Pia Andtbacka

pia.andtbacka@osterbottenstidning.fi

Bildningssektorn i Kronoby ska klara sig med mindre pengar nästa år

KRONOBY Bildnings- och fritidssektorn i Kronoby ska klara sig med drygt 300 000 euro mindre 2019 än årets budget.

Nedervetil sportplan får ny ljudanläggning

KRONOBY Nedervetil sportplan ska få en ny ljudanläggning för 7 000 euro. Det här beslutade bildnings- och fritidsnämnden i onsdags.

Över 800 namn för Hästövägen

KRONOBY Ungefär 850 personer har skrivit på namnlistorna för en förbättring av Hästövägen i Kronoby.

Nyhetsbild

Kronoby behöver resurscenter för barn med specialbehov – Nedervetil skola ett alternativ

KRONOBY Kronoby kommun ska i snabb takt utreda möjligheterna att starta ett resurscenter med specialundervisning för barn med stort behov av stöd. Resurscentret skulle placeras i någon av centrumskolorna, eventuellt i nya Nedervetil skola.

Nyhetsbild

Kronoby kommun köper el av det egna elverket igen

KRONOBY Kronoby kommun återgår till att köpa el av det egna elverket. Bland 15 anbud hade Kronoby elverk det mest förmånliga.

Nya räddningsnämnd måste väljas

KRONOBY Kommunerna i Karleby- och Jakobstadsregionen har fortfarande inte fått till en ny räddningsnämnd som fyller lagens krav.

Fastighetsskatt kan krävas in retroaktivt i Kronoby

KRONOBY Kronoby drar troligen en gräns vid år 2000 i arbetet med kommunens fastighetsregister. Byggnader som uppförts före millennieskiftet kan registreras utan krav på bygglov i efterskott.

Nyhetsbild

Slutlig detaljplan för Seljes förs till fullmäktige

KRONOBY Den första oktober får kommunfullmäktige i Kronoby ta ställning till den slutliga detaljplanen för Seljes fritidsbebyggelse.

Också Kronoby håller fram riksåttan

KRONOBY Kronoby sällar sig till de kommuner som lyfter fram vikten av att hela Europaväg 8, från Åbo till Uleåborg, tas med i stomnätet.

Nyhetsbild

Kronoby anställer fler sommarjobbare

KRONOBY Kronoby kommun ökar anslaget för sommarjobbare från årets 15 000 till 25 000 euro nästa år. Summan finns med i kommunstyrelsens budgetförslag.

Nedervetil skola byggs med helhetsansvar

KRONOBY Kronoby kommun går in för att bygga Nedervetil skola enligt modellen med helhetsansvar (KVR-byggande). Det här beslutade kommunstyrelsen i måndags.

Nyhetsbild

Kronoby kritiserar plan för Nikula travbana

KRONOBY Kronoby kommun är fortsättningsvis kritiskt inställd till planerna för Nikula travbaneområde i Kaustby. En skyddsplan för grundvattnet bör göras innan man går vidare med detaljplanen, säger kommunstyrelsen.

Nyhetsbild

Antikrunda i lokal tappning – Christer Lindqvist har koll på vad föremålen användes till

KRONOBY Han börjar i den lättare ändan, antikkännaren Christer Lindqvist. Flagabräden är ju välbekanta för dem som bänkat sig i matsalen vid Herberts hus. Men vad har de små miniatyrårorna av trä använts till?

Nyhetsbild

ÖT når nu 52 000 läsare - e-tidningen allt mer populär

JAKOBSTAD Österbottens Tidning når varje vecka ut till 52 000 läsare. Det här är 2 000 fler än i fjol, visar en undersökning som KMT, Kansallinen Mediatutkimus, gjort.

Nyhetsbild

Larsmo kan placera överskotten i värdepapper

LARSMO Larsmo kommun har kunnat placera 10 miljoner euro i finansiella värdepapper. En del av placeringarna görs direkt av kommunens ekonomichef och kommundirektören.

Larsmo kan få hundpark i Holm

LARSMO Ett område i anslutning till idrottsparken i Holm har reserverats för en hundpark och parken kan byggas när detaljplanen vunnit laga kraft och det finns pengar för ändamålet.

Avgifter och tomtpriser höjs i Larsmo

LARSMO Avgifterna inom miljövården och byggnadstillsynen ska höjas med cirka 2,7 procent. Det här föreslås kommunstyrelsen i Larsmo för fullmäktige.

Nyhetsbild

Arbetsgrupp: Satsa på helhetsentreprenad för Nedervetil skola

KRONOBY Den nya skolan i Nedervetil bör förverkligas i form av en helhetsentreprenad. Det anser den byggkommitté som tillsatts för skolan.

Nyhetsbild

Rolf Nilsson granskar hus i Kronoby

KRONOBY Rolf Nilsson, tidigare byggnadsinspektör i Jakobstad, har anställts som biträdande byggnadsinspektör i Kronoby.

Nyhetsbild

Ett hus renoverat med stor omsorg och känsla för gammalt hantverk

KRONOBY Efter tre och ett halvt års renovering börjar huset vara inflyttningsklart. Lisa och Patrik Fröjdö kan på riktigt flytta från sin Ikea-inredda lägenhet till Sigurdas, som huset vid Bäckas i Kronoby kallas.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet