Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Bildningscentralen flyttar i Karleby – stängt hela juli

KARLEBY Under hela juli månad är bildningscentralen i Karleby stängd. Den 1 augusti öppnar man igen, men på ny adress i nyrenoverade stadshuset.

Nyhetsbild

Partigrupperna eniga: Staden får lov att samarbetsförhandla

NYKARLEBY Förutom skolstängningarna behandlades även en annan brännande fråga på torsdagens fullmäktige i Nykarleby, nämligen ekonomin.

Nyhetsbild

Beslut om Storbötet sköts upp på grund av misstänkt jäv – igen

NYAKRLEBY Förvåningen var påtaglig när styrelseordförande Maria Palm föreslog att godkännandet av delgeneralplanen för Storbötet återigen skjuts upp. Orsaken: misstänkt jäv.

Nyhetsbild

Jakobstad får tvåspråkig dagisavdelning – politiker ratar beslutsgång

1

JAKOBSTAD Den första tvåspråkiga dagisavdelning i Jakobstad startar utan beslut från politiker. Chefen för småbarnspedagogiken kritiseras för beslutsgången.

Nyhetsbild

Mörk prognos för Nykarleby – "Alla sektorer måste spara"

1

NYKARLEBY Budgetprognosen visar 2,3 miljoner euro sämre än budgeterat i Nykarleby. Orsakerna är oväntat höga vårdkostnader och minskade skatteintäkter.

Nyhetsbild

Efter besvär till Högsta förvaltningsdomstolen – rektorsval skjuts upp igen

LARSMO På tisdagens möte var det tänkt att svenska skolsektionen skulle välja rektor till Cronhjelmskolan. Men efter ytterligare ett besvär skjuts valet upp igen.

Nyhetsbild

Vörå måste låna för både drift och investeringar – skuldbördan ökar trefalt

VÖRÅ Både väntade och oväntade utgifter har orsakat stora hål i Vörås ekonomi. De ska nu täppas till med lån. Kommunstyrelsen ser trots det med tillförsikt på ekonomin.

Nyhetsbild

I väntan på domstolsbeslut: Arrendet höjs inte

NYKARLEBY Besvären mot arrendehöjningarna vid Andra sjön i Nykarleby bar frukt. Åtminstone för ett år framåt.

Nyhetsbild

Tufft för bildningssektorn i Jakobstad – 730 000 euro ska bort

1

JAKOBSTAD Indragna skolskjutsar, obesatta tjänster, höjda Arbisavgifter? Många bäckar små gäller då bildningssektorn ska nå effektiveringskravet på 730 000 euro.

Nyhetsbild

Nya arrendetaxan i Nykarleby förbjuds tills besvär har behandlats

NYKARLEBY I dag har Vasa förvaltningsdomstol förbjudit verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut om grunderna för arrendetaxan för fritidstomter i Nykarleby tills dess att de besvär som skickats in avgjorts.

Ny byråarkitekt vald i Jakobstad

JAKOBSTAD Tekniska nämnden i Jakobstad har valt en ny byråarkitekt. Nämnden hade sju personer att välja mellan, men en del av dem saknade formell behörighet.

Nyhetsbild

Distrikt slås ihop – färre röstningsställen i Jakobstad

JAKOBSTAD Allt fler röstar före själva valdagen och därför är färre röstningsställen ett sätt att spara både pengar och personresurser.

Nyhetsbild

Gunilla Höglund blir tf stadskamrer efter Jonny Wallsten

JAKOBSTAD Som ÖT tidigare rapporterade om avgår Jakobstads stadskamrer Jonny Wallsten. Nu är det klart att Gunilla Höglund blir tf stadskamrer.

Nyhetsbild

Larsmo söker välfärdschef – sju kallade till intervju

LARSMO Sexton personer sökte den nya tjänsten som chef för välfärdstjänster i Larsmo kommun. Sju av de sökande har kallats till intervju.

Nyhetsbild

Malin Brännkärr beviljas tjänstledighet – tillfällig kommundirektör väljs nästa vecka

1

KRONOBY Kronoby kommunstyrelse fattade på måndagens möte beslut om att bevilja Malin Brännkärr tjänstledighet. Snart väljer de en tillfällig kommundirektör.

Jakobstad valde medlemmar i utskott och sektioner

JAKOBSTAD Stadsstyrelsen valde i måndags medlemmar till sektioner, utskott och olika nämnder. I Jakobstad finns en arbetsgrupp för romska ärenden som fungerat i tio år.

Nyhetsbild

Styrelseordförande vill sänka skatten i Karleby – ser bokslutet som rätt hyfsat

KARLEBY Karleby stads bokslut för 2018 har ett underskott på cirka en miljon euro. Resultatet ses ändå som relativt bra.

Nyhetsbild

Jakobstad godkände integrationsprogram

JAKOBSTAD I dag godkänner Jakobstad integrationsprogrammet för 2018-21. Fullmäktigeledamot Anna-Maja Lyyra (gröna) konstaterade att det troligen finns en förklaring till den långa behandlingstiden, ett och ett halvt år efter programmets giltighetstids början.

Nyhetsbild

Händer i dag: Långt möte väntar i Jakobstad – fullmäktige kan få ny ordförande

JAKOBSTAD Fullmäktige i Jakobstad samlas redan klockan 14 i dag. På agendan finns bland annat de ekonomiska ramarna och flera personval.

Nyhetsbild

Valet av Cronhjelmsrektor görs om – men bara beslutet med ursprunglig beredning

LARSMO Det ser ut som om långdansen kring valet av rektor till Cronhjelmskolan snart kan få ett slut. Valet görs om, men bara själva beslutet, på svenska skolsektionens nästa sammanträde.

Ny plan för Radiovägens radhusområde

JAKOBSTAD På Radiovägen i Västermalm finns två radhuslängor som är byggda på 1960-talet. Då motsvarade husen behoven och byggnormerna, men nu finns behov av att förnya husen som ägs av fastighetsbolaget Ebba.

Nyhetsbild

Dyrare att parkera i centrum – avgiften höjs om ett par veckor

JAKOBSTAD Nämnden röstade men beslutet blev att parkeringsavgifterna i centrum höjs. Avsikten är att avgiften ska vara ungefär lika överallt.

Nyhetsbild

God disciplin räddade Kronoby – skolbygget skenar iväg

KRONOBY En god budgetdisciplin återspeglar fjolåret i Kronoby. I år gör överraskningar med marken att kostnaden för skolbygget i Nedervetil skenar iväg.

Nyhetsbild

Forsblom: "Vi kan bli tvungna både till skattehöjningar och att se över strukturerna"

PEDERSÖRE Kommunpolitikerna är beredda på en period med tuffa beslut för att får Pedersöres ekonomi på rätt köl. Det stod klart efter måndagens fullmäktigemöte.

Nyhetsbild

Stram ram i Jakobstad – 3 miljoner ska sparas nästa år

JAKOBSTAD Alla enheter måste spara. Staden Jakobstads budgetramar innebär att svångremmen dras åt rejält redan 2020 då 3 miljoner ska bort.

Nyhetsbild

Nykarleby blir utan förvaltningsdirektör – Tomas Knuts har sagt upp sig

NYKARLEBY Tomas Knuts, 39, avgår som förvaltningsdirektör i Nykarleby. Han har prioriterat jobbet mer än han mått bra av.

Nyhetsbild

Larsmo anställer nya inom småbarnspedagogiken

LARSMO Larsmo kommun har anställt 14 personer inom småbarnspedagogiken. Anställningarna gäller från hösten.

Nyhetsbild

Två besvärar sig mot nya stugarrendet i Nykarleby

Två arrendatorer har lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen mot besluten om den nya tomtpristaxan för fritidsbostäder och grunderna för arrendeavtalen.

Nyhetsbild

Rum för ny kraftverksbro med i ny detaljplan

NYKARLEBY Styrelsen godkände för sin del förslaget till ny detaljplan för Seminarieområdet - en plan som fullmäktige får på sitt bord i slutet av juni.

Nyhetsbild

Dyster prognos för Nykarleby – dyrare vård och mindre skatt

NYKARLEBY Det dystra bokslutet från fjolåret med 2,4 miljoner i underskott sätter inte punkt för den ekonomiska kräftgången i Nykarleby. Det ekonomiska läget är fortsatt kärvt.

Nyhetsbild

Bro i Ytterjeppo hänger löst – staden betalar bort besvär

NYKARLEBY Frågetecknen kring hängbron i Ytterjeppo hopar sig. Planen var att renoveringen redan hade varit i gång. Besvär i marknadsdomstolen äventyrar hela brobygget.

Nyhetsbild

Larsmo valde 14 nya lärare

LARSMO Skolorna i Larsmo får 14 nya lärare i höst. Tjänsterna lockade många sökande.

Daghemsskiss fick med beröm godkänt i Nykarleby

Stadsstyrelsen godkände i veckan skissritningarna för det nya daghemmet som planeras i centrum av Nykarleby.

Nyhetsbild

Nämnd håller fast vid rivningslov för Herlers hus

NYKARLEBY Miljö- och byggnadsnämnden backar inte när det gäller rivningslovet för Herlers hus i centrum av Nykarleby.

Nyhetsbild

Furuholmens daghem får ny avdelning – fullmäktige godkände stor budgetändring

LARSMO 260 000 euro. En så stor budgetändring fick Larsmofullmäktige svälja på måndagen. Det handlar främst om ökad efterfrågan på småbarnspedagogik.

Pedersöre fastställer lånegräns – förslaget är 35 miljoner

PEDERSÖRE Kommunstyrelsen föreslår att gränsen för kortfristiga lån ska gå vid 35 miljoner euro. Kommunen har inte tidigare haft någon gräns för lånen.

Nyhetsbild

"Vi tar så mycket för givet" – Ida Schauman vill öka kunskapen om EU

Det är oroväckande många som inte vet att det är val på söndag. Och ännu fler har fått en snedvriden bild av EU på grund av populism och nationalism.

Nyhetsbild

Brist på ingenjörer och arkitekter syns i Jakobstad

JAKOBSTAD Många stolar är tomma på Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad. Samtidigt pågår flera projekt som kräver stora arbetsinsatser.

Nyhetsbild

Allvaret sänkte sig över Nykarlebyfullmäktige

Fullmäktige inledde på torsdag sitt möte med en tyst minut för att hedra minnet av fullmäktigeordförande Bo Kronqvist, som avled den fjärde maj.

Nyhetsbild

Bildningschefen: Det var därför jag lämnade in avvikande åsikt till protokollet

LARSMO Bildningschefen Carola Holm-Palonen är lättad efter Förvaltningsdomstolens besked gällande rektorstjänsten i Cronhjelmskolan.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen byter ordförande – oklart om Anna-Maja Henrisson fortsätter leda fullmäktige

JAKOBSTAD Owe Sjölund blir ny ordförande för stadsstyrelsen. Den biten av presidiepusslet är lagd, för resten av namnen krävs förhandlingar både inom partierna och mellan grupperna.

Nyhetsbild

Jutta Urpilainen ska ge sin syn på tvillingstäderna Karleby-Jakobstad

1

JAKOBSTAD. Jutta Urpilainen, Kaj Kunnas och Simo Vuorenlinna leder ordet när Jaro på måndagen ordnar sitt utvecklingsseminarium för 18:e gången.

Nyhetsbild

Markägare vill att Brandt och styrelse ändrar sig – vill se vindkraftspark i Munsala

NYKARLEBY Sebastian Pott och Markus Nyholm uppvaktade på måndag stadsdirektör Mats Brandt i hopp om att han ska ändra sitt och styrelsens nej till en planläggning av en vindkraftspark nära kyrkbyn i Munsala.

Nyhetsbild

Nytt responssystem har börjat användas i Karleby

KARLEBY Karleby stad har tagit i bruk ett nytt responssystem för att förbättra kundbetjäningen ytterligare. I maj börjar man använda programmet Trimble.

Nyhetsbild

Karleby en av tolv städer som växer fram till år 2040

KARLEBY Karleby växer under de närmaste 20 åren, men på bekostnad av det egna landskapet. Den största inflyttningen kommer nämligen från närrregionen.