Kenneth Myntti

kenneth.myntti@osterbottenstidning.fi

LEDARE: Klarna fiskar i din mejlkorg

Ett kommersiellt företag borde inte ges tillträde till människors personliga mejlkorrespondens. Likväl kommer en del kunder att uppleva att Klarna gör deras liv enklare.

LEDARE: Landet Lagom blev landet Extrem

Pippi Långstrump-oberoendet kan ha bidragit till att Sverige valde en annan coronastrategi än resten av världen. Konsekvensen är att Pippi nu inte får åka till Söderhavet.

LEDARE: Nya Palmeteorin genant för svenska polisen

Den svenska självbilden hade krävt att den svenska statsministern hade fallit offer för en internationell konspiration av något slag. Nu ser det inte ut att vara så och då skäms svenskarna.

LEDARE: Kulmuni sitter också löst som partiledare

Att SDP och Centern driver åt olika håll i opinionsmätningarna kan ha spelat in i finansminister Katri Kulmunis avgång från regeringen.

LEDARE: Strategiskt avhopp för Steven Frostdahl

Partival brukar oftast motiveras ideologiskt, men i grunden handlar det ändå om vilken yttre kontext och ram som bäst betjänar den egna politiska karriären.

LEDARKOMMENTAR: Hur hitta ett skydd mot statliga övergrepp?

Kvarken behöver inget nytt naturskydd. I själva verket är det vi österbottningar som borde få ett permanent skydd mot statliga översittarmetoder.

LEDARE: Dagens 20-åringar ska rädda världen – de vet bara inte hur

I dag står vi vid en brytpunkt liknande den som fanns efter världskrigen med svaga institutioner, avsaknad av moraliska auktoriteter och väldigt spridda värderingar. Det driver en förändring.

LEDARE: Österbotten drabbas hårt ekonomiskt

Om alla regioner tvingas följa samma regler oberoende smittläge riskerar förhållandevis folktäta regioner med minimal smitta att drabbas ekonomiskt mycket hårdare än andra.

LEDARE: Registerplåtar är inga virusmarkörer

Svepande generaliseringar som görs utgående från enstaka observationer kan i långa loppet ställa till en hel del oreda i samhället.

LEDARE: Regeringen vill inte stödja regionflygen

Företrädare för regeringspartierna talar sig varma för regionflygen, men ställer sig på tvären då det blir tal om konkreta räddningsaktioner.

LEDARE: Bra stadsdirektörer hittas inte i slutna kabinett

Nya stadsdirektören borde se till att Jakobstad investerar sig ur den nuvarande kräftgången i samråd med grannkommunerna och lyskraftiga företag i regionen.

LEDARE: Livräddning med olagliga metoder?

Vad är värre – att en regering inte gör allt som står i dess makt för att skydda sin befolkning från ett dödligt virus eller att en regering tillgriper olagliga medel för att göra det?

LEDARE: Kan samarbete rädda lägerskriftskolan?

Ur ett mänskligt, socialt och andligt perspektiv är inställda skriftskolläger definitivt ingen bra sak. Konfirmandlägret kan vara en livsavgörande vändpunkt.

LEDARE: Viruset får inte kapa Kronobyflygen

Finnair verkar nu utnyttja coronakrisen som förevändning för att få banka in sista spiken i kistan för de mindre frekventerade flygplatsernas del.

LEDARE: Ensamhet kan döda – men en minister rår inte på den

Svaret på frågan varför ensamhet är så farlig för människan ska sökas hos våra förfäder. Våra gener härstammar från den tiden.

LEDARE: Äganderätten versus folkopinionen

Vad väger tyngre då två heliga principer krockar, den privata äganderätten och den folkliga medbestämmanderätten? Det får vi veta då Tornberget nu blir ett fall för förvaltningsdomstolen.

LEDARE: Haltande häktningspraxis illa för rättsmedvetandet

En man som misstänks för grovt dödsvållande befinner sig på fri fot medan en kvinna som har försvarat sig mot en angripare sitter häktad.

LEDARKOMMENTAR: Anders Tegnell väcker känslor

Statsepidemiologen Anders Tegnell är en vattendelare i coronakrisen. En del beundrar honom, andra är ilskna på honom.

LEDARE: Rättsstaten har fått virus

Förtroendet för regeringen är i dalande. Fadäsen med de stängda riksgränserna kan ytterligare urholka legitimiteten.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Pandemin förändrar världen

Världen kommer inte att återgå till det den var före krisen. Pandemin kommer att oåterkalleligt förändra samhällsutvecklingen.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet