Opinion

Debatt

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

DEBATT: Corona-Sverige och killen med Tintinfrisyren

Vi tvättade händerna, nös i armvecken och höll avstånd. Ändå fortsatte folk att dö, skriver Kristina Bosson i en personlig betraktelse.

Nyhetsbild

DEBATT: Ät vild, läcker, närfångad fisk

Om vi följer fem steg skulle så småningom efterfrågan på odlad fisk tyna bort och med den också fiskodlingarna, skriver Rune Back.

Nyhetsbild

DEBATT: Ska vi idka mat- eller miljöpolitik?

Kustfiskarna och fiskodlarna är berättigade att få en bättre utdelning för att skapa sig mervärde i ett hårt konkurrensläge i dagens matmarknad, skriver Kari Ranta-aho.

Nyhetsbild

DEBATT: Vindkraften är gökungen

Utan kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme – i nämnd ordning – skulle vindkraft överhuvudtaget inte kunna tas in i systemet, skriver Svenolof Karlsson.

Nyhetsbild

DEBATT: Svenskan – nyckeln till Norden

Det är oroväckande att nordiska frågor inte längre väcker passioner. Finland har mest att förlora om samhörigheten försvagas, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATT: Gemenskap skapar fria individer

Frihet från något, så kallad negativ frihet, verkar inte vara rätt väg att gå, skriver Roger Nylund med anledning av de protester som blossat upp i Mellaneuropa mot nya covid-19-restriktioner.

Nyhetsbild

DEBATT: Vem kan hjälpa elever med neuropsykiatriska symptom?

Ju tidigare barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får hjälp, desto bättre för alla, skriver Nina Thodén.

Nyhetsbild

DEBATT: Rätten till abort borde vara en självklarhet

Det borde vara en självklarhet att det råder total självbestämmanderätt över den egna kroppen, skriver Ida Boberg.

Nyhetsbild

DEBATT: Distansundervisningen var en prövning för lärare och elever

Distansundervisningen i våras pressade en del lärare och elever till gränsen för vad de klarade av. Trots stressen gick det förhållandevis bra, visar forskning från Åbo universitet.

Nyhetsbild

DEBATT: Lokal avveckling eller regional utveckling?

Om Jakobstadsnejden kan samla grundläggande konstundervisning till Wava-institutet finns möjlighet att erhålla utökade statsandelar, skriver Bo-Anders Sandström.

Nyhetsbild

DEBATT: En frisk fläkt för Östersjön

97 procent av Östersjön är nu drabbat av eutrofiering, övergödning. Lösningarna på problemen i Östersjön måste hittas här – i länderna längs Östersjökusten, skriver den ansvarige EU-kommissionären.

Nyhetsbild

DEBATT: Kårkullas roll förändras, men tjänsterna ska bestå

Även efter vårdreformen kommer boenden och dag- och arbetsverksamheter att finnas kvar, skriver Mikaela Björklund och Lisbeth Hemgård.

Nyhetsbild

DEBATT: "Din mamma kan dö. Trevlig helg!"

Jag hoppas min berättelse om hur verkligheten kan se ut, för dig som är sjuk och dina anhöriga, gör att du vill vara med och få till en förändring, skriver Malin Öst i första delen av en tvådelad debattartikel om sin cancersjuka mor.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: Östersjön i går, i dag, i morgon – kan vi påverka utvecklingen?

Östersjön behöver tid för återhämtning. Vi borde vända blicken bort från broar, tunnlar och vägbankar till Sverige, och i stället bejaka välplanerat naturskydd, skriver Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: Ett skådespel med svårtippad utgång

Om det är en sak som är säker så är det så, att alla ni som på bensinstationer eller sociala medier skroderar om att ”valet redan är avgjort” har fel, skriver Claus Stolpe i sin debattartikel om det amerikanska presidentvalet.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: Livet på Spritbacken

Den som bor på Spritbacken kikar in i flaskan och söker en lösning, men tillbaka tittar enbart tomheten, som ständigt tär på själen, skriver Jouko Nurkkala i sin debattartikel.

Nyhetsbild

DEBATT: Tillväxtpotentialen för livsmedelsföretagen finns utomlands

Nu behövs snabba men genomtänkta åtgärder både från företagen och de politiska beslutsfattarna för att stärka exporten, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: En kärnvapenfri värld i sikte

HISTORIA Världen och jag som en gräsrot på klotet har levt i atombombens skugga i 75 år. Ändå är det inte bara mörker, framöver är förvisso en kärnvapenfri värld i sikte, skriver Matts Andersén.

Nyhetsbild

DEBATT: Tobaksmannens rikare liv

Tobaken bränner fast blodkärl i hjärnan, skapar nybildade utbuktningar i kärlen eller spränger dem, skriver Jouko Nurkkala, specialist i akutmedicin.

Nyhetsbild

DEBATT: Ekorosk och Östmans uttalanden

Modellen som går ut på att fastighetsägaren själv väljer avfallstransport är den enda rätta, skriver Kauko Kivilehto.

Nyhetsbild

ESSÄ: Alarmisttankar i coronatider

Oroande är att vissa grupperingar och nationsledare fått för sig att ignorera vetenskapligt baserad epidemiologi och därmed välja strategier som åter riktat smittspridningskurvan rätt upp mot taket.

Nyhetsbild

DEBATT: Drogpolitiken totalt misslyckad

I praktiken har ingenting åstadkommits inom drogpolitiken i Jakobstad under de senaste 20 åren, skriver Markus Karlsson.

Nyhetsbild

ESSÄ: Neddämpad tillvaro i en grym omvärld

Tack och lov, bara de gamla dör – tänker jag att de tänker – alltså inte vi!

Nyhetsbild

ESSÄ: Denna ständiga andliga isolering

De här funderingarna i coronatider handlar om hur vi ständigt måste tänka om  fastän vi inte tänker på det.

Nyhetsbild

DEBATT: Vi måste göra kultur där vi står

Jag köper inte att det inte går. Vi har musiker som behöver få jobba. Ofta handlar det om små medel som kan ge liv åt en hel stad, en hel by.