Opinion

Från läsarna

Mest läst senaste veckan

Opinion

DEBATT: Påverka din egen vård genom att rösta i välfärdsområdesvalet

OMRÅDESVALET

DEBATT: Slå vakt om välfärden

VÅRDREFORMEN

DEBATT: Glöm inte bort räddningsväsendet i välfärdsområdet

VÄLFÄRDSOMRÅDET

Nyhetsbild

DEBATT: Vad får jag som Jakobstadsbo för pengarna?

EKONOMI De Grönas Hanna Palovuori efterlyser mer information om fotbollsarenan, både av fotbollsfolket och av staden.

Nyhetsbild

DEBATT: Den fjärde coronavågen i sikte

CORONA Det pågår ett slags mänskligt experiment som försöker avgöra om en teoretisk flockimmunitet löser coronaproblemet, skriver läkaren Pekka Reinikainen.

Nyhetsbild

DEBATT: Gott om strömming i Bottniska viken – svagare i södra Östersjön

FISKE Vi bör gå mot en ekosystembaserad fiskförvaltning som beaktar alla aspekter, i stället för att bara fokusera på att reglera fisket, skriver fiskarförbundens representanter.

DEBATT: Glöm oss inte – vi sexuellt trakasserade

TRAKASSERIER

DEBATT: Min protest mot Strandvägsplanerna

INFRASTRUKTUR Eva Andersson vill inte ha en trafikerad genomfartsled i ett område som på riktigt bjuder på äkta rekreation.

DEBATT: Österbotten bra val för vården i Kronoby

VÅRD

Nyhetsbild

DEBATT: Ensamma män behöver hjälp

SAMHÄLLE En del moderna människor har lärt sig mycket om teknik, men hur man tar kontakt, hur man startar och för ett vanligt samtal, har samtidigt blivit otränat, skriver psykolog Björn Öst.

DEBATT: Marknaden för livsmedel fungerar inte

LIVSMEDEL

Nyhetsbild

DEBATT: Hur tänker partiet förhålla sig till svenskan i Karleby?

VÅRDEN Är det så att SFP ännu en gång tänker nonchalera legitima svenska intressen i Karleby när vårdreformen förverkligas, undrar Marlén Timonen.

Nyhetsbild

DEBATT: Om Kronoby byter välfärdsområde får man som man vill

VÅRDEN Den av flera ministrar uttalade önskan att vårdtjänsterna för Kronoby ska bestå som nu har inte skrivits in i lagen, påpekar Veikko Laitila, Soites tidigare styrelseordförande.

Nyhetsbild

DEBATT: Slutna kabinett i Kronoby

POLITIK Försöker kommundirektör Malin Brännkärr införa de odemokratiska slutna kabinettens politik från riksdagen till Kronoby, undrar Peter Albäck och sannfinländarna.

DEBATT: Trygga anställningar viktigt för vårdarna

VÅRDEN

Nyhetsbild

DEBATT: Vården ska ha en halv miljard till

VÅRDEN Staten bör skjuta till medel för att kommunerna ska kunna höja vårdarnas löner, skriver Peter Östman.

Nyhetsbild

DEBATT: Östersjöns fiskbestånd i kris – sillen närmar sig kollaps

FISKE Gemensamt kan Finland och Sverige arbeta för återhållsamma fiskekvoter för Östersjösillen, framhåller organisationen Balticwaters 2030.

DEBATT: Pensionssystemet har utvecklats som det var tänkt

PENSIONER

Nyhetsbild

DEBATT: Lahtis – ett positivt exempel

KLIMATET

Nyhetsbild

DEBATT: Är Afghanistans sak vår?

AFGHANISTAN

DEBATT: Om att inte få vård på finska

VÅRDEN

DEBATT: Vem ska översätta?

VÅRDEN

Nyhetsbild

DEBATT: Skogbyolyckan – åklagaren har skällt under fel träd

JURIDIK Vicehäradshövding Kaj Blomqvist undrar varför ingen befälsperson ställts till svars för Skogbyolyckan, och kritiserar myndigheternas attityd.

Nyhetsbild

DEBATT: Ett nödläge kräver radikala åtgärder

Lars Sund tycker att Mannerheimvägen är helt rätt plats för Elokapinas klimataktion.

Nyhetsbild

DEBATT: Vårdreformen förutsätter smidigt informationsflöde

VÅRD Finns det något som hindrar att man tillsammans med finländskt kunnande skapar ett för våra förhållanden anpassat IT-verktyg, frågar sig Ralf Bertula.