Glad & arg idag

Glad i dag...

... är Daglunden i Larsmo.

Arg i dag...

...är en småbarnsmamma

Glad i dag..

...är lilla jag

Glad i dag...

...är en äldre dam

Glad i dag...

... är lilla jag

Arg i dag...

... är en Sandsundbo

Arg i dag...

... är en villabo

Glad i dag...

...är en Pedersörebo

Arg i dag...

...är en kvinna

Glad i dag...

...är en fiskare

Arg i dag

...är en person

Arg i dag

Glad i dag...

... är en besökare

Glad i dag...

... är en Pedersörebo

Glad i dag...

...är en besökare

Arg idag...

... är en person

Arg idag...

...är en person

Arg idag...

... är en Monäsbo

Glad i dag...

... är en "gambäl nykaabibo".

Glad i dag...

... är en skutnäsbo

Glad i dag...

...är en HBK-mamma

Glad i dag...

..är vi

Arg i dag...

...är en bilist

Arg i dag...

JAKOBSTAD ...är en äldre dam

Arg i dag...

... är ett antal invånare i Jakobstad

Arg i dag...

...är en motionär

Glad i dag...

är en motionär...

Glad i dag...

...är jag

Glad idag...

... är en bilist i Jakobstad

Arg idag...

... är en Eugmobo

Arg i dag...

...är en bilist/cyklist

Glad i dag...

Glad i dag är många...

Arg i dag...

...är en person

Arg i dag...

...är en Larsmobo

Arg i dag...

... är en Larsmobo

Glad idag...

...är jag

Glad i dag...

...är en motionär

Arg i dag...

...är en allergiker

Arg i dag...

..är en spotlightbesökare

Arg i dag....

... är jag

Glad i dag...

... är Trivsels personal

Glad i dag...

... är klienter och personal

Arg i dag...

...är en person

Glad i dag...

... är en föreningsaktiv

Arg i dag...

... är en Juthbackabesökare

Arg idag...

...är en villaägare

Glad i dag...

...är vi föräldrar

Glad i dag...

...är en dam i Purmo

Arg i dag...

...är en Larsmobo

Arg i dag...

... är en båtägare