Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild
2

LEDARE: Ungas klimatångest är en stark förändringskraft – speciellt om den kombineras med skolvägran

Den unga klimataktivism som Greta Thunberg har dragit i gång är mycket väl jämförbar med metoorörelsen.

ANDRAS MENING: En tillrättalagd historieskrivning om Finland och Nazityskland utövar sin makt

Utredningar av det slag som Riksarkivet presenterat ska inte få oss att gå in i försvarsposition, skriver Dan Lolax i ledare i Åbo Underrättelser med anledning av naziforskningen.

ANDRAS MENING: Hotet mot Sverige är högernationalismen

Det fanns två röda trådar i gårdagens utrikesdeklaration i riksdagen, kärnvapen och Viktor Orbán. Båda ställer till det för svensk politik - fast på olika sätt.

Nyhetsbild

Ledare: Rösta – en medborgerlig plikt?

Tvång har aldrig lämpat sig för finländarna. Och det gör det inte heller vad valdeltagandet beträffar.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Bubblan sprack – nu får vi skriva om vår historia

Vi vet att krig är krig och vad som kan hända med den soldat som vägrar lyda order. Men allt det friar inte oss finländare från skam.

Andras mening: Bottennapp för tågen

Man ska kunna lita på tågen, skriver Marina Holmberg i ledare i Västra Nyland.

Nyhetsbild

LEDARE: Får den heliga tillväxttanken ifrågasättas?

"I västvärlden är ekonomisk tillväxt inte längre lösningen." Handen upp den som tror så. Just så, inte många händer.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Nya socialskyddet borde också öka sysselsättningen

Det är bra att en basinkomst får marginaliserade människor att må bättre, men detta måste var mer ett delmål än ett slutmål.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Sökes: Kunnigt yrkesfolk

Den ekonomiska tillväxten i Jakobstadsregionen får inte hämmas av arbetskraftsbrist.

Nyhetsbild

LEDARE: Svettigt för Samlingspartiet

Samlingspartiet har under veckan haft svettiga stunder med att förtydliga vad partiet egentligen vill i fråga om äldreomsorgen.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Skenhelig populism

Kan Matti Nykänen få en statsbegravning? Det utreder Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho (Blå).

Nyhetsbild

LEDARE: Trumps triumf, försoning och fasor

I sitt andra tal till nationen ville Donald Trump å ena sidan ena landet, å andra sidan bygga muren. En omöjlig ekvation.

Nyhetsbild
1

LEDARE: Yles "medieskugga" är i själva verket en tillväxtpotential

Är det den uppgiften ett public service-bolag ska ha – att med svag journalistik försöka få en konkurrent att framstå i dålig dager?

Nyhetsbild
3

LEDARE: Gröna ideal hotar Finlands konkurrenskraft

Vem vinner på att det talas mer om klimatpolitik än om elbrist? Bakom all opinionsbildning finns det en agenda av något slag.

Nyhetsbild

LEDARE: Det lilla stora hotet

Vad som upptäcktes på 1900-talet kan bli ödesdigert för 2000-talet.

Nyhetsbild

LEDARE: Varför välja dem som väljer bort barnen?

Politiska beslutsfattare som på allvar bryr sig om barnens hälsa ser till att det kommer lapp på luckan för alla mögelskolor.

Nyhetsbild

Ledare: Ny lag försvårar polisens jobb

En lagförändring borde ju generellt innebära en förbättring som ser till helheten. Nu verkar konsekvensbedömningen lysa med sin frånvaro och de resursbehov som uppstått har inte beaktats.

Nyhetsbild
3

LEDARE: Välfärdsstaten är förlorad, den borde återskapas

Statsministern i en välfärdsstat tar ansvar för sin politik senast då nyhetsrapporteringen visar att den har lett till miserabel tillvaro för många och till och med skördar människoliv.

Nyhetsbild

LEDARE: Lägerskolan ger minnen för livet – men vad gör vi om idealismen saknas?

Ingen kan tvinga lärare att åka på lägerskola. Men Hem och skolas centralkansli i Helsingfors ska i alla fall inte avliva traditionen.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Totalcensur i homofrågan ger ingen förändring

Bibeltolkningar om sexualitet måste kunna debatteras också i tidningarnas olika nyhetskanaler och debattforum.

ANDRAS MENING: Ord kan döda eller ge liv

Onda handlingar i avsikt att försvara det goda eller Gud är inte tro, skriver May Wikström i ledare i Kyrkpressen med anledning av de två Kristinestadsprästernas uttalanden om homosexuella.

Andras mening: Nej, Amanda Lind, du behöver inte svara på frågor om ditt hår

När P3 får chansen till en lång intervju med kulturministern handlar en stor del om hennes hår. Varför anses det relevant för public service att några lättkränkta filurer ogillar ett statsråds frisyr?

ANDRAS MENING: Den giftiga manligheten

I den manligheten finns det grupptryck att prova saker man inte vill prova, att fysiskt ge sig på andra, att förminska kvinnor och andra män, att visa känslor bara genom aggression.

Nyhetsbild

LEDARE: Från internetjubel till internetångest

Vi bor i Mark Zuckerberg-land, med 2,2 miljarder andra. Ingen vet vem som styr.

Nyhetsbild

LEDARE: Hur ska vi ta oss framåt?

Många skadas i trafiken i Jakobstad. Mopedolyckor är vanliga och leder nästan alltid till personskador. Hur ska det få ett slut?

Nyhetsbild

LEDARE: Integration skapas från två håll

Integrationspolitik är dyrt. Att spela fotboll och sjunga tillsammans kostar inte mycket.

Nyhetsbild

LEDARE: Ingen Trump, men en Thunberg

I de stora berättelserna är det ofta en liten faktor som avgör stora saker.

ANDRAS MENING: Löfvens tvåa blev Lööfven

En färsk opinionsmätning visar att förtroendet för politikerna har minskat bland 70 procent av svenskarna sedan valet.

ANDRAS MENING: Dela med er av rikedomen från Davos!

Det enda som kan lyfta människor ur fattigdom är ökat välstånd för fler.

ANDRAS MENING: En portion insekter, tack!

Tiden för storskalig insektsproduktion är inte mogen. Företagarna borde kanske haft mer tålamod (och pengar) och väntat in en ökad efterfrågan.

Nyhetsbild

LEDARE: En ledamot kan fälla hela vård- och landskapsreformen

Om partier i regeringsställning företrädesvis kör sina egna race slutar det ofta med att gemensamma projekt blir torperade av politiska särintressen.

Nyhetsbild

LEDARE: Även Hans Rosling ska tas med en nypa salt

Om någon sanningssägare beskriver samhället på ett enkelt och lättförståeligt sätt ska varningsklockorna alltid ringa. Världen är tvärtom komplex och svårtolkad.

Nyhetsbild

LEDARE: Behov, begär och nya kläder

Med jämna mellanrum ordnas en loppis enbart för barnkläder i Jakobstad, liksom på många andra orter i landet.

Nyhetsbild

LEDARE: Främmande i sin egen kommun

LEDARE I Ylipää, som är den mest perifera delen av Karleby, pågår ett utbrytningsförsök. En del av byborna känner sig främmande i Karleby. Konkret handlar det i hög grad om en kamp för byskolan.

ANDRAS MENING: Homofoba kränkningar i kyrkan

Det är viktigt att de som nu aspirerar på den främsta posten inom den finlandssvenska evangelisk-lutherska kyrkan redogör för sina synpunkter i frågor som dessa.

Nyhetsbild

LEDARE: Osäkerhet och snabba lösningar

Det har pågått en ambivalent diskussion i Finland sedan hösten 2015, när nästan tio gånger fler flyktingar än året innan kom till landet.

Nyhetsbild

Ledare: Brexit skapar kaos i Europa

Som det ser ut nu så väntar ett stort europeiskt brexitkaos efter den 29 mars, om 71 dagar. Det förlorar vi alla på.

Nyhetsbild

LEDARE: Ohelig allians styr Sverige i framtiden

Det politiska kompromissandet har av allt att döma kommit för att stanna i Sverige, åtminstone så länge de etablerade partierna är inriktade på att hålla Sverigedemokraterna i kylan.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Pedersöreföretaget Herrmans mot ljusnande framtid?

Pedersöreföretaget Herrmans framgångar på exportmarknaden är ett glädjebudskap, men vad händer om företaget går in på börsen?

Nyhetsbild

LEDARE: Alla Kurt Bymän där ute måste tänka om

Ett starkt budskap om att det är fullt normalt att vara "undeli" har ljudit över Österbotten i höst. Hur påverkas landskapets skiftningar?

Andras åsikt: Vad är ett gott åldrande?

Insändare
Mikael von Konow, Terjärv
Karl-Henrik Björkman, Jakobstad
Ulf Stenman, riksdagsvalskandidat, SFP, Larsmo
May-Gret Axell, FM och jordbrukardotter, riksdagskandidat, KD
Markus Karlsson, Jakobstad
Anette Karlsson, vice ordförande, Finlands svenska socialdemokrater
Håkan Forss, VD Alerte Ab Oy, Bjarne Strengell, Avdelningschef fastighetsskötsel och byggande
May-Gret Axell, biokemist, riksdagskandidat, KD
Kristina Stenman, stadsdirektör, Rune Hagström, tf teknisk direktör
Karl-Johan Löf, Jakobstad
Mikaela Nylander, riksdagsledamot, medlem av riksdagens kulturutskott
Bengt-Johan Skullbacka, fullmäktiges ordförande, Kronoby
Anders Norrback, riksdagsvalskandidat, SFP
Leo Byskata, ekonomie studerande och riksdagskandidat, KD, Vasa
SDP:s fullmäktigegrupp i Jakobstad, Lars Björklund, Ulla Hellén, Simon Holmstedt, Kenneth Huumarsalo, Kari Koskela, Jaakko Koskela, Bjarne Kull, Mervi Rantala, Jacob Storbjörk, Vesa Suvanto
Rebecca Åkers, Korsholm, ekonomie magisterstuderande, riksdagsvalskandidat (SDP)
Sigvald Blomqvist, Nykarleby