Kenneth Myntti

kenneth.myntti@osterbottenstidning.fi

LEDARE: Jussi behöver ett kärr och en gräfta

Att spåna om framtiden har aldrig varit så viktigt som just nu då de flesta av Finlands konkurrentländer är paralyserade av det tänkaren Alf Rehn kallar en "nutidschock".

LEDARE: Nu duger det att upphandla flygtrafik

Oddsen för ett ja till upphandlad flygtrafik på Karleby-Jakobstad är väl nu lite bättre med tanke på att det politiska förslaget denna gång kommer från rätt håll.

LEDARE: En balansakt på slak lina

Regeringen har fattat de lätta besluten och skjutit de svåra på framtiden. Men i det rådande läget fanns inget bättre alternativ.

LEDARE: Unga vildhjärnor i trafiken

Varför behöver dagens 17-åringar ha en rättighet som har förvägrats tidigare generationer? Är dagens föräldrar mindre benägna att skjutsa sina barn än föräldrar förr?

LEDARE: Den svenska sekterismen och dess proselyter

Svenskarna borde få hjälp med att rannsaka sin egen perfektionistiska bild av sig själva. Det är tillåtet att misslyckas.

LEDARE: Skolsvenskan är ett brofäste

Den obligatoriska skolsvenskan och -finskan utgör en av de viktigaste inkörsportarna till en ömsesidig förståelse och fredlig samvaro mellan svensk- och finskspråkiga i landet.

LEDARKOMMENTAR: Ingen går säker för corona

Det är nog skäl för Malmska hälso- och sjukvårdsområde att informera om varje nytt fall av corona och hur smittspårningen lyckas.

LEDARE: Karleby och Nykarleby kom till av en orsak – för att idka handel

Gamlakarleby och Nykarleby grundades för att skapa den export som skulle ge kungen klirr i kassan. Inser dagens statsmakt att städerna fortfarande tjänar samma syfte?

LEDARE: EU står inför sitt eldprov

Ögonöppnande samtidsskildringar av den typ som den bulgariska statsvetaren Alex Krastev har åstadkommit hjälper oss världsmedborgare att hitta den rätta vägen framåt.

LEDARE: Vaktombyte i vilset parti

Centerns kräftgång beror knappast på en oförmåga att tänka ut  samhällsreformer. Den beror på att partiet fallit offer för strukturomvandlingen.

LEDARKOMMENTAR: Det behövs fler bevis, FSD

Ett uttalande av SDP-ledaren Sanna Marin i pälsnäringsfrågan kunde kanske gjuta olja på de upprörda känslorna bland pälsfarmarna i Österbotten och rädda FSD i kommande val.

LEDARE: Friheten att smitta andra med corona

Den sociala kontrollen människor emellan tenderar att aktiveras under ett yttre hot. Det skapar ett tryck som påverkar vars och ens personliga ansvarstagande.

LEDARKOMMENTAR: Dags för en digital luciagala?

En tradition som pågått i 90 år med paus bara för krigsåren är för viktig för att bli kapad av pandemin. En digital lucia smittar inte.

LEDARE: Kulturen i kläm i en tid då den behövs som mest

Alla, och inte minst de som jobbar inom kulturen, skulle ha stor nytta av coronabeslut som respekterar rättsstatsprincipen och de lagar vi har stiftat.

LEDARE: UPM ser om sitt hus

Att UPM nu lägger ner i Jämsä är nog mer affärsstrategi från skogsbolagets sida än en följd av en plötsligt försvagad konkurrenskraft.

LEDARE: Larsmo topprankas, men Jakobstad har jobben

Att Larsmo koras till den mest framgångsrika kommunen i landet känns lite udda med tanke på att de jobb som finns i kommunen inte ens räcker till hälften av de yrkesverksamma.

LEDARE: SDP-beslut kan bli ödesdigert för Österbotten

Några tiotal kongressrösters skillnad kan på lång sikt få enorma konsekvenser för tusentals människors utkomst, för ett helt lands totala exportintäkter och en politisk rörelses framtid.

LEDARE: Lynchmobben förgiftar samhället

Lagstiftningen kring sociala medier borde skärpas betydligt. Bland annat borde diskussionsgruppernas upprätthållare påföras ett straffrättsligt utgivaransvar.

LEDARE: Välfärdsstaten blev tävlingsstaten

Forskare vid Kalevi Sorsa-stiftelsen har fått fram en bild av ett Finland som har hämmats i sin ekonomiska utveckling efter 1990-talets skatteomläggning.

LEDARE: Miljardinvestering i hållbar lax

Det norska laxodlingskonceptet på svenska västkusten verkar vara mer anpassat till vår tids miljö- och hållbarhetsvärderingar än de havsodlingar som planeras i Finland.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet