Kenneth Myntti

kenneth.myntti@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

LEDARE: Ohelig allians styr Sverige i framtiden

Det politiska kompromissandet har av allt att döma kommit för att stanna i Sverige, åtminstone så länge de etablerade partierna är inriktade på att hålla Sverigedemokraterna i kylan.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Pedersöreföretaget Herrmans mot ljusnande framtid?

Pedersöreföretaget Herrmans framgångar på exportmarknaden är ett glädjebudskap, men vad händer om företaget går in på börsen?

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Företag måste vara kundstyrda

Hierarkiskt styrda företag är chanslösa i vår tid. Det här gäller också medieföretag.

Nyhetsbild

LEDARE: Polisen har hamnat i ett tillstånd av hypotermi

Polisen kommer då den hinner, om den tycker att ditt ärende är prioriterat. Om inte, kommer den inte alls.

Nyhetsbild

LEDARE: Nytt lagförslag om operationer är ett hån mot Jakobstadsregionen

Regeringens lagpaket kring sjuk- och hälsovården känns som ett enda stort svek och som en oerhört fräck attack på de samhällsbyggen som har åstadkommits av tidigare beslutsfattargenerationer.

Nyhetsbild

LEDARE: Många djupt olyckliga i världens lyckligaste land

Finlands folk har delats i vinnare och förlorare. En färsk läsarpejling blottar att alltför många finländare lider ekonomiskt.

Nyhetsbild

LEDARE: Även den här gången drabbades Österbotten

Troms fjällvärld är ett extremt farligt ställe. Sedan år 2004 har inte mindre än 28 människor omkommit i snöskred i området.

Nyhetsbild

LEDARE: Dags att positionera Jakobstadsregionen

Jakobstads grannar kan inte hänvisa till gamla principbeslut om att förbli självständiga – spelplanen är en annan om de stora, statliga reformerna och Vasa-Korsholmsfusionen blir av.

Nyhetsbild

LEDARE: Stormen synliggjorde samhällsklyfta

Eftersom stadsbor prioriteras då det gäller elleveransen vore det skäl att prioritera elsäkerheten i periferin.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Superkraften kommer underifrån, från fotfolket

Gräsrotsrörelser är effektivare än centralorganisationer. Engagemanget i framgångsrörelser kommer nerifrån, från fotfolket

Nyhetsbild

LEDARE: Börsåret går på minus – kan förebåda krasch i världsekonomin

Något som liknar en illavarslande trend finns i världsekonomin, för närvarande. Men exakt vad som sker vet vi först en bra bit in på nästa år.

Nyhetsbild

LEDARE: En väntad kräftgång för sociala medier

Resultaten i en färsk förtroendebarometer ger nytt hopp för etablerade mediehus och den seriösa journalistiken.

Nyhetsbild

LEDARE: Skjut bort cityvargen – den inkräktar på våra rättigheter

Förmodligen är skyddsjakt på varg den bästa metoden. Den skulle göra närgångna individer mer skygga.

Nyhetsbild

LEDARE: Orpo verkar inte ha koll på räkenskaperna

Ett ministerium som inte prickar rätt på några miljarder euro då det gäller statsskulden kan knappast trovärdigt uppskatta kostnadseffekten av tidernas största vårdreform.

Nyhetsbild

LEDARE: De flesta sexualbrott är fortfarande inhemska

Sannfinländarna kommer tyvärr att försöka utnyttja den mediala uppmärksamheten kring och sprängkraften i Uleåborgsövergreppen för att öka sitt eget väljarstöd.

Nyhetsbild

LEDARE: Glöm lärarna – fokusera på finanssvindlarna

Den svindlande finanseliten är ett betydligt större samhällsproblem än lärare som får gåvor av sina elever vid skolårets slut.

Nyhetsbild

LEDARE: Politiken blir allt mer människofientlig

Att vissa beslutsfattare i vårt land uppfattar grundlagen mer som ett hinder än en tillgång är ett uttryck för den utbredda, politiska populismen.

Nyhetsbild

LEDARE: Vi måste göra upp med vårt naziförflutna

Den politiska oviljan att göra upp med det förflutna är sannolikt bärande orsak till att inrikesminister Kari Mykkänen (Saml) ställer sig tveksam till en lag som skulle förbjuda hakkorsflaggan i Finland

Nyhetsbild

LEDARE: Vaccinmotståndarna har fel – individen ska inte vara sin egen läkare

Ju mer vi vet om hur vaccinmotståndarna resonerar desto bättre blir vi i det för folkhälsan viktiga uppdraget att bemöta dem.

Nyhetsbild

LEDARE: Även fromma bidrar till intoleransen

Ett färskt utslag i Opinionsnämnden för massmedier (ONM) visar att medierna inte ska publicera alla de insändare som varmt religiösa kretsar levererar.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet