Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Idrottsparken föreslås få stimulanspengar

Karleby Idrottsparken är ett av de större projekten som Mellersta Österbottens förbund hoppas få stimulanspengar för.

Nyhetsbild

Finland tar emot kvotflyktingar även i coronatider – Korsholm tog emot tio i september

Finland tar emot kvotflyktingar trots coronaläget. I Österbotten tar Vasa, Jakobstad och Korsholm emot. Specialarrangemang behövs, och i Korsholm väckte skyddsutrustning reaktioner.

Nyhetsbild

Mellersta Österbotten har projekt i kö för 400 miljoner euro

Landskapsdirektör Jyrki Kaiponen och landskapets styrelseordförande Timo Pärkkä tror på landskapets möjligheter att få del av EU:s stimulanspaket.

Nyhetsbild

Välfärdsområdet: Mats Brandt föreslås få topptjänst

Välfärdsområdets politiska styrgrupp föreslår namn för ytterligare nio ledande tjänster i den nya organisationen. Mats Brandt föreslås bli strategidirektör.

Nyhetsbild

Västra Nyland ansvarar för att utveckla vård på svenska – Marina Kinnunen: Inget jag gråter över

Det blev Västra Nyland och inte Österbotten som ansvarar för utvecklingen av den svenskspråkiga social-och hälsovårdsservicen i de nya välfärdsområdena.

Nyhetsbild

Stadsdirektörens budgetförslag: Donnerska utvidgas och renoveras

KARLEBY Stadsborna slipper skattehöjningar nästa år ifall stadsdirektörens förslag går igenom. På investeringssidan finns Donnerska skolan med i budgetförslaget.

Nyhetsbild

SDP:s Matias Mäkynen blickar bortom vårdreformstvisten - "De som producerar och organiserar ska också sköta finansieringen"

En lång övergångstid som ger vårdlandskapen tid att få den egna finansieringen att fungera. Det står på Matias Mäkynens (SDP) önskelista när vårdreformen går framåt.

Nyhetsbild

Dessa tre vill bli bildningschef i Kronoby

KRONOBY Tre personer har sökt tjänsten som bildningschef i Kronoby.

Nyhetsbild

LISTA: Välfärdsområdet får nio chefer till – stadsdirektör bland de sökande

VÅRD En stadsdirektör och kända namn från coronarapporteringen finns bland de som vill bli ledande tjänstemän i Österbottens välfärdsområde.

Nyhetsbild

Nu kan österbottningarna tycka till om välfärdsområdet

Både anställda och invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt får säga sitt om Österbottens välfärdsområde. Enkäten är öppen till den 18 oktober.

Nyhetsbild

Kommunfullmäktige ställer in måndagens möte – beslut om Sundby skola skjuts upp

PEDERSÖRE På grund av coronaläget ställer Pedersöre kommunfullmäktige in sitt möte på måndag.

Nyhetsbild

Kommuner hoppas var och en tar ansvar – går inte in för lokala skärpningar

Jakobstad, Pedersöre och Larsmo har redan hunnit avboka de få evenemang som varit inbokade. De hoppas att invånarna i kommunerna tar sjukvårdsdistriktets rekommendationer på allvar.

Nyhetsbild

Vändning i Pedersöres ekonomi – plusresultat väntas

PEDERSÖRE Efter två år som slutat på minus kan Pedersöre nu troligtvis se framemot ett bättre resultat, trots allt.

Nyhetsbild

Karlebyekonomin på plus, men mörka moln i horisonten

KARLEBY De åtta första månaderna visar ett överskott på drygt 9,3 miljoner euro för Karleby stads ekonomi.

Nyhetsbild

Ny miljövårdssekreterare valdes bland tio sökande

PEDERSÖRE En ny miljövårdssekreterare valdes enhälligt av Pedersöre kommunstyrelse på måndagskvällen.

Nyhetsbild

Avgiftshöjningar, nytt dagis och bostadspolitiskt program klubbades igenom på Larsmofullmäktige

LARSMO Larsmo fullmäktige höll höstens första möte på måndagskvällen. Nya dagiset godkändes och hela fyra motioner lämnades in.

Nyhetsbild

Jakobstad söker stadsdirektör

Processen med att hitta en ny stadsdirektör i Jakobstad är i gång.

Nyhetsbild

Jakobstad går back också 2020

JAKOBSTAD Coronapandemin påverkar ekonomin i kommunerna med större utgifter, mindre inkomster men också vissa sparmöjligheter och ökade statsandelar.

Nyhetsbild

Harju föreslås till tjänst i Korsholm kyrkliga samfällighet

KRONOBY Kari Harju, ekonomi chef i Kronoby församling, föreslås få motsvarande tjänst i Korsholms kyrkliga samfällighet.

Nyhetsbild

Motionärer i fullmäktige vill flytta återvinningsstation

KARLEBY Hans Snellman och elva andra ledamöter stadsfullmäktige vill initiera en flytt av Ekorosks återvinningsstation i Karleby.

Nyhetsbild

Mittnordenkommittén snart ett minne blott – Österbotten säger upp sitt medlemskap

SAMARBETE En efter en har medlemmarna i Mittnordenkommittén kastat in handduken. Den är ett officiellt nordiskt samarbetsorgan, men nu dör den sotdöden.

Nyhetsbild

Österbotten om vårdreformen: Finansieringsmodellen är oacceptabel

Gör om finansieringsmodellen. Låt oss ansvara för utvecklingen av den svenskspråkiga verksamheten. Det är Österbottens hälsning till dem som beslutar om vårdreformen.

Nyhetsbild

Inomhusluften i Donnerska skolan – Elever har symptom av trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter

KARLEBY Inomhusluftarbetsgruppen för Donnerska skolan höll ett sammanträde 17.9 och behandlade enkäter som genomförts om inomhusluften.

Varvet får ny detaljplan

JAKOBSTAD Varvet är numera främst ett bostadsområde därför behövs det också en ny detaljplan för området.

Lochteå kommungård säljs på nätauktion

KARLEBY Den gamla kommungården har stått tom i flera år och Karleby stad har ingen användning för den.

Nyhetsbild

Planer på padelhall i Jakobstad

JAKOBSTAD Det svenska bolaget Rusk ab har visat intresse för tomten bredvid Tenniscenter i Bonäs. Planen är att bygga en padelhall.

Nyhetsbild

Lång diskussion om vårdreformen – vikten av tvåspråkighet också på tapeten

JAKOBSTAD Efter både förhandlingspaus och en lång debatt godkände stadsfullmäktige i Jakobstad stadens utlåtande om den pågående vårdreformen.

Nyhetsbild

Henriksson vill att staden funderar på skattehöjningen

JAKOBSTAD Diskussionen om budgetramarna präglades av behovet att spara, fram för allt genom att se över strukturerna inom staden.

Nyhetsbild

Skolbyggnaders framtid diskuteras i Kronoby

KRONOBY Den 22 oktober ordnar Kronoby kommun medborgarmöten i både Söderby och Nedervetil.

Nyhetsbild

Rekryteringen av välfärdsområdets ledning pågår för fullt – många topposter ska besättas

Det finns många topposter att söka i den blivande ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde. De väljs före årsskiftet.

Nyhetsbild

Hall längs Norra Munsalavägen får undantagslov

NYKARLEBY Byggföretaget SWS-Concept anhåller om undantagslov för att få bygga en ny hall längs med Norra Munsalavägen i Nykarleby.

Nyhetsbild

Soite kämpar med "omöjlig" uppgift

KARLEBY Soites budget borde bantas med cirka 20 miljoner euro för att komma man ska rymmas inom de ramar som getts.

Nyhetsbild

Välfärdsområdet får ytterligare tre direktörer – här är förslaget till styrelsen

Det är klart vilka som föreslås som vårddirektör Marina Kinnunens närmaste medarbetare i ledningen av det nya välfärdsområdet. Här är namnen.

Nyhetsbild

Strama ramar och höjt skattöre i Jakobstad – 6,5 miljoner ska bort

JAKOBSTAD Coronaläget gör att ekonomiska utvecklingen är svår att förutspå. Därför fastslår Jakobstad budgetramarna först nu i september. Krav på prioritering och budgetdisciplin väntar enheterna.

Nyhetsbild

Snart startar sökandet efter ny stadsdirektör

JAKOBSTAD Stadsstyrelsen har diskuterat vilken typ av direktör staden ska söka efter. En annons är också formulerad men ska ännu godkännas av de politiska grupperingarna.

Nyhetsbild

Soite ger tre alternativ för Kronobyfrågan

Karleby Soite, Mellersta Österbottens vårdsamkommun, ger i sitt utlåtande om förslaget till vårdreform tre alternativ gällande Kronobyfrågan.

Nyhetsbild

Tio vill bli Pedersöres miljövårdssekreterare – nuvarande går i pension

PEDERSÖRE Totalt tio personer har sökt tjänsten som miljövårdssekreterare i Pedersöre. Nuvarande miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen går i pension den 1 november.

Nyhetsbild

Vasabon André utmanar makten i Helsingfors – vill bli SU:s vice ordförande

VASA Makten är fel fördelad inom Svensk Ungdom. Det anser Vasabon André Martinez. Nu siktar han på en ledande position i förbundet.

Nyhetsbild

Förvaltningsdomstolen svarade på besvär mot kyrkogårdsbygge

JAKOBSTAD Några husägare i Skutnäs har lämnat in besvär mot planerna på att förstora begravningsplatsen. Bland annat är de oroliga för att brunnar och bergsvärmeborrhål ska skadas av flödvatten.

Nyhetsbild

Helléns måste följa miljötillståndet

JAKOBSTAD Helléns pälsfarm vid Vallanområdet i Fäboda måste följa miljötillståndet som beviljades för två år sedan. Förvaltningsdomstolen avslår deras besvär mot tillståndsbestämmelserna.

Nyhetsbild

Stadionplanerna går vidare – ärendet väckte mycket diskussion i tekniska nämnden

JAKOBSTAD För att kunna fortsätta planeringen av Kepok-stadion vill aktörerna arrendera en större del av tomten mellan Pedersesplanaden och Pinnonäsgatan.

Nyhetsbild

Kronobyfullmäktige sällsynt enigt om vården

KRONOBY Fullmäktige i Kronoby är enigt om att kommunen ska kunna fortsätta vara en del av Soite och vårdlandskapet Mellersta Österbotten, men också höra till landskapet Österbotten.

Nyhetsbild

Jubileumsfullmäktige ansöker om fredning

Karleby Karleby jubileumsfullmäktige beslöt ansöka om fredning av ett cirka 40 hektar stort område på Trullö udde.

Nyhetsbild

Kivisaari fick inte förtroende som vice ordförande – "Klart att det känns lite"

Det blev ingen plats i partiledningen för Seinäjokibon Pasi Kivisaari. Rösterna räckte inte till för att ta plats i trion som utgör Centerns vice ordföranden.

Nyhetsbild

Vasa söker statligt stöd – men statens anslag räcker inte för att täppa alla kommuners hål

148 kommuner har sökt om totalt 344,7 miljoner euro, men staten har reserverat endast 60 miljoner. Bland dem som sökt stöd finns både Vasa och Seinäjoki.