Opinion

Ledare

Mest läst senaste veckan

Opinion

LEDARE: En balansakt på slak lina

Regeringen har fattat de lätta besluten och skjutit de svåra på framtiden. Men i det rådande läget fanns inget bättre alternativ.

LEDARE: Europas tillstånd

Utan digitaliseringen hade pandemin varit en katastrof. Nu kan många jobba på distans och livet fortgå nästan som normalt. Mer kan göras.

LEDARE: Unga vildhjärnor i trafiken

Varför behöver dagens 17-åringar ha en rättighet som har förvägrats tidigare generationer? Är dagens föräldrar mindre benägna att skjutsa sina barn än föräldrar förr?

LEDARE: Styr Trump den stabilaste båten?

3

Hållbarhet måste ta sig fram ur bakgrunden som en megatrend och samtidigt handla om social jämlikhet. En utmaning i en polariserad värld.

LEDARE: Vi måste slippa det ekonomiska problemet

Om vi dels måste oroa oss för ett virus, dels för att vi inte ska ha arbete och pengar, blir det svårare att uthärda och se framåt.

LEDARE: Den svenska sekterismen och dess proselyter

Svenskarna borde få hjälp med att rannsaka sin egen perfektionistiska bild av sig själva. Det är tillåtet att misslyckas.

LEDARE: ”Släpp och haald på sama gaang”

Ingen vet vilka följder de lösare tyglarna får. Men att gränsen Finland-Sverige blir lägre måste man få glädjas åt.

LEDARE: Skolsvenskan är ett brofäste

Den obligatoriska skolsvenskan och -finskan utgör en av de viktigaste inkörsportarna till en ömsesidig förståelse och fredlig samvaro mellan svensk- och finskspråkiga i landet.

LEDARE: Lagar och attityder för lättare liv

Lagstiftningen är viktig, men var och en kan göra mycket med sin attityd till sexuella minoriteter, könsminoriteter och regnbågsfamiljer.

LEDARE: Karleby och Nykarleby kom till av en orsak – för att idka handel

Gamlakarleby och Nykarleby grundades för att skapa den export som skulle ge kungen klirr i kassan. Inser dagens statsmakt att städerna fortfarande tjänar samma syfte?

LEDARE: Säkrare hand på Centerns roder

Striden stod het men Annika Saarikko vann. Det är bra med en säkrare hand på rodret än Kulmunis.

LEDARE: Högt pris för billiga kläder

Hur svårt är det för företagen att ta ansvar och hålla koll på hur deras produkter tillverkas? Är det verkligen den enskilda konsumentens uppgift?

LEDARE: EU står inför sitt eldprov

Ögonöppnande samtidsskildringar av den typ som den bulgariska statsvetaren Alex Krastev har åstadkommit hjälper oss världsmedborgare att hitta den rätta vägen framåt.

LEDARE: Vaktombyte i vilset parti

Centerns kräftgång beror knappast på en oförmåga att tänka ut  samhällsreformer. Den beror på att partiet fallit offer för strukturomvandlingen.

LEDARE: Friheten att smitta andra med corona

Den sociala kontrollen människor emellan tenderar att aktiveras under ett yttre hot. Det skapar ett tryck som påverkar vars och ens personliga ansvarstagande.

LEDARE: Tillåt skyddsjakt på skadefåglar

En statlig arbetsgrupp föreslår åtgärder för att få bukt med vitkindade gäss. Man kunde önska sig samma iver att åtgärda skarvproblemet.

LEDARE: Över en miljon ville genast ha appen

I Finland var det många som snabbt laddade ner landets egna coronaspårningsapp för att bidra till att stoppa smittkedjor.

LEDARE: Kulturen i kläm i en tid då den behövs som mest

Alla, och inte minst de som jobbar inom kulturen, skulle ha stor nytta av coronabeslut som respekterar rättsstatsprincipen och de lagar vi har stiftat.

LEDARE: Pratet om psykisk ohälsa

En klass i Svenskfinland år 2020: Unga ska presentera något de följer på Youtube. Nästan alla väljer någon som pratar om psykisk ohälsa. Och de är många.

LEDARE: Partipolitik i undantagsförhållanden

De borgerliga partierna Centern, Samlingspartiet och Svenska folkpartiet håller försenade partikongresser. En ny partiledare torde bli vald.

LEDARE: UPM ser om sitt hus

Att UPM nu lägger ner i Jämsä är nog mer affärsstrategi från skogsbolagets sida än en följd av en plötsligt försvagad konkurrenskraft.

LEDARE: Larsmo topprankas, men Jakobstad har jobben

Att Larsmo koras till den mest framgångsrika kommunen i landet känns lite udda med tanke på att de jobb som finns i kommunen inte ens räcker till hälften av de yrkesverksamma.

LEDARE: Åtminstone ett virus nästan borta

Nu finns bara två länder i hela världen där nya fall av ett vilt poliovirus upptäcks: Afghanistan och Pakistan.

LEDARE: SDP-beslut kan bli ödesdigert för Österbotten

Några tiotal kongressrösters skillnad kan på lång sikt få enorma konsekvenser för tusentals människors utkomst, för ett helt lands totala exportintäkter och en politisk rörelses framtid.

LEDARE: Lynchmobben förgiftar samhället

Lagstiftningen kring sociala medier borde skärpas betydligt. Bland annat borde diskussionsgruppernas upprätthållare påföras ett straffrättsligt utgivaransvar.