Kenneth Myntti

kenneth.myntti@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: 25 år sedan vi sa ja till EU

Det är ofta pengarna som styr i vår värld, oberoende av om det är individen eller institutionen som fattar besluten.

Nyhetsbild

LEDARE: Staten är gisslan i poststrejken

Etiska överväganden som är förknippade med offentlig sektor synkroniserar sällan med den agilitet som affärsverksamhet förutsätter.

Nyhetsbild

LEDARE: Jussi Halla-aho kan bli regeringssonderare

Den allra viktigaste orsaken till den sannfinländska framgången ska sökas i den debatt som försiggår inom de sociala medierna.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: 1989 var året då muren föll och liberalismen tog över

1989 har beskrivits som ett oerhört dramatiskt år i världshistorien, främst för att det var då Berlinmuren föll och det kalla kriget upphörde.

Nyhetsbild

LEDARE: Historien tog inte slut år 1989

En för stor ojämlikhet befolkningsgrupper emellan riskerar att resa betydligt fler murar än den enda järnridå som brast för 30 år sedan.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Ja, Antti Rinne, det har vi märkt!

Svenskan som hävstång fungerar bara om språkmajoriteten tror på språket och använder det nationens utveckling till fromma.

Nyhetsbild

LEDARE: Ensam är inte stark i politiken

I värsta fall måste vi vänta ut ännu en generation beslutsfattare innan en regional helhetssyn på allvar börjar prägla beslutsfattandet i Jakobstadsregionen.

Nyhetsbild

LEDARE: Julian Assange är ingen spion

En dom i fallet Wikileaks kan innebära att det också börjar väckas åtal mot helt vanliga massmedier som publicerat material någon stat har sekretessbelagt.

Nyhetsbild

LEDARE: Integriteten får inte slå ut transparensen

Den personliga integriteten är viktig, men den grundprincipen får inte förstöra de redskap vi har för ett jämlikt och korruptionsfritt välfärdssamhälle.

Nyhetsbild

LEDARE: Större skola förutsätter en större politisk omsorg

Skolstrukturfrågan i Nykarleby verkar lida av någon form av dumdrygt rättvisetänk som kan uppstå i fusionerade kommuner.

Nyhetsbild

LEDARE: Pälsmotståndet har bytt skepnad

Är det därför vi betalar medieavgift till staten – för att finansiera kampanjer som kan leda till ett förbud för en av Österbottens viktigaste exportnäringar?

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Sipiläspöke hotar glesbygden

En vålnad från den förra regeringsperioden dök i veckan upp i form av ett klimatpolitiskt förslag som skulle slå hårt mot glesbygden.

Nyhetsbild

LEDARE: Finansmannen som gillar att överdriva

Kapitalismens kris behöver Björn Wahlroos inte tänka på, han har skott sig tillräckligt inom den nuvarande, endimensionella kapitalismen.

Nyhetsbild

LEDARE: Protestval på Åland

Åland är välmående som en följd av sin turbulenta politik, inte trots den. I söndagens lagtingsval fick bara tre av sju regeringsmedlemmar nytt förtroende.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Vi människor jagar upplevelser

Ännu har ingen ny teknik lyckats överglänsa de visuella och audiovisuella upplevelser som biografen levererar.

Nyhetsbild

LEDARE: Förra regeringen har utlöst värsta kommunkrisen någonsin

En tvärbromsning inom kommunsektorn kan skapa problem som blir ännu dyrare att åtgärda än om statsandelarna skulle ha förblivit intakta.

Nyhetsbild

LEDARE: Vilseledande statistik hot mot svenskbygden

Det är rent fatalt om vi på basis av modersmålsstatistik kör ner utbildning och omsorg på svenska.

Nyhetsbild

LEDARE: Centrumdråpet kan bli väckarklocka

Redan om vi inser att psykisk ohälsa och drogberoende har ett starkt samband är vi bättre rustade för det viktiga, förebyggande arbetet.

Nyhetsbild

LEDARE: Något är rejält på tok i vårt arbetsliv

Vi har redan obalans i förhållandet mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande – om vi skapar ett arbetsliv som enbart tolererar 30–50-åriga, vita heteromän och -kvinnor går ekvationen inte ihop.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Knarket har skördat ännu ett offer

Är vi måna om tryggheten i Jakobstadsregionen måste vi kollektivt bekämpa drogerna.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet