Stig Nygård

stig.nygard@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Ledare: Energiklustrets turboväxel

Genom att Vasa Elektriska nu tar en aktivare roll än tidigare har regionen tagit ett viktigt men avgörande steg för att förstärka sin position som Nordens energihuvudstad.

Nyhetsbild

Ledare: Nativiteten och klimatet valteman

Vi måste se över våra värderingar och attityder och göra Finland till ett barnvänligare samhälle. För utan barn har vi ingen framtid.

Nyhetsbild

Ledare: Tyskland står vid ett vägskäl

Hur ändras Tyskland efter Merkel? Landets vägval i invandringsfrågan och ekonomin kommer att påverka hela EU.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Vasa spänner bågen högt

LEDARE Vasa stad är inne i en mycket expansiv period, staden vill positionera sig inför framtiden i en globalt konkurrerad marknad.

Nyhetsbild

Stig Nygård: En trovärdig grön lösning

Pekka Haavisto har nu alla möjligheter att bli De grönas stora hjälte, eftersom partiet har potential att öka sitt nuvarande understöd.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Svenskans berg- och dalbana

LEDARE Finska språknämnden efterlyser ett språkpolitiskt program. Efterlysningen är befogad eftersom det verkar saknas en strategi för nationalspråkens överlevnad.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Kvarkenfärjan är vår bro in i framtiden

I ett längre framtidsperspektiv är investeringen i en ny Kvarkenfärja en betydligt större strategisk linjedragning än man kanske först anar.

Nyhetsbild

Ledarkommentar: En Grön kris

De Grönas ordförande Touko Aalto gjorde det enda rätta. Han prioriterar hälsan framför politiken och avgår.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Kapprustning hotar Europa

LEDARE Det är mycket oroväckande att stormakterna finner anledning att också officiellt bryta ingångna nedrustningsavtal för kärnvapen.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Riksdagsval med jourtillägg

Riksdagsvalet blir intressant i Österbotten. I svallet efter jourbeslutet strider Samlingspartisterna öppet, medan SDP vädrar morgonluft.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Ordet är dialog – inte diktat

LEDARE Det har gått prestige i konflikten mellan facket och regeringen, och inga lätta lösningar verkar finnas i sikte, vilket indikerar på en långt utdragen eskalerande arbetsmarknadskonflikt.

Nyhetsbild

Ledare: Facket ställs mot riksdagen

Företagsledaren Sipilä är med företagets aktiemajoritet i sin hand åter beredd att tumma på viktiga demokratiska principer för att få sin vilja igenom.

Nyhetsbild

Ledare: Kunskap och tolerans

Språkambassadörerna berättar hur de såväl personligen som yrkesmässigt upplevt nyttan med att kunna använda båda språken.

Nyhetsbild

Ledare: Språket och regional utveckling

Nya tider kräver nya strategier, speciellt som de nuvarande strategierna riskerar föra oss ut i marginalerna.

Nyhetsbild

Ledare: Klimatet hotar oss redan i dag

Detta är något som händer här och nu, inte något som i en avlägsen framtid drabbar våra barn och barnbarn.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Ett passivt SFP utan strategier

LEDARE Ifall det funnits språkligt baserade strategiska framtidsfrågor knutna till fusionsfrågan skulle vi säkert ha fått ta del av dessa för länge sedan.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Mer än en pärla i Airisto

LEDARE Finland behöver investeringar, och det inte är meningsfullt att stämpla allt utländskt markägande som farligt.

Nyhetsbild

LEDARE: Finlands aktiva säkerhetspolitik

Kan man inte bli medlem i Nato går det att förbättra sin säkerhetspolitiska situation och försvarspolitiska styrka genom att i tur och ordning knyta bilaterala avtal med länder som är medlemmar i Nato.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Österbottnisk modell som plan B

Alla blir knappast nöjda, men får man en förhandlingslösning bland vänner, är den garanterat bättre än ett diktat från Helsingfors.

Nyhetsbild

Stig Nygård: SDP:s vita fläck: Österbotten

I Österbotten har vi inte varit speciellt duktiga vad röstkoncentreringen beträffar. Därför finns en risk att landskapet Österbotten efter riksdagsvalet nästa år åter blir en vit fläck på FSD:s kanske också SDP:s riksdagskarta.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet