Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

FPA vill nå seniorerna via nätet – "Den ensamma människan behöver få stöd"

VASA/KARLEBY/NÄRPES Folkpensionsanstaltens kundbetjäning blir allt mer digital. Samtidigt är det endast en liten minoritet av de äldre som utnyttjar FPA:s digitala tjänster. Det här vill FPA nu lösa.

Nyhetsbild

KD ville förkasta motion om preventivmedel – röstades ner

PEDERSÖRE Kommunstyrelsen föreslog att motionen om gratis preventivmedel är slutbehandlad i och med att social- och hälsovårdsnämnden beslutat om det. KD-gruppen motsatte sig.

Nyhetsbild

Pengar till Soite delade Karlebyfullmäktige – Centralplan fick pengar

KARLEBY Anslaget för köptjänster från Soite delade Karlebyfullmäktige. Efter omröstning slogs stadsstyrelsens förslag på 158 854 700 euro fast.

Nyhetsbild

Antalet förtroendevalda i kommunerna minskar – kan bli problem med återväxten

Fler uppdrag på färre förtroendevalda i kommunerna är en trend som skapar oro. – Jag har sett hur en del kolleger inte orkar, säger kommunalpolitiker.

Nyhetsbild

Tummeliten kan stängas – "Oroliga föräldrar ringer"

PEDERSÖRE Edsevö kan bli utan daghem nästa höst. Edsevöbarnen förslås i stället flyttas till Kållby daghem, åtminstone tillfälligt.

Nyhetsbild

Larsmo tar betalt för dagvattnet – avgift införs nästa år

LARSMO Larsmo sällar sig till de kommuner som börjar ta ut en dagvattenavgift på detaljplanerade områden.

Nyhetsbild

Larsmo får egen skolpsykolog nästa höst

LARSMO Larsmo kommer nästa år att anställa en skolpsykolog på heltid. Psykologen ska jobba inom elevvården i förskolan upp till årskurs nio.

Nyhetsbild

Industriområde kan växa i Larsmo

LARSMO Gammelhagens industriområde mellan Eugmo och Bosund har nu utrymme att växa. En utvidgad detaljplan tillåter också stora ekipage att röra sig smidigt.

Nyhetsbild

Tuffare tider i Larsmo: "Vi investerar dubbelt för mycket"

LARSMO Beslutsfattarna i Larsmo vill inte höja skattesatsen. I stället presenterar styrelsen nu en minusbudget nästa år och samtidigt fortsätter skuldbördan öka.

Nyhetsbild

Konstgräs i Kronoby fick budgetanslag – skuldsättningen väcker oro

KRONOBY Kronobyfullmäktige ökade investeringsbudgeten med 125 000 euro på måndag kväll. Pengarna går till den konstgräsplan som ska byggas nästa år.

Nyhetsbild

Larsmo fortsätter med låg skatt – höjning kan bli aktuell 2020

LARSMO Larsmo håller skattesatsen på 19,5 procent också år 2019. Men beslutsfattarna öppnar för att en höjning snart kan bli aktuell.

Nyhetsbild

Mångkulturellt samarbetsnätverk bildas i Jakobstadsregionen

JAKOBSTAD Samarbetsnätverket ska ge invandrare bättre möjlighet att delta i närdemokratin. Integrationsenheten i Jakobstadsnejden bjuder in till en första diskussionskväll.

Nyhetsbild

Mycket arbete återstår med fusionsavtalet – "Vi vill minska invånarnas oro"

VASA/KORSHOLM På fredagen var det äntligen dags. Då låg hela fusionsavtalet på bordet när representanter från Vasa och Korsholm möttes. Vissa formuleringar kunde godkännas, men deltagarna ville ännu diskutera kring bland annat språkstabiliteten och fullmäktiges storlek.

Nyhetsbild

Kaiponen ny landskapsdirektör i Mellersta Österbotten

KARLEBY Jyrki Kaiponen har valts till Mellersta Österbottens förbunds landskapsdirektör. Tjänsten är tidsbunden, till utgången av år 2020.

Nyhetsbild

Affärer inom detaljhandeln risker vite – "Ovanligt att det går så här långt"

JAKOBSTAD Två affärer inom detaljhandeln i Jakobstad riskar viten på 10 000 respektive 20 000 euro ifall brister inte åtgärdas.

Nyhetsbild

Nykarleby håller skatterna och andan för att prognoserna håller

NYKARLEBY Någon diskussion kring storleken på skattesatserna i Nykarleby fördes inte på fullmäktigemötet - men nog storleken på nästa års beräknade skatteinkomster.

Nyhetsbild

Samstämmigt i stadsstyrelsen om budgeten

JAKOBSTAD Inga stora ingrepp och inga önskeresultat gör att Jakobstads budget slutar på minus också efter att stadsstyrelsen behandlat stadsdirektörens förslag.

Nyhetsbild

Nämnden värnar om rekreationsvärdet på Halkokari strand

KARLEBY Stadsplanen för området öster om Stadssundet bör inte tillåta sådan verksamhet som kan åsamka miljöolägenheter för de som bor i närområdet. Bland annat det lyfter byggnads- och miljönämnden i Karleby fram i sitt utlåtande.

Nyhetsbild

Pundars presenterade sitt initiativ i riksdagen: "Intressant upplevelse och helt okej känsla"

Riksdagens skattedelegation var publiken när Christian Pundars redogjorde för varför 57 489 personer vill slopa arvs- och gåvoskatten. Före jul står det klart om medborgarinitiativet blir föremål för omröstning i stora salen.

Nyhetsbild

Tomtebo och Choreus kan få grannar – ny detaljplan medger nybygge

JAKOBSTAD Ett förslag till ny detaljplan gör det möjligt att bygga en fastighet på 180 kvadrat på Choreausgatan i anslutning till Tomtebo och Choraeus.

Nyhetsbild

Stadsdirektören vill stöda utbildning på Novia

JAKOBSTAD Stödet till Novia för tradenomutbildning på svenska i Jakobstad ser ut att bli en långkörare. Ärendet behandlas igen i stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Stadsgeodeten föreslår rivning av garagen på Järnvägsgatan

JAKOBSTAD Järnvägsgatan ska saneras och breddas. Därför föreslår stadsgeodeten att garagen intill järnvägen rivs.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen vill hålla skatten – debatt väntas i fullmäktige

KARLEBY Reino Herlevi (C), ordförande för stadsstyrelsen i Karleby, räknar med att nivån på skatteuttaget väcker diskussion då fullmäktige tar sig an nästa års budget. Styrelsen beslöt i varje fall enhälligt att hålla fast vid den tidigare inkomstskattesatsen, 21,75 procent.

Nyhetsbild

Nykarleby håller skatterna – räknar med ett plus

NYKARLEBY För första gången på många år fastställde styrelsen skattesatserna utan några omröstningar. Det eniga förslaget är att Nykarleby håller sina skattesatser oförändrade.

Nyhetsbild

Staden satsar en miljon på Centralplan – som tillfällig lösning

KARLEBY Att Centralplan sätts i ligaskick innebär inte att tanken på en ny stadion förfaller. Det är en tillfällig lösning och förberedelserna för den så kallade hybridarenan fortsätter.

Nyhetsbild

Krukorna kvar på torget över vintern – fylls med ljung

JAKOBSTAD Stadsträdgården har inte plats att förvara de stora krukorna från torget över vintern. Därför får de stå kvar, till stadsbornas glädje.

Nyhetsbild

Olika lön för lika arbete kostar Vörå en kvarts miljon

Vörå kommuns inkomster går ner och verksamheten som helhet väntas gå 0,9 miljoner euro på minus för hela 2018. En bidragande orsak är att Vörå inte betalt lika lön för lika arbete.

Nyhetsbild

Renoveringen av Ahlbeckshuset skjuts fram – dubbelt så dyrt som väntat

NYKARLEBY Att rusta upp Ahlbeckshuset kostar 2,6 miljoner euro, eller dubbelt så dyrt som det anslag på 1,3 miljoner euro som stadsdirektör Mats Brandt hade i sitt ursprungliga budgetförslag men som han ändrade inför måndagens budgetmöte.

Nyhetsbild

Fem blir tre – en av dem är Malax nya kommundirektör

MALAX Av de fem personer som sökte tjänsten väljer Malax kommun att gå vidare med tre. En av dem är tf kommundirektör Jenny Malmsten.

Nyhetsbild

Ingen skattehöjning i Vörå – "Det blir kanske en minusbudget"

Skattesatserna i Vörå ändras inte, om fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag. Inkomstskatten hålls på 21 procent, medan fastighetsskatten för stadigvarande boende är 0,50 procent.

Nyhetsbild

Minusbudget för Jakobstad

1

JAKOBSTAD Stadsdirektör Kristina Stenman är klar med budgetförslaget för 2019. Också nästa år visar minus på sista raden.

Nyhetsbild

Hopptornets fundament förstärks

JAKOBSTAD Ett nytt betongskal under vattenytan ska skydda armeringen på hopptornet på Kittholmen.

Nyhetsbild

Holmviks verkstads öde utreds – bevaras eller rivas?

PEDERSÖRE Den gamla verkstaden är skyddad eftersom den har kulturhistoriskt värde. Tekniska nämnden har satt fram ett förslag om att häva skyddet och riva verkstaden. Det kan gå endera vägen, tror nämndens ordförande Carita Vik-Hästbacka.

Nyhetsbild

Masken är tömd – oklart när rivning inleds

1

JAKOBSTAD Mörka, tomma fönster utan gardiner vittnar om att Masken numera är helt obebodd. De sista hyresgästerna fick tid på sig fram till sista oktober att flytta ut. Nästa steg är rivning.

Nyhetsbild

Upprört efter flyktingnämndens beslut – Ledamot: Det är omoraliskt

VÖRÅ Micaela Nykvist behåller jobbet medan Ulrika Staffans förlorar sitt. Det beslöt flyktingnämnden i Vörå i onsdags. Men sista ordet är inte sagt. "Ärendet kommer med stor sannolikhet upp igen", säger Vörås förvaltningsdirektör Markku Niskala.

Nedervetil kan få nya tomter – styrelsen godkände markköp vid Forskants

KRONOBY Nedervetil kan få ett nytt, naturskönt bostadsområde om markaffären vid Forskants går igenom på torsdag.

Nyhetsbild

Mats Hägglund och Micaela Nykvist får behålla sina tjänster

VÖRÅ Flyktingnämndens beslut blev överraskande när det gäller vilka ledande tjänstemän som ska sägas upp inom flyktingverksamheten i Vörå kommun. Också nämndens medlemmar togs på säng.

Nyhetsbild

Finsk skola utreds i Kronoby - rapport ska vara klar nästa år

KRONOBY Kronoby kommun kommer igen att utreda om det borde finnas en finskspråkig skola i kommunen.

Nyhetsbild

Kronoby investerar stort och lånar mycket: "Det är oroande"

KRONOBY Kronoby planerar investera 3,5 miljoner euro nästa år, men lånar hela 5,55 miljoner. Det här är oroande, säger kommundirektör Malin Brännkärr.

Nyhetsbild

Pellfolk ny utvecklingschef på Vasa centralsjukhus

VASA Medicine doktor Tony Pellfolk tillträder tjänsten som utvecklingschef på Vasa centralsjukhus i början av december. Han lämnar då tjänsten som enhetschef för Novia i Vasa.

Nyhetsbild

Karlebyekonomin bra – slutet av året väntas bli sämre

KARLEBY Årets nio första månader har varit bra för Karleby då man ser på ekonomin. Överskottet ligger på cirka 11 miljoner euro, vilket är 8 miljoner bättre än vid motsvarande tid år 2017.

Nyhetsbild

Vårdens it-personal överförs troligtvis till företaget 2M-IT

JAKOBSTAD Den personal som arbetar med it-stödtjänster för social- och hälsovården i Jakobstad ska överföras till bolaget 2M-IT, det föreslår stadsstyrelsen. Tolv personer berörs.

Nyhetsbild

Politiker oroad att Jakobstadsbarn far illa på sommarloven

JAKOBSTAD Samtidigt som vuxnas alkoholkonsumtion ökar sommartid har barnskyddet mindre personal. Jakobstadspolitiker kräver utredning över hur servicen för barnfamiljer ordnas sommartid.

Nyhetsbild

Nu är det dags för slutrapporter i fusionsarbetet

KORSHOLM/VASA Nu finns en mellanrapport publicerad för fusionsutredningarna mellan Korsholm och Vasa. På onsdagen ska arbetsgruppernas slutrapporter vara klara.

Nyhetsbild

Jyrki Kaiponen föreslås bli landskapsdirektör

KARLEBY Jyrki Kaiponen föreslås bli landskapsdirektör för Mellersta Österbotten. Tjänsten är på två år. Kaiponen sköter landskapsdirektörstjänsten som t.f. sedan i somras.