Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Terjärv spinneris gamla personalbostad rivs

TERJÄRV Byggföretaget Team Kaitajärvi har fått tillstånd att riva det obebodda parhuset som tidigare fungerade som personalbostad för Terjärv Spinneri.

Miljövården i Kronoby köper miljötillsyn utifrån

KRONOBY I miljövårdens tillsynsplan för 2019 finns 50 ärenden. För att miljövården ska hinna med allt ska ungefär hälften göras som köptjänst.

Nyhetsbild

Nu ska stadens planer uppdateras

JAKOBSTAD Arbetet med generalplanen är i gång, det markpolitiska programmet uppdateras och en arbetsgrupp för trafik- och miljöplanen har valts.

Sex nya bostadstomter i Ytteresse delas ut

PEDERSÖRE Bostadsområdet Storklubb i Ytteresse utvidgas. Tekniska nämnden beslöt på tisdagens möte att annonsera ut sex nya bostadstomter i området.

Nyhetsbild

Ingen vill sälja glass i Gamla hamn

JAKOBSTAD Det blir glassförsäljning åtminstone på tre ställen i Jakobstad i sommar. Tills vidare har ingen visat intresse för att sälja glass på Kittholmens strand.

Nyhetsbild

Rurik Ahlberg: Man borde ha haft förhandlingar i god tid

KORSHOLM I grunden handlar det om basservice i andra kommuner, konstaterar Korsholms kommundirektör.

Nyhetsbild

Fusion påverkar vården i Vörå – Vasa är inte självklart val, blickarna går även mot K5

KORSHOLM Vörå och Korsholm samarbetar om primärvården i dag. Men det är långt ifrån klart att Vörå vill samarbeta med ett nytt Vasa. Nu kräver Vörå snabba förhandlingar.

Storbjörk vill ha klimatsmartare stad

JAKOBSTAD Staden Jakobstads klimatstrategi börjar vara föråldrad. Fullmäktigeledamot Jakob Storbjörk (sdp) vill att den ska uppdateras. Hans motion fick hela 35 undertecknare.

Nyhetsbild

Vem vill köpa arenanamnet på konstgräsplanen i Kronoby?

Måndagens fullmäktigemöte i Kronoby inleddes med en frågestund. Stängningen av Påras skola och kommundirektörens lön var på tapeten.

Nyhetsbild

Plan för äldreomsorgen gjorde fullmäktigeledamöterna pratglada

JAKOBSTAD Inte helt oväntat ville många ledamöter ventilera sina åsikter om äldreomsorgen. De flesta talade ändå mer om nuläget än om själva planen.

Nyhetsbild

Konfliktforskare om Korsholmsdebatten: Vettig kompromisslösning saknas

KORSHOLM Kaj Björkqvist, professor i utvecklingspsykologi, ser ingen annan lösning än samtal. "Det är bara sakfrågor som kan leda vidare."

Nyhetsbild

Frågestund inleder fullmäktigemöte – "Frågorna behandlar också skolstängningarna"

Måndagens fullmäktigemöte i Kronoby inleds med en frågestund med kommunledningen. Kommuninvånarna får ställa frågor först den 20 februari.

Nyhetsbild

Förslag: Profilera Nykarleby som klimatsmarta staden

NYKARLEBY Sören Lawast, SFP, yrkar i en motion till fullmäktige att staden ska lyfta fram sina potentialer i klimatpåverkan på ett mera synligt sätt.

Nyhetsbild

Vårdplan väckte diskussioner i Nykarlebyfullmäktige

NYKARLEBY Den plan som utarbetats för den äldre befolkningens välbefinnande för åren 2018-2021 väckte den längsta diskussionen i Nykarlebyfullmäktige.

Nyhetsbild

Händer i kväll: Malax väljer ny kommundirektör

I kväll får Malax en ny kommundirektör. Valet står mellan politices magistrarna Marcus Beijar, Jenny Malmsten och Martin Norrgård.

Nyhetsbild

Beslutsfattare oroade över sexualbrott – gör upp handlingsplan

PEDERSÖRE Efter de dystra siffrorna gällande sexualbrott ska Pedersöre kommun omedelbart se över sina rutiner och göra ett handlingsprogram. Förslaget kom samma dag som beslutet.

Nyhetsbild

Ny detaljplan kan ge flera höghus på Södermalm

JAKOBSTAD En ny detaljplan för delar av Södermalm finns till påseende. Planen gör det möjligt att bygga några nya höghus i centrum.

Nyhetsbild

Fonder ger guldkant om en lämplig mottagare hittas

JAKOBSTAD Tant Maja ville hjälpa barn med tbc, kommerserådet Adolph Lindskog värnade om skönsång. Donationerna förvaltas av staden. Ibland är det svårt att hitta mottagare som motsvarar reglerna.

Nyhetsbild

Efter tio års väntan - nu blir det barnvänlig badstrand i Lappfors

PEDERSÖRE I september anhöll Över- och Nederlappfors byaråd om att få göra badstranden vid i Lappfors mer barnvänlig. Redan för tio år sedan var det på tapeten, men då sa kommunen nej.

Lepplax skolas festsal godkänd som samlingsutrymme

PEDERSÖRE Miljö- och byggnadsnämnden beslöt på tisdagens möte att max 298 personer får vistas i Lepplax skolas festsal.

Nyhetsbild

Försäljningsvagnar på torget och gågatan tillåts

1

JAKOBSTAD Två försäljningsvagnar på torget och fyra på gågatan. Tekniska nämnden vill göra centrum mer levande men kräver snygga vagnar och koll på avfallshanteringen.

Nyhetsbild

Styrelse oenig om torgkamera i Nykarleby

1

NYKARLEBY En kamera på torget delade styrelsen i måndags då den skulle ge sitt svar på Bo Kronqvists motion om kameraövervakning på torget.

Nyhetsbild

Nykarleby söker kommunikationssekreterare

NYKARLEBY Nu inleder även Nykarleby jakten på en kommunikationssekreterare - i likhet med sina grannar som också gått in för kommunala kommunikatörer.

Alla talar för Ringvägen som plats för nya daghemmet

NYKARLEBY Allt pekar mot att det nya daghemmet som planeras i Nykarleby kommer att byggas längs ringvägen på den östra sidan om älven.

Nyhetsbild

Beslutet om Påras skola står fast – stängs i höst

KRONOBY Fullmäktigebeslutet om att Påras skola stängs i höst står fast. Det här beslutade kommunstyrelsen i Kronoby enhälligt på måndag kväll.

Nyhetsbild

Jakobstad samarbetar gärna om idrottshallar

JAKOBSTAD/PEDERSÖRE. Jakobstads två högsta tjänstemän ger grönt ljus för förslaget från Pedersöre att samarbeta kring större idrottshallar.

Nyhetsbild

Kommundirektören utreder ÖK-fastigheten: "Det är inte alldeles enkelt"

PEDERSÖRE Motionen om en åtgärdsplan för Österbottens kötts gamla fastighet i Bennäs behandlades i Pedersörestyrelsen i måndags. Kommundirektör Stefan Svenfors fick i uppgift att utreda ärendet.

Nyhetsbild

Kronobyborna träffas kring Keliber: "Vi tycker det är viktigt att mötas"

KRONOBY Kelibers gruvplaner för Kaustby och Karleby går framåt. I grannkommunen Kronoby ordnas nu en träff mellan Kelibers representanter, beslutsfattare och kommuninvånare.

Nyhetsbild

Sveriges ambassadör imponerad över företagsamheten i Karleby

KARLEBY Ambassadör Anders Ahnlid vill att finländarna har en positiv bild av svenskan. Han har därför bjudit in finska barn till svenska ambassaden.

Nyhetsbild

Karleby och Nykarleby vill tillsammans locka kungahuset till jubileum

1

KARLEBY/NYKARLEBY Den 7 september 2020 fyller både Karleby och Nykarleby 400 år. Det hoppas städerna kunna fira ordentligt med kungligt besök.

Nyhetsbild

Concordia valde turismkoordinator

Jakobstad Filosofie magister Linda Lindroos har valts till ny turismkoordinator på utvecklingsbolaget Concordia.

Nyhetsbild

Per-Henrik Lithén: Jag har inte gjort mig skyldig till något påhopp

KORSHOLM Per-Henrik Lithén (SFP) tycker inte att han gått för hårt åt Lars Gästgivars (SFP). Gästgivars kallar utspelet för fanatism.

Nyhetsbild

Ullavabor vill lämna Karleby – "Karleby motsätter sig inte om det är majoritetens vilja"

KARLEBY Delar av Ullava vill lämna Karleby och höra till Kaustby eller Toholampi i stället. Geografin och skolfrågor ligger bakom planerna.

Nyhetsbild

Farlig plankorsning i Sandsund byggs om – väg flyttas

1

PEDERSÖRE Trafikverket bedömer en plankorsning i Sandsund som farlig och den ska nu göras säkrare. För det krävs att Storsandsundsvägen delvis dras om.

Nyhetsbild

Staden byter förmögenhetsförvaltare

JAKOBSTAD Behovet av kassatjänster gör att de delar av stadens donationsfonder som Drätselkontoret ansvarar för framöver ska förvaltas av OP-gruppen. Det beslöt stadsstyrelsen på sitt möte på måndagen.

Nyhetsbild

Enigt fullmäktige gör sig redo för folkomröstning – korsholmarna har tre alternativ att välja på

KORSHOLM Politiker i Korsholm är skeptiska till möjligheten att rösta per brev i den rådgivande folkomröstningen. Är det tillräckligt trovärdigt, undrar de.

Björn Boucht föreslås bli förvaltningsdirektör på sjukhuset

Björn Boucht föreslås bli ny förvaltningsdirektör på Vasa centralsjukhus.

Nyhetsbild

Jakobstads nya dagischef: "Barn ska bli sedda"

JAKOBSTAD Via rederi- och hotellbranschen tar Matilda Engström nu steget in i dagisvärlden. Hon imponeras av dagisbygget på Bodgärdet.

Nyhetsbild

Deponi kan bli nytt motionsområde – "Det är ett långsiktigt projekt"

PEDERSÖRE Grillkåta, spånbana, cykelbana, motionstrappa, utegym, frisbeegolf-bana, pulkabacke och så vidare. Listan på vad som kunde byggas invid travbanan i Östensö är lång.

Nyhetsbild

Fjorton vill bli personalsekreterare i Pedersöre – beslut tas på måndag

PEDERSÖRE Fjorton vill efterträda personalsekreterare Birgitta Kåll som går i pension i höst. Efterträdaren väljs på måndagens kommunstyrelsemöte.

Nyhetsbild

Enkät: Hur är det att bo och leva i Jakobstad?

JAKOBSTAD Jakobstad vill veta vad stadsborna tycker om sin stad. En analys om stadens dragningskraft är beställd och den som vill kan svara på en enkät om livet i Jakobstad.

Nyhetsbild

Storgymnasiet flyttar till Västra parken

KARLEBY Det sammanslagna finskspråkiga gymnasiet i Karleby ska finnas i Västra parkens skola hösten 2021. Det förutsätter att Storby skola byggs ut.

Nyhetsbild

Nykarleby bjuder ut fastigheter via nätauktion

NYKARLEBY Nykarleby stad gör ännu ett försök att sälja ut skolfastigheterna i Ytterjeppo och i Pensala och det tömda byggnadskontoret i centrum.

Nyhetsbild

Tio år sedan Storkarleby grundades – svenskspråkiga fick anpassa sig till nyordning

KARLEBY Hade SFP motsatt sig fusionen med grannkommunerna hade många i SDP också gjort det, tror Roy Sabel. I dag är han ändå nöjd med storkommunen.

Nyhetsbild

"Mer byråkrati i storkommun" – invånare ändå främst nöjda med sammanslagningen

KARLEBY Tio år som en del av "Storkarleby" har inte gjort Lochteå- och Kelviåbor till Karlebybor. Bya-andan lever kvar.