Glad & arg idag

Glad idag...

... är jag

Arg idag...

... är en hundägare

Glad i dag...

... är en ÖT-läsare.

Arg i dag...

... är trafikant på Hannulavägen.

Arg i dag....

... är en anhörig.

Arg i dag...

... är en bilist

Glad i dag...

... är Stephan.

Arg i dag

Arg i dag är någon över plast från balar.

Arg i dag...

... är en bilist.

Glad i dag...

...är Pensionärsgillet

Arg idag...

... är en bilist

Glad i dag...

... är Larsmo-Eugmo pensionärsförening

Glad i dag...

...är jag och många med mig

Glad i dag...

...är en person

Glad i dag...

... är en mamma.

Arg i dag...

... är en bilist.

Arg i dag...

... är en anhörig till äldre

Arg i dag...

...är en sjukskötare

Arg i dag...

...är en person

Glad i dag...

... är en bilist

Glad i dag...

... är en idrottstokig

Glad i dag...

... är en patient.

Arg i dag

Arg i dag är en fru i Markbytrakten över Destias tanklösa uttalande. Ingen av oss i utkanten vågar köra med dåliga vinter ringar. Vinterdäcken är vår enda livförsäkring, Destias hjälp kan vi inte att vänta på.

Glad i dag...

Glad i dag är en person åt att soptunnorna vid Viltorpet var tömda på torsdagseftermiddagen.

Glad i dag...

Glad i dag är föreståndarinnan Carina på Mariahemmet

Glad i dag...

...är besökare på jouren.

Glad i dag

Glad idag är ett pensionärspar...

Glad i dag

Glad idag är en kvinna...

Glad i dag...

...är Susanne.

Arg i dag...

... är en Katternöbo.

Glad i dag...

...är en mamma.

Arg i dag...

Glad i dag...

...är Ulrica.

Glad i dag...

... är en kvinna

Arg i dag

... är lilla jag.

Glad i dag...

... är de synskadade

Arg i dag...

... är en person

Glad i dag...

... är en stadsbo

Arg idag...

... är en kvinna

Arg idag...

... är en person

Glad i dag

Arg i dag...

... är en studerande.

Glad idag...

... är en person

Glad i dag...

... är en person

Glad i dag...

... är en mamma.

Glad i dag...

...är en mamma

Arg idag...

...är en annan man över "glad idag" om frispringande varg

Glad i dag...

... är en man

Arg i dag...

... är föräldrar i Oravais

Arg i dag...

...är en resenär på våra egna riksdagsmän som inte säger ifrån på skarpen