Glad & arg idag

Glad i dag...

... är en pensionär.

Arg i dag...

... är en skattebetalare.

Glada i dag

...är föräldrar i Kivilös.

Glad i dag...

...är en naturfantast

Glad i dag...

...är Gun och Hans

Arg i dag

...är en Pedersörebo

Arg i dag ...

... är en bilist

Glad idag...

... är en hundägare

Glad i dag...

... är en kvinna.

Glad i dag...

... är en larsmobo.

Glad i dag...

... är en läsare.

Glad i dag...

... är en Jakobstadsbo

Arg i dag ...

... är en ung man

Glad i dag

...är en funktionsvarierad person

Glad i dag

...är en person

Glad idag...

... är en person

Glad idag...

... är åldringarna

Glad i dag ...

.. är en Larsmofamilj.

Glad i dag ...

...  är en stormarketbesökare.

Glad idag...

är en julottebesökare

Glad idag...

... är en läsare

Glad idag...

...är alla boende

Glad idag

...är vi

Glad i dag...

...är en trafikant

Glad i dag ...

... är en trafikant.

Glad i dag ...

... är en gammal friidrottstränare.

Glad i dag...

...är en dam

Glad i dag...

...är en mamma och en pappa

Glad i dag ...

... är en förälder

Arg idag...

...är en bilist

Arg i dag...

...är en pendlare

Glad i dag...

Glad idag...

...är en förälder

Glad i dag...

...är en mamma

Glad i dag...

... är daghemsbarn och personal i jakobstad.

Glad idag...

...är en Larsmobo

Arg i dag...

...är en cyklist

Glad i dag...

...är en mamma

Glad i dag...

....är en småbarnsmamma

Glad i dag...

...är Kronoby familjestödsservice och barnskydd

Arg idag...

...är en bilist

Arg idag...

...är en person

Glad i dag...

...är en moster

Arg i dag...

...är en bilist

Glad i dag...

...är många i Kyrkoby marthaförening

Glad i dag...

...är några besökare

Arg i dag...

...är en bilist

Arg i dag...

...är en bilist

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo

Arg i dag...