Tom Johanson

tom.johanson@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

LEDARE: Rikspolitiker kan vara även kommunalpolitiker

Det är ingen ovanlighet att rikspolitiker har tunga politiska poster samtidigt i sina hemkommuner. Denna möjlighet ifrågasätts ibland. Det finns även klara fördelar med dubbelrollen.

Nyhetsbild

LEDARE: Regeringen går ut till folket med sitt program

Ministrar besöker 60 av landets bibliotek för att presentera regeringsprogrammet. Alla sätt att inkludera folket är välkommet. Om regeringen kan ordna någon segerparad om knappt fyra år är oklart.

Nyhetsbild

KOLUMN: Kortlivade diskussioner

Samtidigt som man kan tycka att samma saker diskuteras om och om igen slås man av tanken att många ödesfrågor försvinner som i ett svart hål.

Nyhetsbild

LEDARE: Frivilligt arbete som förbättrar livskvaliteten

Livet skulle vara betydligt fattigare om vi inte hade frivilliga som ställer upp för att ordna olika evenemang. Många evenemang infaller under några veckor i juli. Då är det till och med en kamp om publiken.

Nyhetsbild

LEDARE: En urvattnad långkörare träder i kraft snart

Få reformer har rört om i glesbygden mera än avloppsvattenförordningen. Efter cirka två decenniers vånda träder förordningen i kraft i höst. Många är ändå oförberedda på vad förordningen innebär.

Nyhetsbild

LEDARE: Väntan på byggstart kan bli orimligt utdragen

Möjligheten att söka ändring i kommunala beslut är ett viktigt element i vårt rättssystem. Problemet att processerna blir för utdragna kan undergräva alla parters rättsskydd.

Nyhetsbild

LEDARE: En mycket lojal medlem tog ledning över EU

Finland som är ett av de fogligare medlemsländerna har tagit över ordförandeskapet i EU och kör en säker linje. Brexit kan ändå komma att sätta sin prägel på ordförandeperioden.

Nyhetsbild

LEDARE: Låga födelsetal blir ett problem på längre sikt

Befolkningsstatistiken har blivit en allt viktigare barometer inom regionerna. Försörjningsbalansen måste ses som en utmaning, om inte direkt så åtminstone på sikt.

Nyhetsbild

LEDARE: Politikerna bär ansvar även under sin fritid

Förtroendevaldas oberoende ställning skyddas i lag. De ska agera enligt sin övertygelse. Sårbara blir de bland annat då de i sitt privatliv trampar över laglighetens råmärken.

Nyhetsbild

LEDARE: Flaggan i topp för en jämlik skola

Bildningsnämnden i Karleby bereder ett förslag om att lyfta fram Lucina Hagman och hennes jobb för att skapa en jämlik skola genom en ny officiell flaggdag.

Nyhetsbild

LEDARE: Centern försöker hitta en ny profil

Centerns väljarstöd har rasat. Förra regeringen under Juha Sipiläs ledning har tärt på förtroendet. Nu söker partiet sannolikt en ordförande som så mycket som möjligt skiljer sig från Sipilä.

Nyhetsbild

Olika syn på Kelibers miljötillstånd

Karlebys miljöchef Michael Hagström anser att det finns förutsättningar för att Keliber ska få förbereda tömningen av sjön Syväjärvi medan besvären behandlas.

Nyhetsbild

Stadsstrukturnämnden: Inga stora trafikfällor i Karleby

TRAFIK Trafikolyckorna i Karleby är utspridda över stadens hela område. Olycksstatistiken visar att det inte finns några speciella problemområden.

Nyhetsbild

LEDARE: Kärva tider för kommunerna

Två av tre kommuner visade underskott i sina bokslut för år 2018. Många kommuner kämpar därför med att anpassa sin ekonomi. Det är ovisst hur det nya regeringsprogrammet slår ut för dem.

Nyhetsbild

Centergruppen tar tag i Herlevis rattfylleri – politiker kallas in från semestern

KARLEBY Centerns fullmäktigegrupp i Karleby samlas så fort som möjligt för att diskutera fallet Reino Herlevi, antagligen redan på tisdag eller onsdag.

Nyhetsbild

Karleby saktar ner på tomtplaneringen

Karleby vill i första hand sälja tomter på färdigt planerade områden och avvaktar med att öppna nya bostadsområden.

Nyhetsbild

LEDARE: Rinnes regering nyanställer

Förutom 19 ministrar har Antti Rinnes regering 15 statssekreterare som ska bistå ministrarna. Det är en stor satsning i jämförelse med den förra regeringen som hade fyra statssekreterare.

Nyhetsbild

Karleby betalar tillbaka förhöjda tomthyror

Olika tolkning av arrendeavtal leder till att Karleby stad betalar tillbaka en del av tomthyran till 17 stugägare.

Nyhetsbild

Soite kämpar med budgetramen

KARLEBY Soite har svårt att hålla sig inom sin budget i år. Under årets fyra första månader ligger man cirka 1,9 miljoner euro över budgeten.

Nyhetsbild

Tiina Isotalus leder Karlebyfullmäktige

KARLEBY Tiina Isotalus (SDP) valdes som väntat till ordförande för Karlebyfullmäktige för de två följande åren som är kvar av mandatperioden.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet