Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Finländarna har rätt att lämna landet och det har vi alltid haft

CORONA Informationen om reserestriktionerna får kritik. Den grundlagsenliga rätten att lämna landet har aldrig försvunnit, men det har inte uttalats tydligt.

Nyhetsbild

Svårt hitta mottagare för stora donationsfonder

JAKOBSTAD Jakobstad har ett ansenligt kapital i medel som donerats till staden för olika ändamål. Vissa av fondernas statuter gör det svårt att hitta mottagare.

Nyhetsbild

Wasaline har öppnat bokningen igen: "Det här underlättar för dem som kört via Haparanda"

I nästan en månad har Wasaline seglat över Kvarken lastad med frakt men utan passagerare. Nu har de öppnat bokningskalendern igen.

Nyhetsbild

Tre vill bli chefsöverläkare vid sjukvårdsdistriktet – alla är bekanta namn

SJUKVÅRD Reijo Autio slutade i höstas som chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt. Tre män aspirerar nu på att få tjänsten.

Nyhetsbild

Superkort möte för Jakobstadsfullmäktige

JAKOBSTAD Undantagstillståndet kräver exceptionella lösningar. Därför möttes stadsfullmäktige i Jakobstad i stadens största sal där det är möjligt att ha armslånga avstånd mellan pulpeterna.

Nyhetsbild

Tony Widjeskog slutar som bildningschef i Kronoby

KRONOBY Kronobys bildningschef, Tony Widjeskog, har sagt upp sig från sin tjänst från den 1 augusti. Kommunen får nu starta rekryteringen av en ny tjänsteman.

Många lediga tomter i Jakobstad

JAKOBSTAD I år blir det ingen särskild ansökningstid för hugade byggare i Jakobstad. I stället delas tomterna ut efter hand som ansökningarna kommer in.

Nyhetsbild

Video: Så kommer den nya skejtparken se ut

JAKOBSTAD Staden Jakobstads tjänstemän har diskuterat skejtparkens placering med utövarna av sporten och kommit fram till att den mest ändamålsenliga platsen är Masaholmsvägen intill Mässplanen.

Nyhetsbild

Kommunförbundet: Förköpsrätten viktig för små kommuner

LARSMO Förra veckan utnyttjade Larsmo rätten till förköp i samband med en markaffär. Något som blivit vanligare, enligt Kommunförbundet.

Nyhetsbild

Karleby stad bjuder ut tomter på sundstranden – hoppas få fram nya idéer

KERLEBY Östra sidan av sundstranden norr om Norra leden får stadsplan. På området finns några tomter för till exempel caféer som nu bjuds ut.

Nyhetsbild

18 ansökningar på två lediga chefsjobb i Malax

MALAX Lista: De här vill bli chefer inom vården i Malax.

Nyhetsbild

Beslut om hybridarenan kan komma i maj

Karleby Karlebyfullmäktige återupptar verksamheten på måndag. Mötet hålls i Karlebysalen på traditionellt vis.

Nyhetsbild

Kampen mot fiskodling fortsätter – "Vi är ålagda att sköta om skärgården"

LARSMO Maj-Len Enlund i Larsmo är fast besluten att gå ända till Högsta förvaltningsdomstolen för att stoppa fiskodlingen utanför Öuran. Men hon tycker att också Larsmo bys samfälligheter borde agera.

Nyhetsbild

Larsmo vill ta över mark som sålts till privatperson i Eugmo

LARSMO Larsmo kommun vill komma åt tomtmark som såldes till en privatperson i februari. Styrelsen vill ändå inte köra över köparen.

Nyhetsbild

Coronakrisen avbryter rekrytering av byggnadschef i Nykarleby

I slutet av mars var det tänkt att tekniska nämnden skulle välja en ny byggnadschef bland de fem personer som hade sökt tjänsten. Så blev inte fallet.

Nyhetsbild

Nya byggrätter planeras i Risö – utkast visas i små grupper

LARSMO Generalplanen i Risö utvidgas till att också omfatta östra delen. Samtidigt planeras några nya byggrätter.

Nyhetsbild

Larsmo permitterar sysslolös personal – närmare 70 personer berörs

LARSMO Larsmo avslutade sina samarbetsförhandlingar i torsdags. Sammanlagt 69 personer permitteras.

Nyhetsbild

Tillfällig parkering på torget i Jakobstad tillåts – öppnas upp efter påsk

JAKOBSTAD Citygruppen har kontaktat tekniska nämnden med en önskan om att öppna torgets östra del för parkering. Att tillåta parkering på torget är enligt Citygruppen ett sätt att stöda centrumhandeln som åderlåts av coronaepidemin.

Nyhetsbild

Staden Jakobstad söker pengar för skatepark – beslut om placering finns ännu inte

JAKOBSTAD En skatepark finns med i årets budget i Jakobstad. Nu vill tekniska nämnden att planeringen ska komma i gång. I bästa fall kan bygget starta i höst.

Nyhetsbild

Pedersöre ringer också sina 70-plussare

PEDERSÖRE Alla hemmaboende invånare som är 70 år och äldre i Pedersöre kommer att få ett samtal från Pedersöre kommun från och med den här veckan.

Nyhetsbild

Samarbetsförhandlingarna fortsätter i Karleby – varje sektor ska gås igenom

KARLEBY Karleby fortsätter att gå genom varje sektor för att bedöma behovet av personal under tiden som coronakrisen begränsar verksamheten.

Väntat minusbokslut i Jakobstad

JAKOBSTAD Staden Jakobstads bokslut visar ett underskott på - 8 063 038 euro. Totalt har staden lån på 69,65 miljoner euro, vilket betyder att skuldbördan är 3 619  euro per invånare.

Nyhetsbild

Pedersörepolitiker bäddar för cybermöten

PEDERSÖRE Fullmäktige i Pedersöre ska ta beslut om att kunna ha sina möten elektroniskt framöver. Måndagskvällens möte hålls i alla fall i Anderssénsalen.

Nyhetsbild

Generalplanearbetet går vidare men slutdatum saknas

JAKOBSTAD Det var tänkt att förslaget till Generalplan 2040 skulle presenteras för Jakobstadsborna i vår. Men som så mycket annat är detta tillfälle uppskjutet på obestämd tid.

Nyhetsbild

Riksdagsledamöter föreslår distansförsäljning för småbryggerier – kan hjälpa företag att överleva

Coronaepidemin slår hårt också mot småbryggerierna. Nu föreslår ett antal riksdagsledamöter att bryggerierna beviljas rätt till distansförsäljning.

Nyhetsbild

Pedersöre erbjuder sina familjer matkasse och onlinekurser

PEDERSÖRE Pedersöre sträcker ut en hjälpande hand till barnfamiljer som kämpar med nya rutiner i undantagsvardagen.

Nyhetsbild

Österbottniska kommundirektörer vädjar till regeringen – skapa jobb genom offentliga satsningar på vägar och inomhusluft

Femton kommundirektörer har jobbat fram sex förslag för hur samhället och kommunal ekonomi kan rulla på i kristider.

Nyhetsbild

Inga dagisavgifter för Nykarlebybarn som är hemma under coronakrisen

NYKARLEBY Även Nykarleby slopar dagisavgifterna för de barn som stannar hemma under den tid  undantagsförhållandena råder. Det blir också rabatt på arbisavgifterna.

Nyhetsbild

Sjätte året i rad med negativt bokslut i Nykarleby – personalen minskade minuset

NYKARLEBY Nykarleby gör för sjätte året i rad ett bokslut som landar på minus, eller ett underskott på 1,5 miljoner. Framför allt för att vårdkostnaderna steg med 2,5 miljoner euro jämfört med år 2018.

Nyhetsbild

På torsdag kan Jakobstadselever hämta skolmat – andra kommuner avvaktar

Jakobstad går vidare med planerna på att erbjuda alla skolelever skollunch under den tid distansundervisningen pågår.

Nyhetsbild

Bra bokslut hjälper Vasas ekonomi – ändå är allt osäkert nu

EKONOMI Fjolåret såg länge dåligt ut i Vasa. Men nu visar bokslutet plus sju miljoner. Med det borde staden kunna klara sitt gamla underskott. Men så kom coronaviruset...

Nyhetsbild

Söfuk varslar inte om samarbetsförhandlingar

Målet är att erbjuda anställda andra arbetsuppgifter inom organisationen om undantagstillståndet i landet fortsätter efter den 13 april.

Nyhetsbild

Efter undantagstillståndet: Pedersöre samarbetsförhandlar

PEDERSÖRE Precis som många andra kommuner meddelar Pedersöre nu att man går in för samarbetsförhandlingar. Det är undantagstillståndet som är orsaken.

Nyhetsbild

Larsmofullmäktige möts som vanligt – kameramännen jobbar på distans

LARSMO Pedersöre ställde in måndagens fullmäktigemöte på grund av coronakrisen, men i Larsmo möts man som vanligt.

Nyhetsbild

Sätten är många – men når kommunens information om coronaläget de äldre?

Annons, tidning, brev – och egen radiosändning. Kommunerna väljer olika sätt att nå invånarna med information om corona. Digitalt räcker inte, anser Berit Dahlin på Svenska pensionärsförbundet.

Nyhetsbild

Pedersöre gör radioprogram om coronaläget – "En liten krydda i vardagen"

PEDERSÖRE Två gånger i veckan kommer Pedersöre kommun att informera om coronaläget i Radio LFF.

Nyhetsbild

Rusning till återvinningen – max tio per gång på stationsområdet

Det råder högsäsong på återvinningsstationerna – en månad tidigare än vanligt. För att förhindra smittspridning begränsar Ekorosk antalet till max tio personer åt gången på sina stationer.

Tekniska nämnden berömmer tjänstemännen

JAKOBSTAD Tekniska nämndens bokslut för 2019 är nu klart och nämnden ger tjänstemännen beröm för hur besluten verkställts. I viss mån har man köpt tjänster på grund av personalbrist.

Nyhetsbild

Pensalaföräldrar fick nej på anhållan om daghem i byn

Det öppnas inte något nytt daghem i Pensala till hösten. De tio barn som ansökt om en dagisplats i Pensala till hösten får plats i daghemmet i Jeppo.

Nyhetsbild

Museet satsar på mindre utställningar

JAKOBSTAD Utställningshallen i Tobaksmagasinet lämpar sig för stora utställningar. Men då museet måste spara väljer man att avstå från halva utställningsytan.

Nyhetsbild

Fem vill bli rektor efter Stefan Kula – fyra behöriga har intervjuats

NYKARLEBY Fem personer har sökt rektorstjänsten i Topeliusgymnasiet i Nykarleby som Stefan Kula lämnar till hösten för att bli pensionär.

Nyhetsbild

Även Larsmo samarbetsförhandlar – "Permitteringar kan bli aktuella"

LARSMO Precis som Jakobstad och Karleby så inleder också Larsmo samarbetsförhandlingar. Personalmängden är för stor sett till den tillfälligt krympta verksamheten.

Nyhetsbild

Ingen försäljning av Ristikari ännu – köpare svarar inte i telefon

JAKOBSTAD Ristikari skola har bjudits ut via huutokauppa.com. Under utsatt tid kom det ett antal bud, de högsta ligger på 6000 euro.

Nyhetsbild

Direktörer i Österbotten kräver statligt stöd – tilläggsbudgeten avgörande för kommunens personal

Den tilläggsbudget och de riktlinjer som regeringen presenterar på fredag kommer att vara helt avgörande för vilka åtgärder kommunerna nästa vecka vidtar när det gäller personalen.

Nyhetsbild

Jakobstad sysselsätter ännu sina anställda

JAKOBSTAD Trots att flera samhällsfunktioner är stängda med anledning av coronaepidemin har staden Jakobstad ännu inte varslat sin personal.