Glad & arg idag

Arg idag...

... är en bilist

Arg idag...

... är en Kronobybo

Arg i dag

är en Nykarlebybo

Arg i dag

ARG I DAG är en resenär

Arg i dag...

... är en Kållbybo.

Arg idag...

... är en som reser med tåg.

Glad i dag...

...är en mamma

Arg i dag...

...är en Munsalabo

Glad i dag ...

... är en person

Arg i dag ...

... är en hundägare.

Arg i dag ...

... är en nedervetilmamma

Arg i dag ...

... är en person

Glad i dag...

... är jag

Glad idag...

... är en vinterbadare

Glad idag...

... är en patient

Glad idag...

... är en JG-elev

Glad idag...

...är ett par

Glad i dag...

...är vi som firade Kekri-fest

Glad idag...

... är en förälder

Glad i dag...

...är en man

Glad i dag...

...är anhöriga

Glad i dag...

... är en som fick hjälp med att ta upp båten vid gamla hamn

Glad idag...

...är en gammal dam

Arg idag...

...är en dam

Arg idag...

...är en chaufför

Arg i dag...

...är en chaufför

Glad idag...

...är en äldre herreman

Glad idag...

... är jag

Glad idag...

... är en Jakobstadsbo

Glad i dag...

...är en tjej från landet

Arg i dag...

... är en medtrafikant

Glad i dag...

... är damerna i Kållby simsällskap

Arg i dag...

... är en kvinna

Arg i dag...

... är en person

Glad i dag...

... är Doris i Jakobstad.

Glad i dag...

... är rektor, elever och personal i Lagmans skola.

Glad idag...

...är elever och personal

Arg idag...

...är en familjefar

Arg i dag...

...är en Kronobybo

Glad idag...

...är en person

Arg i dag...

... är en familj i Ytteresse.

Glad i dag ...

... är en person.

Arg i dag ...

... är en dam.

Arg i dag ...

... är en Nykarlebybo.

Glad i dag ...

... är en familj.

Arg idag...

...är en landskapsvårdare

Glad i dag...

...är en heltidsjobbare

Glad i dag...

...är barn och personal

Arg i dag...

...är en trafikant

Arg i dag...

...är en person