Lokalt

Forskning & utbildning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Nykarleby går in för skolstängningar

NYKARLEBY Efter en utdragen diskussion togs beslutet: staden har för avsikt att stänga Kovjoki-Markby skola från och med hösten 2020 och Hirvlax skola hösten 2022.

Nyhetsbild

Tre skolor kan bli en – ny storskola utreds i Pedersöre

2

PEDERSÖRE UPPDATERAD. Två parallella skolprojekt är aktuella i Pedersöre, utbyggnaden av Kyrkoby skola och nybygget för Bennäs-Östensö skola. Nu utreds möjligheten till en gemensam skola för samtliga elever. 

Nyhetsbild

Nämndledamöter överklagar Cronhjelmbeslut – "Finns många faktafel i domen"

2

LARSMO Vi har inte gjort oss skyldig till könsdiskriminering i rektorsvalet för Cronhjelmskolan, säger två nämndledamöter i Larsmo. Delvis därför vänder de sig nu till HFD.

Nyhetsbild

Nytt förslag: Hirvlax skola stängs senare

NYKARLEBY De planerade skolstängningarna väckte diskussion på måndagens stadsstyrelsemöte i Nykarleby. Resultatet blev ett nytt förslag på tidtabell.

Nyhetsbild

Hirvlaxbor hoppas på vändning i skolfrågan – "Förstör för en hel bygd"

1

NYKARLEBY Byborna lobbar för att stadsstyrelsen låter Hirvlax skola vara kvar då den på måndag tar ställning till förslaget om skolnätet i Nykarleby.

Nyhetsbild

Föräldrarna i Kovjoki-Markby vägrar ge upp

1

NYKARLEBY Stadsstyrelsemedlem Carita Häger träffade föräldrar och fick ny ammunition inför mötet där Kovjoki-Markby skolas framtid ska avgöras.

Nyhetsbild

Förslag: Byt plats på Tritonia och Vasa universitet

VASA Vasa universitets ledning vill göra förändringar på campusområdet i Brändö. Anställda på Tritonia är däremot skeptiska till en flytt av vetenskapsbiblioteket.

Nyhetsbild

ÅA fick en miljon för satsning på fortbildning inom it, vård och språk

Åbo Akademi satsar på en ny verksamhetsmodell för fortbildning. Fokuset ligger på vård, flerspråkighet och it. – Vi har beaktat behovet på arbetsmarknaden, säger rektor Lisbeth Fagerström.

Nyhetsbild

Lista: Dimitterade från Kredu

Följande har avlagt en examen vid Kredus yrkesutbildning i Nykarleby eller Helsingfors under vårterminen.

Nyhetsbild

Rektor byter Kristinestad mot Jakobstad – "Dags att gå vidare"

Nu är det dags att gå vidare, säger Minna Vanhamäki som slutar som rektor för finskspråkiga gymnasiet och högstadiet i Kristinestad. Hon har valts till ny rektor för Pietarsaaren lukio i Jakobstad.

Nyhetsbild

Minna Vanhamäki ny rektor för Pietarsaaren Lukio

JAKOBSTAD Bildningsnämndens finskspråkiga sektion har valt ny rektor för Pietarsaaren Lukio. Valet föll på filosofie magister Minna Vanhamäki som där med lämnar sin tjänst i Kristinestad.

Nyhetsbild

Lärarförbundets hälsning till sparande kommuner: "Permittering av lärare vore en nedvärderande sparåtgärd"

VASA Fel om skolan får ta smällen när kommunerna ska få rätsida på ekonomin. Det säger Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Man borde inte permittera lärare och allra minst i Österbotten.

Nyhetsbild

Patientens berättelse borde ges större roll – Åsa Slotte doktorerar om upplevelser av anorexi

KRONOBY Patientens egen berättelse borde ges en mer central roll i ätstörningsvården. Åsa Slotte från Nedervetil doktorerar om vad anorexi betyder för patient och anhöriga.

Nyhetsbild

Daghemmen i Pedersöre får digital ram – "Vi fotar, filmar och spelar in ljud"

PEDERSÖRE I daghemmet Dressinen i Bennäs finns QR-koder på väggarna och i en låda ligger Beebots redo att programmeras. Allt i enlighet med kommunens färska digitala strategi.

Nyhetsbild

Chydenius har fått ny rektor – ska leda skola med 230 elever

KARLEBY Chydenius skola har fått en tjänsterektor, som efterträder mångårige rektorn Björn Sandbacka.

Nyhetsbild

Lista: Här är de antagna till Optima

JAKOBSTAD Här är namnen på de som blivit antagna till Optima och som gett sin tillåtelse till att namnet får publiceras.

 

Nyhetsbild

Nykarlebyföräldrar ger inte upp om småskolor: "Vi mobiliserar oss"

NYKARLEBY Nämnden har sagt sitt om skolstängningarna. Nu samlar Kovjoki-Markby och Hirvlax Hem och skola-föreningar argument för att påverka fullmäktigeledamöterna.

Nyhetsbild

Valfrihet kan höja kvaliteten på vårdtjänsterna

NYKARLEBY Efter cirka fem års forskning lägger Mats Brandt nu fram sin avhandling om valfrihet inom social- och hälsovården. Forskningen har han bedrivit vid sidan av det dagliga arbetet.

Nyhetsbild

Lista: Här är de antagna till Yrkesakademin Österbotten

Här är namnen på de som blivit antagna via gemensam ansökan till Yrkesakademin i Österbotten hösten 2019 och som gett tillåtelse att namnet får publiceras.

Nyhetsbild

Nämnden: Stäng Kovjoki-Markby och Hirvlax skola

3

NYKARLEBY Nämnden beslöt i enlighet med bildningsdirektörens förslag om skolstängningar i Nykarleby. Skolorna i Kovjoki och Hirvlax stängs enligt förslaget.

Nyhetsbild

Efter namnbyte på skola – bibliotek kan byta namn

PEDERSÖRE Efter att ett namnbyte för Kyrkoby skola klubbades igenom förra veckan föreslås nu även Kyrkoby bibliotek byta namn.

Nyhetsbild

Skolnätet granskas i Pedersöre – skolstängning kan bli aktuell

PEDERSÖRE Elevantalet minskar i flera skolor, medan daghemmen har platsbrist. I höst görs en skolnätsutredning i Pedersöre för att se var det går att spara in.

Nyhetsbild

Förslag: Stäng två skolor i Nykarleby

3

NYKARLEBY Stäng både Kovjoki-Markby och Hirvlax skola men inte skolan i Socklot, föreslår bildningsdirektör Teresia Tötterman-Engström.

Nyhetsbild

Klart: Kyrkoby skola blir Sandsund skola

2

PEDERSÖRE Beslutet är taget, i samband med att Kyrkoby skolas ombyggnad och renovering är färdig så byter skolan också namn. Det nya namnet är Sandsund skola.

Nyhetsbild

Oxhamns och Cronhjelmskolan vinnare i UPM Wisamatte

JAKOBSTAD/LARSMO Årets UPM Wisamatte har avgjorts. Det är fråga om ett nationellt prov i matematik som görs som en tävling mellan skolor i Jakobstad och Larsmo.

Nyhetsbild

Sundbyelever kan få eftis i egen by – sparar skolskjutspengar

PEDERSÖRE Skolåret som gått har Sundby skolas ettor och tvåor varit tvungna att åka till Bennäs för eftis. Nu ser de ut att kunna få eftis i egen by.

Nyhetsbild

Motion: Utred området invid travbanan som skoltomt

PEDERSÖRE Bennäs-Östensö skola kunde byggas på västra sidan om riksväg 8, tycker Roger Häggman (SFP). Han lämnade in en motion på måndagens fullmäktige.

Nyhetsbild

Elias från Vasa skrev fem L i studenten

VASA Elias Keski-Nisula skrev sju ämnen studentexamen. Han är en av Vasa övningsskolas gymnasiums 97 studenter som dimitteras på lördag.

Nyhetsbild

Jakobstad valde vice rektor för Bonäs och Vestersundsby skolor

JAKOBSTAD Det är nu klart vem som blir vice rektor för Bonäs och Vestersundsby skolor från och med det nya läsåret.

Nyhetsbild

Vem finansierar förlängd läroplikt?

1

JAKOBSTAD Jakobstads bildningsdirektör Jan Levander säger att den förlängda läroplikten inte är någon dålig grundidé, men han har dubier.

Lista: Dimitterade från Mellersta Österbottens yrkesinstitut

KARLEBY Följande har avlagt en examen vid Mellersta Österbottens yrkesinstitut i vår.

Nyhetsbild

Optima dimitterade studerande – "Yrkesutbildningen kommer vara stark även i framtiden"

JAKOBSTAD Ute blåste det upp till storm, men inne i Optimas festsal brydde man sig inte om vädret. Där var det feststämning som gällde när Optima utexaminerade nya yrkesmänniskor.

Nyhetsbild

FSS:s ordförande ogillar längre läroplikt - "ett sätt för politikerna att släta över"

Längre läroplikt är fel väg att gå, tycker man på Finlands svenska skolungdomsförbund. På lärarförbundet är man inte lika avogt inställd.

Nyhetsbild

Efter studierna till practical nurse väntar framtiden i Helsingfors

När de får sin examen har de flesta tillräckliga kunskaper i svenska trots att utbildningen är på engelska. För att klara sig i arbetslivet krävs det ofta mera.

Nyhetsbild

Se lista: Här är alla som får examen från Yrkesakademin

Grattis till alla utexaminerade!

Nyhetsbild

Kyrkoby skola föreslås bli Sandsund skola – byte av postnummer önskas också

3

PEDERSÖRE För att tydligare profilera Kyrkoby skola föreslås nu att skolan byter namn till Sandsund skola. Därtill kommer en önskan om ett postnummerbyte för byn.

Nyhetsbild

Östensörektor i pension: "Många elever mår bäst av att gå i en liten skola"

PEDERSÖRE Östensö skolas sista ordinarie rektor Ritva Kulla går i pension efter över 30 år i skolan. Inför skolsammanslagningen känner hon en oro för de elever som har särskilda behov.

Nyhetsbild

Lärarbyten i svenska Karlebyskolor – två nya rektorer i höst

KARLEBY Två svenskspråkiga skolor i Karleby får nya rektorer inför höstterminen, som blir den sista i de byskolor som ska läggas ner.

Nyhetsbild

Dussinet seglar ut från la dolce Optima i Nykarleby

På onsdagen var det högtidlig skolavslutning vid Yrkesträningsskolan Optima i Nykarleby, där 12 studerande fick sina slutbetyg.

Nyhetsbild

Rymden nästa för Kvarkenregionen – egen satellit skjuts upp 2022

VASA Kvarkenregionen ska lära sig att skaffa och utnyttja data från rymden. Vasa universitet leder ett projekt som fått två miljoner euro av EU.

Nyhetsbild

Lista: Dimitterade vid Optima

JAKOBSTAD Här är listan på alla som dimitterats vid Optima i vår.

Nyhetsbild

Psykisk ohälsa problem också på Optima

JAKOBSTAD Fjolåret var intensivt för yrkesutbildaren Optima. Samkommunens styrelseordförande Stefan Storholm är ändå nöjd med resultatet och säger att ledningen förmått bygga och riva samtidigt.

Nyhetsbild

Optima valde ny styrelse

JAKOBSTAD Håkan Storbacka (sfp) från Pedersöre leder Optimas styrelse de kommande två åren. Det här är Storbackas första period i styrelsen och han ser fram emot uppdraget som ordförande.

Nyhetsbild

Svenskan ett trumfkort för Pietarsaaren lukio – 80 procent skriver svenska som A-språk i studenten

JAKOBSTAD. Pietarsaaren lukio utmärker sig med att 23 av 30 studerande skrev svenska som A-språk i studentskrivningarna.

Nyhetsbild

Pedersörebarn åkte tillbaka till år 1807 – se bilderna

1

PEDERSÖRE Året är 1807. Den första ambulerande skolan har inrättats i socknen och idag samlas barn från byn för att få gå i skolan.