Glad & arg idag

Glad idag...

... är en person

Glad idag...

... är caravanare

Arg idag...

... är man

Arg i dag...

...är en larsmobo

Arg i dag...

...är en jordbrukare i Kållby

Arg i dag...

...är en cyklist från Kyrkostrand

Glad i dag...

...är en stadsbo

Arg i dag...

... är en synskadad i Jakobstad.

Glad i dag...

...är en cyklist i Nykarleby

Arg i dag...

...är en stadsbo

Arg i dag...

...är en Kronobybo

Glad i dag...

...är en konsertbesökare

Glad i dag...

...är en Jeppisbo

Arg idag...

... är en Sandsundbo

Arg idag...

... är en äldre man

Arg idag...

... är en Bennäsbo

Glad idag...

... är en Nykarlebybo

Glad idag...

... är en familj

Glad idag...

... är man.

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo

Glad i dag...

...är en mamma

Glad i dag...

...är en Larsmobo

Arg i dag...

...är en Sandsundbo

Arg i dag...

...är en förälder

Glad i dag...

...är en Skutnäsbo

Glad i dag...

...är en frivilligt gravid kvinna

Arg i dag...

...är en bybo

Glad i dag...

...är en jeppisbo

Glad i dag...

...är Anette

Glad i dag...

...är en mamma

Glad i dag...

...är en person

Glad i dag...

...är en person

Glad i dag...

...är en Jakobstadskvinna

Arg i dag...

...är föräldrar till en sommarjobbade ungdom

Glad i dag

Glad i dag är Marita i Jakobstad.

Glad idag...

... är en mamma i Purmo

Arg i dag...

... är en Kållbybo.

Glad i dag...

...är personalen och de boende

Glad i dag...

...är en kvinna

Arg i dag...

...är en person

Glad i dag...

... är den 89-åriga tanten.

Glad i dag...

...är en kvinna

Arg i dag...

...är en person

Arg i dag...

...är en båtägare

Glad i dag...

...är en Skatabo

Glad idag...

... är en Bennäsbo

Arg i dag...

...är en Kållbybo

Arg idag...

... är en mamma

Glad i dag...

...är en Larsmobo

Arg i dag...

... är en cyklist