Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Behövande får coronastöd från församlingen – "Nöden har blivit större"

Staten ger församlingarna coronastöd, så att diakonin ska kunna fungera också i pandemitider. De familjer som har det tufft har fått det ännu svårare på grund av coronan. Hur stödet används varierar mellan församlingarna.

Nyhetsbild

Första advent anpassas till corona – 300 besökare reduceras till 120 i sockenkyrkan

KARLEBY Sockenkyrkan i Karleby brukar vara välbesökt på första advent, då kring 300 personer normalt söker sig till gudstjänst. Nu får inte ens hälften av den mängden komma in.

Nyhetsbild

Svenska barnläger blir dyrare i Karleby när kyrkan sparar – skriftskolan påverkas inte

KARLEBY Avgiften för lägerskriftskolan höjs inte, men föräldrar får räkna med något dyrare barnläger när Karleby svenska församling ska spara fem procent nästa år.

Nyhetsbild

Domkapitlet föreslår att Mats Björklund blir kyrkoherde i Korsholm

Domkapitlet i Borgå stift har intervjuat de två som sökt tjänsten som kyrkoherde i Korsholms svenska församling och därefter placerat Mats Björklund i första förslagsrummet.

Nyhetsbild

Digital ljuständning under allhelgonahelgen

JAKOBSTAD Det blir en annorlunda ljuständning under allhelgonahelgen i år, meddelar Jakobstads svenska församling.

Nyhetsbild

Allt färre deltar i församlingarnas andakter – en fjärdedel ber varje vecka

Finländarnas vardagsreligiositet hör samman med stillhet, natur och medmänsklig hjälp, visar undersökning.

Nyhetsbild

Det blir galakväll och historik då Kyrkans Ungdom firar 100

KARLEBY Kyrkans Ungdom firar 100 år. Jubileumsåret blev förstås inte riktigt som planerat, men på lördag blir det ändå festgala och samtidigt presenteras en färsk 100-årshistorik.

Nyhetsbild

Oförändrad kyrkoskatt i Karleby

KARLEBY Kyrkoskatten i Karleby kyrkliga samfällighets församlingar år 2021 är 1,7 procent.

Nyhetsbild

Kyrkoskatten varken sänks eller höjs i Karleby

KARLEBY Gemensamma kyrkofullmäktige fastställde gemensamma kyrkorådets förslag angående kyrkoskatten för nästa år.

Nyhetsbild

Portin och Österbacka sökte kaplantjänst i Pedersöre församling

PEDERSÖRE Tomas Portin och Jimmy Österbacka har sökt kaplantjänsten i Pedersöre församling.

Nyhetsbild

Turpeinen blir tf. kaplan i Jakobstads svenska församling

JAKOBSTAD Församlingspastorn Åsa Turpeinen förordnas till tf. kaplan i Jakobstads svenska församling.

Nyhetsbild

Salo tf. kaplan i Larsmo församling en tid framöver

LARSMO Boris Salo kommer att vara tf. kaplan i Larsmo församling så länge kaplan Marko Sjöblom är tjänstledig.

Nyhetsbild

Ventin och Kavilo blir tf. kaplaner i Kronoby församling

KRONOBY Först en prost och sen en församlingspastor kommer att vara tf. kaplan i Kronoby församling under den närmaste framtiden.

Nyhetsbild

Högst 10 får delta vid gudstjänster – begränsningar också vid kyrkliga förrättningar

Domkapitlen i Borgå och Lappo gick i måndags ut med anvisningar till församlingarna i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Domkapitlen samverkar för att samma anvisningar ska gälla i hela området.

Nyhetsbild

Två sökande vill bli kaplan i Pedersöre församling

PEDERSÖRE Inom utsatt tid har den ledigförklarade kaplanstjänsten i Pedersöre församling sökts av två personer.

Nyhetsbild

Kyrkorådet i Nykarleby fick svar på överklagande – "Det lindrar inte min oro"

NYKAREBY Justitieombudsmannen fastslår att Migrationsverket aldrig handlade utanför sina befogenheter i bedömningarna av Nathanael Taher Ahmadys asylansökan.

Nyhetsbild

Högst 50 besökare på gudstjänster i syd – inga begränsningar i norr

I församlingarna och de kyrkliga samfunden inom Vasa sjukvårdsdistrikts område begränsas gudstjänsterna av de rådande restriktionerna. I Karleby och Kronoby hålls gudstjänsterna som normalt.

Nyhetsbild

Församlingsborna i Nykarleby efterlyser tillgänglighet – Twitter-skärm på förslag

NYKARLEBY Bekvämare kyrkbänkar, en kyrka anpassad för alla och fler multifunktionella lösningar finns på Nykarlebybornas önskelista.

Nyhetsbild

Missionsmagasinet växer och flyttar – vill fördubbla vinsten och missionen

JAKOBSTAD Missionsmagasinet drivs av laestadianernas bönehusföreningar. Överskottet från försäljningen av både gamla och nya prylar går oavkortat till missionen, och med nya utrymmen hoppas de sälja mer åt fler.

Nyhetsbild

Tre sägs upp i Kronoby – då församlingen måste spara

KRONOBY Tre personer sägs upp inom Kronoby församling. Det är resultatet av samarbetsförhandlingarna som nu är klara.

Nyhetsbild

Korsnäsbo leder stiftsfullmäktige fyra år framåt

Det nya fullmäktige i Borgå stift har hållit sitt konstituerande sammanträde. Den nyvalda ordföranden är från Korsnäs.

Nyhetsbild

Ingen lucia koras i Jakobstad i år – "Det är tråkigt"

JAKOBSTAD I år koras ingen Jakobstads lucia. Det beslöt en enig luciakommitté på måndagseftermiddagen.

Nyhetsbild

Karlebyförsamlingarna ska spara – lägeravgifter kan höjas

KARLEBY Karleby svenska församling ska spara fem procent över hela linjen nästa år, utom inom begravningsväsendet.

Nyhetsbild

Johan Candelin blir biskop i Myanmar utan lön – "Det här är min gåva till dem"

KARLEBY Johan Candelin har en rättegång framför sig i november. Men uppdraget som biskop i Myanmar kunde inte vänta längre.

Nyhetsbild

Kronoby församling inleder samarbetsförhandlingar – "Berör hela personalen"

KRONOBY Kronoby församlings knappa ekonomiska situation, som förvärrats av coronakrisen, tvingar in församlingen i samarbetsförhandlingar.

Nyhetsbild

Finsk församling öppnar i Realisationscenter

JAKOBSTAD En längre tid har lokalen stått tom men till hösten blir det liv i huset igen, säger pastorn i den kristna församlingen som fyller tio år.

Nyhetsbild

Stormen tog korset – bönehus i blåsväder

KARLEBY Det ortodoxa bönehuset i Karleby har inget kors på taket för tillfället.

Nyhetsbild

Flera tjänster kan försvinna i Pedersöre församling– ny fördelningsprincip diskuteras

Hur pengarna ska fördelas mellan församlingarna är på tapeten inom Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Pedersöre församling ställer sig negativ till nytt fördelningsförslag.

Nyhetsbild

Kyrkan är en arbetsplats som styrs av män – "Nu måste vi bryta status quo"

Finland var det sista landet i Norden att prästviga kvinnor. Året var 1988 – ungefär trettio år efter våra grannar – och jämställdheten har fortfarande en lång väg att gå inom kyrkan.

Nyhetsbild

Biskop Åstrand: "Min målsättning är att fördubbla antalet kvinnor på ledarpositioner"

Biskop Bo-Göran Åstrand ser fältbiskop Pekka Särkiös inlägg som ytterst kränkande. – En så här markant markering skulle slå hårt på en enskild arbetsplats, säger Åstrand.

Nyhetsbild

Virtuellt sommarmöte i Larsmo i år

LARSMO Larsmo sommarmöte ordnas som planerat i juli men på grund av restriktioner har arrangörerna varit tvungna att justera programmet.

Nyhetsbild

Baptisterna rev konstverk med "österländsk gudinna" på lägergård i Monäs

NYKARLEBY Ett konstverk på en vägg vid Baptistsamfundets lägergård har tagits ner efter en längre intern diskussion om dess motiv.

Nyhetsbild

Intensiv planering inför konfirmationsläger – "Det var nervöst innan"

PEDERSÖRE För att undvika att Pedersörekonfirmandernas läger skulle skjutas upp, delar de nu på Pörkenäsområdet med Essekonfirmanderna.

Nyhetsbild

Jakobstads svenska församling organiserar om – ungdomsledartjänst görs om till församlingspedagog

JAKOBSTAD En av de två ungdomsarbetsledartjänsterna blir till församlingspedagog, då bristande behörighet försvårat anställningen.

Nyhetsbild

Kyrkan står inför mer än sju svåra år. Kan lokaler hyras ut?

Ska församlingarna äga skog, mark och fastigheter? Kan kyrkans lokaler hyras ut åt andra? Linus Strålman, notarie i Borgå stift, efterlyser ett nytänkande för evangelisk-lutherska kyrkans framtid.

Nyhetsbild

Biskopen: Kyrkans attityd till sina medlemmar måste förändras

Evangeliska-lutherska kyrkan står inför många svåra år. Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift, säger att många svåra beslut måste tas och attityden till medlemmarna förändras.

Nyhetsbild

Samuel Erikson fortsätter som kaplan i Vörå – Kronoby söker kyrkoherde

Domkapitlet i Borgå stift förordar att tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson fortsätter sköta samma tjänst fram till slutet av juli 2021.

Nyhetsbild

Finlands snabbaste kvinna går i pension – topptjänst i Karleby blir ledig

KARLEBY Helinä Marjamaa, förvaltningsdirektör för Karleby kyrkliga samfällighet och finländsk rekordhållare på 100 meter, går i pension nästa år.

Nyhetsbild

Sången begränsas och inga kramar tillåts när kyrkorna öppnar

När kyrkorna på söndag slår upp sina dörrar för gudstjänster råder samma anvisningar och rekommendationer för alla kyrkor. Psalmsången begränsas och körsång undviks.

Nyhetsbild

Kyrkpressen: Det blev dagläger i Jakobstad

JAKOBSTAD Efter många om och men fick konfirmanderna i Jakobstads svenska församling sitt läger på Pörkenäs. Eller i varje fall en kompromiss som ger känsla av läger.

Kyrkans Ungdom flyttar fram jubileum

Nyhetsbild

Inga kyrkliga permitteringar i Karleby – beslut om budget skjuts upp

KARLEBY Eftersom läger ordnas i sommar och övrig kyrklig verksamhet trappas upp blir det inga permitteringar inom Karleby kyrkliga samfällighet.

Nyhetsbild

Kyrkhelgen i Karleby ställs in – "Fanns inget annat alternativ"

KARLEBY Arrangörerna för Kyrkhelg Nord har valt att ställa in höstens storsamling i Karleby. Kyrkhelgen brukar locka upp till 3000 deltagare.

Nyhetsbild

ÅA-forskare om sekten som raggar i Österbotten: "Fel att kalla den livsfarlig"

ÖSTERBOTTEN Vasa svenska och Replot församling varnar för Österns blixt. Men kinesisk propaganda verkar ha rört till begreppen. Tommy Ramstedt reder ut.

Nyhetsbild

Vasa svenska församling varnar för kinesisk sekt – söker kontakt via Facebook

Österbotten Personer från sekten "Österns blixt" följer österbottniska församlingar på sociala medier och tar även kontakt. Nu varnar kyrkoherden.