Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Ungefär 70 000 ton avfall via Ekorosk per år

KARLEBY "Halvvägs till Såka" ligger Storkohmo avfallsanläggning. Storkohmo är numera den enda fungerande deponin inom Ekorosks område.

Nyhetsbild

Företagarna vädjar för Kronoby flygplats

KARLEBY Förutsättningar för näringslivet ska finnas i hela landet. Mellersta Österbottens Företagare betonar flygförbindelsernas betydelse.

Nyhetsbild

Soite utökar de digitala tjänsterna – ny app har tagits i bruk

Soite breddar sina digitala tjänster med mobilapplikationen Buddycare. Appen kan användas av patienter som kommer till tjocktarmsundersökningar.

Topparbackens industriområde förstoras?

Ett utkast till hur Topparbackens industriområde ska förstoras framläggs till allmänhetens påseende.

Nyhetsbild

Karleby och företagarna tecknade avtal

Karleby stad och företagarföreningarna i regionen har tecknat det första näringspolitiska samarbetsavtalet.

Nyhetsbild

Karleby tecknade avtal med KPV

KARLEBY KPV och Karleby stad tecknar ett samarbetsavtal som är värt 22 500 euro.

Nyhetsbild

Karleby vill namnge marinens korvett

Karleby stad föreslår att en av de fyra nya multifunktionskorvetter som försvarsmaktens ska köpa ska döpas till Kokkola.

Nyhetsbild

Fallna reformplaner ger Karleby huvudbry – brandstationsbygget kan tas upp igen

KARLEBY Karlebys planerade nya brandstation skulle övertas av landskapet. När landskapsreformen föll måste man tänka genom projektet på nytt.

Nyhetsbild

Karleby står för 5 miljoner av Soites utgiftsökning – Öppettider i Kronoby kan komma att diskuteras

KARLEBY Mera satsning på öppenvård, förebyggande vård och en översyn av öppettider på mottagningarna ingår i det sparförslag som diskuteras inom Soite.

Nyhetsbild

TOM JOHANSON: Skit att bli gammal?

Äldrevården har skapat rubriker, med rätta. Fokus har nu varit på stora privata vårdbolag som inte lever upp till förpliktelserna de har. Det är ändå bara en del av problematiken inom äldrevården som befinner sig i ett korsdrag mellan ökande behov och krav på att få ner kostnaderna.

Reformplanerna har gynnat Mellersta Österbotten

Beskedet att landskaps- och vårdreformen läggs ner togs emot med besvikelse i Mellersta Österbotten. Samtidigt var beskedet väntat.

Nyhetsbild

Soites sparbehov över 11 miljoner euro

Soite borde få ner kostnaderna med 11–14 miljoner euro på årsnivå. Ägarkommunerna har fått tjänstemännens sparförslag.

Nyhetsbild

Karleby ska bli vänligare mot cyklister och fotgängare

KARLEBY Det ska bli bekvämare att röra sig med cykel och till fots i Karlebys innerstad. Men biltrafiken stängs inte ut.

Nyhetsbild

Planförslaget för sundstranden remitterades

Förslaget till detaljplan för Sundets östra strand i Halkokari går till ny beredning.

Nyhetsbild

Företagarna vill ha fokus på beskattningen i valet

Mika Kuismanen, Finlands Företagares chefsekonom, vill flytta mer av beskattningen till de indirekta skatterna.

Nyhetsbild

Styrelseordförande: Utlåtandet om stenkol handlar bara om miljötillståndet

KARLEBY Reino Herlevi (C) hoppas att utlåtandet om hamnens miljötillstånd i stadsstyrelsens behandling handlar om själva tillståndet, och inte något annat.

Nyhetsbild

Muddringen av Sundet följs noggrant upp – lågvatten bra för miljön

KARLEBY Den pågående muddringen av Sundet gynnas av det låga vattenståndet. Miljösekreterare Juhani Hannila säger att programmet för uppföljning ser bra ut.

Nyhetsbild

Kelibers nya beräkningar visar på bättre lönsamhet

Produktionen av litiumhydroxid förbättrar Kelibers beräknade lönsamhet betydligt. Tidigare beräkningar har utgått från produktion av litiumkarbonat.

Nyhetsbild

Karleby säljer ut fastigheter – Kyrkbackens skola bland objekten

KARLEBY Kyrkbackens skola är en av de fastigheter som föreslås att Karleby stad ska sälja ut då fastighetsinnehavet gås genom.

Nyhetsbild

Planeringen av Halkokari strand fortsätter – ska bevaras som rekreationsområde

KARLEBY Ett justerat förslag till detaljplan för Sundets östra strand norr om Norra leden behandlas av Karleby stadsstyrelse på måndag.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet