Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

Bara en vill bli svensk skoldirektör i Karleby

KARLEBY Endast en sökande anmälde intresse för den ledigförklarade tjänsten som svensk skoldirektör i Karleby.

Nyhetsbild

Karleby upprepar sina krav, Herlevi önskar enighet inom Soite

KARLEBY Karleby håller fast vid sitt tidigare utlåtande rörande Soites ekonomi, utan att ta ställning till tidtabellen.

Nyhetsbild

Karleby sänker inkomstskatten till 21,50 proocent

KARLEBY Karleby sänker inkomstskatten med 0,25 procentenheter. Beslutet fattades efter omröstning i stadsfullmäktige.

Nyhetsbild

Centralplan i Karleby får konstgräs

KARLEBY Karlebyfullmäktige beslöt med bred majoritet att överföra pengar för uppvärmt konstgräs på Centralplan på måndag eftermiddags möte.

Nyhetsbild

Lägre skatt i Karleby - fullmäktige röstade om sänkningen

KARLEBY Karleby sänker inkomstskatten med 0,25 procentenheter. Beslutet fattades efter omröstning i stadsfullmäktige på måndagseftermiddagen.

Nyhetsbild

Rondellbygge kan i bästa fall starta nästa år

KARLEBY Bygget av rondeller på Norra leden i Karleby kan i bästa fall komma i gång nästa år.

Nyhetsbild

Julbelysningen i Karleby måste bytas ut

KARLEBY Den traditionella julbelysningen på Storgatan tänds inte i år. De gamla klassiska lamporna har levt ut sin tid.

Nyhetsbild

Förberedelserna på Kronobyåsen i gång

KARLEBY Det 136 hektar stora skogsområdet som Karleby stad köpt på Kronobyåsen är tänkt för industrier som behöver stora områden.

Nyhetsbild

Karlebystyrelsen bordlade utlåtande om Soites sparförslag

KARLEBY Karlebys utlåtande rörande samkommunen Soites sparförslag bordlades då stadsstyrelsen behandlade det i måndags.

Nyhetsbild

Arbetsminister Harakka besökte Karleby – oroar sig inte över sysselsättningsmålet

KARLEBY Genom en större satsning på personlig service ska flera arbetssökande lotsas in i arbetslivet. Det säger arbetsminister Timo Harakka som besökte Karleby på måndagen.

Nyhetsbild

Bangården i Karleby behöver utvecklas – staden vill snabba på processen

KARLEBY Järnvägstrafiken via Karleby behöver utvecklas och åtgärderna borde vidtas snabbare än man tidigare kalkylerat med.

Nyhetsbild

Karlebystyrelsen röstade om skattesatsen

Efter omröstning föreslår Karleby stadsstyrelse en sänkning av skattesatsen med  0,25 procentenheter.

Nyhetsbild

Sparpaketet svårtuggat för Soites styrelse

KARLEBY Både Karleby och Kronoby filar på egna förslag för hur samkommunen Soites sparpaket kan beröra dem.

Nyhetsbild

Pamela Granskog: Dialekten är mitt känslospråk

KARLEBY Undervisningsrådet Pamela Granskog vill vara tydlig. Det är viktigt att barnen känner sig trygga med standardsvenskan.

Nyhetsbild

Lokaltrafiken utvecklas i Karleby – fler ska lockas att ta bussen

KARLEBY Lokalbussen ska bli ett lockande alternativ för fler Karlebybor. Rutter planeras om och imagen förbättras.

Nyhetsbild

Tomthyrorna på Sandstrand justeras, stugägarna oroliga

KARLEBY Stugägarna på Sandstrand mellan gamla hamnen och Elba i Karleby är oroade över att tomthyrorna stiger kraftigt.

Nyhetsbild

Staden tar över kommunfinansieringen från Kosek

KARLEBY Behandlingen av kommunfinansieringen av näringslivets EU-projekt överflyttas från Kosek till Karleby stad.

Nyhetsbild

14 månaders pina över för Michael Hagström

KARLEBY Åklagaren ser ingen grund för att väcka åtal mot Karleby stads miljöchef Michael Hagström.

Nyhetsbild

M-Ö förbund har rett upp sina problem – får fortsätta dela ut EU-pengar

KARLEBY För knappt ett år sedan återfick Mellersta Österbottens förbund rätten att fördela EU-pengar.

Nyhetsbild

Miljötillstånd för järnsulfatfabrik förordas

KARLEBY Miljötillstånd för den planerade järnsulfatfabriken på storindustriområdet i Karleby förordas av byggnads- och miljönämnden.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet