Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Del av Freeport Cobalt får ny ägare – "Det är bra för verksamheten i Karleby"

KARLEBY Belgiska företaget Umicore köper en del av Freeport Cobalt som verkar på storindustriområdet i Karleby

Nyhetsbild

Unga och unga vuxna hamnar på sidan i Karleby

KARLEBY Drogbruket breder ut sig i Karleby. De unga tror att problemet kan motas genom att man ser till att det finns meningsfull sysselsättning för riskgrupperna.

Nyhetsbild

Roy Frilund årets kulturpristagare

Frilansjournalisten Roy Frilund fick motta kulturpriset då Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden hade sin stipendieutdelning i torsdags.

Nyhetsbild

Idrottsgården i Karleby bör få bättre ventilation

Ventilationen bör bli bättre och luftfläktarna rengöras i jordbanehallen i Karleby Idrottsgård.

Nyhetsbild

GIF löpte in närmare 11 000 euro

GIF:s Ärevarv gav nästan 11 000 euro. Seppo Järvelä som är med i ärevarvskommittén säger att summan eventuellt kan stiga något ännu.

Nyhetsbild

Jubilerande Möcs har ofta ifrågasatts – är nu ett av landets största förlossningssjukhus

KARLEBY Det krävdes 25 år av underhandlingar innan Mellersta Österbotten fick sitt centralsjukhus som i dag är ett av de större förlossningssjukhusen i landet.

Nyhetsbild

Barkassen får stå kvar i Engelska parken

Den engelska barkassen skulle inte bevaras lika bra i biblioteksfastigheten som i nuvarande båthus i Engelska parken.

Nyhetsbild

Tröskeln att söka hjälp mot andligt våld ofta för hög

Salla Klemola i Karleby säger att tröskeln att söka hjälp mot andligt våld ofta är hög.

Nyhetsbild

Aila Ruoho: Andlighet ska vara en resurs, inte skapa ångest

Teologen och författaren Aila Ruoho säger att andlighet ska vara en kraftkälla, inte skapa ångest hos medlemmarna i en religiös församling.

Nyhetsbild

Full fart på muddringen av djupfarleden – "Allt material tas till vara"

KARLEBY Tre mudderverk med grävmaskin och borrtorn samt ett sugmudderverk är i full gång med att fördjupa farleden till Karleby hamn.

Nyhetsbild

Karleby vill att Soites sparbeslut verkställs tillsammans med kommunerna

KARLEBY Enligt Karleby stadsstyrelse är helheten i Soites sparförslag bra. Däremot råder det olika uppfattningar om om en del av sparobjekten.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen föreslår ett högre arrendepris på tomterna i Brudskär

KARLEBY Grunden för prissättningen av tomterna på Brudskär i Karleby har behållits i den nya beredningen av ärendet. Men det föreslagna arrendet på 2,5 procent av tomtens försäljningspris vill stadsstyrelsen höja till 5 procent.

Nyhetsbild

LEDARE: Vårdkostnadernas olösliga ekvation

Samkommunen Soite håller på att balansera sin ekonomi på ägarkommunernas uppmaning. I Soites beslutande organ sitter kommunernas egna representanter. Det garanterar ändå inte att man når de ställda målen.

Nyhetsbild

Fiskresurserna ska tas bättre till vara

KARLEBY Fiskeriets organisation förnyas. Enligt den nya lagstiftningen ombildas de tidigare fiskeområdena och förstoras.

Nyhetsbild

Två alternativ lever för Terjärv vårdcenter

KARLEBY/KRONOBY Två alternativ utreds vidare inom Soite för Terjärv vårdcenter. Att koncentrera det effektiverade serviceboendet till vårdcentret är ett av alternativen.

Nyhetsbild

Två alternativ lever för Terjärv vårdcenter

KRONOBY Två alternativ utreds vidare inom Soite för Terjärv vårdcenter. Att koncentrera det effektiverade serviceboendet till vårdcentret är ett av alternativen.

Nyhetsbild

Jari Isosaari leder Saga Furs: "Finland är bästa landet för pälsfarmning"

KARLEBY Jari Isosaari säger att Finland är det bästa landet för pälsfarmning. Han är ny styrelseordförande för Saga Fur.

Nyhetsbild

Privata aktörer söks för arenabygge i Karleby

Den arbetsgrupp som planerar Idrottsparken i Karleby lutar åt att bygget bör ske i privat regi.

Nyhetsbild

LC Gamlakarleby donerade cyklar till Donnerska

KARLEBY Josper Tuurinmaa säger att eleverna behöver cyklar speciellt nu då en del av undervisningen vid Donnerska skolan är i tillfälliga lokaler.

Nyhetsbild

Sven-Olof Ray firar genom att spela för andra – utan skor

Musikprofilen Sven-Olof Ray fyller 75 år den sista april. Det här firar han genom att ge konserter såväl i hemlandet som utomlands. I serien ingår åtta konserter.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet