Glad & arg idag

Arg i dag...

... är en Jakobstadsbo.

Arg i dag

...är en Lillbybo

Glad i dag...

...är en tandborstare

Glad i dag

...är en mamma

Glad i dag...

...är Kaj

Glad i dag

...är personalen i Sursik-köket

Arg i dag...

...är en anhörig

Glad i dag...

...är en studerande

Arg i dag

...är en man i Skutnäs

Glad i dag...

...är barnen och tanterna på Lepplax daghem och förskola

Arg i dag...

...är en man i Skutnäs

Glad i dag ...

... är en kvinna som använder sociala medier.

Glad i dag...

...är en motionär

Arg i dag...

... är en bilist.

Arg i dag...

... är en motionär.

Arg i dag...

...är en gångtrafikant

Glad i dag...

...är en snöskoterförare.

Arg i dag...

... är en skattebetalare.

Glad i dag...

... är en som är för mjukisbyxor.

Glad i dag...

... är en bilist.

Arg i dag...

...är en bilist

Arg i dag...

...är en mamma

Glad i dag...

...är en kund

Arg idag...

... är jag

Glad idag...

... är vi

Glad i dag...

... är "jag"

Glad i dag...

... är en arbetare på Granholmens industriområde

Glad i dag...

... är en pensionär.

Arg i dag...

... är en skattebetalare.

Glada i dag

...är föräldrar i Kivilös.

Glad i dag...

...är en naturfantast

Glad i dag...

...är Gun och Hans

Arg i dag

...är en Pedersörebo

Arg i dag ...

... är en bilist

Glad idag...

... är en hundägare

Glad i dag...

... är en kvinna.

Glad i dag...

... är en larsmobo.

Glad i dag...

... är en läsare.

Glad i dag...

... är en Jakobstadsbo

Arg i dag ...

... är en ung man

Glad i dag

...är en funktionsvarierad person

Glad i dag

...är en person

Glad idag...

... är en person

Glad idag...

... är åldringarna

Glad i dag ...

.. är en Larsmofamilj.

Glad i dag ...

...  är en stormarketbesökare.

Glad idag...

är en julottebesökare

Glad idag...

... är en läsare

Glad idag...

...är alla boende

Glad idag

...är vi