Opinion

Ledare

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

LEDARE: Välfärdsstat under rekonstruktion

Också mindre folkrika regioner som Österbotten och Åland kan skapa ett gott välstånd, i synnerhet om regionerna själva skulle få behålla det de skrapar ihop.

Nyhetsbild

LEDARE: Mångdimensionellt hot mot farmnäringen

Pälsfarmarna verkar i frågan om avelsexport kämpa mot väderkvarnarna. Kineserna har under senare år bedrivit en expansiv, ja nästan aggressiv verksamhet.

Nyhetsbild

LEDARE: Novemberväder i januari

Det har varit en ovanligt mild vinter hittills. Snö kommer att bli allt ovanligare för kommande generationer.

Nyhetsbild

LEDARE: Timo Soini kan bli president

Egentligen lever vi i dag i något man kan kalla en mediokrati, ett styrelseskick i vilket massmedia har makten.

Nyhetsbild

LEDARE: Regeringen borde plocka ner hängsnaran

Det faktum att vi just nu i många olika avseenden befinner oss i en brytningstid kan ge vårt land god draghjälp i den ekonomiska tillväxten.

Nyhetsbild

LEDARE: Sverige – vår bästa vän

Försvarssamarbetet med Sverige fördjupas ytterligare. Frågan är om Finland också ska handla Gripenplan.

Nyhetsbild

LEDARE: Arbetet handlar inte bara om arbetstiden

Det kan bli en turbulent vårvinter när det ska förhandlas om vårdpersonalens löneförhöjning och arbetstid. När talar vi om vad arbetet handlar om?

Nyhetsbild

LEDARE: Dråpmisstänkt fri i kraft av ny lag

Förundersökningsledaren hade knappast gått in för ett alternativ till rannsakningshäkte ifall den dråpmisstänkta skulle utgöra en fara för allmänhetens liv och hälsa.

Nyhetsbild

LEDARE: Krysset som splittrar klassrummet

Är det ändamålsenligt att separera elever mellan religion och livsåskådning, eller kunde ämnena kombineras?

Nyhetsbild

LEDARE: Jakobstad går, lyckligt nog, mot strömmen

Butiksdöden sprider sig. Men centrumhandeln i Jakobstad kan klara sig som en följd av att planerna på ett storhandelscentrum i Edsevö rann ut i sanden.

Nyhetsbild

LEDARE: Framtiden finns där barnen finns

Statistikcentralens data visar att den självförverkligande, urbaniserade singelkvinnan inte är representativ för landet som helhet.

Nyhetsbild

LEDARE: Inte tillräckligt tomt för att få en chans?

Besluten om vilka bybutiker som får stöd uppfattas som godtyckliga lösningar på problemet med många sökande och lite pengar.

Nyhetsbild

LEDARE: Strömmingar mot farliga strömningar

Strömmingar är svaga så länge de är ensamma, men desto starkare om de uppträder i stim. Därför får vi hoppas på många anhängare för den finländska Strömmingsrörelsen.

Nyhetsbild

LEDARE: Vi behöver en ny, ekonomisk teori

Nu gäller det att hitta ur den otyglade globaliseringen utan att vi hamnar in i den otyglade nynationalismens inskränkthet.

Nyhetsbild

LEDARE Mellan dystopi och framtidshopp

Nu är 10-talet till ända och 20-talet knackar på. Blir världen bättre eller sämre? Det kan vi vara med om att avgöra.

Nyhetsbild

LEDARE Handelsintresserad 25-åring har det kämpigt

USA ogillar världshandelsorganisationen WTO och har nu lamslagit dess appellationsdomstol. Sedan 10.12. har domstolen en enda ledamot.

Nyhetsbild

LEDARE: Vägen ur extremism måste vara framkomlig

Hur blir man en våldsbejakande, extremt radikaliserad människa, och kan man normaliseras igen?

Nyhetsbild

LEDARE: Österbotten är inte förskonat från samhällsgiftet

Vad vinner vi på att kalla stadsdirektören för en okänslig "sprätt i kostym"? Vi borde få slut på hatpratet innan det är för sent.

Nyhetsbild

LEDARE Ensamhushållen är betydligt fler än du tror

En och en halv miljon finländare bor ensamma. Men vår bild av hur samhället ser ut har inte riktigt hängt med i den här utvecklingen.

Nyhetsbild

LEDARE Rädda gymnasiet och bildningen

Att gå ut gymnasiet utan att ha läst en enda timme historia går inte. Lägg ned valfrihetsförsöket.

Nyhetsbild

LEDARE: HFD slaktade svarta hästar

Hemlighetsmakerier ökar knappast en kommuns förmåga att attrahera topptalanger. Det förhåller sig snarare precis tvärtom.

Nyhetsbild

LEDARE: Statsekonomin kräver goda nerver

Med tanke på hur världsekonomin ser ut borde regeringen ha sjösatt en del av sina sysselsättningsåtgärder redan från årsskiftet.

Nyhetsbild

LEDARE: Med respekt för barns privatliv

Många barn finns på sociala medier redan innan de kommit till världen. Som ultraljudsbilder. Och sedan fortsätter deras liv visas.

Nyhetsbild

LEDARE: Lurendrejarna som skor sig på människors nöd

Bioresonansbehandlingar liknar mer bedrägeri än vård. Därför borde vi i Finland nödvändigtvis få en kvacksalverilag.