Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Lillbybor uppmanas att koka sitt vatten – "Tyder på att vattnet har kontaminerats av avföring"

PEDERSÖRE Alla som får sitt vatten via Lassfolk vatten uppmanas koka det innan användning. I ett vattenprov från i onsdags har man upptäckt enterokocker. Det skriver Miljöhälsan Kallan i ett pressmeddelande.

Nyhetsbild

Småbåtshamn skulle vara slutet för vandringsfisken i Perho å – "Det skulle vara dödsstöten"

KARLEBY I planutkastet för ett nytt bostadsområde på Puntusstranden invid Perho å finns en småbåtshamn med. Det får representanter för delägarlagen att reagera.

Nyhetsbild

Utsläpp till havs förekommer då och då – "Det här var ovanligt stort"

Satellitbilder avslöjar då och då att utsläpp gjorts i havet utanför Finlands kust. Oftast avdunstar ämnena snabbt.

Nyhetsbild

Staten gör nytt försök med naturskyddsområde i Kvarken – Rurik Ahlberg: Vi tycker inte att det är motiverat

Efter en nästan två år lång paus rullar de statliga planerna på att inrätta ett naturskyddsområde i Kvarken vidare. Nu får de som använder områdena chansen att göra sina röster hörda. Kritiska röster finns redan.

Nyhetsbild

Kullersten byts mot granit – Rooska gården moderniseras

KARLEBY I år ska Rooska gården piffas upp. Bland annat ska museigårdens kullersten ersättas med granitplattor med romerskt läggningsmönster.

Nyhetsbild

Ny aktör vill bygga havsvindkraft utanför Jakobstad: "Lagom djupt och bra vindförhållanden"

WPD Finland tar upp kampen med OX2 om att bygga upp till 120 vindkraftverk utanför Karleby och Jakobstad. ÖT var med när WPD informerade om projektet på Optima.

Nyhetsbild

Jakobstad har ännu inte skrivit på avtal om miljöhälsovården – nu tar regeringen över

Jakobstad godkänner fortsättningsvis inte att miljöhälsovården placeras i Bennäs. Nu tar statsrådet över ärendet.

Nyhetsbild

Jakobstadsregionen ordnar cykelkampanj – "Hoppas alla vill vara med"

Ta cykeln och lämna bilen hemma. Det är budskapet från Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia som inlett en cykelkampanj för att minska på utsläppen.

Nyhetsbild

Sen start för islossningen i år – men nu finns öppet hav på många håll: "Båtsäsongen är här"

En kall och lång vinter gav en tidig och stadig is. – Men nu är båtsäsongen här, säger äldre sjöbevakare Jens Södergård.

Nyhetsbild

Mera regn, mindre is – så påverkar klimatförändringen skärgården

Stigande temperaturer, mera regn och mindre istäcke påverkar världsarvet Kvarkens skärgård och invånarna i framtiden. Det konstaterar Malin Henriksson, Forststyrelsens världsarvskoordinator i Kvarkens skärgård.

Nyhetsbild

Staden samlar synpunkter på stränder

KARLEBY Vad anser besökarna om Pottens strandpark i Yxpila och badstranden i Lahdenperä?

Nyhetsbild

Nu har vattnet sjunkit i de österbottniska åarna – utom i Jakobstads- och Karlebyregionen

Flödestoppen i de österbottniska åarna är nu i huvudsak nådd. Men i Jakobstads- och Karlebyregionen väntas högre flöden ännu i början av veckan.

Nyhetsbild

VIDEO: Paddlare på översvämmade åkrar i Bäckby: "En kul och annorlunda upplevelse"

PEDERSÖRE Då vattennivån var hög i Bäckby bäcken beslöt två bröder att bege sig ut på en paddlingstur på fredag kväll.

Nyhetsbild

I helgen väntas flödestopp i Kronoby å och Esse å

Till helgen eller senast i början av nästa vecka väntas vårflödet nå sin topp i Kronoby å och i Esse å. Också i Mellersta Österbotten kan en första flödestopp komma i helgen.

Nyhetsbild

Forststyrelsen restaurerar Åkantmossen – ska få hjortron och tjädrar att trivas bättre

Paljakanneva och Åkantmossen är ett stort Natura 2000-område på gränsen mellan Oravais och Alahärmä. Dikena ska fyllas igen så att mossen återigen bli sank, till glädje för den biologiska mångfalden.

Nyhetsbild

Nu är risken stor för översvämning i de österbottniska åarna – isen ännu tjock i Kyro älv

Nu lönar det sig att ta hand om sina hus och förhindra översvämningsskador. Det säger Liisa Maria Rautio på NTM-centralen. – Det finns risk för översvämning.

Nyhetsbild

Viktigt att berätta om processer, inte bara resultat – "Att vi agerar hållbart ger fördelar åt våra kunder"

KARLEBY Det var en medveten publik som lyssnade till företagarnas miljötips. Men alla lärde sig något nytt. För att kunna förbättra sin verksamhet måste man först veta vad man gör.

Nyhetsbild

Dålig luftkvalitet i Jakobstad – Kan försvaga lungornas funktionsförmåga

JAKOBSTAD Luftkvaliteten i Jakobstad kommer vara dålig de närmaste dagarna visar prognosen.

Nyhetsbild

Petri Partanen vill att Karleby planterar träd för miljön och för sin image

KARLEBY En klimatpark full av kolbindande träd som kompenserar för lokala företags och evenemangs utsläpp. Det är visionen för Petri Partanen som tycker Karleby borde vara en föregångare i miljösammanhang.

Nyhetsbild

Juuso är en hoppfull expert som vill lägga klimatpusslet – "Jag tror vi kan lösa det!"

KARLEBY Klimatexperten Juuso Puurula vill lyfta fram både utmaningar och lösningar. Han ser klimatet som ett pussel där alla bitar måste hittas och läggas rätt.

Nyhetsbild

Så blir Westenergys rökgas trafikbränsle – metanfabriken kan vara i gång 2025

Westenergy och några andra företag i Vasaregionen planerar framställning av fossilfritt fordonsbränsle. Anläggningen kostar 50 miljoner euro.

Nyhetsbild

Låna fröer och gör en grön gärning – solrosfröer säljs för Ukraina

JAKOBSTAD I bibliotekets gröna hörn finns prydligt märkta påsar med fröer till blommor och örter. Du får låna hem en fröpåse och returnerar frön om skörden lyckas.

Nyhetsbild

Ålänningar bekantade sig med hållbara projekt i Österbotten

JAKOBSTAD En buss lastad med ålänningar kom på besök till Österbotten för att bekanta sig med hållbara projekt. De har träffat både näringsidkare och talkojobbare.

Nyhetsbild

Klimatjournalisten Tom Juslin: "Klimatpanelen sätter ner foten ordentligt"

Tom Juslin ser IPCC:s klimatrapport som en allvarlig väckarklocka – nu är det dags för alla att agera så gott de kan.

Nyhetsbild

Var vill du ha en parkbänk eller grillplats? – Karlebyborna får spendera 10 000 euro

KARLEBY Nu får Karlebybor pricka in planteringar och klätterställningar på en karta. De populäraste förslagen kan bli verklighet och staden är redo att satsa 10 000 euro på önskemålen.

Nyhetsbild

Instagramramar ute på staden, trollen får facelift och två nya skateparker

KARLEBY

Karlebys parker moderniserar detta år centrum, Trollparken i Halkokari och Björkhagen familjepark.

Nyhetsbild

Älgar orsakade färre skogsskador i Österbotten i fjol – mindre älgstam orsaken

Skogsägarna i landet har i fjol ansökt om mindre ersättningar på grund av skador som älgar orsakat än tidigare år. Ersättningarna minskade mest i de österbottniska landskapen.

Nyhetsbild

Förbindelse över Kvarken kan hota världsarvsstatus – allt hänger på miljörapport

Malin Henriksson, världsarvskoordinator, har svårt att se att en fast förbindelse kan förverkligas utan att vara ett hot mot värdena och världsarvsstatusen i Kvarkens skärgård.

Nyhetsbild

Mellersta Österbotten har utsett en klimatstrateg – bara en sökande på slutrakan

KARLEBY Mellersta Österbotten får snart en ny sakkunnig i klimatfrågor. Det byråkratiska arbetet på landskapsnivå är avklarat. Snart vidtar det praktiska arbetet ute i kommunerna.

Nyhetsbild

Karlebyborna får berätta vad de tycker om stadens skogar

KARLEBY Vad anser Karlebyborna om de skogar där de rör sig? Vad kan man få ut av skogen ekonomiskt och socialt? Det ska staden ta reda på genom en ny skogsstrategi med tillhörande invånarenkät.

Nyhetsbild

Matilda och Gustav skeptiska till vindkraftsplaner i Kronoby – "Informationen har varit ensidig och kortsiktig"

KRONOBY Vindkraft är bra, men bara om den totala nyttan är större än nackdelarna för skog, djurliv och boende. Matilda Söderbacka och Gustav Söderbacka är skeptiska.

Nyhetsbild

Nya planer för Nynäsbacken i Jakobstad – till sommaren kan fåren återvända

JAKOBSTAD Till sommaren kan fåren igen beta på Nynäsbacken om allt går enligt planerna. Med röjning, slåtter och bete återställs ängen med sina sällsynta växtarter.

Nyhetsbild

Vasa hamn blev svart – kolbåt spred damm över hamnen

VASA Snön ligger vit på taken – eller? Inte i Vasa hamn, i alla fall. Ett tunt lager koldamm täcker hamnen och Peter Ståhlberg på Wasaline är arg: – Aurora Botnia blev svart.

Nyhetsbild

LYSSNA: Klimatförändringen i översvämningarnas Österbotten

PODCAST Vad innebär ett varmare klimat för översvämningsrisken i Österbotten? Här kan du lyssna på ljuddokumentären Plattlandet och översvämningarna.

Nyhetsbild

Här är Österbotten sårbart för klimatförändring – "Vi måste ställa om och anpassa oss"

 Skyfall och milda vintrar rubbar de österbottniska älvarnas och åarnas översvämningsmönster. Risken för översvämningar växer i takt med att klimatet blir varmare.

Nyhetsbild

Sandskata fick nya grillplatser i vintertid – nu blir köerna kortare

KARLEBY Servicen vid Sandskata friluftsområde har förbättrats under hösten. Arbetet slutfördes strax före jul.

Nyhetsbild

Nya miljöhälsovården har fått sitt namn – men i nämnden måste ett namn bytas ut

PEDERSÖRE Det mesta är klart inför starten av miljöhälsovårdens nya verksamhet i Pedersöres regi. Men då det gäller det politiska organet krävs justeringar.

Nyhetsbild

Smakämnen som säljs i Karleby går vidare i rätten

KARLEBY Företaget Pufftalo har svarat på Karleby stads utlåtande och staden har författat ett nytt svar. Frågan om de omstridda smakämnena går vidare.

Nyhetsbild

Kravis kan leda till översvämningar i Esse å

PEDERSÖRE Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror.

Nyhetsbild

Vindkraft i fokus på klimatdebatt i Pedersöre – "Öppenhet är kärnan"

PEDERSÖRE Tjänstemän, politiker och andra intressenter möttes i Purmo för att debattera klimatfrågor. Alla var eniga om vikten av att kommunicera öppet om vindkraft.

Nyhetsbild

Havet mår riktigt dåligt – på Husö mäts Östersjöns puls

Östersjön mår inte alls bra. Övergödningen är ett stort hot och på Husö på Åland forskar man för att förstå processerna och kanske hitta lösningar.

Nyhetsbild

Seg tvist om metallskrot har pågått i flera år – "Det här tar på krafterna"

KARLEBY En långvarig tvist är på sitt femte år trots att parterna säger sig ha samma mål. Timo Mäkinens företag har ett år på sig att städa, annars blir det böter. Han känner sig jagad.

Nyhetsbild

Regionens klimatstrategi är klar – "Nu gäller det att anpassa strategin i praktiken"

JAKOBSTAD Mindre matsvinn, mera lokalproducerat, smartare fordon, mera cyklar och bättre hus som värms med förnybara. Ungefär så ska regionen bli hållbarare.

Nyhetsbild

Kommunerna får stöd av miljöexpert – "Det ser bra ut för klimatarbetet"

KARLEBY Mellersta Österbotten söker en miljöexpert som ska fortsätta klimatarbetet i kommunerna. Projektet har fått finansiering från miljöministeriet. Teppo Rekilä gläds åt att Karlebys stadsfullmäktige funderar på klimatet.

Nyhetsbild

Richard Sjölund deltog i klimatmötet i Glasgow – "Vi måste tänka på kommande generationer"

JAKOBSTAD Richard Sjölund från Jakobstad deltog under klimatmötet i Glasgow som avslutades i lördags. Det finns en hel del att jobba på för att förbättra klimatförhållandena och det finns ingen tid att förlora.