen 0–9 växer upp i rask takt i Finland. Kunde det vara något för Jakobstad?

Nyhetsbild

Stadsbiblioteket i Jakobstad kan stänga på lördag

JAKOBSTAD Stadsbiblioteket i Jakobstad kan sluta ha lördagsöppet från och med årsskiftet. Det förslaget ska bildningsnämndens kultursektion ta ställning till på torsdag.

Nyhetsbild

Skolnätet i Jakobstad måste bantas

JAKOBSTAD De allt lägre födelsetalen i Jakobstad gör att det inte alls är självklart att det behövs någon ny skola, när nuvarande fastigheterna för Bonäs/Vestersundsby beräknas ha levt ut sin tid om cirka 5 år.

Nyhetsbild

Lista: De här tog examen från Centria i sommar

Sammanlagt 98 studenter tog examen från yrkeshögskolan Centria mellan juni och augusti. Här hittar du listan på vilka som fått sin examen i sommar.

Nyhetsbild

Fredsstuderande litar inte på FN – "Staterna måste säga upp en del av sin suveränitet"

VASA Hur ska världen bli en lugnare plats? Staterna måste ge över en del av sin makt till internationella paraplyorganisationer, säger fredsstuderande på Åbo Akademi.

Nyhetsbild

Fredrik Furu: Läsning blev min tillflykt från mobbningen

Gör läsning någon skillnad? Definitivt, säger artisten Fredrik Furu. Han var en av gästerna under temadagen "Läsning gör skillnad" och berättade där hur böcker räddade honom som barn.

Nyhetsbild

ESSÄ: Sura sulfatjordar i en hållbar och produktiv jordbruksanvändning

Österbotten är känt för sitt flacka landskap och bördiga jordbruksmarker men tyvärr även för en dålig kvalitet på vattendragen med surt och metallrikt vatten. Novia deltar i ett projekt där man testar metoder för att höja dräneringsvattnets kvalitet och lindra effekterna av det sura och metallrika dräneringsvattnet.

Nyhetsbild

Barn kanske läser sämre, men mer – det ska 700 lärare nu diskutera

Läsningen bland barn och unga minskar och blir sämre, sägs det. Men samtidigt blir läsningen mer mångfacetterad, och en större utmaning för lärarna.

Nyhetsbild

"Något kommer att hända" – skolpersonal vittnar om hot

Många lärare har upplevt psykisk ohälsa som ett hot i skolan. Det kan också handla om konflikter som flyttat från fritiden till skolan.

Nyhetsbild

Knapp tidtabell för nya Oxhamns

JAKOBSTAD Jakobstad står i beredskap att välja arkitekt för planeringen av nya Oxhamns skola. Tidtabellen är knapp då skolan ska vara klar om knappt två år.

Nyhetsbild

Catarina Ahlvik har forskat i mindfulness inom affärslivet – stressnivån minskade efter åtta veckors övning

PEDERSÖRE Den chef som går ett mindfulness-program minskar stressnivån och risken för utbrändhet. Samtidigt blir det lättare att koppla bort tankar på jobbet utanför arbetstid. Det visar en ny avhandling från Hanken, gjord av Catarina Ahlvik från Lepplax.

Nyhetsbild

Vikström Eklöv lämnar Pedersöre MI: Jag hör hemma i skolan

PEDERSÖRE I åtta månader har Joanna Vikström Eklöv varit rektor för Pedersöre MI. Men nu har hon sagt upp sig och återvänder till sin tidigare tjänst.