Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Denis Snellman blir teknisk disponent i Jakobstad

JAKOBSTAD Denis Snellman har utsetts till teknisk disponent för staden Jakobstad.

Nyhetsbild

Det kan visst bli ändringar i landskapsplanen – infokvällar ordnas i januari

PLANLÄGGNING Kommunernas och andra myndigheters utlåtanden ledde till små ändringar. Landskapsplanen kan ännu ändras när alla andra också får anmärka på den.

Nyhetsbild

Kanäsavtalet nästan i hamn – fullmäktige har sista ordet

NYKARLEBY En enig styrelse sade på måndag ja till det nya hyresavtalet för oljelagren i Kanäs som staden tecknat med det bolag som Ilkka Kokko håller på att grunda.

Nyhetsbild

KD-politiker lämnar Larsmofullmäktige – ersättare vald

LARSMO Fullmäktigeledamot Marita Björkström (KD) har beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag.

Nyhetsbild

Tumme upp för fjärde vindparksplan i Nykarleby

NYKARLEBY En enig styrelse godkände avtalet med tyska Energiequlle Ab och föreslår att Nykarleby inleder planläggningen av den fjärde och största vindkraftsparken i staden.

Nyhetsbild

Sista chansen att anmärka på landskapsplanen

PLANLÄGGNING Österbotten får en ny landskapsplan på våren. Den tar sikte på 2040. Nästa vecka sätts den ut till påseende för anmärkningar.

Nyhetsbild

Det blir en andra omröstning i Kaskö om fusion med Närpes

KASKÖ En enhällig stadsstyrelse i Kaskö ger fullmäktige bakläxa. Fusionsfrågan måste tas om.

Nyhetsbild

Optima förlängde ansökningstiden för chefstjänst

Samkommunen Optima har förlängt ansökningstiden för den nya tjänsten som förvaltnings- och personalchef.

Nyhetsbild

Ytterjeppo hängbro i fritt fall – Brandt vill avbryta upphandling

NYKARLEBY Framtiden för den stängda hängbron i Ytterjeppo ser allt mörkare ut. Stadsdirektör Mats Brandt föreslår att staden avbryter den upphandling som redan gjorts.

Nyhetsbild

Nykarleby planlägger fjärde vindpark – målet är 26 nya vindkraftverk i Jussila

NYKARLEBY Nykarleby inleder sannolikt planläggningen av en fjärde vindpark i staden, eller Björkbackens vindpark i Jussila, där tyska Energiequelle vill bygga 26 nya vindkraftverk.

Nyhetsbild

Högskolestiftelsen i Österbotten planerar miljonutdelning för 2020

Ulrica Karp har vid delegationens höstmöte återvalts som styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten.

Nyhetsbild

Nytt finskt bolag redo hyra oljelagren i Kanäs i 25 år

Ett nytt finländskt aktiebolag är redo att ta över all operativ verksamhet i stadens oljelager i Kanäs. Det nya hyresavtalet ska stadens styrelse behandla på måndag.

Nyhetsbild

Nykarleby söker ny chef med ansvar för stadens byggnader

Tjänsten som byggnadschef i Nykarleby har varit obesatt sedan Daniel Lönnqvist lämnade sin tjänst i november. Men det blir en fortsättning.

Nyhetsbild

"Kommunens politiker ska bete sig värdigt – också på sociala medier"

Kan man förvänta sig särskilt korrekt beteende på sociala medier av en fullmäktigeledamot? Frågan går till en expert på Kommunförbundet med anledning av fallet i Korsnäs.

Nyhetsbild

Gamla syndare hotas av vite om de inte river sina ruckel

Flera år i rad har fastighetsägare i både Kovjoki, Ytterjeppo och i Vexala uppmanats att antingen riva eller rusta upp sina fallfärdiga byggnader.

Nyhetsbild

Dagisfakturor förs till daghemmen på grund av poststrejken

JAKOBSTAD Den pågående poststrejken påverkar staden Jakobstads fakturering, bland annat dagisfakturorna. En del förfallodagar skjuts upp.

Nyhetsbild

Drogsituationen oroar Luomala

JAKOBSTAD Eero Luomala anser att det måste göras något åt den ökade droganvändningen i Jakobstad. I en fullmäktigemotion föreslår han att det skapas en vårdmodul som tar emot patienter dygnet runt.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen godkände förslagen – hybridarenan vidare till fullmäktige

KARLEBY Det kom förslag om att göra en ny beredning utan fotbollsarena. Men stadsstyrelsen godkände tjänstemännens förslag i sin helhet. Nu är det upp till fullmäktige att säga sitt.

Nyhetsbild

Sansad debatt om stadens budget – befolkningsutvecklingen oroar

JAKOBSTAD Under budgetbehandlingen är diskussionen fri i stadsfullmäktige. Kurt Hellstrand (kd) stod för en av de lite mer kreativa förslagen;  han vill sälja ut en dyrgrip i stadens konstsamling.

Nyhetsbild

Stadens revisor påtalar en rad brister i Kristinestad – "Saker som bör korrigeras för att inte bli allvarliga"

Köptjänster utan upphandling, felaktig statistik, borgen utan motsäkerhet och brister i bokslut är några exempel. Staden Kristinestad vidtar nu åtgärder.

Nyhetsbild

Nykarleby förhandlar med ny hyresgäst för oljelagret i Kanäs

Förhandlingar har inletts med en ny hyresgäst av stadens underjordiska oljelager i Kanäs, Munsala. Oljelagringsbolaget Intertank Nordic tackar efter tre år för sig.

Nyhetsbild

Nykarleby söker nya sätt att spara – ser på förvaltning, vård och fastigheter

NYKARLEBY Nykarlebys stadsdirektör Mats Brandt säger att bokslutet nu visat minus sex år i rad. Men förhoppningen är att staden ska nå ett nollresultat nästa år.

Nyhetsbild

21 kommuner delar på 10 miljoner i statligt krisstöd – ingen nödhjälp till Kaskö, Vörå eller Nykarleby

Regeringen beslöt på torsdagen vilka kommuner som ska få krisstöd av staten. I Österbotten hade Kaskö, Vörå och Nykarleby sökt pengar, men ingen av dem beviljades något stöd.

Nyhetsbild

Bara en vill bli svensk skoldirektör i Karleby

KARLEBY Endast en sökande anmälde intresse för den ledigförklarade tjänsten som svensk skoldirektör i Karleby.

Nyhetsbild

Fusionsärendet kan skickas i retur till fullmäktige – "Salo inte jävig"

Det kan gå så att fullmäktige i Kaskö inom kort sammankallas till ett nytt möte för att besluta om fusion med Närpes. Det blir följden om stadsstyrelsen vägrar godkänna fullmäktiges beslut från i måndags.

Nyhetsbild

Karleby upprepar sina krav, Herlevi önskar enighet inom Soite

KARLEBY Karleby håller fast vid sitt tidigare utlåtande rörande Soites ekonomi, utan att ta ställning till tidtabellen.

Nyhetsbild

Kaskö sa nej till Närpes efter kuppartat förfarande i fullmäktige

Det var närmast under kuppartade former som fullmäktige i Kaskö sa nej till en fusion med Närpes på måndagskvällen. Men sista ordet är inte sagt.

Nyhetsbild

Tre intervjuas för stadskamrerstjänsten i Jakobstad

JAKOBSTAD Inom utsatt tid hade fem personer sökt tjänsten som stadskamrer i Jakobstad. Stadsstyrelsen beslöt på måndagen att tre av de sökande ska intervjuas.

Nyhetsbild

Centralplan i Karleby får konstgräs

KARLEBY Karlebyfullmäktige beslöt med bred majoritet att överföra pengar för uppvärmt konstgräs på Centralplan på måndag eftermiddags möte.

Nyhetsbild

Pedersöre räknar med överskott – två skolbyggen planeras

PEDERSÖRE En miljon euro, så mycket beräknas Pedersöre kommun gå på plus nästa år. Detta trots att de senaste åren varit rejält på minus.

Nyhetsbild

Lägre skatt i Karleby - fullmäktige röstade om sänkningen

KARLEBY Karleby sänker inkomstskatten med 0,25 procentenheter. Beslutet fattades efter omröstning i stadsfullmäktige på måndagseftermiddagen.

Nyhetsbild

Osäker framtid för Cikoriamuseet – staden vill inte ta över

JAKOBSTAD 1 euro är priset för Cikoriomuseet och alla tillhörande byggnader. Men troligen kommer tekniska nämnden att tacka nej till erbjudandet.

Nyhetsbild

Jaro, viktig synlighetsfaktor som kostar en hel del

JAKOBSTAD Staden och fotbollsföreningen Jaro har nytta av varandra. Jaro skapar synlighet för staden som stöder föreningen ekonomiskt.

Nyhetsbild

Biblioteket i Jakobstad tänker grönt och planerar meröppet

JAKOBSTAD Modern teknik gör det möjligt att ha öppet på biblioteket nästan utan personalkostnader. Nu ska man också söka pengar för grön certifiering.

Nyhetsbild

Skorpor i stället för tårta i Nykarleby – Centrumdagiset enda nybygget nästa år

NYKARLEBY Nykarleby håller hårt i pengarna kommande år. De största satsningarna görs på industriområde och centrumdagis.

Nyhetsbild

Planer på vindkraftspark i Korsholm till högsta förvaltningsdomstolen

KORSHOLM Fjorton markägare i Korsholm lämnade in besvär till högsta förvaltningsdomstolen mot delgeneralplanen för Märkenkall vindkraftspark.

Nyhetsbild

Karlebystyrelsen bordlade utlåtande om Soites sparförslag

KARLEBY Karlebys utlåtande rörande samkommunen Soites sparförslag bordlades då stadsstyrelsen behandlade det i måndags.

Nyhetsbild

Höjda fastighetsskatter i Larsmo – inkomstskatten fortsatt låg

LARSMO För att balansera budgeten höjer Larsmo på delar av fastighetsskatten. Däremot kan kommunen fortsättningsvis stoltsera med att ha Österbottens lägsta inkomstskattesats.

Nyhetsbild

Skatten uppe i fullmäktige – halv procents höjning föreslås

PEDERSÖRE Höjs den kommunala skatteprocenten i Pedersöre? Det beslutar kommunfullmäktige på kvällens möte.

Nyhetsbild

Mäkynen fortsätter leda landskapsfullmäktige – Strand landskapsstyrelsen

På fredagsförmiddagen höll landskapsfullmäktige möte i Optima i Jakobstad. Presidiet återvaldes.

Nyhetsbild

Hirvlax fick ett nådeår – skolan i Kovjoki läggs ner till hösten

NYKARLEBY Det blir ett nådeår för Hirvlax skola. Efter tre omröstningar står det klart att skolan i Hirvlax stängs hösten 2023. Däremot stängs Kovjoki-Markby skola redan till hösten.

Nyhetsbild

Så var mötet minut för minut: Läs vår liverapport

NYKARLEBY Efter två och en halv timme. Ett stort antal talturer och tre omröstningar är skolfrågan genomklubbad. Det blev något av en kompromiss. Här hittar du ÖT/VBL:s direktrapportering från mötet.

Nyhetsbild

Politikerna vill satsa på skatepark

JAKOBSTAD Skuldbördan förblir ganska hög. Men politikerna i Jakobstad vill ändå satsa på trivseln och lägger till pengar för en skatepark.

Nyhetsbild

Förslag: Skatter på sommarstugor och egnahem höjs i Larsmo

LARSMO Kommunstyrelsen i Larsmo föreslår att delar av fastighetsskatten höjs för år 2020. Enligt förslaget förblir kommunalskattesatsen på 19,5 procent.

Nyhetsbild

Ett pärlband av guldkanter ryker då Nykarleby sparar

NYKARLEBY Listan på guldkanter som ryker nästa år är lång i Nykarleby. Det blir ingen idrottsgala i januari, inte heller någon kulturnatt under Nykarlebyveckan i augusti.