Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Tre vill bli vikarierande kommundirektör i Vörå

VÖRÅ Vörå söker en vikarierande kommundirektör för de kommande fyra åren. Nu står det klart vilka tre som vill ha tjänsten.

Nyhetsbild

Snart startar barackbygget vid Oxhamns

JAKOBSTAD Tekniska nämnden har valt Cramo Adapteo som leverantör av barackerna vid Oxhamns skola.

Många tomter lediga i Jakobstad

JAKOBSTAD Staden Jakobstad kan i vår erbjuda hugade byggare både ägo- och arrendetomter.

Nyhetsbild

Två alternativ lever för Terjärv vårdcenter

KRONOBY Två alternativ utreds vidare inom Soite för Terjärv vårdcenter. Att koncentrera det effektiverade serviceboendet till vårdcentret är ett av alternativen.

Nyhetsbild

Vård hemma slipper avgifter – i övrigt godkändes Vasas sparpaket

VASA Fullmäktige röstade bort några tilltänkta vårdavgifter ur Vasas sparpaket. Men skolorna går miste om en utlovad höjning av timresursen.

Nyhetsbild

Rurik Ahlberg om fusionsvändningen: "Hur vi än gör blir det juridiska komplikationer"

KORSHOLM Fusionsbeslutet uppfyller inte kommunstrukturlagen. Det betyder att kommunstyrelsen nu tar ställning till ärendet igen på måndag, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Nyhetsbild

Än är det inte klart – fusionsfrågan kan igen bli aktuell för Korsholmsfullmäktige

KORSHOLM Experter har gett sina utlåtande. Men åsikterna går isär i frågan om fullmäktige överskred sina befogenheter då beslutet togs att förkasta fusionsavtalet med Vasa. Det kan innebära att hela fusionsfrågan är öppen igen.

Nyhetsbild

Gästgivars om fusionsvändningen: "Jag visste att det skulle gå så här"

KORSHOLM Nya vändningen gör att kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Gästgivars ser goda möjligheter att fortsätta förhandla om fusion med Vasa.

Nyhetsbild

Vöråborna blev färre, Vasas ökning stannar av – många flyttar, få föds

Vasa växer, men ökningen håller på att stanna av. I Vörå har antalet invånare minskat med över 50 under årets första kvartal.

Nyhetsbild

Karita Nynäs ny ordförande i Larsmo – tar över efter Ulf Stenman

LARSMO 58-åriga Karita Nynäs (SFP) tar över ordförandeklubban i kommunstyrelsen i Larsmo. Nu har styrelsen också två medlemmar som är under 30 år.

Nyhetsbild

Vården och frivilliga åtaganden dyra för Jakobstad

JAKOBSTAD Det finns både positiva och negativa inslag i staden Jakobstads bokslut för 2018. Stadens skuldbörda har inte ökat, men i stället har inkomsterna sjunkit.

Nyhetsbild

Arrendatorer överväger rättsprocess: "Taxan är oskälig"

NYKARLEBY Arrendet på fritidstomterna i Nykarleby stiger. Nu undersöker arrendatorer ifall det är möjligt att inleda en rättsprocess.

Nyhetsbild

Österbotten hotar krympa – Storkyro vill ut trots att landskapsreformen föll

ÖSTERBOTTEN Österbotten går miste om 4 600 människor om Storkyro får byta landskap. Enligt Österbottens förbund vore det "djupt beklagligt".

Nyhetsbild

Tre större byggprojekt fick bygglov i Nykarleby

NYKARLEBY Två större hallar och en torrötningsanläggning för biogas beviljades bygglov av miljö- och byggnadsnämnden i veckan.

Nyhetsbild

Arrendetaxan och avtalet fick rungande ja i fullmäktige

1

NYKARLEBY Endast Stefan Grahn, SFP, ville remittera både arrendetaxan och det nya arrendeavtalet tillbaka till styrelsen för ny beredning. Resten svalde dem med hull och hår.

Nyhetsbild

Minusresultat för Jakobstad: "Dags att skära ordentligt"

JAKOBSTAD Jakobstads preliminära bokslut för 2018 visar ett underskott på 3,9 miljoner euro. Stadsdirektören aviserar försämrad servicenivå.

Nyhetsbild

Utländsk arbetskraft hjälper företagen växa – fyra av tio vill nyanställa

Utländsk arbetskraft behövs för att trygga företagens tillväxt. Nu vill arbetskraftsmyndigheten satsa på att rekrytera utomlands och använda kompetensen hos dem som redan finns i landet.

Nyhetsbild

Arrendetaxa tuggades på nytt – Nykarlebystyrelsen står fast

NYKARLEBY Arrendetaxan och taxamodellen för stadens 160 fritidstomter som styrelsen tidigare godkänt tuggades om som ett extra ärende i förra veckan.

Ny underhållsingenjör vald

JAKOBSTAD Totalt åtta personer sökte tjänsten som underhållsingenjör i Jakobstad.

Nyhetsbild

Vasa stad samarbetsförhandlar – 15 miljoner ska sparas i första skedet

VASA Med anledning av de besparingar som Vasa stad måste göra beslöt stadsstyrelsen på tisdagskvällen att inleda samarbetsförhandlingar. Alla stadens anställda berörs.

Nyhetsbild

Larsmo får välfärdschef – ska ha brett ansvar

LARSMO Larsmo planerar inrätta en tjänst som chef för välfärdstjänster. Personen ska ansvara för allt från kultur och idrott till turism och marknadsföring.

Nyhetsbild

Förslag: Vasa stad samarbetsförhandlar med hela personalen

På onsdag behandlar styrelsen ett förslag om att inleda samarbetsförhandlingar som berör hela Vasa stads personal.

Nyhetsbild

Jakobstads Vatten billigare än landsmedeltalet

JAKOBSTAD. Jakobstads Vatten ligger cirka 10 procent under landsmedeltalet när det gäller bruksavgifterna för vatten- och avlopp. Men samtidigt brottas man med en stor saneringsskuld.

Nyhetsbild

Hagalund får ny kylanläggning för inomhusluften – minskar energikostnaderna

NYKARLEBY Hagalund pensionärscenter ska rustas med ett nytt system för att kyla inomhusluften. Den lösning man valt kräver dock ett tilläggsanslag på drygt 200 000 euro i investeringsbudgeten.

Nyhetsbild

Styrelse svalde riktlinjer för ekonomisk uppföljning – dystert minusbokslut

Stadsstyrelsen i Nykarleby spikade i torsdags riktlinjerna för den ekonomiska uppföljningen i Nykarleby. Om de mynnar ut i ett sparprogram avgörs först i början av juni.

Pensionärshem i Munsala får anstånd med amortering

NYKARLEBY Föreningen Munsala Pensionärshem slipper betala en amortering på knappt 12 000 euro till staden detta år. Det anser i alla fall stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Kommunalt lån föreslås för Jeppo Biogas reaktorbygge: "Ett undantagsfall"

Jeppo Biogas Ab har vänt sig till Nykarleby stad med en anhållan om lån på en halv miljon euro för utbyggnaden av en fjärde reaktor i Jeppo.

Nyhetsbild

Karleby vill bli barnvänlig kommun – "Trygga vuxna viktiga för barn och unga"

KARLEBY Hur väl beaktas barnen i besluten som fattas i Karleby? Vad uppskattar de unga i staden? Det här är några frågor som Sanna Immonen reder ut.

Nyhetsbild

Kommundirektören i Korsholm: "Styrelsen ska inte besvära sig i fusionsfrågan"

KORSHOLM Beslutet om fortsatt självständighet i Korsholm kommer inte att överklagas av kommunstyrelsen. Det säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Nyhetsbild

Gästgivars om efterspel i fusionsfråga: "Beklagligt att det ska sluta i domstol"

KORSHOLM Lars-Erik Gästgivars är säker på att fusionsbeslutet avgörs i domstol. "Betyder tyvärr att hela fusionsfrågan blir hängande i luften."

Nyhetsbild

Marko Heinonen i Vasa: "Laihela, Malax och Vörå blir intressanta för oss nu"

VASA Vasapolitikern Marko Heinonen (Saml) säger att staden nu måste koncentrera sig på den egna utvecklingen. Men fusionstanken har inte dött.

Nyhetsbild

Per-Erik är besviken efter fusionsbeslutet: "Mina barn får betala Korsholms skulder"

KORSHOLM Alla korsholmare är inte nöjda med tisdagens fusionsbeslut. 77-årige Solfbon Per-Erik Röjdahl röstade för fusion – för att trygga framtiden för sina barn och barnbarn.

Nyhetsbild

Pohjalainen: MSK vill att fusionsbeslutets laglighet utreds

Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö (MSK) har lämnat in en begäran om utredning av fullmäktiges beslut att inte fusioneras med Vasa.

Nyhetsbild

Arbetsgrupp för att förebygga sexbrott utsågs – både kommun och kyrka representerade

PEDERSÖRE Kommunstyrelsen tillsatte på måndagens möte en arbetsgrupp som ska utarbeta ett handlingsprogram för att förebygga sexbrott.

Nyhetsbild

Dags att städa upp på gårdsplanen

JAKOBSTAD Om några veckor är det dags för årets miljösyn i Jakobstad. Har man en skrotbil eller en slarvig lagringsplats på gården kan det bli en uppmaning att snygga upp.

Nyhetsbild

VIDEO: Antti Rinne om Vasa centralsjukhus och svenska språkets ställning

VASA Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne besökte Vasa på lördagen. Se videon om vad Rinne har att säga om eventuella regeringssamarbeten och svenska språkets ställning i Finland.

Nyhetsbild

Rivning av Herlers stoppas i väntan på beslut av domstol

NYKARLEBY Det blir ingen rivning av Herlers hus. Åtminstone inte förrän Vasa förvaltningsdomstol gjort ett beslut i de besvär som lämnats in av Nykarleby museiförening.

Nyhetsbild

17 400 personer röstade i Vasa valkrets på torsdagen

När vallokalerna stängde hade hela 5,2 procent av de röstberättigade förhandsröstat i Vasa valkrets.

Nyhetsbild

Nykarlebystyrelsen gav grönt för högre arrende på fritidstomter

En enhällig styrelse säger ja till en ny tomtpristaxa för stadens fritidstomter. I runda slängar handlar det om ett dubbelt högre arrende än i dag.

Nyhetsbild

Tomas Häyry efter beskedet från Korsholm: "Det är klart att det här har betydelse"

VASA Vasa återgår nu till ritbordet och planerar för en kraftig tillväxt. Men inom den egna stadens gränser. Det säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Nyhetsbild

Servicehus får byggas intill ishallen – byggstart i sommar

NYKARLEBY Nu är det klart. Stadsstyrelsen har beviljat ishallsbolaget undantag för ett nytt servicehus intill Komarov Arenan.

Nyhetsbild

Stig Beijar kritisk till kommundirektör Ahlberg: "Måste fungera eller avsättas"

KORSHOLM "Vi kan inte ha en kommundirektör som vägra sitta i samma rum som Vasas stadsdirektör." Det säger Stig Beijar (SFP) i ett utspel.

Nyhetsbild

Efter fusionsbeslutet: Gästgivars avgår

3

KORSHOLM Det är en besviken Lars-Erik Gästgivars som dagen efter fullmäktiges nej till en fusion med Vasa tackar för sig som styrelseordförande i Korsholm.

Nyhetsbild

Gästgivars: "Positivt att fusionsfrågan kunde föras så långt som till fullmäktige"

KORSHOLM Lars-Erik Gästgivars säger att Vasa och Korsholm kommer att gå ihop, men att det bara är en fråga om när.