Opinion

Insändare

DEBATT: Regeringen Sipilä mobbar en sovande björn

Har regeringen Sipilä inget att tänka med – hela tiden kommer man med nya försämringar för medborgarna, med medveten mobbning försöker man ställa medborgarna mot varandra enligt principen söndra och härska.

DEBATT: Bara rätta åsikter?

Henrik Othman reflekterar i Öt:s ledare 18.9 kring vad Sirkka-Liisa Anttila menar när hon skriver (16.9) att dagens Finland präglas av intolerans. Jag förstår precis vad hon menar.

DEBATT: Tillräcklig grundfinansiering nödvändig inom utbildningssektorn

Det utbildningslöfte samtliga partier gav inför riksdagsvalet 2015 om att inte skära i utbildningen höll som känt inte och många har vi varit som kraftigt kritiserat detta. Orsaken till att löftet gavs var att nedskärningarna inom utbildningssektorn under flera perioder varit stora. Samtliga riksdagspartier är alltså skyldiga till nedskärningarna.

DEBATT: Det ofödda fostrets värde

Timo Soini har fått mycket kritik för att han som minister har försvarat fostrets värde, alltså livet. Det finns ingen farsot eller epidemi i världen, som skördat så många människoliv, som genom aborter. Dödsriket själv står bakom den falska fasaden, att man genom aborterna försvarar de mänskliga rättigheterna och kvinnors rättigheter.

DEBATT: Idrottshallen i Kronoby

Jag har haft ansvaret för idrottshallen i Kronoby i två år nu, har självmant sagt upp kontraktet på grund av tidsbrist. Det har varit intressant att se och följa de ungdomar som tränat eller annars varit där.

Mest läst senaste veckan

Opinion

DEBATT: SDP använder såväl karta som kompass flitigt

Henrik Othman analyserar i sin ledare i ÖT (13.9) socialdemokratin i Europa och spekulerar kring uteblivna framgångar för partiet. Othman har såtillvida rätt att de senaste årens val inte har varit speciellt framgångsrika för socialdemokratin runt om i Europa. Däremot missar Othman rejält i sin analys när han menar att den socialdemokratiska saknar både karta och kompass, speciellt gällande SDP i Finland.

DEBATT: Livsfarlig varg

GPS på varg ingen räddning för jägaren!

De flesta jägare kan följa hunden på realtid med ett GPS halsband. Av någon underlig an-ledning har Lukes, som vi nog förstår medvetet en positionsfördröjning på varghalsbandet på flera timmar vilket betyder att jägaren inte vet var vargen rör sig då han släpper hunden.

Nyhetsbild

DEBATT: Återinför stadsnamnet Gamlakarleby

Karleby stad har inlett förberedelserna för att fira sitt 400-års jubileum år 2020. Staden grundades som Gamlakarleby av Sveriges kung Gustav II Adolf år 1620.

DEBATT: GPS på varg ingen räddning för jägaren

De flesta jägare kan följa hunden på realtid med ett GPS-halsband. Av någon underlig anledning har Lukes, som vi nog förstår medvetet, en positionsfördröjning på varghalsbandet på flera timmar vilket betyder att jägaren inte vet var vargen rör sig då han släpper hunden.

Nyhetsbild

DEBATT: Nu tycks landsbygden avfolkas med alla medel

Med alla till buds stående medel skall landsbygden avfolkas och ge plats för en sedan länge nästan utrotad varg. Återigen får vi snällt se på när statsmakten kör över oss landsbygdsbor med buller och bång.

DEBATT: Mycket har gjorts för riksväg 8

Kommunikationsministeriets förslag att klassa ner riksväg 8 kom som en otrevlig överraskning för Österbotten.

DEBATT: Riksåttan för viktig för Finlands utveckling och ekonomi för att ignoreras

Vi undertecknade noterade med största förvåning och besvikelse när vi såg Kommunikationsministeriets utlåtande kring stomnätet. Att den för våra regioner så viktiga riksväg 8 prioriteras ner är för oss obegripligt och fullständigt fel.

DEBATT: Handeln måste ta sitt ansvar före det är för sent

Det finländska lantbruket blöder. Och det beror inte enbart på sommarens torka och svaga skörderesultat. Inte heller på grund av att fjolårets skörd regnade bort. Visserligen förvärrar det krisen men problemet är betydligt allvarligare. Lyckligtvis beslöt regeringen, i samband med budgetrian, att bevilja lantbruket ett krispaket på 65 miljoner euro utöver de 21,5 miljoner som redan var reserverade i anslutning till budgetramarna i våras.

DEBATT: Många problem med FPA-taxi

FPA:s taxiersättningsmodell får skarp kritik. Taxilagen ändrades från 1.7.2018. Alla taxiresor som FPA ersätter ska beställas via en taxicentral.

DEBATT: Mörk bild av köttproduktionen

Svensk Ungdoms viceordförande Frida Sigfrids målar i VBL 30.8 upp en mycket mörk bild av köttkonsumtion och -produktion.

DEBATT: Verkligt dålig tajmning

I 34 år har Nordiska konstskolan verkat i vår stad. Nu meddelar samkommunen Kvarnen att skolan ska läggas ner, endast några dagar innan studierna ska börja.

DEBATT: Vargarnas intresse

Tillvarata vargarnas intresse. Det är precis det, det handlar om. Om jag fattat det rätt beviljar staten 300.000 euro för en, ”vargkontaktperson”, förmedlare, i västra Finland.

DEBATT: Fel släckt i vargfrågan

Vargfrågan är tydligen en het boll i vissa kretsar inom stats- och viltvårdsförvaltningen. Regeringens satsningar på uppföljning av vargstammen med 300.000 euro och satsningar på så kallade vargrevirgrupper är exempel på hur staten biter sig i svansen genom att överproblematisera och bygga upp en kostsam byråkrati kring viltdjursförvaltningen.

DEBATT: Företag ska uppmuntras att anställa unga

Finlands sysselsättningsgrad förbättras, men den är fortsättningsvis långt från övriga Nordens. Det mest effektiva och hållbara sättet att bevara välfärdssamhället på sikt är att värna om sysselsättningen, och unga kommer att vara avgörande i att nå det målet.

Nyhetsbild

DEBATT: Varför sidsteppas Centria i stadens beslut?

Jakobstads stadstyrelse har fattat konstiga beslut som vi fullmäktigemedlemmar har fått bekanta oss med enbart via regionala medier.

Nyhetsbild

DEBATT: Vart försvann värderingarna i politiken?

Varför går jag så aktivt in i politiken just nu? Frågan möter jag så gott som dagligen.

DEBATT: Trängd situation inom dagvården

Vid vårens sista fullmäktigemöte i Pedersöre (18.6 -18) röstades KD:s förslag om återinfört kommuntillägg ner.

DEBATT: Jordbrukarna fick litet plåster på stort sår

Regeringen har i budgetbehandlingen beslutat om ett krispaket till jordbruket på 65 miljoner euro. I förhållande till de förluster på cirka 400 miljoner euro torkan orsakat lantbruket är krispaketet ett litet plåster på ett stort sår.

Nyhetsbild

DEBATT: Adhd-patienter behöver amfetaminet

Ett antal falska profeter har förstört ryktet för de vetenskapligt utprovade vaccinerna. Nu får vi hoppas att de inte har samma framgång när det gäller att undergräva amfetaminets betydelse för adhd-drabbade.

DEBATT: Nya vindar drog in i Karleby

Svenska språket och bilden av Karleby som tvåspråkig stad har bleknat under de senaste årtionden.

Nyhetsbild

DEBATT: SFP uttalar sig om utbildning och riksåttan

SFP vill satsa på skolan, utbildningen. Det skapar framtidstro och bäddar för ett framgångsrikt Finland. Det betonade gruppordförande Thomas Blomqvist och partiledare Anna-Maja Henriksson då Svenska riksdagsgruppen på tisdagen avslutade sitt sommarmöte i Helsingfors.

Nyhetsbild

DEBATT: Aldrig ger vi upp ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Jag känner en stark oro för det som händer på vår jord. Smältande isar och glaciärer, förändrade jetströmmar, extremväder allt oftare världen över. Tiden med stora klimatförändringar är här nu.

Nyhetsbild

DEBATT: Fulljour vid Vasa centralsjukhus

Fulljoursjukhus, det vill säga sjukhus med omfattande jour är ett begrepp utan innehåll, utan substans. Det skapades av politiker för att nå enighet i vårdreformen (Sote).