Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Mest positivt men även kritik mot nya varumärket

Karleby Varumärket är betydligt bättre än de tidigare förslagen. Det omdömet tycks många Karlebybor dela. Men alla är inte imponerade.

Nyhetsbild

En bredare horisont är Karlebys varumärke

KARLEBY Karleby marknadsför sig med från början av nästa år med sloganen"Vi har en bredare horisont".

Nyhetsbild

Soite utreder gamla Sjukis-fastigheten på nytt

KARLEBY Frågan var vårdsamkommunen Soite ska ha sin vårdcentral ska utredas på nytt. Före detta Sjukis är ett alternativ.

Nyhetsbild

Aktie i Karleby Idrottspark Ab kostar 500 euro

Planerna på att grunda ett bolag för Idrottsparken i Karleby tar ett steg framåt.

Nyhetsbild

Bolag för Idrottsparken grundas i år

Idrottsparken har i Karleby stadsstyrelses budgetförslag 2,5 miljoner euro. Stadsstyrelsen drar nu upp sina riktlinjerna för det bolag som ska grundas ännu i år.

Nyhetsbild

Kaiponen föreslås fortsätta som landskapsdirektör

KARLEBY Styrelsen för Mellersta Österbottens förbund föreslår att Jyrki Kaipinen väljs till landskapsdirektör.

Nyhetsbild

Karleby hissar Pride-flaggan

KARLEBY Efter en lång diskussion beslöt stadsfullmäktige att Karleby stad kan hissa regnbågsflaggan under Pride-veckan nästa sommar.

Nyhetsbild

Idrottsparken föreslås få stimulanspengar

Karleby Idrottsparken är ett av de större projekten som Mellersta Österbottens förbund hoppas få stimulanspengar för.

Nyhetsbild

Mellersta Österbotten har projekt i kö för 400 miljoner euro

Landskapsdirektör Jyrki Kaiponen och landskapets styrelseordförande Timo Pärkkä tror på landskapets möjligheter att få del av EU:s stimulanspaket.

Nyhetsbild

Karleby har snart brist på småhustomter

KARLEBY Karleby stad bjuder ut 10 småhustomter på Hangasområdet. Under toppåren delade man ut cirka 100 tomter.

Nyhetsbild

Spadtag för framtiden – gasstationsbygget i Kronoby påbörjades

KRONOBY Jan-Ove Nyman hoppas att man ska kunna tanka gasbilar vid hans gasstation i Kronoby innan årets slut.

Nyhetsbild

Karlebyekonomin på plus, men mörka moln i horisonten

KARLEBY De åtta första månaderna visar ett överskott på drygt 9,3 miljoner euro för Karleby stads ekonomi.

Nyhetsbild

Kokkola Material Week virtuellt

En hållbar framtid är tema för årets Kokkola Material Week som ordnas virtuellt i år.

Nyhetsbild

Åtta nya coronafall på Soites område under helgen, munskydd rekommenderas starkt

KARLEBY Munskydd rekommenderas nu starkt inom Soites område. Trots att fallen ökat är man ännu inte i upptrappningsfasen trots att fallen ökat.

Nyhetsbild

Unik förening utförde unik gärning

KARLEBY Konkurrenter umgås och trivs med sina konkurrenter. Bilhandlarna i Karleby har en förening som är speciell.

Nyhetsbild

Parkeringstiderna förlängs i Karleby centrum

KARLEBY Parkeringstiderna förändras i Karleby centrum. Stadsstrukturnämnden behandlar de nya reglerna på onsdag.

Nyhetsbild

Långdansen kring Soites färdtjänst fortsätter – besvär mot val av operatör

KARLEBY Turerna kring Soites reseservicecentral fortsätter. Besvär har lämnats in till marknadsdomstolen  gällande valet av operatör.

Nyhetsbild

Majvor Harald, företagare i två olika branscher

KARLEBY Majvor Harald driver en begravningsbyrå och en målerifirma. Kombinationen kan tyckas osannolik, men har en naturlig förklaring. Båda branscherna är bekanta för henne sedan länge tillbaka.

Nyhetsbild

Hybridarenan fick mothugg i fullmäktige, men godkändes

KARLEBY Planerna för Idrottsparken går vidare enligt stadsstyrelsens förslag. Men tron på projektet svikar. Beslutet togs efter omröstning och en lång debatt.

Nyhetsbild

Intresset för andlighet lever, intresset för kyrkan minskar

Det finns ett intresse för det andliga ännu. Däremot minskar intresset för kyrkan som institution.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet