Lokalt

Vägar & trafik

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Fler ställen att parkera i Jakobstads centrum

JAKOBSTAD Parkeringsmöjligheterna är ett ständigt diskussionsämne i Jakobstad. I april tog Harri Kotimäki, tf verkschef, beslutet att tillåta parkering på torget efter ett önskemål från Citygruppen.

Nyhetsbild

Vägprojekt för 54 miljoner listas – "Många känner sig otrygga i trafiken"

"Satsa på infrastrukturen", är budskapet från regionen nu när politikerna grubblar på hur stimulansmedlen ska fördelas. För att höja regionens röst har de viktigaste trafikprojekten listats.

Nyhetsbild

Tågtrafiken återgår nästan till det normala i juni

I mitten på juni utökas antalet tågresor i landet igen, även till och från Österbotten. För att trygga resandet har VR vidtagit en rad försiktighetsåtgärder.

Nyhetsbild

Tullen är försiktigare men jobbar på – "Flera av våra viktigaste uppgifter ska göras som vanligt"

VASA Tullen har fullt upp trots minskad passagerartrafik. Men på smugglingsfronten syns ingen nämnvärd ökning.

Nyhetsbild

Elflyg över Kvarken fick nya vingar – utreds vidare i två år för en miljon euro

ÖSTERBOTTEN Nu går man djupare in i utredningen med målet att flyga på el över Kvarken och vidare mot Norge. Flygets kris gör projektet mer angeläget.

Nyhetsbild

Företagare om Bennäskorsning : "Tidsfråga innan det händer en allvarlig olycka"

PEDERSÖRE Trafiken till och från Bennäs industriområde behöver tryggas, enligt företagare på området. Nu utreds möjligheten att skaffa variabla hastighetsskyltar.

Nyhetsbild

Böter för de som korsar Kvarken utan lov – båtklubbar hoppas på lindring

ÖSTERBOTTEN Passkontroll saknas och österbottningar kan inte åka till Sverige med egen båt som vanligt, åtminstone inte på en månad.

Nyhetsbild

Svenskt plan misstänks ha kränkt finländskt luftrum utanför Vasa

VASA Ett av svenska statens flygplan misstänks ha kränkt finländskt luftrum utanför Vasa på måndag morgon. Det var andra gången i år.

Nyhetsbild

Påvallsbron saneras – trafiken styrs till Mattfolksbron

PEDERSÖRE Nästa måndag den 25 maj börjar saneringen av Påvallsbron i Ytteresse. Brolock, räcken och alla balkar ska förnyas.

Nyhetsbild

Anna-Maja Henriksson: Oacceptabelt inte flyga till Karleby-Jakobstad

Justitieministern vill att Finnair återupptar inrikesflygen också till de mindre flygplatserna så fort coronaläget tillåter.

Nyhetsbild

Timo Harakka får vädjan från Jakobstadsregionen

Kommunerna i Jakobstadsregionen vänder sig till minister Timo Harakka med en skrivelse om ökat stöd för kollektivtrafiken på landsbygden. I höst körs ingen kommersiell busslinjetrafik i området mellan Karleby och Vasa.

Nyhetsbild

VIDEO: Asfalteringsarbetet i gång på väg 749

Den nya vägytan har börjat ta form mellan Jakobstad och Nykarleby. Se video från arbetet vid Skutnabba.

Nyhetsbild

Skolbussarna kan ta ombord fler än femtio personer redan på torsdag – "Reglerna är flummiga"

Undvik närkontakt och blanda inte skolgrupper sinsemellan, sägs det inför skolstarten. Men bussbolagen har inte fått några nya restriktioner.

Nyhetsbild

Stort elavbrott på Herrfors område i morse – 20 000 kunder utan el

Om du är en morgonpigg person noterade du förmodligen ett strömavbrott i morse. Du var inte ensam om det. Hela regionen var utan el en kortare period.

Nyhetsbild

Om några veckor gäller nya lagar i trafiken – både på land och till sjöss

Det gäller allt från nya trafikskyltar till vem som är chef ombord på båten. Nya trafiklagarna träder i kraft den 1 juni. Här är några av förändringarna.

Nyhetsbild

Vägarbete påverkar trafiken längs Nykarlebyvägen i flera veckor

JAKOBSTAD/NYKARLEBY Trafiken längs väg 749, Nykarlebyvägen mellan Jakobstad och Nykarleby, störs av vägarbeten i några veckor framöver. Ställvis är bara ena körfilen i användning.

Nyhetsbild

Byvägen i Bosund förbättras – övergår i kommunens ägo

LARSMO Redan i sommar ska Byvägen i Bosund ses över. Samtidigt övergår vägen från att vara statlig till kommunal.

Nyhetsbild

Våtmark, rondell och gatubyggen på programmet

KARLEBY Drygt 4 miljoner euro satsar Karleby i infrastruktur i år. Stadsstrukturnämnden beslutar om sitt arbetsprogram på onsdag.

Nyhetsbild

Reparation av trafikljus på målrakan

JAKOBSTAD I morgon eftermiddag väntas trafikljusen i korsningen Skolgatan-Fabriksgatan vara i bruk igen.

Nyhetsbild

Bussbolagen gör sig klara för skolstart – redo att börja köra utan hopp om någon vinst

Österbotten Sommardäcken ska på och förare kallas till jobbet. De österbottniska bussbolagen gläder sig åt att få jobba. Men framtiden är oviss.

Nyhetsbild

Lägre hastighet och långkörare till ända – beslut om Munsalavägar

NYKARLEBY Turerna kring Peltmovägen ser ut att vara över. Nykarleby stad kommer inte att överta skötseln av vägen.

Nyhetsbild

Asfalt tas bort från del av Andrasjövägen – skadorna för stora

NYKARLEBY Vintern har gått hårt åt delar av Andrasjövägen i Nykarleby. På grund av skador i vägen blir en del av vägen utan asfalt.

Nyhetsbild

Billig olja lär leda till bättre vägar i Österbotten – "Minns inte när asfalt skulle varit så här billigt senast"

Asfaltspriset är direkt beroende av oljepriset. Det kan bli mer vägunderhåll i sommar, säger Anders Östergård, vägdirektör på NTM-centralen.

Nyhetsbild

Oljetanker för ankar vid Kristinestads fyr sedan påsk – ska lastas om inför Kanäs

Oljetankern Seamullet har legat på redden utanför Kristinestad sedan påskaftonen. Lagerhållaren väntar på lossningstillstånd av Tullen.

Nyhetsbild

Lindrigt menföre i Österbotten i vår – vädret gör att vägarna torkar upp

Soligt, torrt och blåsigt väder torkar upp de österbottniska grusvägarna.

Nyhetsbild

Det blir bråttom med kajen för nya Kvarkenfärjan – entreprenören och staden kommer inte överens

TRAFIK Nu skulle bygget av den nya kajen för Kvarkenfärjan redan ha börjat. I stället föreslås att staden avbryter upphandlingen och börjar om.

Nyhetsbild

Gränsbevakning uppmanar folk att hålla sig borta från sjön: "Kan ändå inte förbjuda"

ÖSTERBOTTEN Myndigheten har gjort en snäv tolkning av uppmaningen att stanna hemma. Samtidigt vet man i Vallgrund att skärgården väcks till liv redan i påsk.

Nyhetsbild

Dubbelt så många vägar ses över i sommar – Strandvägen och Jakobstadsvägen bland dem

I fjol fick ynka 170 kilometer väg ny beläggning i på NTM-centralen i Södra Österbottens område. I år blir det nästan dubbelt upp.

Nyhetsbild

El körde förbi diesel på de österbottniska vägarna

TRAFIK Årets första kvartal såg tio nya gasbilar i Österbotten. Och i mars var antalet nya elbilar större än antalet nya dieseldrivna personbilar.

Nyhetsbild

Mitt i snövädret: Snart är det sommarhastighet på vägarna i Österbotten

Hastigheten på de vägar som haft vinterhastighet höjs på tisdag. Skyltarna byts ut under veckan, och när de är uppe börjar den nya hastigheten gälla.

Nyhetsbild

Kvarkenfärjan kan inte byggas på distans – men arbetet fortgår i torrdockan

ÖSTERBOTTEN I torrdockan i Raumo går arbetet i lite långsammare takt. Samtidigt är tillgången på komponenter osäker. Men från RMC-varvet bedömer man att färjan inte försenas.

Nyhetsbild

Se vår grafik: Så går det till då Nyland isoleras för att stoppa smittspridningen

Nu finns de flesta fakta på bordet. Så här går det till i praktiken att isolera ett helt landskap. 700 poliser, beväringar och cirka 40 spärrande vägar.

Nyhetsbild

Nu sopas sanden bort – "Skulle passa bra med lite regn"

JAKOBSTAD Alertes städpatrull är tacksam om så många som möjligt undviker att parkera bilen på gatan. Just nu putsas sand och grus bort i centrum. Småningom ska bostadsområdena städas.

Nyhetsbild

Ådövägen kan stänga för tung trafik från och med nästa vecka

JAKOBSTAD De som behöver köra tung trafik ut till Ådö uppmanas att göra det denna vecka. Från och med nästa vecka kan trafiken komma att begränsas.

Nyhetsbild

Trafiken till Vasa flygplats sinar – "Det är klart vi stänger om ingen längre flyger hit"

Finnair slutar trafikera Vasa och SAS har varslat om omfattande permitteringar. Vad betyder det här för Vasa flygplats?

Nyhetsbild

Inget gehör för protester om Trullövägen – stadens beslut står fast

KARLEBY Karleby stad tar inte upp Trullövägen till ny behandling, trots stugägares krav om att göra vägen till en allmän väg.

Nyhetsbild

Kommunerna positiva till namnbyte – Pedersöre kastar in nytt förslag i leken

2009 fattade kommunala samarbetsnämnden ett beslut om att Bennäs station borde byta namn. Trots att många tåg har gått sedan dess verkar inställningen inte ha förändrats.

Sundströms sanerar gator i London

JAKOBSTAD Projektet med sanering av gatorna i stadsdelen London fortgår. Det handlar om ett samprojekt mellan Centralen för tekniska tjänster och Jakobstads Vatten.

Nyhetsbild

Ett tjugotal bybor måste hålla viktig förbindelseväg i skick

KARLEBY De nya principerna för skötseln av enskilda vägar i Karleby bidrar till att utarma byarna.

Nyhetsbild

Besvären mot beslut om enskilda vägar förkastades

KARLEBY Samtliga besvär mot Karlebyfullmäktiges beslut om principerna för skötseln av enskilda vägar har förkastats av Vasa förvaltningsdomstol.

Nyhetsbild

Finnair ställer in alla Kronobyflyg i april

JAKOBSTAD Beslutet att dra in alla flyg till och från Kronoby under hela april baserar sig på bokningssituationen just nu. Bedrövligt, säger hangarbolagets vd Sigge Forsman.

Nyhetsbild

Henriksson och Concordia vd: Det här är dagens mest positiva nyhet

TÅGTRAFIKEN Utvecklingsbolaget Concordias vd Jarl Sundqvist och justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är mycket nöjda över VR:s beslut.

Nyhetsbild

Vi frågade var Österbottens sämsta väg finns – så här svarade ni

Se bilder, tips och redovisningar över var i Österbotten vägarna mer liknar tvättbrädor än vägar, från Terjärv i norr till Närpes i söder.

Nyhetsbild

Ett steg närmare Jakobstad-Bennäs – Trafikledsverket på väg att ge med sig

JAKOBSTAD Det har under lång tid funnits en regionalpolitisk enighet om att tågstationen i Bennäs borde heta Jakobstad-Bennäs. Nu ser namnbytet ut att kunna bli verklighet.

Nyhetsbild

Få inställda flyg i Kronoby i början av året

Flygtrafiken i Kronoby har löpt så gott som planenligt i början av det här året. Endast tre flyg ställdes in från nyår till den 23 februari.