Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Edsevö skolas elevunderlag minskar – men trycket på småbarnspedagogiken ökar

PEDERSÖRE En ny arbetsgrupp har tillsatts för att ge förslag på hur man ska hantera elevmängden i Edsevö-, Kållby- och Lepplaxområdet innan situationen blir akut.

Nyhetsbild

Kommunförbundets Ulf Stenman om tiden efter valet: "Ett stort förändringstryck på kommunerna"

På söndag hålls den egentliga valdagen i det första välfärdsområdesvalet någonsin i Finlands historia. Men varför ska kommuninvånarna bry sig?

Nyhetsbild

Karleby vill köpa hus bredvid Vinge – "Vi hoppas kunna riva huset redan någon gång i vår"

KARLEBY Stadsstyrelsen i Karleby klubbade i måndags igenom köpet av en tomten vid Fabriksgatan 32 med tillhörande egnahemshus. Orsaken till att staden är intresserad av tomten är att den ligger strax bredvid ungdomscentret Vinge.

Nyhetsbild

Två tomter till vid Andra sjön inlösta av arrendatorer

NYKARLEBY Ytterligare två arrendatorer har löst in sina arrendetomter vid Andra sjön. I bägge fallen hade arrendatorerna anlitat en egen värderare, vars värderingar låg under stadens värdering.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen godkände Kokkopesus finansiering av planerat aktieköp

KARLEBY Karleby stad har sagt ja till Kokkopesus ansökan om omvandlingen av ett kapitallån till eget kapital. Soite ska ta ställning till samma fråga inom kort. Sedan kan Kokkopesu köpa 10 procent av sina aktier.

Nyhetsbild

Nykarlebystyrelsen håller fast vid sitt beslut om Kanäs

Uusikarleby Tank Storages begäran av omprövning av styrelsens beslut att säga upp hyresavtalet för industrianläggningen i Kanäs ledde inte till något nytt beslut i Nykarlebystyrelsen i måndags.

Nyhetsbild

Aspegrens kassakista fortfarande tom – får nytt amorteringsfritt år

JAKOBSTAD Stiftelsen Aspegrens Trädgård kämpar fortsättningsvis med svåra ekonomiska problem. Stora lån i kombination med haltande verksamhet gör det knepigt att överleva.

Nyhetsbild

Karleby säger upp avtal på eftertraktad tomt – båtklubb blir av med sin trailerparkering

KARLEBY Karleby båtklubb kommer att bli av med sin trailerparkering i Yxpila. Stadsstyrelsen har godkänt ett planerat hallbygge på tomten.

Nyhetsbild

Jäv och dyra offerter i Soites styrelse

KARLEBY/KRONOBY Styrelsemötet inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite var långt, men få beslut togs. Kokkopesus pengar får vänta till nästa möte och en upphandling om boende måste göras om.

Nyhetsbild

Partierna får 6 000 euro per invald i Österbotten – "Stödjer de förtroendevalda"

En ledamot i det nya välfärdsområdet blir värd 6 000 euro. I Österbotten ska 354 000 euro per år delas ut till partierna och SFP kan räkna med halva summan. Stärker demokratin, säger förespråkare, medan kritiker anser pengarna kan användas bättre.

Nyhetsbild

Simhallen i Vörå väntas vara klar nästa år – så ska den se ut

1

I år ska renoveringen av simhallen i Vörå bli verklighet. Nästa år kan den stå klar.

Nyhetsbild

Nu blev det fler kandidater till kommunalt toppjobb – de här personerna vill utveckla Jakobstad

JAKOBSTAD Det har varit glest med sökande i ett par omgångar när Jakobstad sökt en stadsutvecklingsdirektör. Men när den förlängda ansökningstiden gick ut på fredag hade flera personer sökt jobbet.

Nyhetsbild

Tekniska nämnden satsar på ny gränd på Sikören – i Fäboda förverkligas fågeltornet

JAKOBSTAD I år byggs ett fågeltorn i Fäboda, nya bryggor på Korsgrundet och en hel del annat. Tekniska nämnden har 2,2 miljoner euro för kommunaltekniska investeringar.

Nyhetsbild

Uppsagt Kanäsbolag vill att styrelsen omprövar beslut om brutet hyresavtal

Uusikarleby Tank Storage Oy (UTS) begär att Nykarleby omprövar beslutet att säga upp hyresavtalet för oljelagret och industriområdet i Kanäs.

Nyhetsbild

Karlebypresidiets framtid väcker nationellt intresse – "Vill att allting ska gå rätt tillväga"

KARLEBY Någon tidtabell för när Tiina Isotalus öde som ordförande ska avgöras finns inte. Men det tillfälliga utskottet är överens om att göra ett snabbt men grundligt arbete.

Nyhetsbild

Valbåsen är redan på plats, väljarna kommer på onsdag – "Som vilket annat val som helst"

KARLEBY Förhandsröstningen inleds på onsdag. Ben Weizmann i Karleby säger att rutinerna sitter som de ska, att valet är nytt ska inte påverka de praktiska arrangemangen.

Nyhetsbild

Dags för första mötet kring förtroendet för Tiina Isotalus – avgör hela ordförandetrions framtid

KARLEBY Gruppen som ska utreda förtroendet för Tiina Isotalus, Johanna Paloranta och Mauri Peltokangas samlas första gången på tisdag.

Nyhetsbild

Personaldirektör som kritiseras – "Jag ska aktivera mina kunskaper i svenska"

KARLEBY Nyvalda personaldirektören i Karleby lovar att jobba på att utveckla sina svenskkunskaper.

Nyhetsbild

Karleby vill ta företagsvänliga beslut – startar pilotprojekt

KARLEBY Stadsstyrelsen beslutade i måndags att ta i bruk konsekvensbedömning för näringslivet. I praktiken innebär det att stadens tjänstemän redan då de förbereder ett ärende ska analysera hur eventuella beslut påverkar företagen i regionen och deras förutsättningar.

Nyhetsbild

Efter långa diskussioner: Förlängda arrendekontrakt för farmare

JAKOBSTAD Arrendekontrakten på Vallan löper ut och farmarna har anhållit om förlängning. Tekniska nämnden har efter ganska omfattande diskussioner beslutat att förnya arrendekontrakten.

Nyhetsbild

Kritik mot val av personaldirektör som inte talar flytande svenska – "Hon är behörig"

KARLEBY Valet av ny personaldirektör i Karleby får kritik från SFP-håll på grund av att den valda inte talar flytande svenska. Stadsdirektören anser att språkkunskaperna är tillräckliga.

Nyhetsbild

Sökandet efter Jakobstads nya utvecklingsdirektör går trögt – skulle ha valts i höstas

JAKOBSTAD Målet var att stadens nya utvecklingsdirektör skulle väljas i september. Den här personen ska leda utvecklingen inom tekniska sektorn men också för staden som helhet.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen godkände: Lån för lån till Ludvig

JAKOBSTAD I maj godkände stadsfullmäktige en borgensförbindelse för 948 000 euro till Jakobstads torgparkering. Det ledde till ett överklagande som ännu inte avgjorts i förvaltningsdomstolen.

Nyhetsbild

Statsvetare om hur valet i MÖ påverkar svenskans ställning: "Centralsjukhuset blir inte mer eller mindre svenskt"

Hur kommer svenskans ställning i Mellersta Österbottens välfärdsområde att se ut när ett folkvalt fullmäktige tar över makten? VBL/ÖT har bett tre experter analysera.

Nyhetsbild

Karleby får nya råd vid nyår

KARLEBY Stadsstyrelsen i Karleby har utsett nya råd för kulturell mångfald och för äldre och personer med funktionsvariation.

Nyhetsbild

Tjänstemän uppmanade Karlebystyrelse att ta hållbara beslut

KARLEBY Karlebystyrelsen diskuterade Soites anslag och processen kring stadens och samkommunens budget.

Nyhetsbild

Hon är ny personaldirektör i Karleby

KARLEBY Det blev en filosofie doktor och expert på ledarskap inom småbarnspedagogik som fick posten som ny personaldirektör i Karleby.

Nyhetsbild

Kronoby kommun halverar hyresstödet till Ånyo

KRONOBY Kronoby kommun har stått för hyra och el i loppisen Ånyo sedan starten i våras. Från årsskiftet sänks stödet till halva hyran.

Nyhetsbild

Fullmäktige går vidare med utredning om Isotalus

KARLEBY Stadsfullmäktige i Karleby beslöt att tillsätta ett utskott för att utreda om ordförande Tiina Isotalus (SDP) bör avsättas. Debatten var lång och känslosam, rösterna föll 28 mot 15.

Nyhetsbild

Samma budskap som tidigare år: Vi måste spara

JAKOBSTAD Stadsdirektörens budskap är entydigt: Fortsätt spara. Fullmäktigeledamöterna var mer intresserade av att prata om åtgärder som ska göra staden attraktiv.

Nyhetsbild

Politiker uppgivna över budgetdisciplinen – överskridningar ökar Jakobstads lånebörda

JAKOBSTAD Utbildningen, vården, och tekniska tjänster behöver mer pengar än beräknat. En lång lista med förslag till korrigering av olika enheters budget inledde årets sista fullmäktigemöte.

Nyhetsbild

Jakobstad inför frivillig terminsavgift för virtuell vattengymnastik

JAKOBSTAD Det blir ett liknande system som för skidspåren. Betala terminsavgift om du känner för att stöda verksamheten.

Nyhetsbild

Principen kring procentkonst i Jakobstad uppdateras

JAKOBSTAD En arbetsgrupp som stadsdirektören Anne Ekstrand deltar i har som uppdrag att uppdatera principen för procentkonst.

Nyhetsbild

Jakobstad på jakt efter ny stadsgeodet – Anders Blomqvist lämnar sin post

JAKOBSTAD Staden söker ny geodet då Anders Blomqvist fått en tjänst på lantmäteriverket. Behörighetskraven varierar lite beroende på hur arbetsuppgifterna fördelas.

Nyhetsbild

Brister i Karleby Vattens verksamhet – nu inleds ett stort förnyelsearbete

KARLEBY Karleby Vatten har haft ett helt eget system för upphandlingar, vilket inte följt Karleby stads direktiv. Dessutom har privata ägodelar bevarats i vattenverkets lokaler.

Nyhetsbild

Dessa fjorton valdes till ungdomsfullmäktige i Jakobstad 2022

JAKOBSTAD Det blev inget val i Jakobstads ungdomsfullmäktige. Alla fjorton kom in. Deras mandatperiod börjar från och med januari 2022.

Nyhetsbild

Viktig del av staden planeras nu – "Det är verkligen möjligheternas område"

JAKOBSTAD Förslaget till detaljplanen för bangårdsområdet och delar av Sikören är nu färdigt. Det här är en strategiskt viktig plan för hur handeln i staden ska utvecklas.

Nyhetsbild

Nya förvaltningschefen Anna Käcko-Englund på plats i Nykarleby

Nya förvaltningschefen Anna Käcko-Englund debuterade på torsdagens fullmäktigemöte i Nykarleby - ett möte utan större dramatik eller diskussioner.

Nyhetsbild

Värdet på Nykarlebys inlösta stugtomter halverades – "Måste acceptera värderingssystemet"

Värdet på de 30 strandnära arrendetomter som hittills lösts in i Nykarleby har mer än halverats jämfört med det marknadsvärde tomterna gavs för åtta år sedan.

Nyhetsbild

SFP tycker eventuellt utskott är förhastat och dålig stil – "Tråkig situation från början till slut"

KARLEBY Att fyra Karlebypartier förra veckan lämnade in en motion bakom ryggen på de fyra övriga gjorde Margita Lukkarinen upprörd. SFP ville ha en öppen process om Tiina Isotalus framtid, men finner sig i stadsstyrelsens beslut.

Nyhetsbild

Trots viss skepsis: Pedersöre planerar utbyggnad av äldreboenden

PEDERSÖRE Ett tiotal fullmäktigeledamöter ville strama åt kostnaderna för skolbyggen. Men majoriteten tyckte annat. Fullmäktige enades dock om förslaget att börja planera en utbyggnad av äldrevården.

Nyhetsbild

Karlebystyrelsen går vidare med förtroendefråga – Tiina Isotalus kan tvingas avgå

KARLEBY Stadsstyrelsen vill att fullmäktige utser ett utskott för att ta ordförandeklubban av Tiina Isotalus. Frågan går vidare på måndag. En majoritet i fullmäktige har redan skrivit under.

Nyhetsbild

Vintern blev dyr för Jakobstad – snöröjningen sprängde budgeten

JAKOBSTAD Skidåkarna jublade när snön föll i början av året. Men mycket snö betyder också ökade kostnader för staden. Vintervädret är omöjligt att förutspå och budgeten kan sprängas vilket nu sker.

Nyhetsbild

Förtroendet för Tiina Isotalus behandlas i rask takt – nu kallas styrelsen till extra möte

UPPDATERAD Stadsstyrelsen i Karleby kallas in till ett extrainsatt styrelsemöte nästa veckas tisdag. Ärendet är förtroendet för stadens fullmäktigeordförande, som dömts för ärekränkning.