Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Seppo Viljamaa ny chef för familjerådgivningen

KARLEBY Seppo Viljamaa har valts till ny chef för Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral.

Nyhetsbild

Inför sanningen är temat för årets Kyrkhelg

KARLEBY Kyrkoherde Max-Olav Lassila i Larsmo säger att den stora uppslutningen av besökare visar att det finns en beställning på ett evenemang som Kyrkhelgen som nu ordnas för elfte gången i Karleby 14–16 september.

Nyhetsbild

Följde Guds kallelse till Ryssland - nu jobbar de med projektledning på distans

När Christina och Andrey Heikkilä för tio år sedan fick kallelsen att bli missionärer var de beredda att lämna allt och flytta vart som helst – utom till Ryssland. "Men Gud har humor", säger Andrey.

Nyhetsbild

Ulf Sundstén ser outnyttjad potential i Nykarleby församling

NYKARLEBY Men drygt två år kvar till pensionen vill Ulf Sundstén se om han som kyrkoherde lyckas förverkliga den potential han ser att finns i Nykarleby församling som helhet.

Nyhetsbild

Mia Anderssén-Löf har forskning som sticksöm

Mia Anderssén-Löf tvekade inte att söka kyrkoherdetjänsten, då hon fick reda på att den var ledig. Därtill blev hon uppringd av Nykarlebybor som uppmanade henne att söka tjänsten.

Nyhetsbild

Församlingsborna avgör valet av kyrkoherde

Det första kyrkoherdevalet i Nykarleby församling sker om en månad. Och det är församlingsborna som avgör om det är Ulf Sundstén eller Mia Anderssén-Löf som blir ny kyrkoherde efter Lars-Johan Sandvik.

Nyhetsbild

Biskop Vikström besöker Österbotten

Biskop Björn Vikström har offentliggjort sitt program för sin sista höst som biskop. På agendan finns några besök till Österbotten.

Jan-Gustav Björk församlingspastor i Esse

PEDERSÖRE Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling och Esse församling Jan-Gustav Björk har förordnats till församlingspastor i Esse församling på halvtid. Förordnandet gäller från första september fram till årsskiftet.

Nyhetsbild

Nu är det bekräftat – Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift

Uleåborgs domkapitel kontrollräknade och fastställde resultatet av biskopvalet vid sin session på torsdag. Kyrkostyrelsens kanslichef Jukka Keskitalo (född 1962) blev vald till Uleåborgs stifts nästa biskop.

Nyhetsbild

Jukka Keskitalo valdes till ny biskop i Uleåborgs stift

Enligt den preliminära rösträkningen i onsdagens biskopsval i Uleåborgs stift fick Kyrkostyrelsens kanlichef Jukka Keskitalo 59,4 procent av rösterna och blev därmed direkt vald till ny biskop.

Nyhetsbild

Hans Boije ny kyrkoherde i Vörå – "Småprata med Gud varje dag"

VÖRÅ Efter flera olika yrken är det dags att ta tag i den livslånga drömmen – att jobba som präst. – Det gäller att vara öppen för förändringar, säger Vörå församlings nya kyrkoherde Hans Boije.

Nyhetsbild

Ska Nedervetil församlingshus rivas eller renoveras?

NEDERVETIL

Bygga nytt eller renovera? Det är frågan som en arbetsgrupp i samfälligheten utreder i höst.

Nyhetsbild

Församlingsfullmäktiges beslut förföll – ortodoxa bönehuset i Jakobstad flyttas inte

JAKOBSTAD Tjasovnan i Jakobstad får, till församlingsmedlemmarnas glädje, stå kvar. Praktiskt sett skulle en flytt till Seinäjoki ha varit absurd anser församlingsmedlemmen Erik Sjöberg.

Nyhetsbild

Jakobstads svenska bjuder in hundarna: Vi har mycket att lära av dem

2

JAKOBSTAD Redan 1982 undrade Hasse Andersson om man får ta hunden med sig in i himlen. Nu får man åtminstone ta med sig hunden på gudstjänst.

Nyhetsbild

Jehovas vittnen bygger ny sal i Munsala – sajt samlar 2000 talkoarbetare

MUNSALA Inom några månader ska en ny Rikets sal stå klar i Munsala. Men först måste den gamla och större byggnaden jämnas med marken. Allt utom pålgrundläggningen görs av Jehovas vittnen från olika områden som kommit till Österbotten för att bygga salen.

Nyhetsbild

Nu pantas det i Pingstförsamlingen - pengarna går till mathjälp

KARLEBY Återvinn pantflaskor och ge pantpengen till gott ändamål. Det är Pingstförsamlingens nya knep för att samla in kontribution till mathjälpen.

Nyhetsbild

Stor tillströmning väntas inför traditionellt sommarmöte

LARSMO "Herre, öppna våra ögon" är temat för årets sommarmöte i Larsmo. Laestadianernas sommarmöte har en lång tradition och hålls växelvis i Larsmo och Esse. Goda traditioner ger trygghet i en föränderlig tid, säger arrangörerna.

Nyhetsbild

Oskötta gravar ska sättas i skick, annars går gravrätten förlorad

KRONOBY Kyrkliga samfälligheten i Kronoby kommer att ta itu med oskötta gravar. Anhöriga får ett år på sig att sätta gravarna i skick. Om inget hänt under den tiden går gravrätten förlorad.

Nyhetsbild

Pressad ekonomi i Kronobys församlingar – fusion ska nu diskuteras brett

KRONOBY På två år har medlemmarna i de tre församlingarna i Kronoby minskat med 248 personer. Det ökar pressen att balansera samfällighetens ekonomi. Kyrkpressen är ett av sparalternativen.

Nyhetsbild

Rörelsen Kom alla: "Gör kyrkorummet tillgängligt för alla par"

Den kyrkliga förnyelserörelsen "Kom alla" vill att samkönade par ska kunna vigas i alla församlingar.

Nyhetsbild

Kyrkoherdekandidater gör sina valprov i september

1

Både Ulf Sundstén och Mia Anderssén-Löf är behöriga för tjänsten som kyrkoherde i Nykarleby församling, men domkapitlet i Borgå stift har satt Sundstén i första förslagsrummet. Församlingen väljer kyrkoherde den 30 september.

Nyhetsbild

Tyst tillåtelse att röka på skriftskolläger – församlingen missnöjd med sin egen lösning

1

PEDERSÖRE Pedersöre församling tillåter egentligen inte rökning på årets skriftskola i Pörkenäs. Men genom en tyst överenskommelse, och med föräldrarnas goda minne, får inbitna rökare söka sig till fimptunnan.

Nyhetsbild

Karleby värd för gatumissionens rikssamling

Karleby finska församlings gatumission står i år värd för de riksomfattande sommardagarna. Det är den 72:a sommarsamlingen i ordningen.

Nyhetsbild

Niklas Wallis förordnas till kyrkoherde i Kronoby

1

KRONOBY Kronoby församling fick inga sökande till tjänsten som kyrkoherde. I stället har församlingspastorn i Kronoby församling Niklas Wallis, förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Kronoby mellan första september 2018 och sista augusti 2019.

Nyhetsbild

Inga renoveringspengar för Karleby sockenkyrka

KARLEBY Karleby sockenkyrka får inga renoveringspengar från Kyrkostyrelsen.

Nyhetsbild

Församlingarnas minus mindre än väntat

JAKOBSTAD Underskott – men mindre än väntat. Det visar fjolårets bokslut för Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Skattesatsen förblir oförändrad 2019.

Nyhetsbild

Fina resultat för Larsmo församling

LARSMO I torsdags hade Larsmo kyrkofullmäktige möte där bokslutet diskuterades och godkändes.

Nyhetsbild

Två vill bli kyrkoherde i Nykarleby

NYKARLEBY

Klockan 15 på freda gick ansökningstiden för tjänsten som kyrkoherde i Nykarleby ut. Två personer sökte tjänsten.

Nyhetsbild

Nu kan giftaslystna par söka hindersprövning när som helst

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har öppnat en ny tjänst där man kan sköta prövning av hinder för äktenskap elektroniskt. Tjänsten är tillgänglig på nätet varje dag dygnet runt.

Nyhetsbild

Två vill bli herde i Nykarleby – en vecka kvar av ansökningstiden

NYKARLEBY Om en vecka går ansökningstiden ut när det gäller tjänsten som kyrkoherde i Nykarleby. I det här skedet har två kandiater meddelat att de är villiga att ställa upp. Det handlar om Mia Anderssén-Löf och Ulf Sundstén.

Nyhetsbild

Esse församling utreder två lösningar - Pedersöreförsamling aktuell

PEDERSÖRE Esse församling spinner vidare på olika framtidsscenarier. En storförsamling där Jakobstad ingår är alltjämt aktuell. Men efter ett möte på tisdagen står det klart att det också kan bli frågan om en sammanslagning med de övriga Pedersöreförsamlingarna.

Nyhetsbild

Wallis kan förordnas till kyrkoherde

KRONOBY Församlingsrådet i Kronoby diskuterade i onsdags hur man ska lösa kyrkoherdesituationen i församlingen.

Nyhetsbild

Esse går vidare med Jakobstad – men bjuder Purmo och Pedersöre till skild diskussion

PEDERSÖRE Esse församlingsråd tackar ja till Jakobstads svenska församlings invit att forma en modell för en ny storförsamling. Parallellt bjuder Esseborna in Purmo och Pedersöre församlingsråd till en trepartsdiskussion – om en landsförsamling utan Jakobstad.

Nyhetsbild

Kyrkan kräver att asylregler ändras – manifestation i Jakobstad för nykristna

JAKOBSTAD I svenska Österbotten har över hundra muslimska asylsökande konverterat till kristendomen, men myndigheter tvivlar på äktheten i tron. Som en protest mot flyktingpolitiken ordnas en manifestation på torget i Jakobstad.

Nyhetsbild

Nykarlebyherde väljs genom ett direktval

NYKARLEBY Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling kan sökas fram till den 18 maj. Församlingen kommer att välja Lars-Johan Sandviks efterträdare genom ett direktval.

Nyhetsbild

Dags för församlingsval i höst – debatten kan gå het

KARLEBY Det har ibland gått riktigt hett till inför församlingsvalen i Karleby svenska församling. I höst är det dags igen.

Nyhetsbild

Biskopen: Löftet om att samarbeta med kvinnliga präster viktigare än åsikterna

KORSNÄS Nya kyrkoherden i Korsnäs tycker inte att kvinnor ska bli präster, men kan nog samarbeta med dem. Resonemanget går inte ihop, menar Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde i Solf. Biskop Björn Vikström säger att det är handlingen, inte åsikterna, som räknas.

Nyhetsbild

Ingen sökte tjänsten som kyrkoherde i Kronoby – "De förtroendevalda borde överväga att slå ihop församlingarna"

KRONOBY Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling har inte fått några sökande inom utsatt ansökningstid. Tjänsten har nu varit ledigförklarad två gånger utan resultat.

Nyhetsbild

Sista kapitlet påbörjat – Vikström ser slutet på tiden som biskop

PEDERSÖRE Det blev ingen ny Vikström på ärkebiskopsstolen. Björn Vikström föll i den andra omgången och därmed stod det klart att tiden som biskop är på väg att ta slut. Nu gäller det att knyta ihop säcken i Borgå stift. Snart väntar nya utmaningar.

Nyhetsbild

Biskop Vikström: "Domkapitlet har ingen agenda i fusionsfrågan"

PEDERSÖRE Den senaste veckan har det blåsts ny luft i diskussionen om församlingsfusioner. Biskop Björn Vikström säger att han har sett fördelar med att församlingar går samman men poängterar att besluten ska fattas lokalt.

Nyhetsbild

Kyrkofullmäktige klubbade igenom stor markaffär

KARLEBY En lång process kring en stor markaffär tog ännu ett kliv framåt när gemensamma kyrkofullmäktige i Karleby på torsdagkvällen beslöt sälja skogsmark på Kronobyåsen till Karleby stad.

Nyhetsbild

Fusionsexpert: Det blir inte bättre av att man väntar

JAKOBSTAD Att skriva ner de saker som absolut måste bestå i en ny församling är ett sätt att förhindra att verksamheten centraliseras efter en fusion. Det binder beslutsfattarna moraliskt, säger den pensionerade notarien Clas Abrahamsson.

Nyhetsbild

Stadsförsamlingens invit: "Vi gör en modell för en gemensam församling"

JAKOBSTAD Jakobstads svenska församling är beredd att lämna in ett initiativ till domkapitlet om att grunda en ny församling tillsammans med Esse, Purmo och Pedersöre. Men först ska församlingarna skapa en modell som tryggar mångfalden.

Nyhetsbild

Yle: Ortodoxa bönehuset i Jakobstad föreslås flyttas till Seinäjoki

JAKOBSTAD En flytt av Jakobstads ortodoxa bönerum, även kallad tsasouna, kan bli aktuell. Vasa ortodoxa församlingsråd föreslår att den ska flyttas till Seinäjoki. Det kommer som en chock för församlingsmedlemmen Erik Sjöberg, skriver Yle.