Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Rödsöborna vill diskutera tom skolbyggnad – "Byn förlorar sin samlingsplats"

KARLEBY Rödsö-Palo byalag vill ha en dialog med Karleby stad om framtiden för fastigheten som blev tom då skolan stängdes vid årsskiftet.

Nyhetsbild

Karlebystyrelsen håller hybridmöten

KARLEBY Ordförande plus tre eller fyra ledamöter är på plats då Karleby stadsstyrelse sammanträder. De övriga deltar i mötet digitalt.

Nyhetsbild

Karleby gjorde underskott på 2,5 miljoner euro

KARLEBY Det blev ett underskott på nästan 2,5 miljoner euro i stället för ett överskott på 3,2 miljoner för Karleby år 2019.

Nyhetsbild

Kosek fick t.f. verkställande direktör

KARLEBY Pekka Pohjola tillträdde som t.f. verkställande direktör för utvecklingsbolaget Kosek den 30 mars.

Nyhetsbild

Företagarna ser stödpaketet som en bra början

KARLEBY Enligt Mellersta Österbottens företagare är regeringens stödpaket en bra början, men fler åtgärder behövs.

Nyhetsbild

Juniorhandelskammaren i Karleby: Stöd närproducerat

KARLEBY Karleby Juniorhandelskammare har startat en Facebook-grupp för att stöda de lokala företagen.

Nyhetsbild

Flytten från Pettersborg flyttas fram

KARLEBY Planerna på att flytta 14 äldre med minnesstörningar från Pettersborg till Furuåsen blir inte av i detta skede.

Nyhetsbild

Coronaviruset försenar beslutet om hybridarenan

KARLEBY Karleby stadsfullmäktige har ställt in kvällens möte. Det är oklart när fullmäktige kan återuppta sitt arbete.

Nyhetsbild

Ett tjugotal bybor måste hålla viktig förbindelseväg i skick

KARLEBY De nya principerna för skötseln av enskilda vägar i Karleby bidrar till att utarma byarna.

Nyhetsbild

Unisport Infra lägger konstgräs på Centralplan

KARLEBY Karleby har har valt entreprenör som ska lägga konstgräs på Centralplan.

Nyhetsbild

Besvären mot beslut om enskilda vägar förkastades

KARLEBY Samtliga besvär mot Karlebyfullmäktiges beslut om principerna för skötseln av enskilda vägar har förkastats av Vasa förvaltningsdomstol.

Nyhetsbild

Soite förlänger tiden för Sandbacka

KARLEBY/KRONOBY Ingen privat aktör har visat intresse för att ta hand om verksamheten vid Sandbacka vårdcenter. Soite förlänger tiden för att lämna in anbud.

Nyhetsbild

Kvällstorget lockar även vintertid

KARLEBY Försöket med att ordna kvällstorg i köpcentret Chydenia har gett mersmak. Kvällstorg inomhus ordnas åtminstone två gånger till.

Nyhetsbild

Tanja Risikko: Även forskningen utsätts för påtryckning

KARLEBY Forskningens oberoende får inte äventyras. Tanja Risikko säger att det finns en oroande tendens att utomstående vill påverka forskarna.

Nyhetsbild

Coronaviruset påverkar även trafiken över hamnen

KARLEBY Coronaviruset är en osäkerhetsfaktor även för transporterna över Karleby hamn.

Nyhetsbild

Karleby vill bli av med en lång rad fastigheter

KARLEBY Karleby stad har ett hundratal fastigheter som man inte har behov av. De kostar staden cirka 800 000 euro per år.

Nyhetsbild

Styrelsemedlemmar i bolagen saknas i Karleby fortfarande

KARLEBY Det krävs åtminstone tre sammanträden för stadsstyrelsens sektion för att föreslå representanter till styrelserna för Karleby stads bolag.

Nyhetsbild

Karleby valde bussbolag för stadstrafiken

KARLEBY Karleby ska utveckla stadstrafiken. Målet är att uppdatera rutterna och servicen för att få fler att använda buss.

Nyhetsbild

Parkeringen i centrum bereds på nytt

Förslaget att göra parkeringen i Karleby centrum fri under kvällar och nätterna ska beredas på nytt.

Nyhetsbild

Soite lanserar "hjälpknapp" för barnfamiljer

KARLEBY Soite har öppnat en ny telefonlinje för handledning av barnfamiljer.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet