Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Styrelsemedlemmar i bolagen saknas i Karleby fortfarande

KARLEBY Det krävs åtminstone tre sammanträden för stadsstyrelsens sektion för att föreslå representanter till styrelserna för Karleby stads bolag.

Nyhetsbild

Soite: Inte vettigt att tvinga läkare jobba i Kronoby

KRONOBY Juridiskt kan Soite tvinga sina läkare att jobba i Kronoby. Men med dagens läkarbrist är det inte ändamålsenligt – risken finns att Soite mister också de nuvarande tjänsteläkarna.

Nyhetsbild

Hur skötte Jakobstad ärendet med fiskodlingen?

1

JAKOBSTAD Utskottets slutsats är att förvaltningen agerat enligt direktiven då det gäller arrendeavtalet mellan Jakobstads Hamn och Ekofish. En medlem har en avvikande mening.

Nyhetsbild

Bokslutsprognosen väcker oro i Larsmo: "En väldig alarmklocka för oss alla"

LARSMO På måndagens fullmäktigemöte i Larsmo behandlades bokslutsprognosen för år 2019. I nuläget ser bokslutet ut att landa på 1,4 miljoner euro på minus.

Nyhetsbild

Pensalabor vill att staden öppnar ett daghem i gamla skolan till hösten

De unga småbarnsföräldrarna i Pensala har lämnat in en anhållan till Nykarleby i hopp om att staden till hösten öppnar ett daghem i den gamla skolfastigheten.

Nyhetsbild

Nämnden enig: Mer parkverksamhet till Näs

LARSMO Nämnden för utbildningstjänster gick emot dagvårdschefens förslag. De föreslår nu att parkverksamheten i Näs skulle utvidgas till fem dagar i veckan.

Nyhetsbild

Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman söker nytt jobb

JAKOBSTAD Stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad är en av 20 sökande till en tjänst som diskrimineringsombudsman. Det är en intressant möjlighet, säger hon.

Nyhetsbild

Nykarlebyfullmäktige bäddade klart för nytt stordagis i centrum

Nu är det mesta klart för att bygget av ett nytt stordagis kan inledas i centrum av Nykarleby. På torsdag spikade fullmäktige både en ny detaljplan och en helt ny finansieringsmodell för dagisinvesteringen.

Nyhetsbild

Uppdelningen klar: Markbyelever till Jeppo och Kovjokibarn till centrum

Nu är det klart. De elever som bor i Markby får Jeppo-Pensala skola som sin nya närskola då skolan i Kovjoki läggs ner till hösten. Eleverna som bor i Kovjoki börjar sin skolgång i Zachariasskolan i centrum.

Nyhetsbild

Arrendatorer vill att stugarrendet behandlas på nytt – staden inväntar beslut från domstol

Arrendatorerna på Nykarleby stads stugområden vill att staden tar upp stugarrendet till ny behandling. Styrelsen antecknade initiativet till kännedom i väntan på förvaltningsdomstolens beslut i ärendet.

Nyhetsbild

Annika Porthin ny chef för miljöhälsovården

JAKOBSTAD Hälsoinspektör Annika Porthin blir ny chef för miljöhälsovården på social- och hälsovårdsverket.

Nyhetsbild

18 personer vill bli bildningsdirektör i Karleby

KARLEBY 18 personer vill efterträda Peter Johnson som bildningsdirektör i Karleby när han går i pension i slutet av året.

Nyhetsbild

Ny förvaltningsdirektör för sjukvården – Post tar över efter Boucht

VÅRD Juha Post har valts till förvaltningsdirektör i Vasa sjukvårdsdistrikt. Han har nu motsvarande tjänst i Lappo stad.

Nyhetsbild

"Ring helst vårt allmänna servicenummer" – Polisens växel i Kajana ställer till problem

Polisen i Finland har sin växel i Kajana. Bristen på lokalkännedom kan därför vara en orsak till att samtal inte kommer fram eller kopplas fel.

Nyhetsbild

Krångligt få tag på polisen – enkel fråga om vapen fortfarande obesvarad

Att nå lokala polisen per telefon är inte lätt, har Johan Strömberg fått erfara. En person ska nämligen betjäna fysiska kunder och svara i telefonen.

Nyhetsbild

Dragkamp mellan skolorna i Kyrkostrand och Vestersundsby

JAKOBSTAD Ettorna vid Kyrkostrands skola utökades med ett par barn från 26 till 28 efter att det blev klart årskurs 1–2 kommer att gå Vestersundsby snarare än Bonäs. Det gjorde att vissa kan ha fått Kyrkostrand som sin närskola.

Nyhetsbild

Stadsdirektören föreslår att Vasa inleder samarbetsförhandlingar

VASA Staden behöver spara 11 miljoner till. Därför vill stadsdirektör Tomas Häyry att staden inleder samarbetsförhandlingar.

Nyhetsbild

Taklagsfest på första nya skolan i Kronoby på femtio år

KRONOBY Öppna lärmiljöer eller traditionella klassrum? I nya Nedervetil skola ska de båda koncepten kombineras på ett sätt som gillas av rektor och lärare.

Nyhetsbild

Bokslutsprognos sämre än väntat i Larsmo – vården över en miljon euro dyrare

LARSMO Larsmos vårdkostnader för år 2019 blev betydligt högre än budgeterat. Kostnaderna från Social- och hälsovårdsverket i Jakobstads tjänster är högst.

Nyhetsbild

Martin Norrgård slutar leda SFP i Österbotten

SFP:s kretsordförande Martin Norrgård ställer inte upp för omval. Nu är rätt läge för att ge över åt någon annan, säger han.

Nyhetsbild

Karleby tar emot kvotflyktingar varje år

KARLEBY Mottagning av kvotflyktingar gav upphov till en debatt i Karlebyfullmäktige. Med klar marginal beslöt fullmäktige att ta emot en grupp på 30 varje år.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen: Staden Jakobstad avbryter rekryteringen av teknisk direktör

JAKOBSTAD På grund av Jakobstads dåliga ekonomi, och utmaningarna med den planerade välfärdssamkommunen, avbryter staden rekryteringen av teknisk direktör.

Nyhetsbild

Styrelseordförande vill ha färre kvotflyktingar – "Det är arbetskraftsinvandring vi behöver"

KARLEBY På måndagskvällen ska Karlebyfullmäktige besluta om staden ska fortsätta ta emot kvotflyktingar varje år. Styrelseordförande Reino Herlevi (C) vill minska till vartannat år.

Nyhetsbild

Jakobstad söker ny kommunikatör – Östman återvänder till journalistiken

JAKOBSTAD Under ett och ett halvt år har Jeanette Östman jobbat som kommunikatör för staden Jakobstad. Men nu letar staden efter en ny.

Nyhetsbild

Rött på sista raden för Jakobstad – igen

JAKOBSTAD Kommunernas preliminära bokslut för 2019 är klara. För Jakobstad visar sista raden rejält minus. Men siffrorna väntas bli avsevärt bättre när man ser hela koncernens resultat.

Nyhetsbild

Många vill vara med och påverka – stadsborna intresserar sig för Jakobstads centrum

JAKOBSTAD Nu fortsätter planeringen av Jakobstads framtid och den nya trafik- och miljöplanen. Stadsborna har en central roll i arbetet.

Nyhetsbild

Jakobstad har skickat fakturor för dagvatten – en del blev oskäligt stora

JAKIOBSTAD I slutet av januari skickade staden Jakobstad ut fakturor för dagvattnet till alla som äger en fastighet på detaljplanerade områden. En del av fakturorna var felaktiga.

Nyhetsbild

Unga ställde genomtänkta frågor till stadsfullmäktige

JAKOBSTAD Bristfällig skolhälsovård, tryggheten i staden och möjligheterna att stärka tvåspråkigheten var ämnen som ungdomsfullmäktige ville diskutera med stadens högsta beslutsfattande organ.

Nyhetsbild

Initiativ om cykelväg diskuterades – politiker efterlyste planering

PEDERSÖRE Invånarinitiativet om en cykelväg till Purmo diskuterades på måndagens fullmäktige. Ärendet tas upp i höstens budgetbehandling.

Nyhetsbild

Soites styrelse kallar in ägarna för att hitta miljoner

KARLEBY Soite saknar alltjämt 2 miljoner euro som måste täckas i budgeten. Hålet kan dessutom vara betydligt större.

Nämnden säger nej till markbyte

JAKOBTAD En markägare vill byta ett område i Norrskogen mot ett skogsparti vid Långsjö. Men tekniska nämnden säger enhälligt nej till affären.

Nyhetsbild

Tio av fjorton nya i Jakobstads ungdomsfullmäktige

JAKOBSTAD Det var på söndagen som nya ungdomsfullmäktige i Jakobstad hade sitt första möte i Tobaksmagasinet.  Flera nya ledamöter ska nu representera de ungas intressen i staden.

Nyhetsbild

Suomela hoppas på flera statliga arbetsplatser – "Världen har förändrats"

VASA Kaj Suomela, landskapsdirektör i Österbotten, hoppas att ministeriet infriar löftet om att statligt anställda ska få välja arbetsort.

Nyhetsbild

Endast tillstånd för tunga vapen i Vattaja – men HFD:s beslut förbryllar

KARLEBY Försvarsmakten behöver tillstånd endast för tunga vapen i Vattaja. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Men det finns oklarheter.

Nyhetsbild

Ministern vill stärka regionerna – anställda ska få välja vilken ort de arbetar från

Statligt anställda ska kunna arbeta varifrån som helst i landet. Så vill kommunminister Sirpa Paatero (SDP) reformera statliga ämbetsverk. Hon vill inte utlokalisera dem.

Nyhetsbild

Beslut om upphandlad färdtjänst skjuts upp – igen

JAKOBSTAD Flera diskussioner krävs ännu innan social- och hälsovårdsnämnden är beredd att ta beslut om upphandlingen av färdtjänst.

Nyhetsbild

Officiellt: Jakobstads tre hemliga stadsdirektörsnamn

JAKOBSTAD När staden Jakobstad sökte ny stadsdirektör 2016 mörkades tre av av de personer som rekryteringskonsulten var i kontakt med. ÖT/VBL avslöjar nu vilka de var.

Nyhetsbild

Tvåspråkigheten inget trumfkort för Jakobstad

JAKOBSTAD Finskspråkiga ser problem med arbets- och studiemöjligheter i Jakobstad. Tvåspråkigheten uppfattas inte som något särskilt positivt.

Nyhetsbild

Kronoby församling valde ordförande och kyrkoråd

KRONOBY Dag Strandvall leder nya Kronoby församlings kyrkofullmäktige. Ett nytt kyrkoråd valdes också på tisdagens sammanträde.

Nyhetsbild

Efter jämn omröstning om Tornberget – området ska planeras

PEDERSÖRE Marktäkt eller rekreation vid Tornberget i Bennäs? Nu vill Pedersöre kommun ta ställning till områdets framtida användning.

Nyhetsbild

Färre röstningsområden föreslogs i Larsmo – förslaget röstades ner

LARSMO Två röstningsområden i stället för fyra, det var det förslag som röstades ner på måndagens kommunstyrelsemöte i Larsmo.

Nyhetsbild

Optima valde entreprenörer för stor ombyggnad

JAKOBSTAD Optima samkommun har valt entreprenörer för ombyggnaden och renoveringen av kök och bageri. Arbetena startar efter sportlovet.

Nyhetsbild

Optima valde förvaltnings- och personalchef

JAKOBSTAD Politices magister Mathias Kass, 41, har valts till den nya tjänsten som förvaltnings- och personalchef vid Optima samkommun.

Nyhetsbild

Bennästrafiken upphandlas senare i vår

JAKOBSTAD Att en del tåg kör förbi Bennäs påverkar även busstrafiken till och från stationen. I vår är det dags för ny upphandling.

Nyhetsbild

Efter HFD-dom: Stadsstyrelsen lämnar ut namnen på sökande

JAKOBSTAD Stadsstyrelsen i Jakobstad har beslutat att journalisten Marcus Lillkvist får ta del av den information man tidigare mörkade gällande sökande av stadsdirektörstjänsten i staden.