Opinion

Från läsarna

Mest läst senaste veckan

Opinion

DEBATT: Hoppas på fler regnbågskommuner i Svenskfinland

SAMHÄLLE

DEBATT: KD vill ha en sansad klimatpolitik

POLITIK I ett svar på SFP-insändare förtydligar representanter för KD sin ståndpunkt om klimatfrågan, läroplikten och EU.

DEBATT: Ta hand om era medmänniskor

SAMHÄLLE

DEBATT: Mobbningen kan förvärras när skolorna stängs

CORONA Regeringen borde tänka på vad som händer i ungdomarnas liv när skolorna nu åter ska stängas, skriver Staffan Nylund.

Nyhetsbild

DEBATT: Gör Norden till världens första fossilfria region

KLIMATET De nordiska naturskyddsföreningarna har gemensamt närmat sig Nordens regeringar med en begäran om att de ska ta sitt klimatansvar.

DEBATT: Räcker det inte med tredubbel beskattning?

EKONOMI Skatt på lön, skatt på vinst, skatt på dividender. Skatterna är många för ägare till onoterade bolag, skriver Peter Östman som svar till Lars-Johan Andersson.

Nyhetsbild

DEBATT: Kommunen tycks vilja ha vindkraft till varje pris

VINDKRAFT

DEBATT: Svårt att tuta och köra med valet den 18 april

VAL

DEBATT: Konstiga beskyllningar från KD

POLITIK

DEBATT: Man ska vara ärlig i politiken

POLITIK

DEBATT: Rikedom för få sipprar inte ner till välstånd för alla

EKONOMI Kunde man ändå inte fundera på en 15 procentig skatt på dividender, undrar Lars-Johan Andersson.

Nyhetsbild

DEBATT: Så här fungerar Alma daghem

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Nyhetsbild

DEBATT: Ja, kommunerna är viktiga aktörer i miljöfrågan

KLIMAT Nykarleby Kraftverk har länge arbetat för hållbara alternativ, och dit hör biobränslen, skriver bolagets styrelseordförande Bengt Jansson.

Nyhetsbild

DEBATT: Skjut inte budbäraren – det går sakta för Finland

EKONOMI De investeringar som görs nu ger föga hopp om att Finland ska komma i kapp andra när det gäller ekonomisk utveckling, skriver Johnny Åkerholm.

DEBATT: Ett finlandssvenskt borgerligt alternativ

POLITIK Vi avvisar vänsterradikala teorier som bland annat relativiserar könens existens och anser att en förlängd läroplikt är statligt förmynderi.

DEBATT: SFP har jobbat målmedvetet med valet

DEBATT: Realia gav Ebba service till avtalat pris

BOENDE

DEBATT: Nu behövs samarbete mer än någonsin

Det är dags för skolor, daghem och föräldraföreningar att med gemensamma krafter stärka välmåendet och inge barn och unga hopp.

DEBATT: Språkkunskapslagen bör ses över

Redan priset på det stora språkprovet försätter svenskspråkiga i en ojämlik situation när det gäller statliga tjänster, skriver folktingssekreterare Christina Gestrin.

DEBATT: Nej, SFP vill inte tysta någon

POLITIK Owe Sjölund försvarar de ändringar i Jakobstadspolitiken som är aktuella inför måndagens fullmäktigemöte.

Nyhetsbild

DEBATT: Resultatet av Språkbarometern 2020 smickrar inte Jakobstad

Man borde på alla sätt motarbeta att den finskspråkiga befolkningen flyttar bort från Jakobstad, skriver Helinä Sipinen.

DEBATT: Därför behövs ledarskap baserat på värderingar i Jakobstad

Vi behöver jobba hårt för att förändra invanda mönster och våga se på vilka värderingar vi önskar kommunicera för att öka sysselsättningen.

Nyhetsbild

DEBATT: Morgonmålet på Alma daghem

Föräldrarna måste få veta om deras barn inte kan serveras morgonmål, skriver Minna Luomala.

DEBATT: Fokusera på luftföreningar i kommunen

Vi måste sluta blunda för att luftföroreningar leder till en förtida död för många människor, skriva Jan-Ove Nyman.

DEBATT: Nu måste vi göra mer för att unga ska må bättre

Det måste finnas konsekvenser för kommuner som bryter mot lagen om elev- och studerandevård, skriver Alexandra Wegelius.