Opinion

Insändare

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

DEBATT: Plankorsningsolyckan i Raseborg

Kommer riksåklagaren att väcka åtal mot Trafikverket, Raseborgs kommun och Försvarsmakten?

DEBATT: Tvångssammanslagning!

Karleby firade ortens 600-åriga tillvaro. På Jungsborg mottog kommunens ledning gratulationer.

DEBATT: Städerna kan ju byta namn

År 1975 firade Karleby 600-års jubileum (fast det är äldre än så) och nu kommer man redan att fira 400-års jubileum. (Tänk vad tiden går).

DEBATT: Därför behövs svenska strukturer inom utbildningen

Det är lätt att räkna ut att utbildningen kommer att diskuteras under nästa riksdagsperiod. Den svenska utbildningen i Finland måste tryggas.

DEBATT: Skola och utbildning är Finlands ryggrad

Finland är vida känt för sitt högkvalitativa utbildningssystem och påståendet att vi behöver satsa på utbildningen är inte revolutionerande – frågar ni mig är det självklart.

Nyhetsbild

DEBATT: Välj rätt – välj Jesus!

"Vi är så glada för det du skriver i tidningarna!" sa en dam till mig nyligen.

DEBATT: Absolut nej till fiskodling utanför Jakobstad

Nu har Ekofish Ab kungjort en ansökan om tillstånd för fiskodling. Nu är det dags att agera och lämna in anmärkningar och åsikter!

DEBATT: Mikroföretagen borde få förtjäna mer

Österbotten sägs vara företagandets förlovade landskap och det stämmer också väl överens med verkligheten.

DEBATT: Landskapsreformen skall begravas!

I nästan samma andetag som statsminister Sipilä meddelade att regeringen avgår och social- och hälsovårdsreformen avslutas meddelade han att landskapsreformen lever vidare.

DEBATT: En social- och hälsovårdsreform som är bra för hela Finland

Regeringen har avgått före mandatperiodens slut.

Nyhetsbild

DEBATT: Sänkt promillegräns medför säkerhet

Rattfylleri låg bakom drygt en femtedel av trafikolyckorna på allmän väg år 2018, enligt Statistikcentralen.

DEBATT: Sexuellt våld är ett komplext samhällsproblem

Misstankarna om sexualbrott mot minderåriga i Uleåborg och Helsingfors väckte stora reaktioner när statsminister Juha Sipilä och president Sauli Niinistö fördömde brottet.

DEBATT: Satsning på utbildning och forskning behövs för Finlands fortsatta framgång

Nästa regeringsperiod behöver en satsning på högskolorna, den forskning dessa bedriver och utbildningen dessa erbjuder. 

DEBATT: Rätt person för ett krävande ämbete

Biskopens uppgifter är krävande och den som väljs till ämbetet ställs inför stora andliga och administrativa utmaningar.

DEBATT: Korta avståndet till MÖCS räddar liv

Sjukvårdspolitiker inom Vasa sjukvårdsdistrikt tycks vara oroade över ”läckaget till Karleby”.

Nyhetsbild

DEBATT: Dra nytta av beredningsarbetet inom vården

Juha Sipiläs regering och vårdreformen sprack i fredags, en knapp månad innan riksdagsvalet.

DEBATT: Utsatta åldringar, vårdare och invandrare

Hur skall vi kunna upprätthålla en god och värdig åldringsvård? Hur skall vi få tillräckligt många som känner att här vill jag göra en insats?

DEBATT: En biskop som vågar vara ledare

Det är snart dags för biskopsval och för mig är det en historisk händelse. Jag får för första gången rösta i det valet.

DEBATT: En biskop med sann frid till Borgå stift

Snart kommer ett biskopsval att äga rum i Borgå stift. Den 19 mars klockan 13 är det den första omgången av valet.

DEBATT: Bygg om, tänk om

På människans hälsa och välbefinnande inverkar många faktorer samtidigt. En av dessa faktorer är inomhusmiljön i byggnaderna.