Opinion

Ledare

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

LEDARE: När misstron äter upp framtiden

Fransk fråga: Kan representativ demokrati på något sätt förenas med ett utökat direkt inflytande?

Nyhetsbild

LEDARE: Polisen har hamnat i ett tillstånd av hypotermi

2

Polisen kommer då den hinner, om den tycker att ditt ärende är prioriterat. Om inte, kommer den inte alls.

Nyhetsbild

LEDARE: Nytt lagförslag om operationer är ett hån mot Jakobstadsregionen

2

Regeringens lagpaket kring sjuk- och hälsovården känns som ett enda stort svek och som en oerhört fräck attack på de samhällsbyggen som har åstadkommits av tidigare beslutsfattargenerationer.

Nyhetsbild

LEDARE: Klockan klämtar för reformerna

Riksdagen har samlats för sin slutspurt. De stora reformerna borde fås i mål. Mjölksyran bränner i benen och allt fler börjar tvivla på att regeringen lyckas få sina reformförslag godkända av riksdagen.

Nyhetsbild

LEDARE: Många djupt olyckliga i världens lyckligaste land

Finlands folk har delats i vinnare och förlorare. En färsk läsarpejling blottar att alltför många finländare lider ekonomiskt.

Nyhetsbild

LEDARE: Även den här gången drabbades Österbotten

Troms fjällvärld är ett extremt farligt ställe. Sedan år 2004 har inte mindre än 28 människor omkommit i snöskred i området.

Nyhetsbild

LEDARE: Nya utmaningar för jordbruket

Ledare Trots att alla ska ha mat tycks livsmedelsproduktionen inte vara någon självklarhet. Vädret som har stor betydelse för livsmedelsproduktionen är alltid ett osäkerhetsmoment. Nästan lika oberäknelig tycks även jordbrukspolitiken vara.

Nyhetsbild

LEDARE: Dags att positionera Jakobstadsregionen

1

Jakobstads grannar kan inte hänvisa till gamla principbeslut om att förbli självständiga – spelplanen är en annan om de stora, statliga reformerna och Vasa-Korsholmsfusionen blir av.

Nyhetsbild

LEDARE: Stormen synliggjorde samhällsklyfta

3

Eftersom stadsbor prioriteras då det gäller elleveransen vore det skäl att prioritera elsäkerheten i periferin.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Hotad demokrati oroar Niinistö

1

Den röda tråden, under de sju år Niinistö hållit sina nyårstal, har varit att varje medborgare i sin vardag bör ta ett personligt ansvar för sina gärningar.

Nyhetsbild

Ledare: Euron har levt i två decennier

Den 1 januari 1999 blev euron den officiella valutan i euroområdet. Den gemensam valutan har varit omstridd, men klarat sig också genom svåra kriser under de 20 år som gått.

Nyhetsbild

LEDARE: Hårdare kamp om arbetskraften

LEDARE Ett ökat intresse för befolkningssiffrorna har synts i kommunerna under året som nu går mot sitt slut. Regionen kämpar med ett vikande befolkningsunderlag som på sikt är oroande.

Nyhetsbild

LEDARE: Oetiskt beteende ska slås ner hårt

LEDARE Framgångar har ett pris. Men någon gräns måste det finnas. Därför är det bra att fallet Titta Heikkilä behandlas grundligt.

Nyhetsbild

LEDARE: Möt Askungens skumgummivadderade syster

1

Att olika typer av kroppsfixering är en smärtsam realitet till och med för en del småflickor verkar inte ha nått fram till Nationalbaletten.

Nyhetsbild

LEDARE: Svårdefinierad jämlikhet

Frågan om jämlik behandling av invånarna är känslig för de kommunala beslutsfattarna. Principen om jämlikhet inför lagen är en av grundpelarna i vår förvaltning. Samtidigt ges plats för tolkning i konkreta fall.

Nyhetsbild

Ledare: Det långvarigas privilegium

Det långvarigas privilegium är att kunna göra oss större och djupare än vad bara tillfället och nuet förmår.

Nyhetsbild

LEDARE: Börsåret går på minus – kan förebåda krasch i världsekonomin

Något som liknar en illavarslande trend finns i världsekonomin, för närvarande. Men exakt vad som sker vet vi först en bra bit in på nästa år.

Nyhetsbild

LEDARE: En väntad kräftgång för sociala medier

Resultaten i en färsk förtroendebarometer ger nytt hopp för etablerade mediehus och den seriösa journalistiken.

Nyhetsbild

LEDARE: Ökad press på Sveriges partier

LEDARE Hotet om nyval lägger en allt större press på de svenska politiska partierna. Regeringsbildningen har i praktiken stått stilla.

Nyhetsbild

LEDARE: Skjut bort cityvargen – den inkräktar på våra rättigheter

3

Förmodligen är skyddsjakt på varg den bästa metoden. Den skulle göra närgångna individer mer skygga.

Nyhetsbild

LEDARE: Orpo verkar inte ha koll på räkenskaperna

1

Ett ministerium som inte prickar rätt på några miljarder euro då det gäller statsskulden kan knappast trovärdigt uppskatta kostnadseffekten av tidernas största vårdreform.

Nyhetsbild

LEDARE: Fyra män kämpar om makten

LEDARE Finland får sannolikt en ny regeringsbas efter valet i april nästa år. Då det gäller regeringskoalitioner är Finland möjligheternas förlovade land. Knappast får vi ett valresultat som skapar ett liknande dödläge som i Sverige.

Nyhetsbild

LEDARE: De flesta sexualbrott är fortfarande inhemska

5

Sannfinländarna kommer tyvärr att försöka utnyttja den mediala uppmärksamheten kring och sprängkraften i Uleåborgsövergreppen för att öka sitt eget väljarstöd.

Nyhetsbild

LEDARE: Glöm lärarna – fokusera på finanssvindlarna

2

Den svindlande finanseliten är ett betydligt större samhällsproblem än lärare som får gåvor av sina elever vid skolårets slut.

Nyhetsbild

Ledare: Gula västar får Macron att backa

Det är något av en paradox att de Gula västarna verkar vara en lika löst sammansatt rörelse som Macrons egen heterogena rörelse ”En Marche”.