Människor med låga inkomster känner sig också oftare ensamma och deprimerade än andra. Forskningen är del av ett projekt som finansierats av Finlands Akademis strategiska forskning. – Grovt sätt så känner de fattigaste finländarna att deras välfärd är kring en tiondedel sämre än de rikastes, säger experten Sakari Kainulainen vid yrkeshögskolan Diakonia. Känslan av välfärd stiger även i takt med att inkomsterna ökar.

Bättre välfärd i städerna

Enligt forskningen är välfärdskänslan högst i huvudstadsregionen. I andra stadsdominerade kommuner är välfärden också högre än i landsortskommuner. Kainulainen säger att tillgången på tjänster är en faktor. – Framtidens stora fråga är om tjänsterna kommer att bevaras också i randområdena. Låginkomsttagare anser också oftare än höginkomsttagare att inkomstklyftorna är för stora. De känner också att socialskyddet inte ger dem tillräckligt i utbyte för de skatter de betalar. Universitet i Finland och Sverige, yrkeshögskolan Diakonia, Institutet för hälsa och välfärd THL och FPA deltog i forskningsprojektet. Över 2 500 personer besvarade enkäten i maj–juni. Deltagarna var i åldrarna 18–79 och deras inkomster efter skatt växlade mellan 500 till 4 400.