Opinion

Från läsarna

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

DEBATT: Auschwitz ett varnande exempel på hur man kan förneka människovärdet

Vi kan inte bara se på när många judar är oroade över sin framtid och överväger att emigrera från Europa, skriver Peter Östman.

Nyhetsbild

DEBATT: Aldrig mer – ändå ökar antisemitismen på många håll

FÖRINTELSEN Antisemitismen bör bekämpas även andra dagar än på Minnesdagen för Förintelsens offer, skriver Fredrik Ekholm.

DEBATT: Det behövs ännu mera screening

Priset för screening är en bråkdel av vad det kostar om tarmcancern inte upptäcks i tid, skriver Bernhard Bredbacka.

DEBATT: Slopad köttkonsumtion leder till massavverkning

Ifall vi inte får äta kött längre måste vi avverka en massa skog så att vi kan odla den protein vi behöver, skriver Anneli Ekholm.

Nyhetsbild

DEBATT: Svar till Emma Lill-Their

Erfarenheten visar att det är ställt utom allt rimligt tvivel att fördelarna med vaccin är oerhört mycket större än nackdelarna, skriver Per Lindeberg.

Nyhetsbild

DEBATT: Har landsbygden någon framtid?

Med vilket tidsperspektiv ser man på besluten att stänga byskolor? Landsbygden kan ju utvecklas något otroligt, skriver Leif Sippus.

DEBATT: Ingen motsvarighet till Albäcks falska information

Inget partidistrikt har farit fram med lika mycket falsk information som svenska Centern under Albäcks tid, skriver Herbert Lindén.

DEBATT: Om mammor och barn

På 1960-talet fick vi lära oss hur fint det är om mamma får vara hemma med sitt barn ända till treårsåldern, skriver Anneli Ekholm.

DEBATT: Dra inte alla över en kam

Att ifrågasätta vacciners säkerhet leder till att vaccin i framtiden görs tryggare, skriver Emma Lill-Their.

DEBATT: Importsojans klimatbelastning

Hur kan det vara så stora skillnader mellan Finlands och andra länders koldioxidavtryck när det gäller sojaimport, undrar Thomas Snellman.

DEBATT: Presidenter och herdar för sitt folk

En president eller ledare kan inte vara egoistisk och bara tänka på sina egna delmål och slutliga mål, skriver Leif Broman.

DEBATT: Taalas ger hopp i klimatdiskussionen

Vi måste minska på fossila bränslen som stenkol, olja, gas och torv – det borde vara kärnan i klimatdiskussionen, skriver Jorma Malinen.

DEBATT: Finlandsmodellen stärker samhörigheten

Vi kan inte vara stolta över att 120 000 barn lever i fattigdom i Finland. Med möjlighet till avgiftsfri hobbyverksamhet kan välmåendet öka.

DEBATT: Från fientlighet till nära samarbete

Man får nu hoppas att Centern och SFP i framtiden lyckas uppnå en fredlig samexistens och gott samarbete, skriver Paavo Väyrynen.

DEBATT: Jäv i Pedersöre ger demokratiunderskott

Att "grannbyarna bestämmer om Purmos angelägenheter" kan uppfattas som ett demokratiproblem, skriver Rolf Nyman.

Nyhetsbild

DEBATT: Hemmamamman investerar i barnets välmående

Som hemmamamma har jag inte högstatusjobbet, men arbetar – det gör jag. Jag har jour 24 timmar i dygnet, skriver Janina Sundström.

DEBATT: Avgiftstak för vårdkostnader borde sänkas för att lindra pensionärsfattigdom

För att snabbare göra livet lättare för de fattigaste pensionärerna kan man söka metoder för att sänka avgifter för samhällsservice.

DEBATT: Gör om och gör rätt – permittera inte lärare

Det är beklagligt att utbildning inte värderas högre i Karleby, som ligger på nationell miniminivå när det gäller timresurser, skriver Nancy Bäck.

DEBATT: Inte alla kommunpolitiker

Det finns också kommunpolitiker i Pedersöre som har svarat på e-post om vindkraft, skriver Gunilla Blomqvist.

Nyhetsbild

DEBATT: Sprid värme, inte hat

Skolor har en handlingsplan mot olika former av mobbning. Borde hela samhället ha en sådan? Det frågar Martina Lampero.

DEBATT: De tigande kommunpolitikerna i Pedersöre

Hur ska vi föra en dialog och få fram den information åt er som vi faktiskt har då ni inte svarar, skriver invånare i Pedersöre.

Nyhetsbild

DEBATT: Betona familjen – för barnets bästa

Vi vet att hemmets primärfostran de tre första åren inte alltid fungerar. Att satsa resurser på familjen betalar sig, skriver Benita Finne.

DEBATT: Kampen mot fiskodlingen fortsätter

Ekofish får enligt ett mellanbeslut lägga ut en kasse. Men motståndarnas kamp fortsätter, skriver Maj-Len Enlund.

Nyhetsbild

DEBATT: Användning av skyddsmasker måste tas på allvar

Då virusspridningen lugnade sig började man slarva med munskydd. Vi måste hjälpa varandra så vi får ett tryggt samhälle, skriver Vera Rusk.

DEBATT: Ta vaccinet så fort det blir möjligt

Enda sättet att återgå till ett normalt liv är att största delen av befolkningen låter vaccinera sig.