Pia Andtbacka

pia.andtbacka@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Närdemokratin och ekonomin stora frågor för ny församling

KRONOBY Kronoby församling väntar ivrigt på att den nya kyrkolagen ska träda i kraft. Det skulle både ge klirr i kassan och förenkla organiseringen av närdemokratin i församlingen.

Nyhetsbild

Kronoby församling valde ordförande och kyrkoråd

KRONOBY Dag Strandvall leder nya Kronoby församlings kyrkofullmäktige. Ett nytt kyrkoråd valdes också på tisdagens sammanträde.

Nyhetsbild

Brandbilsköp tas till beslut i Kronobystyrelsen

Ett brandbilsköp ska beredas till Kronobystyrelsens nästa möte den 10 februari.

Nyhetsbild

52 miljoner behövs för statliga vägprojekt i regionen

Det skulle behövas närmare 52 miljoner euro för statliga väg- och broprojekt i Jakobstadsregionen. Samarbetsnämnden har listat 49 större och mindre projekt.

Nyhetsbild

Kommunerna vill bli klimatsmarta tillsammans – söker bidrag för koordinator

Kommunerna i Jakobstadsregionen ansöker om projektpengar för att bli klimatsmarta tillsammans. En ny klimatstrategi görs upp och för det behövs en projektkoordinator.

Nyhetsbild

Optima valde entreprenörer för stor ombyggnad

JAKOBSTAD Optima samkommun har valt entreprenörer för ombyggnaden och renoveringen av kök och bageri. Arbetena startar efter sportlovet.

Nyhetsbild

Optima valde förvaltnings- och personalchef

JAKOBSTAD Politices magister Mathias Kass, 41, har valts till den nya tjänsten som förvaltnings- och personalchef vid Optima samkommun.

Nyhetsbild

Anton spelade tuba i militären – och förbättrade finskan

KRONOBY Efter nästan ett år vid pansarbrigaden i Parola och beväringsmusikkåren är Anton Broända många erfarenheter rikare. Finskan löper också betydligt bättre.

Nyhetsbild

Nedervetil skola tas i bruk först efter höstlovet

KRONOBY Målet var att eleverna i Nedervetil och Söderby skulle flytta in i nya Nedervetil skola vid skolstarten 2020. Men det blir först efter höstlovet.

Nyhetsbild

Kyrkoherden sålde prylar på välbesökt auktion

KRONOBY Auktioner lockar folk – så också i Nedervetil. Men några höga priser blev det inte när församlingshemmets inventarier gick under klubban.

Nyhetsbild

Brandbilen tas till diskussion i Kronobystyrelsen

KRONOBY Den krånglande släckningsutrustningen i Kronoby kommer att diskuteras på måndagens kommunstyrelsemöte. Men några nya, snabba investeringsbeslut blir det inte.

Nyhetsbild

Fel i vattenpump fördröjde släckning i Kronoby

KRONOBY Släckningsbilens pump fungerade inte som den skulle. Det är anledningen till att släckningen av branden i Kronoby i fredags fördröjdes.

Nyhetsbild

Kronoby bostäder fick grönt ljus för lägenhetsköp

KRONOBY Bostadsbolaget Kronoby bostäder får grönt ljus för att köpa två lägenheter i det nya radhus som byggs i Terjärv. Men inte med vilka risker som helst.

Nyhetsbild

Vårdare lämnar Sandbacka, ifrågasätter om privat vårdbolag kan hitta personal

KRONOBY Flera vårdare har redan lämnat Sandbacka vårdcenter och fler kan det bli när boendeservicen privatiseras. Bara en handfull av de 27 anställda har meddelat att de är beredda att jobba kvar.

Nyhetsbild

Soite lägger ut boenden för äldre på fransk entreprenad

När Soite konkurrensutsätter boendeservice för äldre använder man sig av så kallad fransk entreprenad. Det är den bästa kvaliteten, inte priset, som avgör vilka som får producera servicen.

Nyhetsbild

Luckorna vid Gertruds fortfarande stängda

Avtappningen från Larsmosjön sker fortsättningsvis enbart via Hästgrundets regleringslucka.

Nyhetsbild

Brand vid Påras drabbade stolpsvarvning

KRONOBY En byggnad i Kronoby centrum förstördes i en brand på fredag eftermiddag. Ab Påras Oy använder byggnaden vid svarvning av stolpar.

Nyhetsbild

Övertidsförbud kan drabba sena apotekskunder

Apotekskunder uppmanas nu att komma i god tid före stängningsdags. Annars kan man få lov att återkomma nästa dag.

Nyhetsbild

Faran inte över för Larsmo-Öjasjön, regn och stängda dammluckor ökar riskerna

Surheten i Larsmosjön har inte ökat drastiskt i december, men inte heller minskat. Miljövårdschef Sofia Zittra vågar inte ännu säga att faran är över.

Nyhetsbild

Bybutiker nekades butiksstöd – begär omprövning av besluten

Monäs Boden och Småbönders handelslag fyller alla kriterier för att få butiksstöd – utom ett. Butikerna ligger inte på glesbygden enligt miljöcentralens karttjänst.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet