Viveca Dahl

viveca.dahl@osterbottenstidning.fi

Nyhetsbild

LEDARE: De utsattas revolt

Den som drabbas av poststrejkens följder kan försöka se den som en principiell påminnelse om att alla på arbetsmarknaden har rätt till en rimlig lön.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Får inte kyrkan vara kyrka?

Båda Samlingspartiets och Centerpartiets ledare talar för att en kyrka kan användas både för skoljulfester och för andra världsliga tillställningar.

Nyhetsbild

LEDARE: Varför Orpo och Kulmuni?

Antagligen log Halla-aho i mjugg åt Samlingspartiets och Centerpartiets försök att fiska i hans fiskevatten.

Nyhetsbild

LEDARE Död åt snabbmodet

Klädindustrin står för minst lika stora utsläpp av växthusgaser som världens flyg- och fartygstrafik sammanlagt.

Nyhetsbild

LEDARE Det blir ett utdraget farväl till torven

Användningen av torv kommer att fasas ut. Frågan är bara hur och hur snabbt.

Nyhetsbild

LEDARE ”Låt dem drunkna”

I den jämna omröstningen i EU-parlamentet skulle ett större finländskt deltagande högst sannolikt gett ett annat resultat.

Nyhetsbild

LEDARE Tre små daghem skulle få Korsholm på fall?

Centraliseringar/nerläggningar motiveras oftast med att de ger eller antas ge ekonomiska fördelar. Det får inte skymma det faktum att det också handlar om ideologi.

Nyhetsbild

FN:s flyktingkommissarie: EU sviker - men Turkiet har skött sitt flyktingåtagande

I ett läge när Turkiet får mycket negativ publicitet väljer FN:s flyktingkommissionär Filippo Grandi att ge landet en eloge. Turkiet har tagit väl hand om flyktingarna i landet, säger han.

Nyhetsbild

Viveca Dahl: Inte enbart förvaring

Precis lika lite som ett dagis ska vara enbart förvaring ska ett boende för dementa äldre vara det.

Nyhetsbild

Österbottningar vill utveckla framtidens äldrevård – besök i holländsk demensby gav nya insikter

Använder man modern teknik, frågar Alice Backström. Nej, säger Susanne Jungerstam. De minnessjuka i den holländska demensby Jungerstam besökt rör sig i byn helt fritt, utan "spårningsattiraljer."

Nyhetsbild

LEDARE Censur! Fake news!

De ord vi väljer har betydelse för i vilken riktning samhället utvecklas. De formar och belyser - eller förvanskar.

Nyhetsbild

LEDARE: Palmolja är inte räddningen

”Framställd av avfall och produktionsrester”, skriver Neste om biodieseln. Men ingredienser från palmoljeplantager ingår.

Nyhetsbild

LEDARE Biblioteket som störtade samman

Någonting går ohjälpligen förlorat när Vasas gemensamma vetenskapsbibliotek gravläggs.

 

Nyhetsbild

LEDARE Låt Brändö behålla sitt bokparadis

Är det verkligen meningen att små och stora Brändöbor ska berövas sitt bibliotek? Och vad är bakgrunden?

Nyhetsbild

LEDARE: Homofobi som lönade sig

Precis som i Ryssland är människor med en annan sexuell läggning också i Polen ett stort hot, framför allt mot barnen.

Nyhetsbild

LEDARE Vi har rustat upp Turkiet militärt

Statsministern stoppar vapenexport till Turkiet. Men enligt gällande regeringsprogram borde exporten inte varit möjlig före denna veckas händelser heller.

Nyhetsbild

VIVECA DAHL: Ännu ett svek i den långa raden av svek

Turkisk militär korsar gränsen till Syrien ”inom kort”. Det var budet på tisdag. På onsdagen var det ett faktum, skriver Viveca Dahl i sin kommentar.

Nyhetsbild

LEDARE: Hugga allt eller bara lite - också Forststyrelsen funderar

Intressantast är den svenska skogsexpertens påstående om att ett skogsbruk utan kalavverkningar skulle göra skogarna bättre rustade inför stormar, insektsangrepp och bränder.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR Söndagsströmming, kanske?

Ifall det finns ett allvarligt engagemang bakom allt prat om klimatsmart mat borde strömmingskurvan svänga brant uppåt.

Nyhetsbild

LEDARE Ett inte särskilt tryggt fosterland

De spektakulära våldsdåden med en ensam man i huvudrollen skapar rubriker. Men i marginalen pågår hela tiden ett ”vardagligt”, mindre uppmärksammat våld.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet