Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Sökande till MÖF:s topptjänster intervjuas

KARLEBY Samtliga fem sökande till tjänsten som landskapsdirektör för Mellersta Österbottens förbund kallas till intervju.

Nyhetsbild

Den torra sommaren testade räddningsverkets kapacitet

KARLEBY Brandkåren var fullt sysselsatt i somras. På Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks område har man haft 80 markbränder under årets åtta första månader.

Nyhetsbild

Chefsöverläkare Dabnell: Räknar med att operationerna fortsätter vid Möcs

KARLEBY Operationer av tjocktarmscancer är ett frågetecken. Chefsöverläkare Pirjo Dabnell tror att höftledsoperationerna och knäoperationerna kan göras också i framtiden.

Nyhetsbild

Mottagningen läggs om – indelning i team slutar

KARLEBY Karlebyborna har under cirka tio år hört till egna distrikt vid hälsocentralens mottagning. Snart avskaffas de fyra teamen och man får tjänster utgående från hur brådskande fallet är.

Nyhetsbild

Karlebystyrelsen kritisk till landskapsförbundets överskridningar

KARLEBY En tilläggsutgift på 213 125 euro för Karleby väcker kritik i stadsstyrelsen. Kritiken riktas mot Mellersta Österbottens förbund som överskrider sin budget med 26 procent.

Nyhetsbild

MÖF-styrelsen sköt fram beslut om topptjänster

KARLEBY Beslut om besättning av fyra topptjänster inom Mellersta Österbottens förbund får vänta en vecka. Förbundets styrelse ajournerar sitt möte till nästa måndag.

Nyhetsbild

Karlebys befolkningssiffror positiva under försommaren

KARLEBY Befolkningsutvecklingen i Karleby kan ha vänt uppåt igen. Enligt de preliminära uppgifterna från Befolkningsregistret har man en liten befolkningsökning under maj, juni och juli. Karleby hade en minskning med 82 under årets fyra första månader.

Nyhetsbild

Karleby vill att Riksåttans status omprövas

KARLEBY Riksåttan är en viktig transportled och hela sträckningen genom kustregionen borde ha en högre status. Karleby stadsstyrelse ger på måndag sitt utlåtande gällande stamnätet för såväl järnvägstrafiken som biltrafiken.

Nyhetsbild

Dagdrömmaren med sin mö landade i Karleby

KARLEBY Två fyra meter höga träskulpturer har fått plats i museikvarteret i Karleby. Det är ITE-konstnären Olli Räty som står bakom konstverket, som på svenska kunde ha namnet Mön och Dagdrömmaren.

Nyhetsbild

Nu ska Stadssundet åtgärdas - föreslås få 350 000 euro

KARLEBY Stadssundet föreslås få 350 000 euro i nästa års budget. Bland annat det ingår i stadsstrukturnämndens förslag. I budgetförslaget nämns även Centralparken, men man avvaktar med summor.

Nyhetsbild

Renoveringen av Karleby stadshus fortsätter

KARLEBY Huvudentrén till Karleby stadshus har flyttats under tiden som renoveringen av del A pågår, A-delen vetter mot Salutorget. Till stadshuset kommer man nu från Ämbetsgränd.

Nyhetsbild

Uppsagd utvecklingsdirektör yrkar på rättelse

KARLEBY Utvecklingsdirektören på Mellersta Österbottens förbund som sades upp för en tid sedan yrkar på rättelse av beslutet.

Nyhetsbild

Inga invändningar mot Kelibers gruvplaner i Ullava

KARLEBY Karleby stadsstyrelsen anser att Kelibers ansökan om tillstånd att öppna en gruva i Syväjärvi, Ullava, fyller gruvlagens krav.

Nyhetsbild

Arbetsgrupp vill satsa stort på idrott och motion i Karleby

KARLEBY Planeringen av Idrottsparken/Centralparken i Karleby har expanderat. Området utmed sundet från Anders Chydeniusgatan till Norra leden ska utnyttjas effektivt. Förutom ett fotbollsstadion och en ny inomhusarena planeras bland annat en utbyggnad av ishallen och simhallen ska få en 50-meters bassäng.

Patienthotell med sex bäddar öppnas vid Möcs

KARLEBY Ett patienthotell med sex bäddplatser öppnas invid Möcs i oktober. Soites styrelse har också beslutat om prissättningen för övernattningarna. Rummen ska användas i första hand av Soites patienter och patienternas anhöriga.

Nyhetsbild

Inför sanningen är temat för årets Kyrkhelg

KARLEBY Kyrkoherde Max-Olav Lassila i Larsmo säger att den stora uppslutningen av besökare visar att det finns en beställning på ett evenemang som Kyrkhelgen som nu ordnas för elfte gången i Karleby 14–16 september.

Nyhetsbild

Ljusning i Mellersta Österbottens testbudget

KARLEBY Det simuleringsprogram som landskapen genomgår visar en klar förbättring för Mellersta Österbottens del. Då det tidigare såg ut som ett underskott på 17 miljoner visar den nu aktuella simuleringen ett underskott på cirka 4 miljoner euro.

Nyhetsbild

Att göra tillsammans ledstjärna i Karlebys 400-årsjubileum

KARLEBY Karleby är i full gång med att planera 400-årsjubileet år 2020. Stadsdirektör Stina Mattila berättar att inbjudan förstås skickats till svenska kungahuset och hon hoppas innerligt att någon därifrån kan besöka Karleby och delta i festligheterna.

Nyhetsbild

Granne lämnade in besvär mot tillstånd på Niemis tomt

KARLEBY En granne har lämnat in besvär mot byggnadstillståndet för Niemis tomt vid Storgatan i Karleby. Byggnads- och miljönämnden föreslår i sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen att besväret förkastas.

Nyhetsbild

Arbetsgruppen är enig: Storarena och fotbollsstadion behövs i Karleby

KARLEBY Den arbetsgrupp som utreder möjligheterna att bygga en ny arenahall och fotbollsstadion avslutar sitt uppdrag i denna vecka. Bjarne Kallis som leder arbetsgruppen hoppas att man ännu kan slå fast tidtabellen, byggstart år 2021 eller 2022.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet