Glad & arg idag

Glad idag...

... är en liten patient

Arg i dag...

...är en fotgängare

Glad i dag...

...är flera Nedervetilbor

Glad i dag...

...är jag och min katt

Glad idag...

... är en Essebo

Glad idag...

... är en familj

Glad idag...

... är en Krombibo

Arg i dag...

... är en bilist.

Arg i dag...

...är en Terjärvbo.

Arg i dag är...

... en bilist.

Arg i dag...

...är en mamma

Arg i dag...

...är ett par

Arg idag...

är en mormor...

Glad i dag...

...är en Larsmobo

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo

Glad i dag...

...är en mamma

Arg i dag...

...är en dam

Arg i dag...

...är en småbarnsförälder

Arg i dag...

...är en person

Arg i dag...

...är en Nykarlebybo

Arg i dag...

...är en simhallsbesökare.

Arg i dag...

... är en barnfamilj.

Glad i dag

...är busschauffören

Arg i dag

...är en kommuninvånare

Arg idag...

...ät en arbetare

Arg i dag...

... är en anhörig.

Glad i dag

...är en inflyttad

Glad i dag...

... är en Essebo.

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo

Arg i dag...

...är en Hirvlaxbo

Glad i dag

... är en Larsmobo.

Arg i dag

...är en Kronobybo

Arg i dag...

...är en bilist

Glad i dag ...

... är en person

Glad i dag ...

... är en kvinna.

Arg i dag ...

... är en stadsbo

Glad idag...

... är en förälder

Glad i dag

... är en skattebetalare.

Arg i dag

... är en person med funktionshinder.

Arg i dag

... är en småbarnsfamilj.

Glad i dag...

...är Harry

Glad i dag...

...är elever och personal vid Östensö skola

Arg i dag...

...är en Pedersörebo

Arg i dag...

jakobstad ...är en cyklist

Arg idag...

...är cyklister och fotgängare

Glad i dag...

... är en Jakobstadsbo.

Arg i dag...

...är en medtrafikant

Arg i dag...

...är en pensionär

Glad i dag...

...är man i Purmo

Glad idag...

...är en person