Glad & arg idag

Glad i dag ...

... är Sursiks kökspersonal

Glad i dag ...

... är vi på Victoria

Arg idag...

... är en kund

Arg idag...

... är en dam

Arg idag...

... är en person

Arg idag...

... är jag

Glada i dag ...

... är pensionärerna vid Esselunden

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo

Arg i dag...

...är en Kållbybo

Glad i dag...

...är föräldrar och barn i Kivilös

Glad idag...

... är jag

Arg idag...

... är en bilist

Glad idag...

... är jag

Arg idag...

... är jag

Glad i dag ...

... är en skogsgumma.

Arg i dag ...

... är en mamma

Glad i dag ...

... är en förälder

Glad i dag

... är en kvinna

Glad i dag

... är några Kållbybor

Glad idag...

... är en mamma

Arg idag...

... är en bilist

Arg idag...

... är en person i Jakobstad

Arg idag...

... är jag

Arg i dag...

... är en person.

Glad i dag...

... är en 90-åring.

Arg idag...

... är vi som besökte Sandåsen

Glad idag...

... är en Jakobstadsbo

Arg idag...

... är en Jeppisbo

Arg i dag...

... är en motionär.

Arg i dag...

...är en Essebo

Arg idag...

... är en ungdom

Glad idag...

... är föräldrar och barn

Glad i dag...

är en pappa och en pojke

Arg i dag...

... är en Jakobstadsbo.

Glad i dag...

...är en

Arg i dag ...

... är en skattebetalare

Glad i dag...

...är en mormor

Glad i dag...

...är en Sundbybo

Arg i dag...

...är en kund

Arg i dag ...

... är en person

Arg i dag

är en Killingholmenbo

Glad i dag...

... är en förälder.

Glad i dag ...

... är en Kronobybo

Arg i dag...

Arg i dag

...är en förälder

Glad idag...

... är jag

Glad idag...

... är en Jeppisbo

Glad idag...

... blir man

Glad idag...

... är jag

Glad idag...

... är personalen på Björkbacka och Solbacken