Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Laddstationerna används inte mycket – ännu

KARLEBY Nya laddstationer för elbilar byggs med jämna mellanrum. Efterfrågan tros växa kraftigt de närmaste åren.

Nyhetsbild

Klimatsmart jordbruk är en balansgång

KARLEBY Den bästa kolinlagringen är gröna åkrar. Men för många jordbrukare är klimatåtgärderna kostsamma eftersom de inte alltid följer gårdens behov.

Nyhetsbild

Nitton vindmöllor kan ta plats i Lasor i Vörå – Saba invest: "Vindbruk ett sätt att utveckla landsbygden"

VÖRÅ Jordbruk, skogsbruk och nu vindbruk. Så ser Lasor vinds Christoffer Wiik framtiden för lantbrukare. Det lokala bolaget ser vindkraft som ett sätt för landsbygden att utvecklas i samklang med energiklustret.

Nyhetsbild

Alla kan göra kommunen grönare – bygg rätt, samåk och återvinn

KARLEBY Nu finns en konkret plan för hur kommunerna i Mellersta Österbotten ska bli grönare. Landskapets struktur är en utmaning då avstånden är långa och jordbruket redan pressat. Men det finns saker att göra för envar.

Bilar och paneldiskussion när församling ordnar hållbarhetsdag: "Vår verksamhet ska bli fossilfri "

JAKOBSTAD Församlingarna är med liksom näringslivscentralen Concordia och en rad olika aktörer. Hållbarhetsveckan i Österbotten engagerar många.

Nyhetsbild

Smakämnen blir rättssak – staden anser att Pufftalos aromer osar bränt

KARLEBY Smakämnen har orsakat en seg tvist i Karleby. Nu ska ärendet till rätten, där staden vill att frågan ska lyda under tobakslagstiftningen medan företagaren vill att det går under livsmedelslagstiftningen.

Nyhetsbild

NTM-centralen vill veta: Var finns källor i Österbotten?

NTM-centralen vill ha hjälp av allmänheten för att kartlägga källorna runtom i Österbotten. Var finns de och hur mår de?

Nyhetsbild

Brusten vattenledning orsakade vattenbrott i Sandsund

PEDERSÖRE Under måndagsmorgonen meddelade Pedersöre Vatten att det kan förekomma avbrott i vattenleveransen i delar av Sandsund på grund av en brusten vattenledning.

Nyhetsbild

Chef på miljöhälsovården: "Det är klart att det är besvärligt"

Att Jakobstad beslöt nobba samarbetsavtalet för miljöhälsovården kom som en överraskning även på Jakobstads miljöhälsovård. Framtiden är fortsatt oviss.

Nyhetsbild

Nu får Karlebyborna säga sitt om var Ekorosk ska finnas – alternativen är sju stycken

KARLEBY Karleby stad har utrett alternativa platser för Ekorosks återvinningsstation, som finns centralt men utan utrymme att förstora. Invånarna har nu möjlighet att svara på en enkät om ny placering.

Nyhetsbild

Expert på skog och klimat: "Vi behöver alla typer av skog i Finland"

Balansgången mellan skogens ekologi och ekonomi är tajt säger forskaren Pia-Maria Thomssen. Frågan är hurdana skogar vi ska ha i Finland med tanke på klimatet.

Nyhetsbild

Ny regional klimatstrategi väntar på grönt ljus – "Att vara klimatsmart är framtidens trumfkort"

Allt fler ställer krav på hållbarhetstänk då de överväger att köpa en produkt, söka ett jobb eller en ny hemort. – Det här är en chans för Jakobstadsregionen att profilera sig, säger projektkoordinator Malin Lindholm och projektledare Tomas Knuts.

Nyhetsbild

Blågröna alger i Larsmosjön, nära Tankar och Karperöfjärden

Blågröna alger har observerats i de österbottniska vattendragen i veckan, det meddelar NTM-centralen under fredagen.

Nyhetsbild

Bättre vatten – färsk rapport visar att läget kring Jakobstad i varje fall inte blivit sämre

JAKOBSTAD Bättre vatten än på åttiotalet men fortfarande hög belastning av näringsämnen kring Jakobstad. Flödet från Larsmosjön den klart största källan.

Nyhetsbild

Video: Jouni letar efter skräp och fornlämningar under ytan

KARLEBY Med nätkassar och kamera som verktyg jobbar åtta dykare under ytan i Palma. Målet är att rensa havsbottnen och kanske också hitta något arkeologiskt intressant.

Nyhetsbild

På Mats och Pauliinas landskapsåker i Linnusperä trivs humlorna

KARLEBY I år har humlorna trivts extra bra i Linnusperä där Mats och Pauliina Holmqvist anlagt en landskapsåker. Det här växelbruket gör både pollinerare, marken och nästa skörd glada.

Nyhetsbild

Livskraftig 30-plussare firades

JAKOBSTAD 30 år är ingen hög ålder, men i sopsorteringssammanhang är Ekorosk en veteran. Jubileet skulle egentligen ha firats i fjol men pandemin satte stopp för det.

Nyhetsbild

Här hittar du alla artiklar i serien om Östersjön

VBL och ÖT har de senaste veckorna uppmärksammat Östersjön. Här sammanfattar vi hela artikelserien.

Nyhetsbild

Siffror visar hur mycket klimatutsläpp som alstras i varje kommun – men räknesättet väcker kritik

Är Kasköborna Österbottens värsta klimatbovar? Så kan man tolka Miljöcentralens statistik. Och det visar hur missvisande beräkningarna är, anser riksdagsledamoten Anders Norrback.

Nyhetsbild

Små åtgärder på land får stor inverkan i Östersjön – "Det gäller att inte ge upp"

Delar av Österbotten är känsligt för översvämningar. Hur det går ihop med ökade regnmängder på grund av klimatförändringen och därpå följande belastning i Östersjön är något som NTM-centralen funderar på.

Nyhetsbild

Så påverkar klimatförändringen Bottniska viken – "Utsläpp av växthusgaser måste minska"

Hur påverkar klimatförändringen Östersjön? Emma Anderssén på Forststyrelsen i Vasa leder ett unikt havsprojekt med tonvikt på Bottniska viken och Kvarken.

Nyhetsbild

Värmeböljor i havet blir vanligare – och det är illavarslande för Östersjöns arter

Vid Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö, Åland, registrerades två marina värmeböljor i sommar. Nu behövs krafttag mot klimatförändringen säger Tony Cederberg, amanuens på stationen.

Nyhetsbild

Marthaförbundet tipsar: Så agerar du Östersjösmart

Östersjön behöver din hjälp. Med enkla och konkreta åtgärder är det fullt möjligt att bidra till renare hav. Marthaförbundets Roosa Mikkola ger några tips på vägen.

Nyhetsbild

Havsforskare: Östersjön står inför enorma utmaningar

Östersjön plågas av övergödning. Östersjön är särskilt känslig eftersom det är rätt grunt och vattnet byts ut långsamt. Dessutom är havet omgivet av tät befolkning.

Nyhetsbild

Se kartor: Östersjön är världens yngsta och mest förorenade hav

Decennier av utsläpp och Östersjöns ogynnsamma läge har satt sina spår. Östersjön är ett unikt havsområde som är i stort behov av hjälp – från oss alla.

Nyhetsbild

Få observationer av blågröna alger i Österbotten

Inga medborgarobservationer om alger har inkommit under den senaste veckan.

Nyhetsbild

Miljövården hittar inga svar för Esse å – "Känns lite hopplöst"

PEDERSÖRE Den förhöjda enterokockerhalten har eskalerat, men någon källa verkar inte finnas vare sig i Lappfors eller längre uppströms.

Nyhetsbild

Ännu mer enterokocker i Ytteresse och Lappfors – "Väldigt ovanligt läge"

PEDERSÖRE Den förhöjda bakteriehalten av enterokocker har blivit ännu värre enligt de senaste mätningarna.

Nyhetsbild

För Sixten är trädgården en hobby – "Jag brukar säga att trädgården är mitt inre landskap"

KRONOBY Sixten och Britt-Marie Ahlsved har en trädgård på cirka en hektar i Kortjärvi. Trädgården är ett sätt att förverkliga olika idéer på.

Nyhetsbild

Här har blågröna alger observerats i Österbotten

Den här veckan har rikliga mängder blågröna alger observerats i flera österbottniska vattendrag – i bland annat Kaskö, Korsholm, Nykarleby och Jakobstad.

Nyhetsbild

Observationer av cyanobakterier i Nykarleby – "Lite orolig när barnbarnen är med"

NYKARLEBY Hälsovårdsinspektör Mia Hautala berättar att cyanobakterier har konstaterats vid Andra sjön i Nykarleby och i Vexala. I Monäs har lokala observationer förekommit.

Nyhetsbild

Miljöcentralen: Grundvattnet är 10–35 centimeter lägre än normalt

Grundvattennivån är låg i Österbotten och Södra Österbotten just nu. Enligt Miljöcentralen är läget typiskt för årstiden.

Nyhetsbild

Ytteresse och Lappfors ännu inte i badskick – andra stränder längs Esse å ska testas

PEDERSÖRE Avrådan från att bada gäller fortsättningsvis vid de allmänna badstränderna i Ytteresse och Lappfors. Övriga stränder längs ån är ett frågetecken.

Nyhetsbild

Blågröna alger vid badstränder – verkar ha återvänt i värmen

Flera observationer av blågröna alger i Österbotten har gjorts de senaste dagarna. I Kristinestad fanns cyanobakterier vid två badstränder.

Nyhetsbild

Marinbiolog från Vasa deltar i forskningsexpedition på Grönland

Tillsammans med tjugo forskarkollegor är Anna Törnroos-Remes på Grönland för att undersöka förändringar i den marina miljön. Hon har rötter i Vasa och är marinbiolog vid Åbo Akademi.

Nyhetsbild

Algläget är lugnt i Österbotten – endast på tre platser har blågröna alger hittats

Alger har observerats på tre platser i Kust-Österbotten.

Nyhetsbild

Rune Westergård: "Dags för Europa att reda upp 200 år av dumpade växthusgaser"

EU:s klimatpolitik är på rätt väg och Rune Westergård hyllar satsningen på teknikskiften och energieffektivisering. – Jag ser positivt på "Fit for 55" och tror EU-länderna fixar det här tillsammans, säger han.

Nyhetsbild

Miljöhälsovården påminner: Inga hundar tillåtna på badstranden

JAKOBSTAD Hunden får inte följa med till stranden, påminner hälsoinspektören i Jakobstad.

Nyhetsbild

Snellman: Ambitiösa klimatmål som inte når hela vägen

Reko-grundaren Thomas Snellman ger EU-ledarna en eloge för att klimatproblematiken på allvar. Men medlemsländerna fäller förslaget, tror han.

Här har blågröna alger siktats i Österbotten

NTM-centralen meddelar att man observerat cyanobakterier, eller blågröna alger, på flera håll i regionen.

Nyhetsbild

Blågröna alger vid Lahdenperä badstrand

KARLEBY På torsdagen konstaterades en liten mängd blågröna alger vid badstranden i Lahdenperä.

Nyhetsbild

Massförekomst av cyanobakterier i Bottenhavet och Södra Kvarken

Ett ovanligt stort område av cyanobakterier har observerats ute på öppet vatten. – Det är en oroväckande utveckling, säger Anna Bonde på NTM-centralen.

Nyhetsbild

Övervakningen av Perho å uppdateras  

När övervakningsprogrammen för Perho å, Kyro älv och Lappo å uppdaterats kommer nya upphandlingar för en femårsperiod lanseras.

Nyhetsbild

Ekorosk varnar: Aska är svår att släcka

Askan efter grillkol kan se slocknad ut men ändå utgöra en brandfara. Varken vatten eller sand tar kål på glöden direkt.

Nyhetsbild

Jessica bekämpar blomsterlupiner – "Arten hör inte hemma här"

På många ställen i Österbotten hittas rosa, lila och vita långsmala blommor i mängder. Jessica Sjöblom jobbar med att kartlägga och utrota dem.