Stig Nygård

stig.nygard@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Ledare: Brexit skapar kaos i Europa

Som det ser ut nu så väntar ett stort europeiskt brexitkaos efter den 29 mars, om 71 dagar. Det förlorar vi alla på.

Nyhetsbild

Ledare: Kaoset i Sverige bara fortsätter

Vänsterpartiet vill i sig se Stefan Löfven (S) som Sveriges nästa statsminister. Men inte till vilket pris som helst. V-klausulen spökar.

Nyhetsbild

Ledare: Invandringen blir hett valtema

Händelserna i Uleåborg kommer att påverka finländarnas attityder gentemot flyktingar och skärpa den finländska invandringspolitiken.

INSÄNDARE: Kommentar till ledaren lördagen den 5 januari

Nyhetsbild

Stormen: Heta känslor i kalla hus

LEDARE Erfarenheterna från denna storm visar att elbolagen har orsak att se över sina rutiner då det gäller förmågan att hantera anstormningen från oroliga abonnenter.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Hotad demokrati oroar Niinistö

Den röda tråden, under de sju år Niinistö hållit sina nyårstal, har varit att varje medborgare i sin vardag bör ta ett personligt ansvar för sina gärningar.

Nyhetsbild

Ledare: Det långvarigas privilegium

Det långvarigas privilegium är att kunna göra oss större och djupare än vad bara tillfället och nuet förmår.

Nyhetsbild

Ledare: Finlands tio förlorade år

I stället för att åtgärda de strukturella problemen har Finland i tio år valt att skjuta problemen framför sig och öka skuldbördan med 50 miljarder euro.

Nyhetsbild

Ledare: Enbart el- och gasbilar år 2045

Trafiken och transportsektorn står i dag för en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Finland. Finlands andel av de globala koldioxidutsläppen är endast 0,15 procent.

Nyhetsbild

Ledarkommentar: Global regelbok för klimatavtalet

Klimatfrågan är inte löst, men man har åter tagit ett steg i rätt riktning.

Nyhetsbild

Ledare: Pragmatiskt förslag till avtal

Förslaget till fusionsavtal mellan Vasa och Korsholm är pragmatiskt och baserat på en praktisk realism som positionerar regionen inför framtiden.

Nyhetsbild

Ledare: Gula västar får Macron att backa

Det är något av en paradox att de Gula västarna verkar vara en lika löst sammansatt rörelse som Macrons egen heterogena rörelse ”En Marche”.

Nyhetsbild

Ledare: Stormaktspolitik kring oljepriset

Det är inte i första hand ekonomin och klimatet som styr prisutvecklingen på råoljan. I slutändan handlar det mycket om politik, stormaktspolitik.

Nyhetsbild

Ledare: Finland är inte Sverige

Vår viktigaste resurs är människan, och uttryckligen medmänniskan. I Finland försöker vi knipa minuter, men glömmer människan.

Nyhetsbild

Ledare: Försvarsviljan nyckel till framtiden

Finländarnas inställning till försvaret av landet verkar genomgå en förändring. Vad det på kunde vara föremål för noggrannare kartläggning och analys.

Nyhetsbild

Ledare: Britternas dröm om fornstora dar

Redan nu står det klart att ingenting blir som förr efter brexit, vare sig i Europa eller Storbritannien. Det finns inga vinnare – bara förlorare.

Nyhetsbild

Ledare: Mässlingsfallet - en ögonöppnare

Att låta bli att vaccinera ett barn kan inte vara en rättighet utan tillhörande skyldigheter. Man utsätter ju många oskyldiga människor för livsfara.

Nyhetsbild

Ledare: Vi behöver ett strömmingsuppror

Vi bör öka konsumtionen av inhemsk fisk och det rejält. Att äta närproducerad hälsosam mat är en miljögärning samtidigt som den har en sysselsättande effekt.

Nyhetsbild

Ledare: Energiklustrets turboväxel

Genom att Vasa Elektriska nu tar en aktivare roll än tidigare har regionen tagit ett viktigt men avgörande steg för att förstärka sin position som Nordens energihuvudstad.

Nyhetsbild

Ledare: Nativiteten och klimatet valteman

Vi måste se över våra värderingar och attityder och göra Finland till ett barnvänligare samhälle. För utan barn har vi ingen framtid.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet