Glad & arg idag

Arg i dag...

...är en strandbesökare

Glad i dag...

... är en hundägare

Glad i dag...

... är ett par

Glad i dag...

...är en teaterbesökare

Glad i dag...

... är Nykarlebyborna

Glad i dag...

... är en mamma och hennes son

Glad i dag...

... är Ida

Glad i dag...

...är en person

Arg i dag...

...är en Jakobstadsbo

Glad i dag...

... är en caravanare

Arg i dag...

...är en dam

Arg i dag...

...är en Vikarholmsbo

Glad i dag...

...är en Jakobstadsbo

Glad i dag...

...är ett par i Esse

Glad i dag...

... är en 25-årig kvinna

Arg i dag...

...är en Jakobsadsbo

Glad i dag...

...är jag

Glad i dag...

... är en Larmobo

Glad i dag...

... är en Larsmobo

Arg i dag...

är en person

Glad i dag...

...är Ann-Mari

Arg i dag...

... är en mamma

Arg i dag...

...är tant Margit

Glad i dag...

... är en mormor

Arg idag...

är en villaägare i Larsmo

Glad i dag...

...är en Larsmobo

Glad i dag...

...är en Bonäsbo

Glad i dag...

...är en man i Jakobstad

Glad i dag...

...är en jordbrukarfamilj

Arg i dag...

...är en dam i Esse

Glad i dag...

...är två damer

Arg i dag...

...är en person

Glad i dag...

...är en Baggholmsbo

Glad i dag...

... är Tom

Arg i dag...

...är en bilist

Arg i dag...

...är en villabo

Glad i dag...

... är en Larsmobo

Glad i dag...

...är en Larsmobo

Arg i dag...

...är en Jakobstadsbo

Glad i dag...

... är en Larsmobo

Arg i dag...

... är en person

Arg i dag...

är en person

Arg i dag...

...är en person

Arg i dag...

... är en prenumerant

Arg i dag...

... är två paddlare

Arg i dag...

Är en mamma

Glad i dag...

är de inneboende och personal på Esperi Edit

Glad i dag...

....är barnen och personalen på Dressinen förskola i Bennäs

Arg i dag...

...är en studentmamma

Glad i dag...

...är en bilist