Kerstin Nordman

kerstin.nordman@osterbottenstidning.fi

Mest fettfritt i Malaxskolorna

MALAX Bildningsväsendet i Malax ändrar inte sin mjölkpolicy. Det är fortsättningsvis i huvudsak fettfria produkter som serveras i daghems- och skolmatsalarna.

Nyhetsbild

Eckerö med i samarbetet kring Pixnekliniken i Malax

MALAX Eckerö blir den fjärde åländska kommunen som ansluts till värdkommunssamarbetet kring Pixnekliken. Tidigare är även Mariehamn, Brändö och Jomala med.

Stenskäret får detaljplan – nya vägar diskuteras

Stenskäret i Malax skärgård ska få en stranddetaljplan. Malax församling har tagit initiativ till planeringen för att få en ändamålsenlig placering av byggrätterna. Dessutom utreds möjligheten till nya vägar.

Malax ekonomi visar goda siffror för början av 2018

Ekonomiskt har 2018 börjat bra för Malax kommun. En budgetuppföljning för de fyra första månaderna visar ett årsbidrag på två miljoner euro den sista april. Vid motsvarande tidpunkt i fjol hade kommunen ett årsbidrag på knappt 1,6 miljoner.

Nyhetsbild

Malax förväntar sig god ekonomi 2019 – investeringstak planeras

Malax inleder budgetarbetet inför 2019 under rätt gynnsamma stjärnor. Skatteprognoserna har till och med skruvats upp 1,5 miljoner euro jämfört med i år. Budgetramen bygger på ett resultat på 0,1 – 0,2 miljoner euro och ett årsbidrag på 2,2 miljoner euro 2019.

NTM-centralen efterlyser utredning om torvtäkt

NTM-centralen har begärt en utredning från Malax kommun om inledande av torvtäkt på Våtmossen. Det var just för att förhindra att mossen blir torvtäkt som kommunen köpte den i mars i år.

Nyhetsbild

I höst flyttar hundgården Kulkuri till Petalax

Framåt hösten kan hundgården Kulkuri flytta ut till landet. – Vi har redan fått mycket gjort i Petalax, men då vi finansierar allt själva och bara är några få som gör jobbet går det långsamt framåt, säger Kulkuris ägare Niina Männistö.

Nyhetsbild

Prästgården i Malax renoveras: Nu blir luften frisk igen

MALAX

Kommande vintrar ska det inte bli minusgrader på golven i Malax prästgård. Källarlukten i hall och kök ska också vara borta. Samtidigt som prästgården renoverats har den tagit ett steg närmare sitt originalskick – en del av det byggnadsmaterial som användes vid renoveringar på 1950- och 1970-talen har rivits ut.

Nyhetsbild

Sundomgården fick en spis och murarlärlingarna fick goda råd – och mod

VASA På mindre än två veckor har en gammaldags öppen spis murats upp hos Toni och Outi Laaksonen i "Gaambäschtu" Sundom. De som kan hantverket att mura en råspis med en veritabel labyrint av rökkanaler är få, men nu blir de några fler. Murningen sker inom ramen för en kurs ordnad av föreningen Österbottens byggnadsvård.

Nyhetsbild

Stina: Samhället borde vakna och lyssna på oss erfarenhetstalare

Erfarenhetstalarnas tjänster behövs, men samhället borde vakna. Visserligen går det åt rätt håll, så det gäller att hålla ut. Det här säger Stina Österbro, en av erfarenhetstalarna i Österbotten.

Nyhetsbild

Ännu har ingen begärt ändring av Molpefredningen – oklart när besvärstiden går ut

Ännu har inga besvär lämnats in mot NTM-centralens beslut att inrätta ett närmare 3 500 hektar stort naturskyddsområde i Molpe skärgård. Besvärstiden pågår fortfarande.

Nyhetsbild

Intresset för historia har följt 90-åriga Helge Granholm genom hela livet

MALAX Helge Granholm, 90 år på lördag, säger att han inte kunde annat än bli intresserad av historia. Han växte upp omgiven av många äldre släktingar, som berättade hur det varit förr.

Nya vägnamn i Malax

Fyra nya vägnamn fick grönt ljus på Malaxstyrelsens senaste möte, nämligen Långbackåsvägen, Vargmoss skogsväg, Västersbådavägen och Kopparbygränd.

Nyhetsbild

Influensarekord i sjukvårdsdistriktet – "Säsongen började tidigt i år"

Vinterns influensasäsong började tidigt och blev ovanligt lång. Vaccinet var rätt ineffektivt, men sjukdomsdiagnostiseringen har förbättrats. Tillsammans ger det här Vasa sjukvårdsdistrikt rekordantal influensafall i år.

Wikcon bygger Malax nya serviceboende

MALAX Entreprenaderna på att bygga det nya serviceboendet i Yttermalax går på sammanlagt 4,42 miljoner euro. Enligt kommundirektör Mats Brandt är det i linje med budgeten eller till och med litet lägre.

Malax fick arv som ska användas inom äldrevården

MALAX Malax har fått ett arv efter Långåminnebon Nils Törn, som avled i höstas. I sitt testamente hade han bestämt att hans nettokvarlåtenskap efter ett legat till Ungdomsföreningen Strimman ska tillfalla Malax kommun.

Nyhetsbild

Malaxstyrelsen beredd ge bidrag till nya Kvarkenfärjan

Kommunstyrelsen i Malax kan tänka sig att vara med och finansiera den nya Kvarkenfärjan. Frågan diskuterades inofficiellt efter senaste styrelsemöte.

Nyhetsbild

Petalaxprojektet ska se till att Petalax utvecklas åt rätt håll

Det nedlagda bankkontorets giroinkast har gjorts om till en idélåda. Symboliken är inte långsökt: Petalaxborna jobbar med många medel för att kommundelen ska utvecklas åt rätt håll.

Nyhetsbild

Nya kyrkoherden uppskattar Korsnäs rika föreningsliv

KORSNÄS I Korsnäs finns ett rikt och aktivt föreningsliv. Det är det första intrycket som kyrkoherde Janne Heikkilä fått av sin nya hemort. Han blev präst för att han vill tjäna Gud och människorna och säger sig ha en traditionell bibelsyn.

Nyhetsbild

Ställningstagande om våld mot kvinnor förde Elina till FN

Att öka jämställdheten bland kvinnor och flickor på landsbygden var ett tema för FN:s kvinnokommissions session i mars. En av deltagarna var Elina Viitasaari, studerande vid Åbo Akademi och ordförande för UN Women i Vasa.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet