Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Karleby vill att Riksåttans status omprövas

KARLEBY Riksåttan är en viktig transportled och hela sträckningen genom kustregionen borde ha en högre status. Karleby stadsstyrelse ger på måndag sitt utlåtande gällande stamnätet för såväl järnvägstrafiken som biltrafiken.

Nyhetsbild

Nygårds verkstad igen aktuell för utställningar

JAKOBSTAD För cirka tio år sedan diskuterades Nygårds verkstad som utställningshall. Då fanns även en utbyggnad med i planerna. Ännu fungerar huset som verkstad men Alerte har sagt upp kontraktet.

Oravais flyktingförläggning får ett nytt namn

VÖRÅ Flyktingverksamheten blir ett affärsverk och får ett nytt namn: Affärsverket Vörå migrationscenter.

Nyhetsbild

Nu ska Stadssundet åtgärdas - föreslås få 350 000 euro

KARLEBY Stadssundet föreslås få 350 000 euro i nästa års budget. Bland annat det ingår i stadsstrukturnämndens förslag. I budgetförslaget nämns även Centralparken, men man avvaktar med summor.

Nyhetsbild

Nu startar jobbet för en aktivitetspark i Jakobstad

2

JAKOBSTAD I måndags lämnade den kristdemokratiska fullmäktigegruppen in en motion om att skapa en aktivitetspark i Jakobstad. Patrik Hellström hoppas få in parken redan i nästa års budget.

Nyhetsbild

Odlingslotter i Jakobstad blir dyrare

JAKOBSTAD Intresset för stadens kolonilotter har ökat de senaste åren. När odlarna är fler krävs också mer skötsel av området. Nu höjer staden hyrorna med 4 euro.

Nyhetsbild

Uppsagd utvecklingsdirektör yrkar på rättelse

KARLEBY Utvecklingsdirektören på Mellersta Österbottens förbund som sades upp för en tid sedan yrkar på rättelse av beslutet.

Nyhetsbild

Larsmo kan placera överskotten i värdepapper

LARSMO Larsmo kommun har kunnat placera 10 miljoner euro i finansiella värdepapper. En del av placeringarna görs direkt av kommunens ekonomichef och kommundirektören.

Nyhetsbild

Yle: Karleby godkänner Kelibers gruvtillstånd

KARLEBY Stadsstyrelsen i Karleby godkänner att Kelibers gruvtillstånd beviljas, skriver Yle Österbotten.

Grönt för båthusbyggen ute på Laxön i Vexala

Vexala samfälligheter har beviljats ansökt undantag för att på Hamngrundet ute på Laxön i Vexala bygga nio båthus med en sammanlagd våningsyta på 488 kvadratmeter.

Larsmo kan få hundpark i Holm

LARSMO Ett område i anslutning till idrottsparken i Holm har reserverats för en hundpark och parken kan byggas när detaljplanen vunnit laga kraft och det finns pengar för ändamålet.

Nyhetsbild

Korsholm om stomnätet: Utkastet kan inte godkännas

KORSHOLM Korsholms kommun har gett sin åsikt om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar. Kärnbudskapet är att utkastet inte kan godkännas som sådant.

Nyhetsbild

Arbetsgrupp vill satsa stort på idrott och motion i Karleby

KARLEBY Planeringen av Idrottsparken/Centralparken i Karleby har expanderat. Området utmed sundet från Anders Chydeniusgatan till Norra leden ska utnyttjas effektivt. Förutom ett fotbollsstadion och en ny inomhusarena planeras bland annat en utbyggnad av ishallen och simhallen ska få en 50-meters bassäng.

Nyhetsbild

Fullmäktiges möte snabbt avklarat – preventivmedel ledde till diskussion

3

JAKOBSTAD Det mest eldfängda ärendet på listan återremitterades. När fullmäktige möttes för första gången efter sommarpausen var diskussionerna korta och inläggen väntade.

Nyhetsbild

Grannkommunerna fick lägesrapport av Vasa och Korsholm

Hur påverkar en eventuell fusion mellan Vasa och Korsholm de samkommuner och det samarbeten som nu finns? Frågan togs upp av både Vörå och Korsnäs på ett grannmöte på måndagen.

Nyhetsbild

Arbetsgrupp: Satsa på helhetsentreprenad för Nedervetil skola

KRONOBY Den nya skolan i Nedervetil bör förverkligas i form av en helhetsentreprenad. Det anser den byggkommitté som tillsatts för skolan.

Nyhetsbild

Rolf Nilsson granskar hus i Kronoby

KRONOBY Rolf Nilsson, tidigare byggnadsinspektör i Jakobstad, har anställts som biträdande byggnadsinspektör i Kronoby.

Nyhetsbild

Ljusning i Mellersta Österbottens testbudget

2

KARLEBY Det simuleringsprogram som landskapen genomgår visar en klar förbättring för Mellersta Österbottens del. Då det tidigare såg ut som ett underskott på 17 miljoner visar den nu aktuella simuleringen ett underskott på cirka 4 miljoner euro.

Nyhetsbild

Larsmo höjer plogningsavgift

LARSMO Larsmo höjer den tilläggsavgift som ska betalas för snöplogning av vägar över 50 meter. Avgiften stiger från 25 till 30 euro.

Nyhetsbild

Heidi Kronqvist blir ny arbisrektor i Nykarleby

1

NYKARLEBY Heidi Kronqvist heter Nykarlebys nyvalda arbisrektor. Hon valdes enhälligt av välfärdsnämnden på torsdag kväll.

Nyhetsbild

Stopp i e-posten i Karleby i helgen – ändringsarbeten orsaken

KARLEBY Från och med klockan 12 på lördag går det inte att skicka e-post till officiella adresser inom Karleby stad.

Nyhetsbild

Politiker oroade över ekonomin – SDP-gruppen vill höja kommunalskatten

PEDERSÖRE Fullmäktigegrupperna ser med oro på kommunens väntade underskott på två miljoner euro. SDP-gruppen är beredda att höja kommunalskatten.

Nyhetsbild

Pia Byskata tror starkt på positivt tänkande

1

KRONOBY Kronobys nya informatör, Pia Byskata, är öppen, glad och pratsam. Hon är själv ett levande bevis på att positivt tänkande för gott med sig.

Nyhetsbild

Senatfastigheter tackar nej till Pedersöres erbjudande

2

PEDERSÖRE Det ser ut som om skolhemmet Lagmansgården flyttar från Pedersöre. Efter att Senatfastigheter tackat nej till kommunens erbjudande är Pirilö första alternativ för skolan.

Nyhetsbild

Flén gav över klubban till Kronqvist

NYKARLEBY Det rådde stor enighet när det gäller bytet av ordförande för fullmäktige i Nykarleby, där Elli Flén på torsdag lämnade över klubban till Bo Kronqvist. Men desto större var oenigheten kring budgetramen för nästa år, som både Jan-Erik Frostdahl och Stefan Grahn ville remittera tillbaka till styrelsen för ny beredning.

Nyhetsbild

Äldre får betala mer för snöröjning – kommunen höjer avgifterna

PEDERSÖRE Kommunen höjer avgiften för snöplogning med 20 till 50 euro. Allra mest höjs avgiften för äldre personer som har hälsoproblem men inte hemvård.

Nyhetsbild

Byggnadsregler engagerar i Larsmo – tryck på större fritidsbostäder

LARSMO Förslaget till ny byggnadsordning väckte diskussion under onsdagens fullmäktigemöte i Larsmo.

Sammanslagen nämnd ingen lyckad lösning

KRONOBY Tillståndssektionen i Kronoby vill skrota den gemensamma tekniska och miljönämnden. Det här bör göras senast i samband med nästa kommunalval, anser sektionen.

Bosund behöver ny räddningsbåt

LARSMO Bosund avtalsbrandkår är i behov av en större räddningsbåt.

Nyhetsbild

Jakobstad planerar om för att bygga fler radhus

JAKOBSTAD Planerna på att bygga radhus i parken Hemstrand och öka byggrätten på tomter intill går vidare, men är inte ännu på offentligt påseende.

Ingen befrielse från kommunalt avlopp

KRONOBY Ett par, som bygger hus i Nedervetil, får inte befrielse från skyldighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.

Jakobstad får ny byråarkitekt

JAKOBSTAD Jakobstad har anställt en ny byråarkitekt i och med en pensionering. Den nya byråarkitekten har redan jobbat på planeringen i staden.

Nyhetsbild

Folk väntar på tvåkärlssystemet - trenden med bokashi intresserar också

NYKARLEBY Jodå, man får också i fortsättningen sätta bioavfallet i en plastpåse. Men det går också bra att använda en flingkartong.

Nyhetsbild

Tomtfestival också i år - den här gången i Terjärv

KRONOBY För andra gången ordnar Kronoby kommun en tomtfestival. Årets festival blir i Terjärv där ett nytt bostadsområde öppnas på Ringvägen.

Kuratorstjänst till budgetberedning

LARSMO Förslaget att utöka elevvårdsresurserna vid Cronhjelmskolan har överlämnats till budgetberedning.

Nyhetsbild

En miljon mindre i skatter svider i Nykarleby – investeringar ska synas

1

Den nyaste skatteprognosen pekar mot ett nytt svidande förlustår för Nykarleby, där skatteintäkterna väntas bli en miljon euro lägre än vad prognosen visade så sent som i maj.

Nyhetsbild

Styrelsen enig om Lagmansgården – bollen ligger nu hos Senatfastigheter

UPPDATERAD Kommunstyrelsen föreslår att kommunen utreder möjligheten att bygga och hyra ut nya lokaler till Lagmansgården, på dess befintliga plats. Ett bygge som uppskattas kosta flera miljoner.

Plus blir minus i Larsmo

LARSMO Som det ser ut nu får Larsmo räkna med ett minusresultat för 2018.

Nyhetsbild

Värdet på aktierna i Keski-Pohjanmaan Komposti skrivs ner

KARLEBY Keski-Pohjanmaan Komposti i Kalajoki har försatts i likvidation. Karleby har aktier i bolaget vars nominella värde var 84.093 euro i senaste bokslut.

Nyhetsbild

Efter den oroande statistiken: Nu har Larsmo en handlingsplan för sexuellt utnyttjande

LARSMO Larsmo har nu en handlingsplan för att tidigt kunnat ingripa i och förebygga sexuellt utnyttjande.

Nyhetsbild

Storkyro vill påskynda landskapsbyte – del av Södra Österbotten 2020

Vård- och landskapsreformen hotar att fördröja Storkyros flytt från Österbotten till Södra Österbotten med ett år. Kommunstyrelsen vill nu att statsrådet går med på att tidigarelägga landskapsbytet.

Nyhetsbild

SDP: – Återinför den subjektiva rätten till dagvård i Karleby

KARLEBY Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Karleby vill att man tar bort begränsningarna i rätten till dagvård. Gruppen anser att barnfamiljer försätts i en ojämlik situation.

Nyhetsbild

Kommunstyrelsen går in för att Lagmansgården ska fortsätta på samma plats

Det gick enligt beredning – kommunstyrelsen gick in för kommundirektör Stefan Svenfors förslag att Lagmansgården ska ges möjlighet att fortsätta verka på samma plats.

Nyhetsbild

Jakten på ny Soite-vd börjar – ska kunna "tillräckligt bra" svenska

UPPDATERAD Rekryteringen av en ny sjukvårdsdirektör i Karlebyregionen inleds nu. Den kommande direktörens språkkunskaper skapade viss diskussion i Soites fullmäktige.

Nyhetsbild

Hetta och byggen störde verksamheten vid sommardagiset

PEDERSÖRE Pågående renovering och trettio grader inomhus, i en skrivelse till kommunen kritiserar personalen vid årets sommardagis sommarens dagisarrangemang.