Opinion

Från läsarna

Mest läst senaste veckan

Opinion

DEBATT: Fäboda kan räddas

Nyckelordet till varför så många Jakobstadsbor säger nej till byggnation i Fäboda är misstro, skriver Per-Ole Liljelund.

DEBATT: Språkliga konsekvenser av sote-reformen

En förhandsbedömning av språkliga konsekvenser av social- och hälsovårdsreformen är nödvändig, skriver Hans Snellman.

Nyhetsbild

DEBATT: Vad är Kronobys hållning i vårdreformen?

Det kommer motstridiga uppgifter om vilka konsekvenser vårdreformen får för Kronoby, skriver Henrik Huhta.

DEBATT: Också många finländare skulle gärna besöka Sverige

Det handlar om oron och rädsla för smittspridning, inte en negativ attityd mot svenskar, skriver Peter Wikblad.

DEBATT: Beakta alla aspekter av glasiglor

Både placeringen och klimatperspektivet måste beaktas innan förhastade beslut om glasiglorna görs.

KOLUMN: Det finns inte bara en sanning om coronavåren

Satsningarna på barn och ungas välmående måste vara ett långsiktigt projekt, som styr de politiska val som görs under flera år framöver, skriver undervisningsminister Li Andersson.

Nyhetsbild

DEBATT: Låt Fäboda fortsätta vara allas

Ju mer jag fått veta om projektet med iglorna, desto mer fundersam blir jag, skriver Malin Klingenberg.

DEBATT: Inskränk inte människors fritid

Jag är förvånad över tekniska nämndens inställning till iglorna, skriver Leif Wiik.

Nyhetsbild

DEBATT: Bevara Fäboda för framtiden

Fäboda är en av få återstående allmänningar, ett delat rum dit många söker sig. Frågorna är nu fler än svaren, skriver Christin Furu.

DEBATT: Rädda Fäboda från förstörelse

Sorgligt att många fjärmat sig så från naturen att de måste ligga instängda i en glaskuvös, skriver Stina Fellman.

Nyhetsbild

DEBATT: Det är här vi vilar vår själ

Glashus är inget speciellt men att få uppleva orörd natur med alla sina sinnen är få förunnat.

Nyhetsbild

DEBATT: Tänk efter innan det är för sent

Det finns inget man kan placera på de känsliga klipporna i Fäboda som skulle tillföra något positivt.

Nyhetsbild

DEBATT: Oförmåga att planera Fäboda

Turismen i Finland är ungefär lika stor som skogsindustrin och större än livsmedelsindustrin, men Jakobstad är förlorare, skriver Runar Romar.

Nyhetsbild

DEBATT: Förstör inte vårt Fäboda

Så oförståndiga kan vi inte vara att vi för alltid förstör den sällsynta gåva som tidigare generationer värnat om, skriver Wava Stürmer.

DEBATT: Bönesvar och tryck på pausknappen

Man ber om en förändring på flera plan, men så var det "någon" som tryckte på pausknappen, skriver Else-May Nylund.

DEBATT: "Finlands väg" borde vara vägen ur krisen

Självdisciplin, arbete, företagsamhet och sunt förnuft verkar vara en bristvara i alltför många länder, skriver Bjarne Kallis.

DEBATT: Har Nykarleby blivit girig?

Tidigare ville Nykarleby locka invånare med förmånliga avgifter, men nu vet jag inte, skriver Fride Henriksson.

DEBATT: Varthän Kronoby?

Budskapen om situationen för Kronoby är motstridiga och jag är knappast den enda som undrar hur det kommer sig, skriver Liisa Riska.

DEBATT: Synda inte mer

Vi kan inte kräva straff för att någon har en åsikt, skriver Gustav Skuthälla.

Nyhetsbild

DEBATT: Kommunen har skyldighet att agera

I lagen om smittsamma sjukdomar står klart att kommunen har ansvar att förhindra smittspridning, skriver Johan Pensar.

DEBATT: Vi fattar inga lättvindiga beslut

Arrangörerna kommer inom kort att fatta beslut om marknaden, som planerat, uppger Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap.

Nyhetsbild

DEBATT: Om evenemang i Nykarleby

Det pågår en hätsk debatt på sociala medier om Juthbackamarknaden och coronaepidemin, konstaterar stadsdirektör Mats Brandt.

Nyhetsbild

DEBATT: Östanpå badplats saknar faciliteter

Östanpå badplats är populär bland barn och vuxna men har brister som borde åtgärdas.

DEBATT: Sexuella minoriteters rättigheter ska förverkligas

Finlands Svenska Skolungdomsförbund kräver förbättring vad gäller regnbågsunga och deras studieförhållanden.

DEBATT: Kronoby bör hålla fast vid sjukhuset i Karleby

Med god vilja ordnar det sig även om läkaren talar en annan dialekt eller andra språk, skriver Bengt Hästbacka.