Pia Andtbacka

pia.andtbacka@osterbottenstidning.fi

66 nya ettor i Kronoby i höst – "Det är så klart för få"

KRONOBY Skolorna i Kronoby kommer att ha 66 elever på ettan i höst. Det här är nästan exakt samma antal som årets 67 ettor.

Nyhetsbild

Föräldrarna i Kronoby är nöjda med dagvården

KRONOBY Föräldrarna i Kronoby är överlag mycket nöjda med kommunens småbarnspedagogik och förskola. Det visar en färsk enkät.

Nyhetsbild

Skärgårdsrådet får ansökt bidrag från Kronoby i år

KRONOBY Skärgårdsrådet får i år det ansökta bidraget om 3 000 euro från Kronoby kommun. Men det förutsätter att föreningen genomför ett muddringsprojekt.

Tekniska verket underskred budgeten rejält

KRONOBY Tekniska och miljönämnden i Kronoby klarade av fjolårets verksamhet till lägre kostnader än budgeterat.

Nyhetsbild

Protest mot fiskodling har samlat närmare tusen namn

Ungefär 900 personer har skrivit på uppropet mot den fiskodling som planeras utanför Jakobstad och Larsmo. I uppropet oroar man sig bland annat för fosfor- och kvävebelastningen från fiskodlingen.

Nyhetsbild

Kronoby byter försäkringsbolag

KRONOBY Kronoby har sedan början av 2010 haft avtal med If Skadeförsäkringbolag om kommunens försäkringar. Ny byter man bolag.

Nyhetsbild

SFP i Kronoby har inga planer på att byta vårddistrikt

KRONOBY SFP i Kronoby arbetar inte för att kommunen ska byta vårddistrikt. Det försäkrar kommunstyrelseordförande Liane Byggmästar.

Nyhetsbild

Kronoby Bostäder behöver 300 000 euro i kapitalförhöjning

KRONOBY Kronoby kommuns fastighetsbolag, Kronoby Bostäder, behöver mera kapital. Bolaget planerar nybyggen i alla kommundelar och behovet att renovera gamla hyresbostäder är stort.

Nyhetsbild

Samarbetsnämnd lyfte upp riksåttan och flygplatsen

Riksväg åtta är viktig för näringslivets konkurrenskraft i Jakobstadsregionen och Karleby-Jakobstad flygplats måste stärkas. Det här poängterar den kommunala samarbetsnämnden.

Nyhetsbild

Jakobstadsregionen ska få ny, konkret och ambitiös klimatstrategi

Jakobstadsregionen får en ny klimatstrategi. Den ska bli konkret, men samtidigt ambitiös, säger samarbetsnämndens ordförande Mats Brandt.

Besvär mot Nedervetil detaljplan avslogs

KRONOBY Förvaltningsdomstolen avslår besvären mot Kronobyfullmäktiges beslut om Nedervetil detaljplan.

Nyhetsbild

Kaj Kunnas till Kronobyelever: "Viktigt att behandla varandra med respekt"

KRONOBY Sportjournalisten Kaj Kunnas vet hur det känns att bli mobbad. Till och med hans lärare kallade honom för långöra.

Kronobys logo trycks på spelskjortor

KRONOBY Kronoby kommun har kommit överens med IK Myran om hur sponsorbidraget på 5 000 euro ska omsättas i synlighet för kommunen.

Nyhetsbild

Tre väntas bli en vid årsskiftet – Anders Store kyrkoherde i nya Kronoby församling

KRONOBY Utredningsman Clas Abrahamsson föreslår att församlingarna i Kronoby fusioneras den 1.1.2020. Nästa vecka behandlar de tre församlingsråden frågan.

Nyhetsbild

Lägsta offerten för Nedervetil skola vann inte upphandling

KRONOBY Kronoby kommun valde inte den billigaste offerten vid upphandlingen av Nedervetil skola. Den fick betydligt lägre kvalitetspoäng än Jake Rakennus som vann offertrundan.

Kronobys amorteringsplan ändras inte

Det är i dag förmånligare för kommunerna att ha korta lånetider än att försöka förlänga amorteringstiderna.

Nyhetsbild

Kronobys befolkning fortsätter minska

Kronoby kommun hade i december 6 507 invånare. Det här är cirka 25 färre än i slutet av föregående år.

Kronoby säljer bostäder

KRONOBY Kronoby kommun går in för att sälja två bostadslägenheter i Kronoby centrum.

Nyhetsbild

Kronoby diskuterar sparåtgärder med Soite

KRONOBY Kronobyborna är friska, men vårdkostnaderna är höga. Nu diskuterar kommunledningen möjliga sparåtgärder med samkommunen Soite.

Nyhetsbild

Fortfarande aktiva vid fyllda 90 år, "Kaitbacka bästa stället i världen"

KRONOBY Det är nära till skrattet i soffan hos Telma och Harry Byskata i Terjärv. Livsglädjen och humorn finns fortfarande där.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet